Cysylltu â ni

Busnes

Gohebydd yr UE dan ymosodiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Yr wythnos diwethaf honnodd erthygl yn y cyhoeddiad Politico Europe fod gan Gohebydd yr UE cymryd rhan mewn “lobïo UE wedi gwisgo fel newyddiaduraeth” oherwydd bod ein llenyddiaeth farchnata yn dweud: “Defnyddiwch Gohebydd yr UE i ddylanwadu”.

Gohebydd UE yn gwrthod yn llwyr y cyhuddiad hwn o lobïo cudd, a oedd yn ymosodiad gan Politico Europe ar gyhoeddiad cystadleuol llai ond llwyddiannus a'i gyhoeddwr.

Dim ond oriau a roddwyd inni i ymateb i'r cyhuddiadau di-sail hyn, yn bennaf yn seiliedig ar dreillio trwy straeon yr ydym wedi'u cyhoeddi dros y deng mlynedd diwethaf, i amddiffyn ein henw da haeddiannol.

hysbyseb

Er mwyn tawelu meddwl ein cynulleidfa, rydym wedi gofyn i'r sefydliad monitro newyddion annibynnol NewsGuard, monitro ein hallbwn o hyn ymlaen, a sicrhau bod ei ganfyddiadau ar gael i'r cyhoedd.

Gohebydd UE yn credu Politico EUMae ymosodiad arnom ni yn ymgais sinigaidd i sicrhau goruchafiaeth ar y farchnad, ac mae'n gwahodd ein darllenwyr i weld Llyfr Chwarae Politico Brwsel heddiw, sy'n cynnig:

“Mae POLITICO Media Solutions yn darparu atebion i frandiau greu, ymgynnull a chysylltu â chwaraewyr pŵer. Rydyn ni'n creu cyfleoedd i frandiau gysylltu â'n cynulleidfa ddylanwadol. "

hysbyseb

Achos o bobl mewn tai gwydr yn taflu cerrig efallai?

economi ddigidol

Y Comisiwn yn lansio deialog strwythuredig gyda'r aelod-wladwriaethau ar addysg a sgiliau digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r trawsnewidiad digidol, un o flaenoriaethau allweddol y Comisiwn Ewropeaidd a'r Aelod-wladwriaethau, yn dibynnu ar weithlu â sgiliau digidol, dinasyddion sydd wedi'u grymuso'n ddigidol a system addysg ddigidol gref. Yn dilyn galwad yr Arlywydd von der Leyen am “sylw arweinwyr a deialog strwythuredig ar y lefel uchaf” yn ei 2021 Cyflwr yr Undeb cyfeiriad, a chyflawni ar y Cynllun Gweithredu Addysg Ddigidol add Cynllun Gweithredu Piler Hawliau Cymdeithasol Ewrop, cyhoeddodd y Comisiwn heddiw i gychwyn deialog strwythuredig o’r fath gydag aelod-wladwriaethau.

Ar achlysur cyfarfod grŵp prosiect o naw yn cynnwys Aelodau'r Coleg, yr Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager, yr Is-lywydd Margaritis Schinas, a'r Comisiynwyr Mariya Gabriel, Nicolas Schmit a Thierry Breton: “Mae addysg a sgiliau digidol yn gonglfaen i'r trawsnewidiad digidol. . Ar gyfer ein Degawd Digidol, rydym wedi gosod targedau uchelgeisiol, er mwyn arfogi 80% o bobl â sgiliau digidol sylfaenol a chael 20 miliwn o arbenigwyr TGCh wedi'u cyflogi yn yr UE erbyn 2030. Dim ond os ydym yn gweithio fel un yn yr UE, ar bob lefel y byddwn yn cyflawni hyn. . Dyma pam rydym yn falch iawn bod y ddeialog strwythuredig yn cael ei lansio heddiw gyda map ffordd ar gyfer gweithredu. Rydym wedi gosod rhai amcanion uchelgeisiol, a dim ond trwy weithio gyda'n gilydd y byddwn yn gallu cyrraedd ein targedau. "

Gwahoddir aelod-wladwriaethau i ymuno â'r ddeialog ac i gytuno ar y cyd ar y ffactorau galluogi allweddol i wneud addysg a hyfforddiant digidol yn effeithiol ac yn gynhwysol. Bydd yn cynnwys gwahanol ganghennau a sefydliadau llywodraeth, o sefydliadau addysg a hyfforddiant i ddarparwyr seilwaith, i'r sector preifat, partneriaid cymdeithasol a chymdeithas sifil. Bydd y ddeialog strwythuredig yn rhedeg tan ddiwedd 2022. Yn seiliedig ar ei ganlyniadau, bydd y Comisiwn yn cynnig erbyn diwedd yr un flwyddyn fentrau pendant ar alluogi ffactorau ar gyfer addysg a sgiliau digidol. 

hysbyseb

Parhau Darllen

Hedfan / cwmnïau hedfan

Diogelu defnyddwyr: Mae cwmnïau hedfan yn ymrwymo i ad-daliad amserol ar ôl canslo hedfan

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn deialogau gyda’r Comisiwn ac awdurdodau amddiffyn defnyddwyr cenedlaethol, mae 16 o brif gwmnïau hedfan wedi ymrwymo i well gwybodaeth ac ad-dalu teithwyr yn amserol rhag ofn y bydd canslo hedfan. Roedd y Comisiwn wedi rhybuddio'r Cydweithrediad Diogelu Defnyddwyr Awdurdodau gorfodi (CPC) ym mis Rhagfyr 2020 i fynd i’r afael ag arferion canslo ac ad-dalu sawl cwmni hedfan yng nghyd-destun pandemig COVID-19.

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Mae’n newyddion da i ddefnyddwyr bod cwmnïau hedfan wedi cydweithredu yn ystod y deialogau, ac wedi ymrwymo i barchu hawliau teithwyr a gwella eu cyfathrebu.” Ychwanegodd y Comisiynydd Trafnidiaeth Adina Vălean: “Rwy’n croesawu’r ffaith bod mwyafrif yr ôl-groniad ad-daliad wedi’i glirio a bod yr holl gwmnïau hedfan dan sylw wedi ymrwymo i ddatrys y materion sy’n weddill. Mae hyn yn hanfodol i adfer hyder teithwyr. Mae adferiad y sector trafnidiaeth awyr yn dibynnu ar hyn. Dyma pam rydym hefyd ar hyn o bryd yn asesu opsiynau rheoleiddio i atgyfnerthu amddiffyniad teithwyr rhag argyfwng yn y dyfodol, fel y rhagwelwyd yn ein Strategaeth Symudedd Cynaliadwy a Chlyfar. ”

Bydd y rhwydwaith CPC nawr yn cau ei ddeialogau gyda'r holl gwmnïau hedfan, ond bydd yn parhau i fonitro a yw ymrwymiadau'n cael eu gweithredu'n gywir. Mae mwy o wybodaeth ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cudd-wybodaeth artiffisial

Arweinwyr nodedig o ranbarthau Boston a'r Balcanau i gydweithio ar gyfer Cyfraith Fyd-eang ar AI a Hawliau Digidol

cyhoeddwyd

on

Mae dau sefydliad o fri o Ogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau a’r Balcanau, Boston Global Forum (BGF) a Chanolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi (NGIC) wedi cyhoeddi cydweithrediad i hyrwyddo mentrau arloesol sy’n gysylltiedig â Chynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol. Roedd y fenter, a oedd yn destun derbyniadt Polisi Lab fforwm ar-lein, hefyd yn cynnwys Menter Canmlwyddiant y Cenhedloedd Unedig, Cymdeithas y Byd AI (AIWS) a'r Club de Madrid.

Mae'r cyhoeddiad ar y cyd yn nodi y bydd BGF yn cefnogi Rhaglen Addysg Goleuadau Byd-eang NGIC yn Baku, yn ogystal â nifer o fentrau eraill.

Bydd BGF a NGIC yn cyfnewid adnoddau i ddatblygu mentrau i ddatrys materion cymhleth a dadleuol yn y byd heddiw a siapio’r dyfodol ar gyfer “Ail-wneud y Byd - Tuag at Oes o Oleuedigaeth Fyd-eang.”

hysbyseb

O dan y cytundeb, bydd y BGF a NGIC yn ymuno i hyrwyddo'r Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol (GADG), a bydd NGIC yn cysylltu llywodraethau cenhedloedd y Balcanau a'r Dwyrain Canol i gefnogi'r Gynghrair. Bydd y ddau sefydliad yn argymell siaradwyr, yn hyrwyddo cynadleddau a fforymau, ac yn rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiadau ar y cyd.

Nododd Nguyen Anh Tuan, Cyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol y BGF, y cytundeb a nodi ei effaith ar ehangu'r Gynghrair: “Bydd NGIC yn dod â lefel uchel o ymgysylltiad ac arweinwyr nodedig y Balcanau, gan gyfrannu at greu Deddf Fyd-eang a Cytunwch ar AI a Hawliau Digidol, a thrafodwch y Cytundeb mewn cynadleddau arwyddocaol y mae NGIC yn aml yn eu trefnu mewn llawer o ddinasoedd fel Efrog Newydd, Beijing, Riga, Athen, Andorra, Cairo, Sarajevo, Sofia, Brwsel, Cenadaethau yn Kiev,

Tel-Aviv, Aman, Istanbul, Bucharest, y mae llawer o benaethiaid gwladwriaethau ac arweinwyr y llywodraeth yn eu mynychu. ”

hysbyseb

 Am Fforwm Byd-eang Boston

Mae'r Fforwm Byd-eang Boston (BGF) yn cynnig lleoliad i arweinwyr, strategwyr, meddylwyr ac arloeswyr gyfrannu at Ail-wneud y Byd - Tuag at Oes o Oleuedigaeth Fyd-eang.

Yn 2019, y Fforwm Byd-eang Boston, mewn cydweithrediad ag Effaith Academaidd y Cenhedloedd Unedig, lansiodd Fenter Canmlwyddiant y Cenhedloedd Unedig. Dechreuodd gyda rhyddhau gwaith mawr o'r enw “Remaking the World - Toward an Age of Global Enlightenment”. Mae mwy nag ugain o arweinwyr, meddylwyr, strategwyr ac arloeswyr o fri yn cyflwyno dulliau digynsail o'r heriau sydd gerbron y byd. Mae'r cyfranwyr hyn yn cynnwys Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen, y Llywodraethwr Michael Dukakis, Tad Rhyngrwyd Vint Cerf, Cyn Ysgrifennydd Amddiffyn yr Unol Daleithiau Ash Carter, Athrawon Prifysgol Harvard Joseph Nye a Thomas Patterson, Athrawon MIT Nazli Choucri ac Alex 'Sandy' Pentland , ac ASE Eva Kaili.

Cyflwynodd y BGF gysyniadau craidd sy'n siapio mentrau rhyngwladol arloesol, yn fwyaf arbennig, y Contract Cymdeithasol ar gyfer Oes AI, Cyfraith a Chytundeb Rhyngwladol AI, y Gynghrair Fyd-eang ar gyfer Llywodraethu Digidol, Ecosystem Cymdeithas y Byd AI (AIWS), a Dinas AIWS.

 Am y Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi

Sefydliad rhyngwladol, anwleidyddol yw Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi (NGIC) sy'n ymroddedig i gof y bardd mawr o Aserbaijan, Nizami Ganjavi ac i astudio a lledaenu ei weithiau gyda chenhadaeth i adeiladu deialog, dealltwriaeth, parch at ei gilydd, goddefgarwch rhwng diwylliannau a phobloedd ar gyfer adeiladu cymdeithasau swyddogaethol a chynhwysol. Prif genhadaeth Canolfan Ryngwladol Nizami Ganjavi yw hyrwyddo Cymdeithasau Dysgu, Goddefgarwch, Deialog, Deall a Rhannu mewn byd mewn sawl ffordd heddiw sy'n wynebu heriau digynsail.

Mae aelodau bwrdd NGIC yn cynnwys cyn-lywyddion a phrif weinidogion ardal y Balcanau ac arweinwyr Gogledd Ewrop o'r Ffindir, Latfia, Gwlad Belg, y Cenhedloedd Unedig, a ffigurau nodedig o'r UD.

I gael gwybodaeth am y Fforwm Polisi diweddar, ewch i

· Pecyn cyfryngau ar gyfer Polisi Lab

· Cofrestru ar gyfer Lab Polisi

· Am Fforwm Byd-eang Boston

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd