Louis Auge

feed rss

Swyddi Diweddaraf Louis Auge

Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

| Hydref 23, 2019

Nid yw'r Wcráin, sydd wedi bod yn mynd ar drywydd diwygiadau ers 2014, wedi bod yn llwyddiannus ym mhob maes. Yn benodol, mae pryderon ynghylch diwygio'r system gyfiawnder. Nawr mae wedi dod yn farn eang nad yw’r sefyllfa yn llysoedd Wcrain wedi gwella, bod yna amlygiadau o lygredd yn y llysoedd o hyd, a’r barnwrol […]

Parhau Darllen

ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

ASE Cristian Bușoi yn sefydlu gweithgor tybaco cyn adolygu'r Gyfarwyddeb Cynhyrchion #Tobacco

| Hydref 21, 2019

Mae Cyfarwyddeb Cynhyrchion Tybaco (TPD) flaenllaw'r UE yn destun adolygiad wedi'i drefnu yn 2021, ond mae'r ASE Cristian Bușoi (EPP, Rwmania) yn benderfynol o ddechrau paratoi'r adolygiad nawr ochr yn ochr â'i gydweithwyr seneddol. Mae Bușoi, sydd â hanes o ymladd i reoleiddio’r diwydiant tybaco, yn sefydlu Gweithgor newydd ar yr adolygiad […]

Parhau Darllen

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

| Medi 23, 2019

Mae Forbes wedi cyhoeddi ei drydydd rhifyn blynyddol o gwmnïau gorau 250 yn y byd. Mae'r rhestr yn cynnwys chwe chwmni o Rwsia - LUKOIL, United Aircraft Corporation (UAC), Rosseti, Sberbank, VTB Bank a Transneft. Daeth LUKOIL yr unig gwmni gweithrediadau olew a nwy o Rwsia, gan rannu'r categori â sefydliadau o Sbaen a China. Yn flaenorol, […]

Parhau Darllen

Grwpiau terfysgaeth yn atgyfodi yn Ne #Yemen

Grwpiau terfysgaeth yn atgyfodi yn Ne #Yemen

| Medi 5, 2019

Mae adroddiadau aflonyddu wedi dod i'r amlwg yn ystod yr wythnos ddiwethaf o elfennau terfysgol atgyfodol yn Ne Yemen. Awgrymwyd mai'r grwpiau hyn, sy'n cynnwys Al Qaeda ac ISIS fel y rhai amlycaf, sy'n bennaf gyfrifol am y cynnydd mewn trais. Mae rôl ac amlygrwydd cynyddol plaid Al Islah yn llywodraeth yr Arlywydd Hadi wedi […]

Parhau Darllen

Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

Beth mae'r protestiadau #Moscow yn ei olygu i #MayorSobyanin?

| Awst 9, 2019

Mae'r rhain yn amseroedd anodd i arlywydd Rwsia Vladimir Putin. Ar ôl blynyddoedd o ddwyn yr adroddiadau o farweidd-dra economaidd a gormes gwleidyddol, mae pobl Rwsia wedi mynd i'r strydoedd gan y miloedd. Er bod graddfa'r arddangosiadau parhaus yn dal i fod yn llai nag yn ystod y pwl olaf o ddicter poblogaidd yn 2011 / 2012, maen nhw […]

Parhau Darllen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

Rhaid i Ursula von der Leyen ymgymryd â gwrthryfelwr #Climate mwyaf Ewrop: Yr Almaen

| Gorffennaf 25, 2019

Ni fydd Ursula von der Leyen yn rhagdybio llywyddiaeth y Comisiwn Ewropeaidd am bedwar mis arall, ond mae'r frwydr a fydd yn diffinio ei deiliadaeth eisoes ar y gweill. Ar ôl blynyddoedd o gynnydd Ewropeaidd araf ar newid yn yr hinsawdd, mae Von der Leyen wedi ymrwymo ei hun i 'Fargen Werdd' newydd beiddgar, gyda'r nod o sicrhau niwtraliaeth carbon erbyn 2050. […]

Parhau Darllen

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

#Digwyddiadau Datblygu Ewropeaidd - Macky Sall o Senegal yn amddiffyn ei record ar wrth-lygredd a thwf economaidd

| Mehefin 19, 2019

Ar gyfer Arlywydd Senegalese Macky Sall, mae uwchgynhadledd Diwrnodau Datblygu Ewrop yr wythnos hon ym Mrwsel wedi rhoi cyfle dwbl. Ar un llaw, mae Sall wedi cyfarfod â rhai o arweinwyr mwyaf pwerus y byd ac wedi cryfhau ymdrechion cydweithredu ar nodau datblygu allweddol. Ar y llaw arall, mae wedi gallu atgoffa'r byd o'i gymwysterau gwrth-lygredd ar ôl […]

Parhau Darllen