Tag: Norwy

Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

Mae swyddogion #Fisheries yn teimlo gwres wrth i fflamenco ddod â #COP25 i #Norway

| Rhagfyr 5, 2019

Cyfarfu cynrychiolwyr a oedd yn cyrraedd sesiwn y bore yma o ymgynghoriad pysgodfeydd COP25 UE-Norwy gan griw o ddawnswyr fflamenco gwladaidd i dynnu sylw at y cysylltiad rhwng trafodaethau newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Madrid a'r angen i'r UE a Norwy gyflawni eu huchelgeisiau ar gyfer yr hinsawdd. gweithredu trwy roi diwedd ar orbysgota pysgod a rennir […]

Parhau Darllen

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

Dinas yr Arctig fydd #EuropeanCapitalOfCulture

Dinas yr Arctig fydd #EuropeanCapitalOfCulture

| Medi 26, 2019

Enillodd dinas Bodø yng Ngogledd Norwy y cais i ddod yn Brifddinas Diwylliant Ewrop ar gyfer 2024. “Rydyn ni’n edrych ymlaen at gyflwyno hud diwylliant yr Arctig a meithrin cysylltiadau diwylliannol newydd,” meddai Maer Bodø, Ida Pinnerød. “Mae hwn yn gam pellach gwych a phwysig tuag at greu cam hyd yn oed yn fwy cyffrous a […]

Parhau Darllen

Mae Norwy yn dod yn wlad 21st i ymuno â chydweithrediad #eHealth ar gyfer gofal iechyd wedi'i bersonoli

Mae Norwy yn dod yn wlad 21st i ymuno â chydweithrediad #eHealth ar gyfer gofal iechyd wedi'i bersonoli

| Mehefin 18, 2019

Ar ddydd Gwener (14 Mehefin), llofnododd Norwy y Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau. Nod y cydweithrediad yw gwella dealltwriaeth ac atal clefydau, gan ganiatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac atal clefydau. Mae'r Datganiad yn gytundeb ar gydweithrediad rhwng gwahanol wledydd gyda'r nod o ddarparu […]

Parhau Darllen

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

| Rhagfyr 20, 2018

Mae cyfranogwyr Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP24) yn Katowice, Gwlad Pwyl wedi dod i'r casgliad y trafodaethau rhyngwladol tair blynedd trwy gytuno ar lyfr rheol ar y cyd i weithredu cytundeb Paris a fydd yn dod i rym yn 2024. Bydd y cytundebau a wneir yn berthnasol i wledydd datblygedig a datblygu wrth asesu ac adrodd am allyriadau nwyon tŷ gwydr, asesiad perfformiad byd-eang [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

Mae UKand Norwy yn cytuno yn iawn i aros am eu dinasyddion ar ôl #Brexit

Mae UKand Norwy yn cytuno yn iawn i aros am eu dinasyddion ar ôl #Brexit

| Tachwedd 2, 2018

Bydd gan ddinasyddion Prydeinig sydd eisoes yn byw yn Norwy a dinasyddion Norwyaidd sy'n byw ym Mhrydain yr hawl i aros yn drigolion, hyd yn oed os bydd Brexit, prif weinidogion Prydain a Norwy wedi dweud yr wythnos hon. Y cytundeb a gyhoeddwyd ddydd Mawrth (30 Hydref) oedd y cam cyntaf a gytunwyd rhwng Prydain a'r wlad Nordig [...]

Parhau Darllen