Tag: Yemen

Mae ASEau yn condemnio ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys plant, yn # Yemen

Mae ASEau yn condemnio ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys plant, yn # Yemen

| Hydref 9, 2018

Dylai gwledydd yr UE ymatal rhag gwerthu breichiau i bob parti o ryfel cartref Yemeni er mwyn hwyluso argyfwng dyngarol mwyaf y byd yn Yemen, dywedodd ASEau. Mae'r penderfyniad ar Yemen, a basiwyd trwy ddangos dwylo, yn nodi bod Yemen wedi cael ei ddifrodi gan ryfel cartref, sydd wedi achosi'r economi i gwympo, wedi gadael 22 miliwn [...]

Parhau Darllen

# Argyfwng Yemen: Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 € ychwanegol mewn cymorth dyngarol wrth i'r sefyllfa waethygu

# Argyfwng Yemen: Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 € ychwanegol mewn cymorth dyngarol wrth i'r sefyllfa waethygu

| Rhagfyr 8, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol newydd o € 25 miliwn i gefnogi sifiliaid mewn angen anghenus yn Yemen. Mae hyn yn dod â chyfanswm arian yr UE i € 196.7m ers dechrau'r gwrthdaro yn 2015. Mae'r mesurau presennol sy'n cyfyngu ar fynediad dyngarol a masnachol ynghyd â'r gwrthdaro arfog dwys a streiciau awyr a adroddwyd gan Sana'a [...]

Parhau Darllen

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael [...]

Parhau Darllen

Gwrthwynebiad i strategaeth #Iran bygwth ymdrechion heddwch #Syria

Gwrthwynebiad i strategaeth #Iran bygwth ymdrechion heddwch #Syria

| Hydref 25, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r cytundeb niwclear Iran wedi agor y posibilrwydd o breakthrough diplomyddol, yn hanfodol i ddod o hyd i ateb i'r tywallt gwaed yn Syria a Yemen, yn ôl adroddiad newydd ar strategaeth yr UE-Iran pleidleisio yn Senedd Ewrop heddiw (dydd Mawrth 25 Hydref). Gymeradwyo yn ailagor cam-wrth-gam o gysylltiadau gwleidyddol, economaidd a hawliau dynol rhwng Ewrop [...]

Parhau Darllen

#SaudiArabia: Bydd pleidlais y Senedd ar embargo breichiau Saudi fod yn 'apêl dyngarol i roi terfyn ar tywallt gwaed yn Yemen'

#SaudiArabia: Bydd pleidlais y Senedd ar embargo breichiau Saudi fod yn 'apêl dyngarol i roi terfyn ar tywallt gwaed yn Yemen'

| Chwefror 25, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r bleidlais proffil uchel yn Senedd Ewrop heddiw (Dydd Iau 25 Chwefror) am embargo breichiau ar Saudi Arabia yn apêl ddyngarol i roi diwedd ar y tywallt gwaed yn Yemen, yn ôl S & D Grŵp llefarydd ar ran materion tramor Richard Howitt ASE a gynigiodd y mesur. Mae'r bleidlais, sy'n cael ei gefnogi gan bedwar grŵp gwleidyddol yn y Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

#Iran: Mae hawliau dynol yn brawf litmws ar gyfer cysylltiadau UE-Iran, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop materion tramor

#Iran: Mae hawliau dynol yn brawf litmws ar gyfer cysylltiadau UE-Iran, yn dweud Aelodau o Senedd Ewrop materion tramor

| Chwefror 17, 2016 | 0 Sylwadau

Ar ôl y cytundeb niwclear gyda Iran mae lle i ddatblygu cysylltiadau UE-Iran, ond nid ar draul hawliau dynol, dywedodd ASE Pwyllgor Materion Tramor yn nadl 16 Chwefror ddydd Mawrth gyda Iran Gweinidog Materion Tramor Mohammad Javad Zarif. Roedd Ffyrdd o roi terfyn ar drais yn Syria a Yemen, ac Iran perthynas â Saudi Arabia hefyd [...]

Parhau Darllen

Israel 'iawn o blaid' o gyfarfod Netanyahu-Abbas ym Mrwsel

Israel 'iawn o blaid' o gyfarfod Netanyahu-Abbas ym Mrwsel

| Medi 21, 2015 | 0 Sylwadau

Erbyn Yossi Lempkowicz, Press Association Europe Israel Israel yw "fawr iawn o blaid" o syniad y llywydd Cyprus i wahodd Prif Weinidog Israel Benjamin Netanyahu ac Awdurdod Palesteina Cadeirydd Mahmoud Abbas i ddod i Frwsel i siarad â'r Cyngor yr UE ac yn gofyn am ei gefnogaeth i eu helpu i adnewyddu'r broses heddwch, Llysgennad Israel [...]

Parhau Darllen