Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 4 miliwn ychwanegol i gefnogi'r cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil, a dinasyddion gweithredol yn Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan i atal eithafiaeth dreisgar a gwrth-radicaleiddio. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi hyfforddiant a phroffesiynoli newyddiadurwyr, gweithredwyr a swyddogion y wasg lleol i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel, tra bydd llwyfannau gwirio ffeithiau i dynnu sylw at newyddion ffug yn cael eu creu.

Y weithred, trwy'r Offeryn cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, hefyd yn cyfrannu at ymladd dadffurfiad, cynyddu gwytnwch y boblogaeth leol a lleiafrifoedd, a datblygu gwrth-naratifau. Bydd y gefnogaeth a gyhoeddwyd heddiw yn cydgrynhoi ac yn hyrwyddo gweithgareddau a ddechreuwyd trwy gydweithrediad blaenorol gyda’r NGO Internews, gan hyrwyddo cydweithredu rhanbarthol a chyd-gynhyrchu cynnwys sy’n gysylltiedig â heddwch a sefydlogrwydd. Bydd y gynhadledd heddiw yn y Gwaddol Ewropeaidd dros Ddemocratiaeth ym Mrwsel yn cyflwyno ac yn arddangos prif gyflawniadau a chanlyniadau'r cam cyntaf. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma .

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Canolbarth Asia, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Radicalization, Terfysgaeth

Sylwadau ar gau.