Cysylltu â ni

Y Ffindir

Pleidiau asgell dde'r Ffindir yn taro bargen i ffurfio llywodraeth

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Clymblaid Genedlaethol geidwadol y Ffindir (NCP), enillydd etholiad seneddol Ebrill, wedi dod i gytundeb i ffurfio llywodraeth fwyafrifol gyda Phlaid Ffindir ewrosceptig, gwrth-mewnfudo a dau grŵp llai, meddai ei harweinydd ddydd Iau (15 Mehefin).

"Mae'r holl faterion wedi'u datrys ac mae'r papurau'n barod," meddai arweinydd yr NCP Petteri Orpo, a ceidwadol cyllidol ar fin dod yn brif weinidog nesaf y Ffindir, gan gyfeirio at raglen y llywodraeth.

Trwy gael yr NCP, y Ffiniaid cenedlaetholgar, Plaid Pobl Swedaidd iaith leiafrifol a'r Democratiaid Cristnogol i gytuno ar lwyfan cyffredin, mae Orpo yn symud gwleidyddiaeth y Ffindir i'r dde ac yn anfon adain chwith Prif Weinidog Sanna Morol i wrthblaid.

Yn ystod sgyrsiau 11 wythnos drosodd sut i lywodraethu Y Ffindir yn ystod y pedair blynedd nesaf roedd y Ffindir a Phlaid Pobl Sweden wedi cael trafferth cytuno ar fewnfudo, polisi hinsawdd a chyllid cyhoeddus, ond daethant i gyfaddawd yn y diwedd.

Mae disgwyl i lywodraeth Orpo ffrwyno’r diffyg ariannol trwy dorri ar ddiweithdra a budd-daliadau lles, a thynhau mewnfudo a llacio ymrwymiadau amgylcheddol.

Roedd pob maes polisi yn destun trafodaethau caled, ond nid oedd yn glir ar unwaith pa mor gryf fyddai pob mesur.

Mae Orpo wedi bod eisiau torri trethi a gwerthu stanciau mewn rhai cwmnïau a reolir gan y llywodraeth, a dywedodd y byddai rhaglen bolisi ei lywodraeth yn cael ei chyflwyno ddydd Gwener. Gwrthododd ymhelaethu ar unrhyw fanylion.

hysbyseb

Enillodd yr NCP 48 sedd yn etholiad Ebrill 2, o flaen y Ffindir gyda 46, tra daeth Democratiaid Cymdeithasol y Prif Weinidog ymadawol Marin yn drydydd gyda 43 o aelodau etholedig o’r senedd 200 sedd.

I sicrhau mwyafrif, roedd Orpo yn cynnwys Plaid Pobl Sweden, sy'n dal naw sedd, a'r Democratiaid Cristnogol gyda phump, gan ddod â chyfanswm y gefnogaeth i 108.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd