Tag: Byd

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

| Rhagfyr 8, 2019

Mae cynnydd technolegol yn broses ddi-ddiwedd. Mae'n ymddangos, serch hynny, mai'r flwyddyn nesaf yw'r flwyddyn y mae ein canfyddiad o'r byd fel y gwyddom ei fod ar fin cael newidiadau dwys - unwaith eto. Y tro hwn, fodd bynnag, y cam mawr nesaf yw holograffeg. A thrwy holograffeg, rydym yn golygu'r newyddion diweddaraf am batent Samsung ar gyfer technoleg holograffig […]

Parhau Darllen

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad cudd-wybodaeth gyfrinachol o’r gorllewin wedi datgelu bod gan Qatar wybodaeth ddatblygedig o’r ymosodiad ar sawl tancer olew rhyngwladol yng Ngwlff Oman ym mis Mai, y cred arbenigwyr iddo gael ei gynnal gan Iran. Honnir bod asesiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau, a gafwyd gan Fox News, yn dangos bod Qatar yn ymwybodol o’r […]

Parhau Darllen

Novaport Poised i elwa ar Ryddfrydoli Nascent Rwsia ar Awyr

Novaport Poised i elwa ar Ryddfrydoli Nascent Rwsia ar Awyr

| Hydref 8, 2019

Disgwylir i awyr Rwsia glirio ar gyfer cwmnïau hedfan tramor. Am gyhyd wedi ei ddal gan bolisïau ynysu, mae diwydiant hedfan Rwsia yn dechrau dangos arwyddion calonogol o fywyd. Gallai rhyddfrydoli rhannol wedi'i gynllunio o awyr y wlad ar gyfer cwmnïau hedfan tramor ddod â Rwsia yn unol â lefel y rhyddid a fwynhawyd am ddegawdau yn y meysydd awyr […]

Parhau Darllen

Mae gwrandawiad Senedd Ewrop o'r Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn dangos y bydd partneriaethau rhyngwladol yn rhan allweddol o raglenni ymchwil yr UE yn y dyfodol

Mae gwrandawiad Senedd Ewrop o'r Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn dangos y bydd partneriaethau rhyngwladol yn rhan allweddol o raglenni ymchwil yr UE yn y dyfodol

| Hydref 1, 2019

Roedd gwrandawiad Senedd Ewrop neithiwr (30 Medi) y Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn hynod drawiadol a chyffrous. Bydd Mariya Gabriel yn gyfrifol am redeg Horizon Europe yn llyfn yn ystod y cyfnod ariannol 2021-2027. Dyma'r offeryn blaenllaw y bydd yr UE yn ei ddefnyddio i hyrwyddo polisïau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth ar draws […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen

Pweru'r Economi #Data

Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Bedwaredd Chwyldro Diwydiannol a wnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan wneud prosesu a storio data bob dydd […]

Parhau Darllen

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

| Medi 23, 2019

Mae Forbes wedi cyhoeddi ei drydydd rhifyn blynyddol o gwmnïau gorau 250 yn y byd. Mae'r rhestr yn cynnwys chwe chwmni o Rwsia - LUKOIL, United Aircraft Corporation (UAC), Rosseti, Sberbank, VTB Bank a Transneft. Daeth LUKOIL yr unig gwmni gweithrediadau olew a nwy o Rwsia, gan rannu'r categori â sefydliadau o Sbaen a China. Yn flaenorol, […]

Parhau Darllen