Tag: Yemen

Cymorth dyngarol: Mae'r UE yn cyhoeddi dros € 161.5 miliwn ar gyfer # Argyfwng Yemen

Cymorth dyngarol: Mae'r UE yn cyhoeddi dros € 161.5 miliwn ar gyfer # Argyfwng Yemen

| Chwefror 27, 2019

Wrth i filiynau o bobl barhau i ddioddef yn Yemen, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei fwriad i ddarparu € 161.5 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae hyn yn dod â chyfanswm cefnogaeth y Comisiwn i Yemen ers dechrau'r argyfwng yn 2015 i € 710m. Gan gyhoeddi cyfraniad yr UE yn Genefa, yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Argyfwng Dyngarol [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i gymunedau sydd wedi'u heffeithio ac sydd wedi'u heffeithio gan argyfwng yn # Yemen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i gymunedau sydd wedi'u heffeithio ac sydd wedi'u heffeithio gan argyfwng yn # Yemen

| Tachwedd 29, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu rhaglen € 30 miliwn i gefnogi cymunedau sy'n agored i niwed sy'n dioddef effeithiau dadleoli hir yn Yemen. Mae cyfanswm ymrwymiad yr UE i gefnogi Yemen yn awr yn € 244m ers dechrau'r gwrthdaro yn 2015. Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica: "Mae'r argyfwng hir ym Maeemen wedi difetha bywydau [...]

Parhau Darllen

Rhaid i Ewrop gamu i ben dioddefaint yn # Yemen

Rhaid i Ewrop gamu i ben dioddefaint yn # Yemen

| Tachwedd 19, 2018

Yn ddiweddar, cytunodd y Comisiwn Ewropeaidd i ddarparu € 90 miliwn ychwanegol mewn cymorth dyngarol i Yemen. Mae'r wlad Arabaidd ddiddorol yn parhau i fod yn rhyfel sifil rhwng gwrthryfelwyr Houthi a chynghrair a arweinir gan Saudi, argyfwng newyn difrifol y byd, ac achosion o golera sydd wedi heintio mwy na miliwn o bobl. Bydd y cymorth, pan fydd ei angen yn ddiangen, yn [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn condemnio ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys plant, yn # Yemen

Mae ASEau yn condemnio ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys plant, yn # Yemen

| Hydref 9, 2018

Dylai gwledydd yr UE ymatal rhag gwerthu breichiau i bob parti o ryfel cartref Yemeni er mwyn hwyluso argyfwng dyngarol mwyaf y byd yn Yemen, dywedodd ASEau. Mae'r penderfyniad ar Yemen, a basiwyd trwy ddangos dwylo, yn nodi bod Yemen wedi cael ei ddifrodi gan ryfel cartref, sydd wedi achosi'r economi i gwympo, wedi gadael 22 miliwn [...]

Parhau Darllen

# Argyfwng Yemen: Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 € ychwanegol mewn cymorth dyngarol wrth i'r sefyllfa waethygu

# Argyfwng Yemen: Mae'r UE yn cyhoeddi € 25 € ychwanegol mewn cymorth dyngarol wrth i'r sefyllfa waethygu

| Rhagfyr 8, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi cymorth dyngarol newydd o € 25 miliwn i gefnogi sifiliaid mewn angen anghenus yn Yemen. Mae hyn yn dod â chyfanswm arian yr UE i € 196.7m ers dechrau'r gwrthdaro yn 2015. Mae'r mesurau presennol sy'n cyfyngu ar fynediad dyngarol a masnachol ynghyd â'r gwrthdaro arfog dwys a streiciau awyr a adroddwyd gan Sana'a [...]

Parhau Darllen

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

Senedd yn gosod i wrthod Comisiwn #TaxHaven rhestr ddu

| Efallai y 4, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd ASE Sven Giegold, llefarydd polisi ariannol ac economaidd y grŵp Gwyrddion / EFA: "rhestr ddu y Comisiwn o wledydd sy'n dwyn risg uchel o wyngalchu arian yn chwerthinllyd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys unrhyw ganolfan ariannol alltraeth pwysig sengl. Amnewid Guyana gyda Ethiopia mewn ymateb i feirniadaeth y Senedd Ewrop yn ymddangos fel rhyw fath o jôc wael [...]

Parhau Darllen

Gwrthwynebiad i strategaeth #Iran bygwth ymdrechion heddwch #Syria

Gwrthwynebiad i strategaeth #Iran bygwth ymdrechion heddwch #Syria

| Hydref 25, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r cytundeb niwclear Iran wedi agor y posibilrwydd o breakthrough diplomyddol, yn hanfodol i ddod o hyd i ateb i'r tywallt gwaed yn Syria a Yemen, yn ôl adroddiad newydd ar strategaeth yr UE-Iran pleidleisio yn Senedd Ewrop heddiw (dydd Mawrth 25 Hydref). Gymeradwyo yn ailagor cam-wrth-gam o gysylltiadau gwleidyddol, economaidd a hawliau dynol rhwng Ewrop [...]

Parhau Darllen