Tag: Yemen

#Yemen - Yr UE yn croesawu cyhoeddiad i roi’r gorau i elyniaeth yn erbyn #SaudiArabia

#Yemen - Yr UE yn croesawu cyhoeddiad i roi’r gorau i elyniaeth yn erbyn #SaudiArabia

| Medi 23, 2019

Mewn datganiad gan y llefarydd ar ran Materion Tramor a Pholisi Diogelwch / Polisi Cymdogaeth Ewropeaidd a Thrafodaethau Ehangu ar y datblygiadau diweddaraf yn Yemen, y cyhoeddiad a wnaed gan Ansar Allah ar 20 Medi, ar roi’r gorau i weithredoedd milwrol gelyniaethus yn erbyn Teyrnas Saudi Arabia, croesawyd ef fel cam pwysig. Dywedodd y llefarydd: “Mae'r […]

Parhau Darllen

Grwpiau terfysgaeth yn atgyfodi yn Ne #Yemen

Grwpiau terfysgaeth yn atgyfodi yn Ne #Yemen

| Medi 5, 2019

Mae adroddiadau aflonyddu wedi dod i'r amlwg yn ystod yr wythnos ddiwethaf o elfennau terfysgol atgyfodol yn Ne Yemen. Awgrymwyd mai'r grwpiau hyn, sy'n cynnwys Al Qaeda ac ISIS fel y rhai amlycaf, sy'n bennaf gyfrifol am y cynnydd mewn trais. Mae rôl ac amlygrwydd cynyddol plaid Al Islah yn llywodraeth yr Arlywydd Hadi wedi […]

Parhau Darllen

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

Mae Emiradau Arabaidd Unedig yn adleoli milwyr yn #Yemen mewn ymgais i gynorthwyo ymdrechion heddwch y Cenhedloedd Unedig

| Gorffennaf 16, 2019

Mae'r penderfyniad a wnaed gan yr Emiradau Arabaidd Unedig i ail-leoli ei luoedd yn Yemen wedi ysgogi sylw a dyfalu eang dros yr wythnosau diwethaf, yn ysgrifennu Graham Paul. Er bod llawer o newyddiadurwyr a sylwedyddion brwd wedi bod yn gyflym i neidio i gasgliadau am y symudiad, ymddengys bod un penderfynydd allweddol wedi'i esgeuluso, bod yr adleoli wedi'i ysgogi […]

Parhau Darllen

Cymorth dyngarol: Mae'r UE yn cyhoeddi dros € 161.5 miliwn ar gyfer # Argyfwng Yemen

Cymorth dyngarol: Mae'r UE yn cyhoeddi dros € 161.5 miliwn ar gyfer # Argyfwng Yemen

| Chwefror 27, 2019

Wrth i filiynau o bobl barhau i ddioddef yn Yemen, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ei fwriad i ddarparu € 161.5 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer 2019. Mae hyn yn dod â chyfanswm cefnogaeth y Comisiwn i Yemen ers dechrau'r argyfwng yn 2015 i € 710m. Gan gyhoeddi cyfraniad yr UE yn Genefa, yn y Gynhadledd Ryngwladol ar Argyfwng Dyngarol [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i gymunedau sydd wedi'u heffeithio ac sydd wedi'u heffeithio gan argyfwng yn # Yemen

Mae'r UE yn rhoi cymorth i gymunedau sydd wedi'u heffeithio ac sydd wedi'u heffeithio gan argyfwng yn # Yemen

| Tachwedd 29, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu rhaglen € 30 miliwn i gefnogi cymunedau sy'n agored i niwed sy'n dioddef effeithiau dadleoli hir yn Yemen. Mae cyfanswm ymrwymiad yr UE i gefnogi Yemen yn awr yn € 244m ers dechrau'r gwrthdaro yn 2015. Dywedodd y Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, Neven Mimica: "Mae'r argyfwng hir ym Maeemen wedi difetha bywydau [...]

Parhau Darllen

Rhaid i Ewrop gamu i ben dioddefaint yn # Yemen

Rhaid i Ewrop gamu i ben dioddefaint yn # Yemen

| Tachwedd 19, 2018

Yn ddiweddar, cytunodd y Comisiwn Ewropeaidd i ddarparu € 90 miliwn ychwanegol mewn cymorth dyngarol i Yemen. Mae'r wlad Arabaidd ddiddorol yn parhau i fod yn rhyfel sifil rhwng gwrthryfelwyr Houthi a chynghrair a arweinir gan Saudi, argyfwng newyn difrifol y byd, ac achosion o golera sydd wedi heintio mwy na miliwn o bobl. Bydd y cymorth, pan fydd ei angen yn ddiangen, yn [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn condemnio ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys plant, yn # Yemen

Mae ASEau yn condemnio ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys plant, yn # Yemen

| Hydref 9, 2018

Dylai gwledydd yr UE ymatal rhag gwerthu breichiau i bob parti o ryfel cartref Yemeni er mwyn hwyluso argyfwng dyngarol mwyaf y byd yn Yemen, dywedodd ASEau. Mae'r penderfyniad ar Yemen, a basiwyd trwy ddangos dwylo, yn nodi bod Yemen wedi cael ei ddifrodi gan ryfel cartref, sydd wedi achosi'r economi i gwympo, wedi gadael 22 miliwn [...]

Parhau Darllen