Tag: Yr Almaen

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

| Tachwedd 8, 2019

O'i gymharu â mathau eraill o gludiant, mae hedfan yn cael ei danseilio a'i danategu ar hyn o bryd, er bod teithio awyr yn ffynhonnell oddeutu 2.5% o allyriadau CO2 byd-eang. Dyna pam mae’r Iseldiroedd, ynghyd â 8 gwledydd eraill yr UE, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i gynnig cynnig am ryw fath o hedfan […]

Parhau Darllen

Yr Almaen i gynnal maes gwastad ar gyfer gwerthwyr #5G

Yr Almaen i gynnal maes gwastad ar gyfer gwerthwyr #5G

| Hydref 15, 2019

Cafodd yr Almaen ei dipio i fod ar drothwy caniatáu i Huawei gyflenwi offer ar gyfer rhwydweithiau 5G yn y wlad, gan anwybyddu galwadau gan yr Unol Daleithiau i wahardd y gwerthwr Tsieineaidd dan dân, adroddiadau Reuters. Dywedodd un o uwch ffynonellau’r llywodraeth wrth y cyhoeddiad y bydd y wlad yn cyhoeddi “catalog diogelwch” yr wythnos hon, a oedd wedi’i chwblhau […]

Parhau Darllen

'Mae'n blacmel': Mae cyhoeddwyr Ffrangeg ac Almaeneg yn uno i frwydro yn erbyn gwrthod #Google i dalu ffioedd hawlfraint iddynt

'Mae'n blacmel': Mae cyhoeddwyr Ffrangeg ac Almaeneg yn uno i frwydro yn erbyn gwrthod #Google i dalu ffioedd hawlfraint iddynt

| Medi 30, 2019

Mae prif gyhoeddwyr Ffrainc a’r Almaen yn cau rhengoedd mewn ymgais i ymladd yn ôl yn erbyn gwrthodiad Google i’w talu pan fydd eu cynnwys yn ymddangos yn ei fynegai chwilio, yn ysgrifennu Jessica Davies. Am fisoedd, mae cyhoeddwyr Ewropeaidd wedi llafurio i ailsefydlu cydbwysedd mwy cyfartal yn economaidd rhwng pŵer negodi cwmnïau technoleg mawr fel Google a […]

Parhau Darllen

#TotalitarianRegimes - Rhaid i Ewrop gofio ei gorffennol i adeiladu ei dyfodol

#TotalitarianRegimes - Rhaid i Ewrop gofio ei gorffennol i adeiladu ei dyfodol

| Medi 20, 2019

Mae 25 Mai i'w sefydlu fel Diwrnod Rhyngwladol Arwyr y Frwydr yn erbyn totalitariaeth. Rhaid gwrthweithio pob math o wadiad yr Holocost, condemnio lleferydd casineb a thrais. Dadansoddiad o ganlyniadau cyfundrefnau dotalitaraidd i'w cynnwys yng nghwricwla a gwerslyfrau ysgolion. Ar ben-blwydd 80fed dechrau'r Ail […]

Parhau Darllen

#GlobalStrikeForClimate - Mae meiri sy'n cynrychioli dinasoedd Ewropeaidd 8,000 yn galw am atal hinsawdd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol

#GlobalStrikeForClimate - Mae meiri sy'n cynrychioli dinasoedd Ewropeaidd 8,000 yn galw am atal hinsawdd o gyllidebau'r UE a chenedlaethol

| Medi 20, 2019

Ar gyfer y streic fyd-eang dros yr hinsawdd (20-27 Medi), mae arweinwyr dinasoedd sy'n cynrychioli Cyfamod Maer Ewropeaidd ac aelod-ddinasoedd 8,000 wedi dod ynghyd i fynnu bod cyllidebau ar lefel yr UE a chenedlaethol yn cael eu profi yn yr hinsawdd. Cyllidebau atal hinsawdd yw'r ffordd orau o sicrhau bod popeth posibl yn cael ei wneud i fodloni cyllideb yr UE […]

Parhau Darllen

Adeiladu cysylltiadau â #Germany

Adeiladu cysylltiadau â #Germany

| Medi 19, 2019

Mae rôl yr Undeb Ewropeaidd wrth hyrwyddo ffyniant economaidd, democratiaeth a hawliau dynol wedi bod o fudd i’r Alban, meddai’r Prif Weinidog Nicola Sturgeon (yn y llun) ar 18 Medi. Mae'r Prif Weinidog yn Berlin i adeiladu cysylltiadau diplomyddol â llywodraeth yr Almaen a thrafod gydag arweinwyr busnes sut y gellir cryfhau cysylltiadau economaidd rhwng yr Alban a'r Almaen. Yr Almaen oedd […]

Parhau Darllen

Mae #ClimateProtesters yn dweud wrth #Carmakers 'mae'r blaid drosodd'

Mae #ClimateProtesters yn dweud wrth #Carmakers 'mae'r blaid drosodd'

| Medi 16, 2019

Gorymdeithiodd miloedd o wrthdystwyr o flaen sioe geir IAA Frankfurt ddydd Sadwrn (14 Medi) i fynnu bod peiriannau llosgi yn dod i ben yn gyflym a symud i gerbydau sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd wrth i lywodraeth y Canghellor Angela Merkel baratoi i ddadorchuddio mesurau diogelu'r hinsawdd, ysgrifennu Ilona Wissenbach a Joseph Nasr o Reuters. Dywedodd yr heddlu yn Frankfurt fod rhai 15,000, […]

Parhau Darllen