Tag: Yr Almaen

# Mae angen mwy o fenywod yn y gweithlu #Germany a strategaeth ddigidol - cynghorwyr economaidd

# Mae angen mwy o fenywod yn y gweithlu #Germany a strategaeth ddigidol - cynghorwyr economaidd

| Tachwedd 8, 2018

Dylai cael mwy o ferched i'r gweithlu, denu gweithwyr proffesiynol tramor a drafftio strategaeth i helpu'r economi fynd yn ddigidol fod yn brif flaenoriaethau llywodraeth yr Almaen, meddai ei gynghorwyr economaidd ddydd Mercher, yn ysgrifennu Joseph Nasr. Byddai polisïau o'r fath yn helpu economi yr Almaen, sy'n dioddef o brinder llafur medrus, yn torri oddi ar y pennau gwreiddiol o [...]

Parhau Darllen

Diwedd y cyfnod yn credu fel #Merkel yn dweud na fydd yn sefyll eto fel canghellor

Diwedd y cyfnod yn credu fel #Merkel yn dweud na fydd yn sefyll eto fel canghellor

| Hydref 31, 2018

Dywedodd y Canghellor Almaeneg Angela Merkel ddydd Llun na fyddai hi'n ceisio ailethol yn gadeirydd y blaid a'i bod yn bedwerydd tymor fel canghellor yn ei olaf, gan nodi diwedd cyfnod 13 lle mae hi wedi dominyddu gwleidyddiaeth Ewrop, ysgrifennu Andreas Rinke a Paul Carrel. Bu Merkel, 64, yn gadeirydd ei Christian Democratiaid ceidwadol (CDU) ers [...]

Parhau Darllen

Merkel yn dweud y mae Ewrop eisiau trefnus #Brexit, nid yw'n edrych ar senarios eraill

Merkel yn dweud y mae Ewrop eisiau trefnus #Brexit, nid yw'n edrych ar senarios eraill

| Hydref 30, 2018

Mae Ewrop eisiau ateb trefnus i Brexit ac nid yw'n trafod opsiynau eraill wrth i Brydain drafod ei dynnu'n ôl o'r Undeb Ewropeaidd, meddai'r Canghellor Almaeneg Angela Merkel yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Robert Muller. "Bydd y trafodaethau hyn yn mynd ymlaen yn ddwys ac rwy'n falch gan hynny oherwydd yr hyn yr ydym yn anelu ato yw cael ateb trefnus. [...]

Parhau Darllen

Mae #CatholicChurch yr Almaen yn ymddiheuro i filoedd o ddioddefwyr camdriniaeth rywiol

Mae #CatholicChurch yr Almaen yn ymddiheuro i filoedd o ddioddefwyr camdriniaeth rywiol

| Medi 28, 2018

Ymddiheurodd pennaeth yr Eglwys Gatholig yn yr Almaen yr wythnos hon "am yr holl fethiant a phoen" ar ôl i adroddiad ddod o hyd i filoedd o blant yn cael eu cam-drin yn rhywiol gan ei glerigwyr, dywedodd nifer o arbenigwr mai dim ond "tip y iceberg", ysgrifennodd Riham Alkousaa a Maria Sheahan. Archwiliodd ymchwilwyr o dair prifysgol Almaenig 38,156 [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Rydym yn gobeithio cadw Prydain yn agos ar ôl #Brexit, meddai Merkel

Rydym yn gobeithio cadw Prydain yn agos ar ôl #Brexit, meddai Merkel

| Medi 26, 2018

Mae'r Almaen am fargen Brexit i gadw Prydain mor agos at yr Undeb Ewropeaidd â phosib, meddai'r Canghellor Almaenig Angela Merkel, gan ychwanegu bod angen i amlinelliadau cytundeb ar ymadawiad Prydain o'r UE fod yn eu lle erbyn mis Tachwedd, yn ysgrifennu Thomas Escritt. Wrth siarad â chynulleidfa o fyfyrwyr yn Hanover, yr Almaen, dywedodd Merkel [...]

Parhau Darllen

#Merkel i gynnal trafodaethau # Diesel wrth i allyrwyr alw heibio caledwedd

#Merkel i gynnal trafodaethau # Diesel wrth i allyrwyr alw heibio caledwedd

| Medi 25, 2018

Cynhaliodd Canghellor yr Almaen Angela Merkel gyfarfod lefel uchel ddydd Sul (23 Medi) i drafod a ddylid ei gwneud yn ofynnol i'r diwydiant ceir gynnal uwchraddiadau caledi costus ar gyfer cerbydau diesel hŷn i leihau llygredd dinas mewnol, dywedodd ffynonellau'r llywodraeth, ysgrifennu Douglas Busvine. Daw'r cyfarfod fel dyddiad cau o ddiwedd y mis a osodwyd gan Merkel [...]

Parhau Darllen