Tag: Norwy

Mae Norwy yn dod yn wlad 21st i ymuno â chydweithrediad #eHealth ar gyfer gofal iechyd wedi'i bersonoli

Mae Norwy yn dod yn wlad 21st i ymuno â chydweithrediad #eHealth ar gyfer gofal iechyd wedi'i bersonoli

| Mehefin 18, 2019

Ar ddydd Gwener (14 Mehefin), llofnododd Norwy y Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau. Nod y cydweithrediad yw gwella dealltwriaeth ac atal clefydau, gan ganiatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac atal clefydau. Mae'r Datganiad yn gytundeb ar gydweithrediad rhwng gwahanol wledydd gyda'r nod o ddarparu […]

Parhau Darllen

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

| Rhagfyr 20, 2018

Mae cyfranogwyr Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP24) yn Katowice, Gwlad Pwyl wedi dod i'r casgliad y trafodaethau rhyngwladol tair blynedd trwy gytuno ar lyfr rheol ar y cyd i weithredu cytundeb Paris a fydd yn dod i rym yn 2024. Bydd y cytundebau a wneir yn berthnasol i wledydd datblygedig a datblygu wrth asesu ac adrodd am allyriadau nwyon tŷ gwydr, asesiad perfformiad byd-eang [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

Mae UKand Norwy yn cytuno yn iawn i aros am eu dinasyddion ar ôl #Brexit

Mae UKand Norwy yn cytuno yn iawn i aros am eu dinasyddion ar ôl #Brexit

| Tachwedd 2, 2018

Bydd gan ddinasyddion Prydeinig sydd eisoes yn byw yn Norwy a dinasyddion Norwyaidd sy'n byw ym Mhrydain yr hawl i aros yn drigolion, hyd yn oed os bydd Brexit, prif weinidogion Prydain a Norwy wedi dweud yr wythnos hon. Y cytundeb a gyhoeddwyd ddydd Mawrth (30 Hydref) oedd y cam cyntaf a gytunwyd rhwng Prydain a'r wlad Nordig [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Prif gadeiryddion Gogledd Ewrop cyfeiriad amddiffyn #RussianDeterrence

Prif gadeiryddion Gogledd Ewrop cyfeiriad amddiffyn #RussianDeterrence

| Medi 12, 2018

Casglodd Prifathrawon Amddiffyn o un ar ddeg o wledydd ogledd Ewrop yn Oslo i drafod amrywiaeth o bynciau yng Nghynhadledd 2018 Prif Amddiffyn Gogledd Ewrop. Prif ffocws y gynhadledd oedd atal ymosodiad Rwsia. Cyffredinol Curtis M. Scaparrotti (yn y llun), rheolwr UDA Command America, oedd yr uwch swyddog milwrol yr Unol Daleithiau a fynychodd y gynhadledd, [...]

Parhau Darllen