Tag: Sbaen

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

| Ionawr 7, 2020

Pan ymunodd Richard Alden â chwmni telathrebu Sbaen ONO ym 1998 fel CFO, nid oedd gan y cwmni unrhyw refeniw, dim EBITDA, a llai na 30 o weithwyr. Yn 2000, ar ddechrau ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, nid oedd gan ONO gwsmeriaid o hyd - ond erbyn i Alden adael y cwmni yn 2009, roedd ONO wedi dod yn gwmni mawr, strwythuredig […]

Parhau Darllen

Gwahanwyr # Catalaneg i dorri terfyn amser gwleidyddol Sbaen

Gwahanwyr # Catalaneg i dorri terfyn amser gwleidyddol Sbaen

| Ionawr 3, 2020

Dywedodd plaid ymwahanol Catalwnia ddydd Iau y byddai’n ymatal yn ystod pleidlais senedd Sbaen sydd ar ddod i gadarnhau arweinydd Sosialaidd Pedro Sanchez (yn y llun) fel prif weinidog, a allai ddod â’r diweddglo gwleidyddol cenedlaethol hirfaith i ben, yn ysgrifennu Nathan Allen. Roedd Sbaen heb lywodraeth briodol am y rhan fwyaf o 2019 ar ôl dau etholiad amhendant ac mae Plaid Sosialaidd Sanchez angen y pro-annibyniaeth […]

Parhau Darllen

Senedd Sbaen i bleidleisio ar gadarnhau'r prif weinidog

Senedd Sbaen i bleidleisio ar gadarnhau'r prif weinidog

| Ionawr 2, 2020

Mae senedd Sbaen yn bwriadu cyfarfod yn y dyddiau nesaf i drafod a ddylid cadarnhau Pedro Sanchez (yn y llun) fel prif weinidog llywodraeth leiafrifol, tra bod ei Blaid Sosialaidd yn ceisio cefnogaeth plaid o blaid annibyniaeth Catalwnia, ysgrifennwch Jesús Aguado ac Inti Landauro . Disgwylir i siaradwr y tŷ isaf, Meritxell Batet, […]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

Mae Prif Weinidog Sbaen yn ymweld â #Barcelona, ​​yn beirniadu'r pennaeth rhanbarthol

| Hydref 22, 2019

Ymwelodd prif weinidog dros dro Sbaen (yn y llun) â Barcelona ddydd Llun (21 Hydref) yn dilyn wythnos o aflonyddwch ymwahanol Catalaneg, gan wrthod galwadau i gwrdd ag arweinwyr o blaid annibyniaeth a chyhuddo’r arlywydd rhanbarthol o fethu yn ei ddyletswydd i adfer trefn, yn ysgrifennu Joan Faus. Cyfarfu ymweliad Pedro Sanchez â’r brifddinas ranbarthol gan gannoedd o wrthdystwyr heddychlon, […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

Cam-drin deddf gwrthderfysgaeth yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa a'r OSCE yn Warsaw

| Medi 23, 2019

Dros yr ychydig ddyddiau diwethaf, amlygwyd cam-drin deddf yn erbyn terfysgaeth yn y Cenhedloedd Unedig yng Ngenefa ac yng nghynhadledd hawliau dynol flynyddol yr OSCE / ODIHR yn Warsaw - ysgrifennodd Willy Fautré, cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau Yn sesiwn 42nd Cyngor Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig, a […]

Parhau Darllen

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

Hen ffyrdd yn gorwedd - A all rhywun wneud busnes yn Ewrop yn y ffordd #Rwsia?

| Medi 9, 2019

Yn hwyr yn 2018, daeth newyddion drwg i mewn ar gyfer DIA Group, cadwyn archfarchnadoedd yn Sbaen a masnachfreiniwr sector bwyd trydydd mwyaf Ewrop. Fel yr adroddwyd gan yr FT, erbyn mis Rhagfyr roedd y cadeirydd a’r prif weithredwr wedi ymddiswyddo, roedd y pennaeth cyllid wedi’i danio, gostyngodd cyfranddaliadau’r cwmni 80% ychydig dros flwyddyn, a difidendodd y difidendau. Yn […]

Parhau Darllen