Tag: Yr Eidal

Byddai dyletswyddau arfaethedig UE ar reis yn brifo defnyddwyr Ewropeaidd, meddai #ConsumerChoiceCenter

Byddai dyletswyddau arfaethedig UE ar reis yn brifo defnyddwyr Ewropeaidd, meddai #ConsumerChoiceCenter

| Tachwedd 8, 2018

Gofynnodd llywodraeth yr Eidal i'r Comisiwn Ewropeaidd gyflogi'r cymal diogelu ar fewnforion reis o Cambodia a Myanmar er mwyn diogelu tyfwyr reis Eidalaidd. Fe wnaeth Rheolwr Materion Ewropeaidd y Ganolfan Dewis Defnyddwyr Luca Bertoletti feirniadu'r cais a dywedodd ei bod hi'n bryd bod yr Undeb Ewropeaidd yn rhoi'r gorau i wthio amddiffyniad ymlaen. "Y rhesymeg y tu ôl i fasnach [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn buddsoddi mewn seilwaith a #CulturalHeritage yn #Napoli, #Italy

Mae'r Comisiwn yn buddsoddi mewn seilwaith a #CulturalHeritage yn #Napoli, #Italy

| Tachwedd 7, 2018

Mabwysiadodd y Comisiwn bum prosiect Polisi Cydlyniant mawr, gwerth € 868 miliwn yn gyfan gwbl, ar gyfer gwell seilwaith trafnidiaeth a dwr ac i gadw treftadaeth ddiwylliannol yn ninas Napoli. Bydd y pecyn buddsoddi hwn yn caniatáu cwblhau'r gwaith yn y cyfnod cyllideb 2007-2013 blaenorol. Bydd y pum prosiect hyn yn cael eu cwblhau rhwng 2020 a 2022, [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi #Italy yn dilyn llifogydd marwol

Mae'r UE yn cefnogi #Italy yn dilyn llifogydd marwol

| Tachwedd 6, 2018

Mae Canolfan Cydlynu Ymateb Brys 24 / 7 y Comisiwn wedi bod mewn cysylltiad cyson â'r awdurdodau Eidaleg i gynnig cefnogaeth yr UE gan fod llifogydd trwm wedi effeithio ar sawl rhan o'r wlad. Mae gwasanaeth mapio lloeren yr UE, Copernicus wedi'i weithredu, ar gais yr awdurdodau cenedlaethol, ar gyfer yr ardaloedd a effeithir yn Sicily a Veneto. Yn [...]

Parhau Darllen

#Italy - Centeno optimistaidd y bydd deialog yn dangos ymrwymiad yr Eidal i sicrhau cyllid cyhoeddus cadarn

#Italy - Centeno optimistaidd y bydd deialog yn dangos ymrwymiad yr Eidal i sicrhau cyllid cyhoeddus cadarn

| Tachwedd 6, 2018

Cyflwynodd Arlywydd Eurogroup Mário Centento ganlyniad trafodaeth heddiw (6 Tachwedd) yn yr Eurogroup, sef barn y Comisiwn ar Gynllun Gyllidebol Drafft yr Eidal (DBP) ar gyfer 2019, a gyhoeddwyd ar 23 Hydref 2018. Dywedodd fod cytundeb ar asesiad y Comisiwn. Pwysleisiodd Centeno bwysigrwydd cyllid cyhoeddus cadarn a'u cydlyniad o fewn y [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Nid yw'r Parth Twilight yn lle i feddyginiaeth bersonol

#EAPM - Nid yw'r Parth Twilight yn lle i feddyginiaeth bersonol

| Tachwedd 2, 2018

Mae Calan Gaeaf arnom ni eisoes ac mae Diwrnod yr Holl Saint yn dilyn yn ei sgil, os byddwch chi'n parduno'r gêm marwol, mae'n ysgrifennu Cyfarwyddwr Gweithredol Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) Denis Horgan. Bydd y rhan fwyaf o'r rhai sy'n gweithio yn y sefydliadau ym Mrwsel yn cymryd y 'bont' oherwydd gwyliau heddiw (dydd Iau 1 Tachwedd) ac, yn siarad am bethau [...]

Parhau Darllen

#Ataly llygaid ffyrdd i leihau diffyg yng nghyllideb 2019

#Ataly llygaid ffyrdd i leihau diffyg yng nghyllideb 2019

| Hydref 31, 2018

Os na ddylai dwy golofn o gyllideb 2019 llywodraeth yr Eidal fod yn llai costus nag a ragwelir, gellir defnyddio'r arbedion i leihau'r diffyg yn y gyllideb, dywedodd ffynhonnell y llywodraeth ddydd Llun (29 Hydref), Giuseppe Fonte. Dyrannwyd opsiwn ymddeoliad cynnar a chynllun cymorth incwm "cyflog dinasyddion" o gwmpas € 17 biliwn yn y gyllideb. [...]

Parhau Darllen

Mae Comisiwn Ewropeaidd yn gofyn bod #Italy yn cyflwyno cynllun cyllidebol drafft diwygiedig ar gyfer 2019

Mae Comisiwn Ewropeaidd yn gofyn bod #Italy yn cyflwyno cynllun cyllidebol drafft diwygiedig ar gyfer 2019

| Hydref 25, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi nodi yn y cynllun cyllidebol drafft a gyflwynwyd gan yr Eidal ar gyfer 2019 yn anghydffurfiaeth arbennig o ddifrifol gyda'r argymhelliad ariannol a roddwyd i'r Eidal gan y Cyngor, gan gynnwys yr Eidal, ar 13 Gorffennaf 2018. Mae'r Comisiwn hefyd yn nodi nad yw'r cynllun yn unol â'r ymrwymiadau a gyflwynwyd gan yr Eidal yn ei Sefydlogrwydd [...]

Parhau Darllen