RSSallyriadau CO2

Senedd Ewrop yn cefnogi rôl #ECB ar gyfer #ClimateChange

Senedd Ewrop yn cefnogi rôl #ECB ar gyfer #ClimateChange

| Chwefror 13, 2020

Ar 12 Chwefror, mabwysiadodd Senedd Ewrop benderfyniad gan fwyafrif llethol yn cymeradwyo rôl Banc Canolog Ewrop ar gyfer newid yn yr hinsawdd. Yn yr adroddiad a fabwysiadwyd yn Strasbwrg, mae ASEau yn galw ar yr ECB “i weithredu’r egwyddorion amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethu (egwyddorion ESG) yn ei bolisïau” a chefnogi bwriad Christine Lagarde (yn y llun) i gyflawni […]

Parhau Darllen

Rhaid i'r Diwydiant Tanwydd weithio i leihau #BlackCarbon a # CO2Emissions llongau

Rhaid i'r Diwydiant Tanwydd weithio i leihau #BlackCarbon a # CO2Emissions llongau

| Chwefror 11, 2020

Gan ymateb i ymatebion cyfunol ac unigol yr wythnos diwethaf gan gyd-awduron Canllawiau ar y Cyd y Diwydiant ar 'Gyflenwi a defnyddio tanwydd morol 0.5% -sulphur' gan gynnwys IBIA, Concawe ac eraill, mae'r Gynghrair Arctig Glân 18 aelod wedi cyhoeddi agored llythyr at ddiwydiant yn gofyn nid yn unig y dylai sefydliadau a chwmnïau unigol gymryd cyfrifoldeb am […]

Parhau Darllen

Mae diwydiant hedfan Prydain yn amlinellu cynlluniau ar gyfer #NetZeroEmissions erbyn 2050

Mae diwydiant hedfan Prydain yn amlinellu cynlluniau ar gyfer #NetZeroEmissions erbyn 2050

| Chwefror 5, 2020

Mae diwydiant hedfan Prydain wedi nodi cynlluniau i gyrraedd targed o allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, hyd yn oed wrth adeiladu trydydd rhedfa ym maes awyr Heathrow y disgwylir iddo gynyddu niferoedd hedfan, ysgrifennodd Susanna Twidale. Cyhoeddwyd y cynlluniau ddydd Mawrth (4 Chwefror) gan glymblaid Cwmnïau Hedfan Cynaliadwy yn […]

Parhau Darllen

Mae pigyn #ParticleEmissions newydd disel i 1,000 gwaith yn fwy na'r lefelau arferol mewn profion

Mae pigyn #ParticleEmissions newydd disel i 1,000 gwaith yn fwy na'r lefelau arferol mewn profion

| Ionawr 13, 2020

Mae llygredd ceir disel newydd yn cyrraedd uchafbwynt ar fwy na 1,000 gwaith eu lefelau arferol, dengys profion dau gerbyd sy'n gwerthu orau. Gall y pigau peryglus mewn gronynnau bwysleisio'r galon ar unwaith ac maent o ganlyniad i'r ceir yn glanhau eu hidlwyr, a all ddigwydd mewn ardaloedd trefol, yn para am hyd at 15km, ac yn cael eu hanwybyddu i bob pwrpas gan […]

Parhau Darllen

Tarodd gwerthiannau ceir y DU chwe blynedd yn isel ar ansicrwydd #Brexit a #Emissions

Tarodd gwerthiannau ceir y DU chwe blynedd yn isel ar ansicrwydd #Brexit a #Emissions

| Ionawr 7, 2020

Syrthiodd nifer y ceir newydd a werthwyd ym Mhrydain y llynedd i'w isaf ers 2013, wrth i ddefnyddwyr ddal yn ôl o bryniannau yng nghanol cyfyngiadau cynyddol ar gerbydau disel ac ansicrwydd economaidd parhaus yn y cyfnod cyn Brexit, ysgrifennodd David Milliken. Prydain yw marchnad ail-fwyaf Ewrop ar gyfer cerbydau newydd, ac mae ffigurau dydd Llun yn ychwanegu at arwyddion bod […]

Parhau Darllen

# CleanerAirIn2020 - cap sylffwr 0.5% ar gyfer llongau yn dod i rym ledled y byd

# CleanerAirIn2020 - cap sylffwr 0.5% ar gyfer llongau yn dod i rym ledled y byd

| Ionawr 6, 2020

O 1 Ionawr, mae uchafswm cynnwys sylffwr tanwydd morol wedi'i leihau i 0.5% (i lawr o 3.5%) yn fyd-eang - gan leihau llygredd aer a diogelu iechyd a'r amgylchedd. Mae allyriadau sylffwr ocsid (SOx) o beiriannau llosgi llongau yn achosi glaw asid ac yn cynhyrchu llwch mân a all arwain at glefydau anadlol a cardiofasgwlaidd, yn ogystal â […]

Parhau Darllen

Mae gosodiad rheoliad # Safonau perfformiad CO2Emissions ar gyfer ceir a faniau teithwyr newydd yn berthnasol ar 1 Ionawr 2020

Mae gosodiad rheoliad # Safonau perfformiad CO2Emissions ar gyfer ceir a faniau teithwyr newydd yn berthnasol ar 1 Ionawr 2020

| Ionawr 6, 2020

Ers 1 Ionawr, mae Rheoliad newydd sy'n gosod safonau perfformiad allyriadau CO2 ar gyfer ceir a faniau teithwyr newydd yn cael ei gymhwyso. Nawr bydd yn rhaid i weithgynhyrchwyr gyrraedd targedau llymach newydd a osodwyd ar gyfer allyriadau cyfartalog ceir a faniau newydd ar draws y fflyd sydd wedi'u cofrestru mewn blwyddyn galendr benodol. Erbyn 2025, bydd angen i weithgynhyrchwyr leihau allyriadau ledled y fflyd erbyn […]

Parhau Darllen