Tag: Byd

#Iran: Targedu Cynrychiolydd Swyddfa Khamenei ym Mashhad

#Iran: Targedu Cynrychiolydd Swyddfa Khamenei ym Mashhad

| Chwefror 7, 2020

Yn oriau mân y bore yma, Chwefror 6, 2020, targedodd llanciau herfeiddiol swyddfa’r clerig Ahmad Alam al-Hoda, un o swyddogion mwyaf troseddol a llofruddiol cyfundrefn y mullahs. Alam al-Hoda yw cynrychiolydd arweinydd y gyfundrefn Ali Khamenei yn Nhalaith Khorassan Razavi, gogledd-ddwyrain Iran, arweinydd gweddi Mashhad ddydd Gwener, […]

Parhau Darllen

Mae perchennog Pari Match Shvindlerman yn cymryd gwystl #Ukraine

Mae perchennog Pari Match Shvindlerman yn cymryd gwystl #Ukraine

| Chwefror 5, 2020

Mae Eduard Shvindlerman yn gymeriad cyfrinachol iawn; gellir cyfrif ei ymddangosiadau cyhoeddus ar fysedd un llaw. Ond mae ei gwmni betio Pari Match ym mhob cornel. Hysbysfyrddau enfawr ar y strydoedd, hysbysebu annifyr ar-lein - efallai y bydd rhywun yn cael yr argraff bod hwn yn frand rhyngwladol uchel ei barch. A dweud y gwir, mae yna […] enfawr

Parhau Darllen

Rhaid i #NATO a'r UE galedu gangiau cyffuriau #Balkan

Rhaid i #NATO a'r UE galedu gangiau cyffuriau #Balkan

| Ionawr 29, 2020

Yn gynharach y mis hwn, cafodd prifddinas Gwlad Groeg ei siglo pan lofruddiwyd dau ddyn mewn gwaed oer mewn bwyty poblogaidd yn Athen o flaen eu gwragedd a'u plant. Credwyd bod y dioddefwyr, Stevan Stamatović ac Igor Dedović, yn aelodau o clan Skaljari smyglo cyffuriau enwog Montenegrin, gyda’r taro yr honnir iddo gael ei orchymyn gan eu cystadleuwyr, […]

Parhau Darllen

#Abai a #Kazakhstan yn yr 21ain ganrif

#Abai a #Kazakhstan yn yr 21ain ganrif

| Ionawr 29, 2020

Mae eleni yn nodi 175 mlynedd ers geni Abai Kunanbaiuly. I nodi pen-blwydd mab mawr ein pobl, crëwyd comisiwn arbennig. Y bwriad yw trefnu digwyddiadau ar raddfa fawr yn ddomestig ac yn rhyngwladol. Ond ni ddylai hyn i gyd fod yn ddathliad, ond yn hytrach yn oleuedigaeth ysbrydol, yn ysgrifennu Gweriniaeth […]

Parhau Darllen

Roedd #Microfinancing yn hawdd

Roedd #Microfinancing yn hawdd

| Ionawr 28, 2020

Cafodd Easy Microfinance, sefydliad microfinance trwyddedig gorau yng Ngweriniaeth Undeb Myanmar, ei greu gan gwmni buddsoddi pencadlys Hong Kong, Meridian Capital Limited, yn 2015. Eisteddodd y Prif Swyddog Gweithredol Frank Snieders i siarad ag Gohebydd yr UE. Pam y crëwyd Easy Microfinance ym Myanmar? Beth sy'n gwneud Myanmar yn arbennig o safbwynt microfinance? […]

Parhau Darllen

Mae cysylltiadau # Huawei â #Iran yn hysbys i HSBC cyn arestio Meng Wanzhou, mae dogfennau'n dangos

Mae cysylltiadau # Huawei â #Iran yn hysbys i HSBC cyn arestio Meng Wanzhou, mae dogfennau'n dangos

| Ionawr 20, 2020

Ar hyn o bryd mae prif swyddog ariannol Huawei, Meng Wanzhou, yn ymladd estraddodi i'r Unol Daleithiau yn llysoedd Canada. Mae'r weithrediaeth wedi'i chyhuddo o wneud cyflwyniad twyllodrus i'r banc ynglŷn â thrafodion busnes y cawr technoleg Tsieineaidd yn Iran. Mae dogfennau a welwyd gan y South China Morning Post yn dangos cyfathrebiadau rhwng staff HSBC a gweithwyr Huawei […]

Parhau Darllen

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

| Ionawr 18, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Er mwyn ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, yn canfod dadl a gynhaliwyd ym Mrwsel “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen cryfhau arweinyddiaeth 5G ar frys: ymddiriedaeth, cydweithredu byd-eang a […]

Parhau Darllen