Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Yr Eidal

#FriendsofEurope: Nid yw Ewrop yn rhwystr i broblem poblogrwydd yr Eidal

#FriendsofEurope: Nid yw Ewrop yn rhwystr i broblem poblogrwydd yr Eidal

| Chwefror 6, 2018 | 0 Sylwadau

Er bod y llanw o gefnogaeth i bleidiau poblogaidd o orllewin Ewrop yn dod i ben, mae teimlad gwrth-sefydlu'r Eidal a'r Eurosceptig yn llawn, yn ysgrifennu Matteo Villo. Ym mis Rhagfyr ddiwethaf, cafodd y llywodraeth canol-chwith ei drechu'n ddifyr mewn refferendwm cyfansoddiadol gan fod lluoedd ceidwadol poblogaidd a chymedrol yn cyd-fynd yn ei erbyn, gan orfodi wedyn y prif weinidog Matteo Renzi i ymddiswyddo. [...]

Parhau Darllen

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn bwriadu buddsoddi € 1 biliwn mewn uwch-gyfansoddwyr Ewropeaidd o'r radd flaenaf

Mae'r Comisiwn yn bwriadu buddsoddi € 1 biliwn mewn uwch-gyfansoddwyr Ewropeaidd o'r radd flaenaf

| Ionawr 11, 2018 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi datgelu ei gynlluniau i fuddsoddi ar y cyd ag aelod-wladwriaethau i adeiladu isadeiledd supercomputers Ewropeaidd o'r radd flaenaf. Mae angen i uwchgyfrifiaduron brosesu symiau mwy fyth o ddata a dod â manteision i'r gymdeithas mewn llawer o feysydd o ofal iechyd ac ynni adnewyddadwy i ddiogelwch ceir a seibersefydlu. Mae'r cam yn hanfodol ar gyfer y [...]

Parhau Darllen

Cynghrair #Berlusconi yn codi mewn polau cyn y bleidlais Eidalaidd

Cynghrair #Berlusconi yn codi mewn polau cyn y bleidlais Eidalaidd

| Ionawr 11, 2018 | 0 Sylwadau

Mae clymblaid canol-dde o gwmpas y blaid prif weinidog Silvio Berlusconi (yn y llun) yn dringo'n gyson mewn arolygon barn wrth i ymgyrch gynhesu ar gyfer etholiadau'r Eidal ar 4 Mawrth, yn ysgrifennu Isla Binnie. Dangosodd arolygon a gynhaliwyd gan Tecne ac IPR fod y ganolfan ymhell yn llawer mwy na'r ddau glymblaid canol-chwith dan arweiniad y Blaid Democrataidd (PD), a'r Eidal [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn dod i ben ymchwiliad i gefnogaeth i'r nwywr dur mwyaf yn yr Eidal #ILVA

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn dod i ben ymchwiliad i gefnogaeth i'r nwywr dur mwyaf yn yr Eidal #ILVA

| Rhagfyr 22, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cwblhau ei ymchwiliad manwl o fesurau cymorth i gwmni dur ILVA SpA. Daeth i'r casgliad bod dau fenthyciad a roddwyd gan yr Eidal yn 2015 i gefnogi ILVA yn cynnwys cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon. Rhaid i'r Eidal bellach adennill y budd-dal gormodol hwn o tua € 84 miliwn o ILVA. Canfu'r Comisiwn fod nifer o gefnogaeth arall [...]

Parhau Darllen

# Mae arweinydd 5-Star yn dweud y dylai yr Eidal rhoi'r gorau iddyn nhw oni bai bod rheolau yn newid

# Mae arweinydd 5-Star yn dweud y dylai yr Eidal rhoi'r gorau iddyn nhw oni bai bod rheolau yn newid

| Rhagfyr 20, 2017 | 0 Sylwadau

Dywedodd arweinydd y mudiad gwrth-sefydlu 5-Star, Luigi Di Maio (yn y llun) ddydd Llun (18 Rhagfyr) y dylai'r Eidal roi'r gorau i'r ardal yr ewro oni bai ei bod yn rheoli newid rheolau bloc ar gyllid cyhoeddus. Mae 5-Star, sy'n arwain mewn arolygon barn cyn etholiad a ddisgwylir ym mis Mawrth, yn dweud a yw'n ennill pŵer y bydd yn lobïo [...] yr Eidal

Parhau Darllen