RSSallyriadau CO2

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

# Derbyniadau o awyrennau a llongau: Ffeithiau a ffigurau

| Rhagfyr 6, 2019

Mae allyriadau nwyon tŷ gwydr o hedfan rhyngwladol wedi mwy na dyblu dros y ddau ddegawd diwethaf, tra bod y rheini o longau hefyd wedi cynyddu. Er bod hedfan a llongau rhyngwladol i gyd yn cyfrif am lai na 3.5% o gyfanswm allyriadau nwyon tŷ gwydr yr UE, nhw oedd y ffynonellau allyriadau sy'n tyfu gyflymaf sy'n cyfrannu at newid yn yr hinsawdd. Dyma […]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

Senedd Ewrop yn datgan #ClimateEmergency

| Tachwedd 29, 2019

Mae ASEau eisiau gweithredu ar unwaith ac uchelgeisiol i gyfyngu ar effeithiau newid yn yr hinsawdd. ”© 123RF / EU-EP Dylai'r UE ymrwymo i allyriadau nwyon tŷ gwydr net-sero gan 2050 yng Nghynhadledd y Cenhedloedd Unedig, meddai'r Senedd. Cyn Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig COP25 ym Madrid 2-13 Rhagfyr, cymeradwyodd y Senedd ddydd Iau (28 Tachwedd) benderfyniad yn datgan hinsawdd a […]

Parhau Darllen

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

Meysydd awyr 50 bellach yn #CarbonNeutral yn Ewrop

| Hydref 16, 2019

Cyn y COP25 sydd i fod i gychwyn yn Santiago de Chile y mis nesaf, mae corff masnach maes awyr Ewropeaidd ACI EUROPE heddiw yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd y mae meysydd awyr wedi’i wneud i gyflawni eu hymrwymiad i gyrraedd meysydd awyr carbon niwtral 100 gan 20301. Mae'r ymrwymiad hwn yn gam dros dro mawr tuag at eu Sero Net gan […]

Parhau Darllen

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

#EPP - Mwy o arian i ymladd #ClimateChange

| Hydref 15, 2019

Mae Penderfyniad a fabwysiadwyd ar 14 Hydref gan Bwyllgor Cyllidebau Senedd Ewrop yn adleisio ac yn cefnogi canlyniad y bleidlais o welliannau 1365 i ddarlleniad y Cyngor o Gyllideb 2020. “Mae arloesi, ymchwil a chystadleurwydd yn flaenoriaethau allweddol ar gyfer Cyllideb yr UE y flwyddyn nesaf. Rydyn ni eisiau mwy o arian i Horizon 2020, ar gyfer ymchwil ac arloesi yn […]

Parhau Darllen

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

Dadl lawn: ASEau i bwyso #EuropeanInvestmentBank i fod yn wyrddach

| Hydref 9, 2019

Gallwch wylio'r ddadl lawn trwy EP Live, ac EbS +. Mwy o wybodaeth Esboniwr ar gynyddu buddsoddiadau gwyrdd ym Mhwyllgor yr UE ar Faterion Economaidd ac Ariannol

Parhau Darllen

Mae Clarkson yn galw eco-ryfelwr #GretaThunberg yn 'brat ddifetha'

Mae Clarkson yn galw eco-ryfelwr #GretaThunberg yn 'brat ddifetha'

| Hydref 2, 2019

Mae Jeremy Clarkson (yn y llun) wedi pwyso i mewn i’r eco-actifydd Greta Thunberg, gan ei galw’n “brat ddifetha”. Dywedodd Greta, 16, wrth y Cenhedloedd Unedig bod ei phlentyndod wedi cael ei difetha gan newid byd-eang. Meddai: “Ddylwn i ddim bod i fyny yma. Dylwn i fod yn ôl yn yr ysgol yr ochr arall i'r cefnfor. “Ac eto rydych chi i gyd yn dod atom ni am […]

Parhau Darllen

#GlobalStrikeForClimate - Mae meiri sy'n cynrychioli dinasoedd Ewropeaidd 8,000 yn galw am atal hinsawdd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol

#GlobalStrikeForClimate - Mae meiri sy'n cynrychioli dinasoedd Ewropeaidd 8,000 yn galw am atal hinsawdd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol

| Medi 20, 2019

Ar gyfer y streic fyd-eang dros yr hinsawdd (20-27 Medi), mae arweinwyr dinasoedd sy'n cynrychioli Cyfamod Maer Ewropeaidd ac aelod-ddinasoedd 8,000 wedi dod ynghyd i fynnu bod cyllidebau ar lefel yr UE a chenedlaethol yn cael eu profi yn yr hinsawdd. Cyllidebau atal hinsawdd yw'r ffordd orau o sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i fodloni cyllideb yr UE […]

Parhau Darllen