RSSHawliau Dynol

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, yn olaf, wedi torri'n rhydd o galedi annioddefol eu hen fodolaeth, mae'n rhy hawdd credu bod hwn yn gyfle i adael y tu ôl i'r [...]

Parhau Darllen

#HumanRightsWithoutFrontiers - Erledigaeth grefyddol yn #China

#HumanRightsWithoutFrontiers - Erledigaeth grefyddol yn #China

| Rhagfyr 11, 2018

Mae awdurdodau Tsieineaidd yn amcangyfrif bod gan Eglwys Hollalluog Dduw hyd at 4 miliwn o ddilynwyr. Mae'n debyg ei fod yn gorliwio ond mae sefydliad cenhadol Cristnogol arall yn cyfrif bod ganddi fwy na miliwn o aelodau. Mae ofn erledigaeth y llywodraeth wedi gyrru grwpiau crefyddol yn Tsieina o dan y ddaear, gan wneud cyfrif pen cywir o ddilynwyr unrhyw grŵp bron yn amhosibl. Mae'n [...]

Parhau Darllen

# Mae cyfreithiwr Rwsia yn cyhuddo barnwr o ffugio yn achos carcharor cydwybod

# Mae cyfreithiwr Rwsia yn cyhuddo barnwr o ffugio yn achos carcharor cydwybod

| Rhagfyr 4, 2018

Ar 28 Tachwedd, gohiriodd Llys Dinas St Petersburg i 6 Rhagfyr apêl yn erbyn y Barnwr Evgeny Isakov yn St Petersburg gan gyfreithiwr amddiffyn arweinydd yr Eglwys Seicoleg, Ivan Matsitsky, a fabwysiadwyd ym mis Medi fel carcharor cydwybod gan y Comisiwn yr Unol Daleithiau ar Rhyddid Grefyddol Rhyngwladol (USCIRF), a [...]

Parhau Darllen

#Russia: Cwynion yn erbyn barnwr a'r FSB mewn treial yn erbyn carcharor cydwybod Seicoleg

#Russia: Cwynion yn erbyn barnwr a'r FSB mewn treial yn erbyn carcharor cydwybod Seicoleg

| Tachwedd 25, 2018

Ar 28 Tachwedd, bydd Llys Dinas St Petersburg yn clywed apêl wedi'i ffeilio yn erbyn barnwr a chynrychiolydd yr FSB (olynydd KGB) gan gyfreithiwr amddiffyn yr Eglwys Seicoleg, Ivan Matsitsky, a fabwysiadwyd ym mis Medi fel carcharor cydwybod gan Comisiwn yr Unol Daleithiau ar Rhyddid Grefyddol Rhyngwladol (USCIRF), bipartisan [...]

Parhau Darllen

Senedd Ewrop i gynnal #HumanRightsWeek

Senedd Ewrop i gynnal #HumanRightsWeek

| Tachwedd 20, 2018

Heddiw (70 Tachwedd) cynhelir cynhadledd i anrhydeddu 20fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn Senedd Ewrop ym Mrwsel. Mae Senedd Ewrop yn cynnal ei Wythnos Hawliau Dynol cyntaf erioed o 19-22 Tachwedd i gofio 70fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol Hawliau Dynol. Cynhadledd lefel uchel [...]

Parhau Darllen

#HumanRightsWithoutFrontiers - Camfanteisio gweithwyr #NorthKorea yn #Poland

#HumanRightsWithoutFrontiers - Camfanteisio gweithwyr #NorthKorea yn #Poland

| Tachwedd 8, 2018

Croeso i'r ail yn ein cyfres reolaidd sy'n trafod hawliau dynol, a ddygwyd atoch chi mewn partneriaeth â Hawliau Dynol heb Frontiers. Yn y rhaglen hon rydym yn edrych ar fanteisio ar Weithwyr Gogledd Corea yng Ngwlad Pwyl. Cafodd ffilm sy'n delio â'r mater ei sgrinio mewn digwyddiad a drefnwyd yn Senedd Ewrop gan MEP Laszlo [...]

Parhau Darllen

Mae'r Senedd yn dathlu 70fed pen-blwydd yn #HumanRightsDeclaration

Mae'r Senedd yn dathlu 70fed pen-blwydd yn #HumanRightsDeclaration

| Tachwedd 8, 2018

Eleanor Roosevelt sy'n dal y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol Bydd Senedd Ewrop yn cynnal Wythnos Hawliau Dynol o 19 i 23 Tachwedd i nodi 70fed pen-blwydd y Datganiad Cyffredinol Hawliau Dynol. Wedi'i fabwysiadu ar 10 Rhagfyr 1948, nododd y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol am y tro cyntaf yr hawliau sylfaenol [...]

Parhau Darllen