RSSBrexit

Amddiffyn yr Alban rhag #Brexit caled

Amddiffyn yr Alban rhag #Brexit caled

| Chwefror 20, 2020

Mae penderfyniad llywodraeth y DU i orfodi trwy “Brexit caled dinistriol a niweidiol” yn golygu bod yn rhaid i lywodraeth yr Alban gynyddu ei hymdrechion i amddiffyn buddiannau’r Alban. Dywedodd Ysgrifennydd y Cabinet dros y Cyfansoddiad Michael Russell nad oedd gan y rhai sy’n gyrru polisi Brexit llywodraeth y DU ddiddordeb mewn gwrando ar alwadau am Brexit meddalach a phobl yn yr Alban […]

Parhau Darllen

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

Ni fydd Ffrainc yn llofnodi cytundeb #Brexit yn ddiwahân ar 31 Rhagfyr meddai'r gweinidog

| Chwefror 20, 2020

Ni fyddai Ffrainc yn arwyddo cytundeb ôl-Brexit gwael gyda’r Deyrnas Unedig ar 31 Rhagfyr dim ond er mwyn cytuno ar un i gwrdd â therfyn amser, meddai Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Amelie de Montchalin, ddydd Mercher (19 Chwefror), yn ysgrifennu Sudip Kar-Gupta. “Rhaid i ni beidio â chydymffurfio â phwysau amserlen,” meddai Montchalin wrth wrandawiad […]

Parhau Darllen

#Brexit - System fewnfudo newydd Prydain: Sawl pwynt sydd eu hangen arnoch chi?

#Brexit - System fewnfudo newydd Prydain: Sawl pwynt sydd eu hangen arnoch chi?

| Chwefror 19, 2020

Mae llywodraeth Prydain wedi amlinellu system fewnfudo newydd i reoli llif gweithwyr i'r wlad a disodli'r rheolau presennol o 1 Ionawr 1 2021, pan na fydd Prydain bellach yn ddarostyngedig i reoliadau'r Undeb Ewropeaidd, ysgrifennodd William James. Dyma fanylion y system sy'n seiliedig ar bwyntiau a fydd yn cael ei chymhwyso: SKILLED WORKERS EU […]

Parhau Darllen

Mae Prydain yn nodi diwedd 'llafur rhad o Ewrop' gyda system fewnfudo #Brexit

Mae Prydain yn nodi diwedd 'llafur rhad o Ewrop' gyda system fewnfudo #Brexit

| Chwefror 19, 2020

Bydd Prydain yn blaenoriaethu mynediad i weithwyr medrus o bob cwr o’r byd yn ei system fewnfudo ar sail pwyntiau ar ôl Brexit, meddai’r llywodraeth ddydd Mawrth (18 Chwefror), gan nodi ei chynlluniau i roi diwedd ar ddibyniaeth ar “lafur rhad oddi wrth Ewrop ”, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. Pryder ynghylch effaith lefelau uchel o fewnfudo o'r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

Bydd Prydain yn datblygu ei threfn ei hun i reoli #StateAid - #Frost

Bydd Prydain yn datblygu ei threfn ei hun i reoli #StateAid - #Frost

| Chwefror 18, 2020

Bydd Prydain yn datblygu ei system ei hun ar gyfer rheoleiddio cymorth gwladwriaethol a rheoli cymorthdaliadau ar ôl i’w chyfnod pontio ar ôl Brexit ddod i ben, meddai negodwr Llundain ar gyfer y berthynas hirdymor gyda’r Undeb Ewropeaidd ddydd Llun (17 Chwefror), ysgrifennwch Gabriela Baczynska a John Chalmers. “Yn amlwg byddwn yn datblygu ein system cymorth gwladwriaethol ein hunain, ein trefn gwrth-gymhorthdal ​​ein hunain unwaith y bydd y […]

Parhau Darllen

Ni fydd Prydain yn gwrando ar reolau'r UE i ennill #FreeTrade - PM aide

Ni fydd Prydain yn gwrando ar reolau'r UE i ennill #FreeTrade - PM aide

| Chwefror 18, 2020

Ni fydd Prydain yn cael ei bygwth dilyn rheolau’r UE yn y dyfodol trwy sôn am rwygiadau economaidd ac mae’n barod i fasnachu gyda’r bloc ar delerau rhyngwladol sylfaenol os oes angen, meddai cynghorydd Ewrop y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Llun (17 Chwefror), ysgrifennwch Gabriela Baczynska a John Chalmers. Gadawodd Prydain yr UE y mis diwethaf […]

Parhau Darllen

Darlith #DavidFrost: Myfyrdodau ar y chwyldroadau yn Ewrop

Darlith #DavidFrost: Myfyrdodau ar y chwyldroadau yn Ewrop

| Chwefror 18, 2020

“Diolch yn fawr i bawb am y cyflwyniad caredig iawn hwnnw. Mae'n bleser mawr cael bod yma yn eich prifysgol. Hoffwn ddweud diolch hefyd i'r Sefydliad am fy lletya, a'ch Llywydd nodedig, Ramona Coman, am fod yn ddigon caredig i'm croesawu yma heno. Mae gan eich sefydliad yma wirioneddol […]

Parhau Darllen