RSSBrexit

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

Parodrwydd #Brexit: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu mabwysiadu'n gyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau 'dim-cytundeb'

| Mawrth 19, 2019

Mae'r Comisiwn yn croesawu mabwysiadu cyflym gan Senedd Ewrop nifer o fesurau wrth gefn 'dim-cytundeb'. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod yr UE yn gwbl barod ar gyfer senario dim-cytundeb ar 29 Mawrth. Mae'r cynigion a fabwysiadwyd yn cynnwys: sicrhau cysylltedd aer, ffordd a rheilffordd sylfaenol mewn cyfnod “dim-cytundeb”, yn ogystal […]

Parhau Darllen

#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

#Brexit - Rhaid i unrhyw estyniad fod er mwyn torri'r cloc marw yn ôl #Gwyrdd

| Mawrth 19, 2019

Mae Tŷ'r Cyffredin y DU wedi pleidleisio i ymestyn cyfnod Erthygl 50 ac oedi Brexit. Y diwrnod cynt (13 Mawrth), pleidleisiodd y Cyffredin yn erbyn gadael y DU heb fargen, a ddaw ddiwrnod ar ôl pleidleisio i lawr y Cytundeb Tynnu'n Ôl. Bydd yn rhaid i'r DU gytuno â'r UE-27 pa mor hir fydd yr estyniad […]

Parhau Darllen

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

#Brexit yn bwriadu brifo buddsoddiad yn y DU am flynyddoedd - BoE's Haskel

| Mawrth 18, 2019

Mae'n debyg y bydd buddsoddiad busnes Prydain yn aros yn wan am yr ychydig flynyddoedd nesaf oherwydd ansicrwydd sy'n gysylltiedig â Brexit, dywedodd setiwr cyfradd llog Banc Lloegr (BoE), gan ofyn cwestiynau i'r Gweinidog cyllid am awgrymiadau ynghylch “difidend” cytundeb Brexit Bruce. Fel y rhoddodd Jonathan Haskel (yn y llun) ei araith gyntaf ers ymuno â Pholisi Ariannol BoE […]

Parhau Darllen

Bydd Llafur yn cefnogi estyniad cyfyngedig #Brexit - llefarydd cyllid

Bydd Llafur yn cefnogi estyniad cyfyngedig #Brexit - llefarydd cyllid

| Mawrth 18, 2019

Bydd Plaid Lafur gwrthbleidiau Prydain yn cefnogi estyniad cyfyngedig i'r dyddiad Brexit y tu hwnt i 29 Mawrth i geisio cyfaddawd a all gael ei gefnogi gan ddeddfwyr, meddai llefarydd cyllid y blaid, John McDonnell (yn y llun), yn ysgrifennu Paul Sandle. “Byddwn yn cyflwyno gwelliant i sicrhau bod y senedd yn ystyried estyniad, nid yw o reidrwydd yn […]

Parhau Darllen

Dywed Hammond y bydd yr UE posibl yn mynnu oedi hir #Brexit

Dywed Hammond y bydd yr UE posibl yn mynnu oedi hir #Brexit

| Mawrth 18, 2019

Dywedodd y Gweinidog Cyllid, Philip Hammond (yn y llun) y gallai'r Undeb Ewropeaidd fynnu oedi hir i Brexit os yw llywodraeth y DU yn gofyn am estyniad i'r broses, yn ysgrifennu James Davey. Ddydd Mercher, gwrthododd senedd Prydain adael yr UE heb fargen, gan wanhau'r Prif Weinidog Theresa May ymhellach a pharatoi'r ffordd ar gyfer pleidlais […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn dweud nad oes mwy o sgyrsiau #Brexit gyda'r DU, mae risg o ddim yn cynyddu

Mae'r UE yn dweud nad oes mwy o sgyrsiau #Brexit gyda'r DU, mae risg o ddim yn cynyddu

| Mawrth 15, 2019

Ni fydd yr Undeb Ewropeaidd yn negodi Brexit eto, dywedodd yr wythnos hon, ar ôl i senedd Prydain wrthod y pecyn ysgariad am yr eildro mewn pleidlais a wnaeth senario anhrefnus i ddelio â hi, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska a Jan Strupczewski. “Mae'r UE wedi gwneud popeth o fewn ei allu i helpu i gael y Cytundeb Tynnu'n Ôl dros y llinell,” Trafodwr Brexit […]

Parhau Darllen

Dywed Barnier yr UE na fydd Prydain yn trosglwyddo heb fargen #Brexit

Dywed Barnier yr UE na fydd Prydain yn trosglwyddo heb fargen #Brexit

| Mawrth 15, 2019

Ni fydd Prydain yn cael cyfnod pontio ar ôl Brexit oni bai bod Tŷ'r Cyffredin yn cadarnhau'r pecyn ysgariad, dywedodd prif drafodwr y bloc, Michel Barnier (yn y llun) yr wythnos hon ar ôl i'r senedd yn Llundain bleidleisio ar y ddêl eto, yn ysgrifennu Gabriela Baczynska. “Wrth wrando ar ddadl yn Nhŷ'r Cyffredin: mae'n ymddangos bod yna gamdriniaeth beryglus bod y DU […]

Parhau Darllen