Tag: Tajikistan

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 4 miliwn ychwanegol i gefnogi'r cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil, a dinasyddion gweithredol yn Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan i atal eithafiaeth dreisgar a gwrth-radicaleiddio. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi hyfforddiant a phroffesiynoli newyddiadurwyr, gweithredwyr a swyddogion y wasg lleol i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel, wrth lwyfannau gwirio ffeithiau […]

Parhau Darllen

#CentralAsia - Yr Undeb Ewropeaidd yn cydweddu ag ymrwymiad gwleidyddol gyda chefnogaeth gadarn bellach

#CentralAsia - Yr Undeb Ewropeaidd yn cydweddu ag ymrwymiad gwleidyddol gyda chefnogaeth gadarn bellach

| Gorffennaf 9, 2019

Ar 7 Gorffennaf, yng nghyfarfod Gweinidogol 15th UE-Asia Asia yn Bishkek, Kyrgyz Republic, Cynrychiolydd Uchel dros Faterion Tramor a Diogelwch / Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, cyflwynodd Federica Mogherini (yn y llun) gyfres o raglenni a ariennir gan yr UE sy'n cefnogi holl wledydd y rhanbarth - Kazakhstan, Gweriniaeth Kyrgyz, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ac Affganistan - ar ddiogelu'r amgylchedd, gweithredu yn yr hinsawdd, […]

Parhau Darllen

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

Arweinwyr Asiaidd i gwrdd yn #Dushanbe ar gyfer uwchgynhadledd fawr

| Mehefin 13, 2019

Mae Uwchgynhadledd Dushanbe, a gynhelir ym mhrifddinas Tajikistan ar Fehefin 15th, yn barhad o ymdrechion y Gynhadledd ar Ryngweithio a Mesurau Adeiladu Hyder yn Asia (CICA), y mae 27 yn ei datgan yn aelodau. Bydd yr uwchgynhadledd yn dwyn ynghyd ddirprwyaethau lefel uchel y disgwylir iddynt fabwysiadu dogfen uchelgeisiol, Dushanbe Statement, a fydd yn cynnwys yr holl […]

Parhau Darllen

#CIS: Y garreg filltir chwarter canrif

#CIS: Y garreg filltir chwarter canrif

| Hydref 26, 2016 | 0 Sylwadau

Mae eleni yn nodi pen-blwydd 25th y Gymanwlad y Gwladwriaethau Annibynnol (CIS), yn ysgrifennu Martin Banks. Mae hon yn gymdeithas o weriniaethau Sofietaidd gynt a sefydlwyd ym mis Rhagfyr 1991 gan Rwsia, Wcráin, a Belarws i helpu i leddfu diddymiad yr Undeb Sofietaidd a chydlynu materion rhyng-gweriniaethol. Mae'r rhan fwyaf o'r weriniaethau Sofietaidd gynt yn [...]

Parhau Darllen

Comisiwn Lawn #GMB dros dympio dur o Tsieina

Comisiwn Lawn #GMB dros dympio dur o Tsieina

| Ionawr 14, 2016 | 0 Sylwadau

Dywedodd GMB, yr undeb ar gyfer gweithwyr dur, ar y trafodaethau yn y Coleg yr UE y Comisiwn ddoe (13 Ionawr) ar gwrth-dympio a gwthio unrhyw benderfyniad yn ôl hyd at o leiaf 2016 haf. Dywedodd Swyddog Cenedlaethol GMB Dave Hulse: "Mae'r Comisiwn yn dowcio y penderfyniad ar Statws Economi Farchnad ar gyfer Tsieina yn dangos bod ddwfn i lawr [...]

Parhau Darllen

Mae dau ddegawd o deithiau arsylwi Senedd Ewrop

Mae dau ddegawd o deithiau arsylwi Senedd Ewrop

| Tachwedd 22, 2014 | 0 Sylwadau

Nid yw'r Senedd Ewrop yw'r unig sefydliad yn unig ethol yn uniongyrchol yr UE, ond mae hefyd yn gwneud ei gorau i hybu democratiaeth tu allan i Ewrop. Mae eleni yn nodi 20 blynyddoedd o gyfranogiad Senedd Ewrop mewn arsylwi etholiad. Y llynedd anfonodd Senedd dirprwyaethau i arsylwi etholiadau yn Armenia, Azerbaijan, Georgia, Honduras, Jordan, Kenya, Madagascar, Mali, Nepal, Pakistan, [...]

Parhau Darllen

Barn: Pwysigrwydd Kazakhstan gyfer Canol Asia, yr UE, Tsieina a Rwsia: Cysylltiadau ar y gweill

Barn: Pwysigrwydd Kazakhstan gyfer Canol Asia, yr UE, Tsieina a Rwsia: Cysylltiadau ar y gweill

| Efallai y 9, 2014 | 0 Sylwadau

Gan y Dadansoddwr Gwleidyddol Vira Ratsiborynska, Senedd Ewrop Mae gan y rhanbarth Canolog Asiaidd leoliad geopolityddol strategol, potensial economaidd ac ynni enfawr a chyfoeth helaeth o adnoddau sy'n cynrychioli ffactor o ddiddordeb pwysig i lawer o bwerau byd blaenllaw yn yr economi megis yr UE, Rwsia a Tsieina . Mae gan ranbarth Canol Asiaidd hanes cyfoethog [...]

Parhau Darllen