Tag: Norwy

Mae UKand Norwy yn cytuno yn iawn i aros am eu dinasyddion ar ôl #Brexit

Mae UKand Norwy yn cytuno yn iawn i aros am eu dinasyddion ar ôl #Brexit

| Tachwedd 2, 2018

Bydd gan ddinasyddion Prydeinig sydd eisoes yn byw yn Norwy a dinasyddion Norwyaidd sy'n byw ym Mhrydain yr hawl i aros yn drigolion, hyd yn oed os bydd Brexit, prif weinidogion Prydain a Norwy wedi dweud yr wythnos hon. Y cytundeb a gyhoeddwyd ddydd Mawrth (30 Hydref) oedd y cam cyntaf a gytunwyd rhwng Prydain a'r wlad Nordig [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Prif gadeiryddion Gogledd Ewrop cyfeiriad amddiffyn #RussianDeterrence

Prif gadeiryddion Gogledd Ewrop cyfeiriad amddiffyn #RussianDeterrence

| Medi 12, 2018

Casglodd Prifathrawon Amddiffyn o un ar ddeg o wledydd ogledd Ewrop yn Oslo i drafod amrywiaeth o bynciau yng Nghynhadledd 2018 Prif Amddiffyn Gogledd Ewrop. Prif ffocws y gynhadledd oedd atal ymosodiad Rwsia. Cyffredinol Curtis M. Scaparrotti (yn y llun), rheolwr UDA Command America, oedd yr uwch swyddog milwrol yr Unol Daleithiau a fynychodd y gynhadledd, [...]

Parhau Darllen

Mae clymblaid cadwyn gwerth pecynnu o gymdeithasau diwydiant 68 yn lansio argymhellion ar y cyd cyn trafodaethau ar gynnig #SingleUsePlastics

Mae clymblaid cadwyn gwerth pecynnu o gymdeithasau diwydiant 68 yn lansio argymhellion ar y cyd cyn trafodaethau ar gynnig #SingleUsePlastics

| Awst 23, 2018

Mae EUROPEN a 67, cymdeithasau Ewropeaidd a chenedlaethol eraill 1 sy'n cynrychioli ystod eang o ddeunyddiau a sectorau pecynnu ar draws y gadwyn werth pecynnu, wedi cyhoeddi argymhellion ar y cyd XXXXX ar gynnig y Comisiwn ar gyfer Cyfarwyddeb ar leihau effaith cynhyrchion plastig penodol ar yr amgylchedd, hy y Cyfarwyddeb Plastics Sengl-Defnydd (SUP). Mae'r sefydliadau 2 [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan yn cefnogi interconnect #Nordlink gyda € 100 miliwn buddsoddiad #EIB

#JunckerPlan yn cefnogi interconnect #Nordlink gyda € 100 miliwn buddsoddiad #EIB

| Awst 16, 2018

Mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi llofnodi cytundeb ariannu 100 miliwn € gyda TenneT, gweithredwr system darlledu trydan Ewropeaidd blaenllaw, i gefnogi adeiladu rhyng-gysylltydd trydan rhwng Norwy a'r Almaen. Cefnogir y trafodiad gan Gronfa Ewropeaidd Buddsoddiadau Strategol (EFSI) Cynllun Juncker. Bydd yr interconnector yn rhychwantu 624 cilomedr, gan gysylltu Norwy a [...]

Parhau Darllen

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen