Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

RSSBrexit

Uwchgynhadledd anffurfiol yr UE: Ska Keller ar #EUBudget a #Spitzenkandidaten

Uwchgynhadledd anffurfiol yr UE: Ska Keller ar #EUBudget a #Spitzenkandidaten

| Chwefror 22, 2018

Ddydd Gwener (23 Chwefror), bydd arweinwyr Ewropeaidd yn cyrraedd ym Mrwsel am gyfarfod anffurfiol o'r Cyngor Ewropeaidd yn y fformat UE-27. Mae'r agenda yn cynnwys trafodaethau ar Spitzenkandidaten ar gyfer etholiadau Ewropeaidd yn y dyfodol a'r blaenoriaethau gwleidyddol ar gyfer y fframwaith ariannol multiannual (MFF) ar ôl 2020. Meddai Ska Keller, Cyd-Arlywydd Greens / EFA: "Os ydym am i'r Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Diweddariad #Brexit: Russell - 'Cloc yn tynnu ar ddyfodol yr Alban'

Diweddariad #Brexit: Russell - 'Cloc yn tynnu ar ddyfodol yr Alban'

| Chwefror 22, 2018

"Mae angen brys am eglurder i ddiogelu swyddi a safonau byw gyda dim ond misoedd i fynd cyn i fargen Brexit gael ei lofnodi," meddai Gweinidog Negodiaethau'r DU ar Lle yr Alban yn Ewrop, Michael Russell. Yn dilyn cyfarfod diweddaraf y Cydbwyllgor Gweinidogion ar Drafodaethau'r Undeb Ewropeaidd, dywedodd Russell fod Llywodraeth yr Alban [...]

Parhau Darllen

Mae Johnson yn dweud y gall y DU adael #CustomsUnion ac nid oes ganddynt ffin galed yn Iwerddon

Mae Johnson yn dweud y gall y DU adael #CustomsUnion ac nid oes ganddynt ffin galed yn Iwerddon

| Chwefror 22, 2018

Dylai Prydain allu gadael undeb yr Undeb Ewropeaidd ac undebau tollau a pharhau i sicrhau nad oes ffin galed yn Iwerddon ar ôl Brexit, meddai'r Gweinidog dros Dramor, Boris Johnson ddydd Mawrth (20 Chwefror), yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Roedd Johnson yn ymateb i gwestiwn yn y senedd ynglŷn â pham y methodd sôn am Ogledd Iwerddon unwaith yn [...]

Parhau Darllen

Mae addewidion yn y DU yn dilyn cynllun amaethyddol # Brydach wrth i ffermwyr ofyn am fwy o eglurder

Mae addewidion yn y DU yn dilyn cynllun amaethyddol # Brydach wrth i ffermwyr ofyn am fwy o eglurder

| Chwefror 22, 2018

Bydd llywodraeth Prydain yn cyhoeddi papur ymgynghori ar bolisi amaethyddiaeth yn y dyfodol "yn fuan iawn", dywedodd y Gweinidog dros yr Amgylchedd, Michael Gove (yn y llun) ddydd Mawrth (20 Chwefror), gan fod ffermwyr yn mynnu mwy o eglurder ynghylch eu rhagolwg ar ôl i'r wlad weddill yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Nigel Hela. "Bydd ein papur ymgynghori yn amlinellu sut yr ydym yn bwriadu newid pethau yn fwy eang. [...]

Parhau Darllen

Mater caled #Brexiteers 'nodyn gwarant'

Mater caled #Brexiteers 'nodyn gwarant'

| Chwefror 21, 2018

Yn union fel y dywedodd David Davis, y Gweinidog Brexit ddoe (20 Chwefror) yn pwysleisio'r "gydnabyddiaeth", roedd yn disgwyl i systemau rheoleiddio Prydain a'r UE fwynhau ar ôl Brexit, felly roedd grŵp o gyfeirwyr anodd 62 yn ei blaid yn ysgrifennu llythyr gyda'i gilydd yn eithaf gwahanol set o alwadau. Bod yn elusennol i PM Theresa May [...]

Parhau Darllen

Mae gweithgynhyrchwyr y DU yn dweud eu bod ar frys angen eglurder ar #Brexit

Mae gweithgynhyrchwyr y DU yn dweud eu bod ar frys angen eglurder ar #Brexit

| Chwefror 21, 2018

Mae angen eglurder ar gynhyrchwyr Prydain ar frys ynghylch a fydd y wlad yn cludo cyfnod pontio Brexit i esmwyth ei ymadawiad gan yr Undeb Ewropeaidd, meddai pennaeth corff sy'n cynrychioli'r diwydiant ddydd Mawrth (20 Chwefror), yn ysgrifennu William Schomberg. Gyda'r Prif Weinidog Theresa May yn gobeithio sicrhau cytundeb pontio oddeutu dwy flynedd gan ei UE [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Dywed Davis na fydd y DU yn cael ei ymledu i mewn i fyd Mad Max-fyd-eang a fenthycwyd o ffuglen dystopaidd '

#Brexit: Dywed Davis na fydd y DU yn cael ei ymledu i mewn i fyd Mad Max-fyd-eang a fenthycwyd o ffuglen dystopaidd '

| Chwefror 20, 2018

Dywedodd y Gweinidog Brexit, David Davis, heddiw (20 Chwefror) nad oes gan Brydain gynlluniau i'w haddasu ei hun fel economi golau rheoleiddio sy'n tanysgrifio cystadleuwyr ar y cyfandir, wrth iddo geisio datgelu pryder mawr gan arweinwyr yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Andrew MacAskill. Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Ymadael â'r UE Aeth Davis i Awstria heddiw i wneud [...]

Parhau Darllen