Tag: Yr Eidal

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 3.2 biliwn gan saith aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiect ymchwil ac arloesi pan-Ewropeaidd ym mhob rhan o'r #BatteryValueChain

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 3.2 biliwn gan saith aelod-wladwriaeth ar gyfer prosiect ymchwil ac arloesi pan-Ewropeaidd ym mhob rhan o'r #BatteryValueChain

| Rhagfyr 10, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, Brosiect Pwysig o fudd Ewropeaidd Cyffredin (IPCEI) a hysbyswyd ar y cyd gan Wlad Belg, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Gwlad Pwyl a Sweden i gefnogi ymchwil ac arloesi ym maes blaenoriaeth Ewropeaidd cyffredin batris. Bydd y saith aelod-wladwriaeth yn darparu hyd at oddeutu […] yn y blynyddoedd i ddod.

Parhau Darllen

O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

O #Euro i #ESM yr Eidal mae #Salvini yn ail-hyfforddi ei dân #Eurosceptig

| Tachwedd 27, 2019

Yn ddiweddar, mae Matteo Salvini (yn y llun) wedi gollwng bygythiadau i fynd â’r Eidal allan o ardal yr ewro ond mae’r arweinydd caled-dde bellach yn dychryn awdurdodau Ewropeaidd gyda tharged newydd ar gyfer ei ddicter ewrosceptig: diwygiad arfaethedig o gronfa achubiaeth y rhanbarth, ysgrifennwch Giuseppe Fonte a Gavin Jones. Cytunodd gweinidogion cyllid Ardal yr Ewro ar ddiwygiad drafft y gronfa, […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

Uwchraddiadau newydd a ariennir gan yr UE ar linell #NaplesBari, de'r Eidal

| Hydref 9, 2019

Cymeradwyodd y Comisiwn Ewropeaidd fuddsoddiad € 124 miliwn gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) i uwchraddio rhan 16.5-km o reilffordd Napoli-Bari, rhwng Cancello a Frasso Telesino, de'r Eidal. Mae'r gwaith yn cynnwys dyblu llinellau rheilffordd un trac i gynyddu cyflymder, gallu a lleihau amser teithio. Dywedodd y Comisiynydd Trafnidiaeth, Violeta Bulc: “Bydd y prosiect hwn yn yr UE yn rhoi […]

Parhau Darllen

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

Bwlch cyfiawnder: #Racism treiddiol mewn systemau cyfiawnder troseddol ledled Ewrop

| Medi 11, 2019

Mae hiliaeth sefydliadol yn drech na systemau cyfiawnder troseddol ledled yr UE ac mae'n effeithio ar y modd y mae troseddau hiliol yn cael eu cofnodi, eu hymchwilio a'u herlyn, yn ôl adroddiad newydd a gyhoeddwyd gan y Rhwydwaith Ewropeaidd yn Erbyn Hiliaeth (ENAR) heddiw (11 Medi). “Ugain mlynedd ar ôl i Adroddiad Macpherson ddatgelu bod heddlu Prydain yn hiliol yn sefydliadol, rydyn ni nawr yn darganfod bod […]

Parhau Darllen

#Italy - Cadeirydd Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Senedd Ewrop yn dod yn weinidog cyllid yr Eidal

#Italy - Cadeirydd Pwyllgor Materion Economaidd ac Ariannol Senedd Ewrop yn dod yn weinidog cyllid yr Eidal

| Medi 5, 2019

Yn dilyn y cyhoeddiad y bydd llywodraeth newydd o’r Eidal yn tyngu llw heddiw (5 Medi), dywedodd arweinydd y Grŵp S&D yn Senedd Ewrop, Iratxe García: “Rydym yn falch iawn o weld llywodraeth newydd sy’n gosod yr Eidal yn ôl yn y tabl o'r rhai sy'n barod i adeiladu Ewrop gryfach a diwygiedig. “Mae ein […]

Parhau Darllen

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

| Medi 4, 2019

Ddydd Mawrth (3 Medi), cymeradwyodd aelodau’r Pwyllgor Cyllidebau € 293.5 miliwn mewn cymorth Cronfa Undod yr UE yn dilyn digwyddiadau tywydd eithafol yn Awstria, yr Eidal a Rwmania yn 2018. Mae'r € 293.5 miliwn mewn cymorth gan Gronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) yn torri i lawr fel a ganlyn: € 277.2 miliwn i'r Eidal yn dilyn glaw trwm, gwyntoedd cryfion, llifogydd a thirlithriadau yn yr hydref […]

Parhau Darllen