Tag: Yr Almaen

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Transition #energy yr Almaen: stori ofalus i Ewrop

Transition #energy yr Almaen: stori ofalus i Ewrop

| Mehefin 12, 2018

Cafodd yr Almaen ei enwi fel arloeswr trwm am ei bolisi pontio ynni - neu Energiewende yn jargon Berlin - ac yn arbennig canmoliaeth am ei ymrwymiad i roi'r gorau i ddefnyddio ynni niwclear yn gyfan gwbl yn y pum mlynedd nesaf. Ac eto, er bod "comisiwn allanfa glo" yn bwriadu cynnull ar 30 Mai i ddarparu [...]

Parhau Darllen

Cydbwysedd gwleidyddol newydd ar gyfer #Europe

Cydbwysedd gwleidyddol newydd ar gyfer #Europe

| Mawrth 19, 2018

Mae'r UE ar fin marw. Nid oes ganddo unrhyw atebion ar gyfer yr heriau mawr y mae'r cyfandir yn eu hwynebu. Mae angen cyfeiriad newydd ar Ewrop, ond y cwestiwn yw pa gyfeiriad, sy'n ysgrifennu ASE Bernd KÖLMEL, ECR (DE). Mae'r dinasyddion yn cael eu dadrithio, eu dihysbyddu ac yn teimlo eu bod wedi'u difreinio. Nid oes gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. Cymunedau ar draws [...]

Parhau Darllen

Wedi'i wario #Merkel yn dechrau pedwerydd tymor gan heriau

Wedi'i wario #Merkel yn dechrau pedwerydd tymor gan heriau

| Mawrth 16, 2018

Pleidleisiodd gwneuthurwyr o Almaen ar ddydd Mercher (14 Mawrth) i ail-ethol Angela Merkel fel canghellor ar gyfer tymor pedwerydd a thebyg olaf, a allai fod yn her heriol eto, gan ei bod hi'n gyfrifol am glymblaid fregus gyda'i stondin bersonol wedi lleihau, ysgrifennodd Paul Carrel a Madeline Chambers. Pleidleisiodd y rhai a wnaeth y cyfraithwyr 364 i 315, gyda naw o wrthodiadau, o blaid [...]

Parhau Darllen

#Germany i ddechrau gweithio ar fasnach, #China, # Rhyfel Syria - Merkel

#Germany i ddechrau gweithio ar fasnach, #China, # Rhyfel Syria - Merkel

| Mawrth 7, 2018

Ganghellor Angela Merkel wedi dweud y byddai'n gweithio gyda Ffrainc i fynd i'r afael â phroblemau pwyso fel polisi masnach, y rhyfel yn Syria a chystadleuaeth â Tsieina ar ôl i'r Democratiaid Cymdeithasol (SPD) a gymeradwywyd ymuno â chlymblaid gyda'i gwarchodwyr, ysgrifennu Joseph Nasr. Croesawodd Merkel y bleidlais gan fwyafrif clir o aelodau SPD a ddaeth i ben yn fwy [...]

Parhau Darllen

Mae clymblaid fawr yr Almaen yn newyddion drwg ar gyfer #glyphosate

Mae clymblaid fawr yr Almaen yn newyddion drwg ar gyfer #glyphosate

| Mawrth 2, 2018

Efallai fel arwydd o ba mor anghyffyrddus y mae tirwedd wleidyddol yr Almaen wedi dod, mae lladdwr chwyn wedi dod yn sglodion bargeinio annhebygol ym mhrosiectau pŵer gwleidyddol y wlad. Mae'r Blaid Gymdeithasol Ddemocrataidd (SPD) wedi gorchymyn i atal glyffosad fod yn angenrheidiol i glymblaid fawr arall i fynd ymlaen gydag Undeb Democrataidd Cristnogol Angela Merkel (CDU). Er gwaethaf wynebu [...]

Parhau Darllen

Mae #Merkel ally yn addo #Germany yn cadw at gwrs Schaueble

Mae #Merkel ally yn addo #Germany yn cadw at gwrs Schaueble

| Mawrth 1, 2018

Bydd yr Almaen yn glynu wrth y genhedlaeth ogredigswm ariannol a ddilynir o dan y Gweinidog Cyllid Ceidwadol, Wolfgang Schaeuble (yn y llun), hyd yn oed os rhoddir y swydd allweddol i Ddemocratiaid Cymdeithasol yn y llywodraeth nesaf, meddai'r prif gyllid dros dro, Peter Altmaier, yn ysgrifennu Thomas Escritt. Dros ei wyth mlynedd yn y swydd, daeth Schaeuble yn enwog yn Ewrop a'r [...]

Parhau Darllen