Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Moroco

Mae partneriaeth pysgodfeydd yn hanfodol ar gyfer cysylltiadau # UE-Moroco, dywed ASEau

Mae partneriaeth pysgodfeydd yn hanfodol ar gyfer cysylltiadau # UE-Moroco, dywed ASEau

| Chwefror 21, 2018

Wrth aros am ddyfarniad Llys Cyfiawnder Ewrop (ECJ) ar 27 Chwefror, nododd ASEau bod adnewyddu cytundeb partneriaeth pysgodfeydd yr UE-Moroco yn hanfodol nid yn unig y manteision economaidd i'r ddwy ochr, ond hefyd y bartneriaeth UE-Moroco sy'n ymwneud â materion pwysig eraill, megis ymfudiad ac ymladd yn erbyn terfysgaeth. "Hwn yw […]

Parhau Darllen

#EU - Mae Cytundeb Pysgodfeydd Moroco yn fuddiol i'r ddwy ochr, meddai grŵp hawliau dynol

#EU - Mae Cytundeb Pysgodfeydd Moroco yn fuddiol i'r ddwy ochr, meddai grŵp hawliau dynol

| Chwefror 16, 2018

Mae Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol heb Ffiniau (HRWF), wedi dweud bod Cytundeb Partneriaeth Pysgodfeydd yr UE-Moroco wedi dod â buddion ar gyfer y ddwy ochr, a bydd adnewyddu'r cytundeb yn rhoi cyfleoedd da i'r UE hyrwyddo hawliau dynol ym Moroco. "Mae'r Cytundeb Pysgodfeydd yn un o'r mecanweithiau pwysig lle mae pryderon [...]

Parhau Darllen

# Moroco - Anogodd y Comisiwn Ewropeaidd i fwrw ymlaen â chytundeb pysgodfeydd newydd gyda Rabat

# Moroco - Anogodd y Comisiwn Ewropeaidd i fwrw ymlaen â chytundeb pysgodfeydd newydd gyda Rabat

| Ionawr 25, 2018 | 0 Sylwadau

Parhau Darllen

#Oceana: fflyd bysgota allanol UE i fod y diwygiad cyfreithiol mwyaf tryloyw, atebol ac yn gynaliadwy yn fyd-eang yn dilyn

#Oceana: fflyd bysgota allanol UE i fod y diwygiad cyfreithiol mwyaf tryloyw, atebol ac yn gynaliadwy yn fyd-eang yn dilyn

| Mehefin 21, 2017 | 0 Sylwadau

Oceana, Sefydliad Cyfiawnder Amgylcheddol a WWF wedi croesawu rheoliadau newydd a gyhoeddwyd ddoe llywodraethol fflyd bysgota allanol helaeth yr Undeb Ewropeaidd, sy'n gweithredu ar draws y byd ac yn gyfrifol am 28% o gyfanswm dalfeydd pysgod yr UE. Ar ôl bron i ddwy flynedd o drafodaethau, bydd angen mwy na llongau 23,000 i ddilyn yr un safonau cynaliadwyedd, [...]

Parhau Darllen

#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

#UfM Yn #COP22: Gyrru Agenda Canoldir a rennir ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd

| Tachwedd 11, 2016 | 0 Sylwadau

Mae Ysgrifenyddiaeth yr Undeb dros Môr y Canoldir (UFM) yn cymryd rhan weithredol yn y COP22 eleni, a ddynodwyd fel y "COP Gweithredu", i lansio mentrau rhanbarthol a phrosiectau penodol â'r nod o helpu cyflawni'r targedau Cytundeb Paris yn y rhanbarth Ewro-Môr y Canoldir. Bydd yr Undeb ar gyfer Môr y Canoldir a'r Comisiwn Ewropeaidd lansio'r Adnewyddadwy UFM [...]

Parhau Darllen

Comisiwn yn cynnig partneriaeth ymchwil gyntaf yn #Mediterranean i gynyddu bwyd a dŵr cynaliadwyedd

Comisiwn yn cynnig partneriaeth ymchwil gyntaf yn #Mediterranean i gynyddu bwyd a dŵr cynaliadwyedd

| Hydref 18, 2016 | 0 Sylwadau

cynigiodd y Comisiwn bartneriaeth ymchwil cyntaf o'i fath yn yr Ardal Môr y Canoldir i ddatblygu atebion newydd mawr ei angen ar gyfer rheoli dwr yn gynaliadwy a chynhyrchu bwyd. Heddiw mae'r Comisiwn wedi cyflwyno cynnig ar gyfer Partneriaeth ar gyfer Ymchwil ac Arloesi yn Ardal Môr y Canoldir - PRIMA. Mae'r bartneriaeth gyntaf o'i bath yn y basn Canoldir [...]

Parhau Darllen

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

Pethau rydym yn dysgu yn y cyfarfod llawn: Wcráin, terfysgaeth, cig wedi'i brosesu, cipio plant

| Chwefror 16, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r trychinebau yn yr Wcrain a'r Dwyrain Canol ymysg y prif bynciau trafod gan Aelodau o Senedd Ewrop yn ystod y cyfarfod llawn o Chwefror yn Strasbourg. O flaen (12 Chwefror) uwchgynhadledd Ewropeaidd anghyffredin ddydd Iau, hefyd yn trafod Senedd mesurau diogelwch megis cyfnewid cofnodion enw i deithwyr rhwng aelod-wladwriaethau i well trac amau ​​terfysgol. Mae hefyd yn gofyn [...]

Parhau Darllen