Cysylltu â ni

Y Comisiwn Ewropeaidd

Y Comisiynydd Simson yn y Ffindir yr wythnos hon i drafod polisi ynni'r UE gyda llunwyr polisi a rhanddeiliaid 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yr wythnos hon, dydd Llun 18 a dydd Mawrth 19 Medi, y Comisiynydd Ynni Kadri Simson (Yn y llun) yn y Ffindir i drafod polisi ynni'r UE gyda llunwyr polisi a rhanddeiliaid. 

Fore Llun, Comisiynydd Samson cwrdd â Phrif Weinidog y Ffindir, Petteri Orpo. Yna cynhaliodd gyfarfod dwyochrog gyda’r Gweinidog Hinsawdd a’r Amgylchedd, Kai Mykkänen, i drafod y diwygiadau parhaus i farchnadoedd trydan a nwy yr UE, yn ogystal â rôl ynni niwclear a tharged hinsawdd yr UE ar gyfer 2040. Yn y prynhawn , ymwelodd y Comisiynydd â gwaith pŵer Loviisa i gael cipolwg ar waredu gweddillion tanwydd niwclear. 

Yn ystod ail ddiwrnod ei hymweliad gwlad, bydd y Comisiynydd yn cyfarfod ag aelodau o Bwyllgorau Masnach ac Amgylchedd Senedd y Ffindir yn ogystal â chynrychiolwyr o Energiateollisuus (Finish Energy), sefydliad masnach ar gyfer sector ynni'r Ffindir, sy'n cynrychioli tua 260 o gwmnïau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd