Tag: Slofacia

Daw Zuzana Caputova yn llywydd benywaidd cyntaf Slofacia

Daw Zuzana Caputova yn llywydd benywaidd cyntaf Slofacia

| Ebrill 1, 2019

Mae ymgeisydd gwrth-lygredd, Zuzana Caputova, wedi ennill etholiad arlywyddol Slofacia, gan ei gwneud hi'n bennaeth benywaidd benywaidd cyntaf y wlad. pleidlais o ddŵr ffo ddydd Sadwrn. Fframiodd yr etholiad fel brwydr rhwng da a drwg. Y […]

Parhau Darllen

#Malta a #Slovakia - ASEau yn rhybuddio am ddiffyg annibyniaeth farnwrol a llygredd

#Malta a #Slovakia - ASEau yn rhybuddio am ddiffyg annibyniaeth farnwrol a llygredd

| Mawrth 29, 2019

Mae ASEau yn gresynu at ddiffygion difrifol yn rheol y gyfraith ym Malta a Slofacia, gan rybuddio hefyd am fygythiadau cynyddol i newyddiadurwyr ledled yr UE. Aeth y Senedd ddydd Iau (28 Mawrth), gyda phleidleisiau 398 i 85 a 69 yn ymatal, penderfyniad yn crynhoi casgliadau'r gweithgor a sefydlwyd yn y Pwyllgor Hawliau Sifil i fonitro'r […]

Parhau Darllen

Ymgyrchydd gwrth-impiad Caputova sy'n arwain rownd gyntaf etholiad arlywyddol #Slovak

Ymgyrchydd gwrth-impiad Caputova sy'n arwain rownd gyntaf etholiad arlywyddol #Slovak

| Mawrth 18, 2019

Mae Zuzana Caputova, yr ymgyrchydd gwrth-lygredd a gwrth-lygredd, wedi ennill rownd gyntaf etholiad arlywyddol Slofacia yn hawdd. Mae ganddo ychydig dros 40% gyda Maros Sefcovic o'r blaid Smer-SD sy'n rheoli ei chynrychiolydd agosaf ar lai na 19%. Daeth Ms Caputova i amlygrwydd yn ystod protestiadau torfol a achoswyd gan lofruddiaeth newyddiadurwr a oedd wedi bod yn ymchwilio i wleidyddiaeth […]

Parhau Darllen

#RuleofLaw - ASE yn mynegi pryder ynghylch didueddrwydd gorfodi'r gyfraith yn #Malta a #Slovakia

#RuleofLaw - ASE yn mynegi pryder ynghylch didueddrwydd gorfodi'r gyfraith yn #Malta a #Slovakia

| Chwefror 20, 2019

Mae ASEau wedi mynegi pryderon difrifol ynghylch y frwydr yn erbyn llygredd a throseddau cyfundrefnol, didueddrwydd gorfodi'r gyfraith ac annibyniaeth farnwrol ym Malta a Slofacia. Mabwysiadodd y Pwyllgor Rhyddid Sifil benderfyniad drafft yn "ymdrechion parhaus nifer gynyddol o lywodraethau aelod-wladwriaethau'r UE i wanhau rheol y gyfraith, gwahanu pwerau [...]

Parhau Darllen

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

#Slovakia - Llai o dagfeydd traffig a chysylltedd gwell â gwledydd cyfagos, diolch i fuddsoddiadau'r UE

| Hydref 16, 2018

Buddsoddir mwy na € 380 miliwn o'r Gronfa Gydlyniant mewn dau brosiect trafnidiaeth yn Slofacia, gyda'r nod o uwchraddio'r rhwydwaith traffyrdd. Bydd gwaith a ariennir gan yr UE yn darparu atebion i broblemau tagfeydd a gwella cysylltiadau ffyrdd yn rhannau gogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain y wlad. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Bydd y ddau brosiect hyn yn gwella [...]

Parhau Darllen

#Kuciak - Arestiadau yn Slofacia

#Kuciak - Arestiadau yn Slofacia

| Hydref 2, 2018

Yr wythnos diwethaf, cynhaliodd yr heddlu Slofacia nifer o chwilio am dai ac arestiwyd naw o bobl yn Slofacia, ac mae pump ohonynt wedi cael eu rhyddhau ers hynny. Yn ogystal, cafodd nifer o safleoedd eu chwilio ac eitemau a atafaelwyd at ddibenion arholiad a thystiolaethol. Mae pedwar o'r rhai a arestiwyd bellach wedi'u cyhuddo o lofruddiaeth gradd gyntaf. Mae'r arestiadau wedi'u cysylltu â [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen