Tag: Yr Eidal

Senedd yr Eidal yn pleidleisio i godi imiwnedd #Salvini dros gwch mudol

Senedd yr Eidal yn pleidleisio i godi imiwnedd #Salvini dros gwch mudol

| Chwefror 14, 2020

Pleidleisiodd seneddwyr o’r Eidal ddydd Mercher (12 Chwefror) i godi imiwnedd ar gyfer yr arweinydd dde pellaf Matteo Salvini (yn y llun), gan agor y ffordd ar gyfer treial a allai ddod â gyrfa i ben dros gyhuddiadau iddo gadw ymfudwyr yn y môr yn anghyfreithlon ar y môr y llynedd, yn ysgrifennu Angelo Amante. Disgwylir i ganlyniad y bleidlais gael ei gyhoeddi'n ffurfiol tua 1800 GMT ond cyfrif Reuters […]

Parhau Darllen

Contractau gweithgaredd ffatri #Italy ym mis Rhagfyr ar y gyfradd fwyaf serth ers 2013 - #PMI

Contractau gweithgaredd ffatri #Italy ym mis Rhagfyr ar y gyfradd fwyaf serth ers 2013 - #PMI

| Ionawr 3, 2020

Dirywiodd gweithgaredd gweithgynhyrchu’r Eidal am 15fed mis yn olynol ym mis Rhagfyr ac ar y gyfradd fwyaf serth am bron i saith mlynedd, dangosodd arolwg ddydd Iau, gan awgrymu y bydd yr economi yn parhau i gael trafferth yn y tymor agos, ysgrifennodd Reuters. Syrthiodd Mynegai Rheolwyr Prynu Markit IHS (PMI) i 46.2 o 47.6 ym mis Tachwedd, gan ddisgyn ymhellach o dan […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 3.2 biliwn gan saith aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiect ymchwil ac arloesi pan-Ewropeaidd ym mhob rhan o'r #BatteryValueChain

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 3.2 biliwn gan saith aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiect ymchwil ac arloesi pan-Ewropeaidd ym mhob rhan o'r #BatteryValueChain

| Rhagfyr 10, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, Brosiect Pwysig o fudd Ewropeaidd Cyffredin (IPCEI) a hysbyswyd ar y cyd gan Wlad Belg, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Sweden i gefnogi ymchwil ac arloesi ym maes blaenoriaeth Ewropeaidd cyffredin batris. Bydd y saith aelod-wladwriaeth yn darparu hyd at oddeutu […] yn y blynyddoedd i ddod.

Parhau Darllen

O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

| Tachwedd 27, 2019

Yn ddiweddar, mae Matteo Salvini (yn y llun) wedi gollwng bygythiadau i fynd â’r Eidal allan o ardal yr ewro ond mae’r arweinydd caled-dde bellach yn dychryn awdurdodau Ewropeaidd gyda tharged newydd ar gyfer ei ddicter ewrosceptig: diwygiad arfaethedig o gronfa achubiaeth y rhanbarth, ysgrifennwch Giuseppe Fonte a Gavin Jones. Cytunodd gweinidogion cyllid Ardal yr Ewro ar ddiwygiad drafft y gronfa, […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

| Hydref 9, 2019

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddiad € 124 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i uwchraddio rhan 16.5-km o reilffordd Napoli-Bari, rhwng Cancello a Frasso Telesino, de'r Eidal. Mae'r gwaith yn cynnwys dyblu llinellau rheilffordd un trac i gynyddu cyflymder, gallu a lleihau amser teithio. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Bydd y prosiect hwn yn yr UE yn rhoi […]

Parhau Darllen

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi). “Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod […]

Parhau Darllen