Louis Auge

feed rss

Swyddi Diweddaraf Louis Auge

Efallai y bydd Erdogan yn claddu #Turkey yn #Libya

Efallai y bydd Erdogan yn claddu #Turkey yn #Libya

| Ionawr 9, 2020

Ar 2 Ionawr, cymeradwyodd senedd Twrci anfon lluoedd arfog i Libya. Pleidleisiodd 325 o ddirprwyon o glymblaid dyfarniad y Blaid Cyfiawnder a Datblygu a’r Blaid Mudiad Cenedlaetholgar “o blaid”. “Yn erbyn” - 184 o ddirprwyon yr wrthblaid. Ar 2 Ionawr, cymeradwyodd senedd Twrci anfon lluoedd arfog i Libya. […]

Parhau Darllen

#Moldova - Gall pryniant Maes Awyr Chisinau lanio dyn busnes o Rwsia #Goncharenko ar Restr Forbes y Byd

#Moldova - Gall pryniant Maes Awyr Chisinau lanio dyn busnes o Rwsia #Goncharenko ar Restr Forbes y Byd

| Rhagfyr 30, 2019

Ar hyn o bryd, nid yw'n gyfrinach i unrhyw un nad yw gofynion y byd modern yn gyfyngedig i gynyddu lefel y cymhlethdod a faint o wybodaeth y mae angen i bron pob oedolyn ei gweithredu bob dydd. Mae rôl sylweddol a chynyddol heddiw yn cael ei chwarae gan yr angen i leihau’r amser […]

Parhau Darllen

Cyhuddwyd teulu pwerus #Barzani Kurdistan o ddefnyddio eiddo tiriog Llundain i lygru rheoleiddwyr Irac

Cyhuddwyd teulu pwerus #Barzani Kurdistan o ddefnyddio eiddo tiriog Llundain i lygru rheoleiddwyr Irac

| Rhagfyr 27, 2019

Er bod 2019 yn nodi pen-blwydd deng mlynedd tynnu’r mwyafrif o filwyr Prydain yn ôl o Irac, mae ffeilio llys yn yr Unol Daleithiau wedi taflu goleuni newydd ar sut mae’r DU, yn benodol marchnad eiddo tiriog enwog afloyw Llundain, yn parhau i chwarae rhan yn y materion llywodraethu yn rhuthro Irac hyd heddiw, yn ysgrifennu Louis Auge. Cais […]

Parhau Darllen

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

Archwilio Potensial Technoleg #Holograffig - Beth fydd 2020 yn dod ag ef?

| Rhagfyr 8, 2019

Mae cynnydd technolegol yn broses ddi-ddiwedd. Mae'n ymddangos, serch hynny, mai'r flwyddyn nesaf yw'r flwyddyn y mae ein canfyddiad o'r byd fel y gwyddom ei fod ar fin cael newidiadau dwys - unwaith eto. Y tro hwn, fodd bynnag, y cam mawr nesaf yw holograffeg. A thrwy holograffeg, rydym yn golygu'r newyddion diweddaraf am batent Samsung ar gyfer technoleg holograffig […]

Parhau Darllen

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

Roedd #Qatar wedi rhybuddio ymlaen llaw am ymosodiad tancer olew o Iran, wedi methu â rhybuddio’r Unol Daleithiau, cynghreiriaid: Adrodd

| Tachwedd 28, 2019

Mae adroddiad cudd-wybodaeth gyfrinachol o’r gorllewin wedi datgelu bod gan Qatar wybodaeth ddatblygedig o’r ymosodiad ar sawl tancer olew rhyngwladol yng Ngwlff Oman ym mis Mai, y cred arbenigwyr iddo gael ei gynnal gan Iran. Honnir bod asesiad cudd-wybodaeth yr Unol Daleithiau, a gafwyd gan Fox News, yn dangos bod Qatar yn ymwybodol o’r […]

Parhau Darllen

Sut y Gallai'r #Brexit Fallout Effeithio ar Ddiwydiant #Gamblo Prydain

Sut y Gallai'r #Brexit Fallout Effeithio ar Ddiwydiant #Gamblo Prydain

| Tachwedd 23, 2019

Roedd y DU ar fin gadael yr Undeb Ewropeaidd ddydd Iau 31st Hydref 2019. Fodd bynnag, ar adeg ysgrifennu, mae'r wlad yng nghanol Etholiad Cyffredinol gyda'r dyddiad gadael cynharaf bellach wedi'i glustnodi ar gyfer dydd Gwener 31st Ionawr 2020. Disgwylir i'r digwyddiad gwleidyddol coffaol hwn unwaith mewn oes […]

Parhau Darllen

Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

Mae #Ukraine Ewropeaidd yn amhosib heb Gyfiawnder Ewropeaidd

| Hydref 23, 2019

Nid yw'r Wcráin, sydd wedi bod yn mynd ar drywydd diwygiadau ers 2014, wedi bod yn llwyddiannus ym mhob maes. Yn benodol, mae pryderon ynghylch diwygio'r system gyfiawnder. Nawr mae wedi dod yn farn eang nad yw’r sefyllfa yn llysoedd Wcrain wedi gwella, bod yna amlygiadau o lygredd yn y llysoedd o hyd, a’r barnwrol […]

Parhau Darllen