RSSHawliau Dynol

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

| Mawrth 19, 2019

Gwrthodir lloches i aelodau o Eglwys Tsieineaidd ar draws yr UE gan nad yw swyddfeydd mewnfudo cenedlaethol yn ymwybodol o'u hanes a maint yr erledigaeth - yn ysgrifennuLea Perekrests, dirprwy gyfarwyddwr Human Rights Without Frontiers yn ddiweddar, newyddion am absenoldeb rhyddid crefydd neu gred yn llwyr yn Tsieina wedi bod yn treiddio allan o […]

Parhau Darllen

Torri hawliau dynol yn #Iran, #Kazakhstan a #Guatemala

| Mawrth 18, 2019

Mae ASEau yn gresynu at droseddau hawliau dynol a phob math o ormes gwleidyddol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala. Yr wythnos diwethaf, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan ystyried sefyllfa hawliau dynol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala. Rhaid i Iran roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod Mae'r Senedd Ewropeaidd yn annog Iran i roi'r gorau i droseddu y gwaith […]

Parhau Darllen

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau. Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu swydd ar y cyd ar yr Offeryn Cynghorau Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI) arfaethedig. Byddai'r offeryn ariannol newydd, unwaith y cytunodd y Senedd a'r UE [...]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen

Ar gyfer enillydd Gwobr Heddwch #Nobel Nadia Murad, ydy'r frwydr yn dechrau yn unig?

Ar gyfer enillydd Gwobr Heddwch #Nobel Nadia Murad, ydy'r frwydr yn dechrau yn unig?

| Ionawr 17, 2019

Dim ond pedair blynedd yn ôl, roedd Nadia Murad ar y rhedeg o Wladwriaeth Islamaidd, gan fwrw heibio bywyd o gaethwasiaeth rhyw. Nawr mae hi'n wobr Nobel Heddwch ac yn weithredwr hawliau dynol godidog, yn destun dogfen sydd ar y gweill i enwebu Gwobr yr Academi. Byddai'n syndod mawr [...]

Parhau Darllen

#Kraine - Peidiwch byth ag anghofio y dioddefaint enfawr yng nghanol Ewrop

#Kraine - Peidiwch byth ag anghofio y dioddefaint enfawr yng nghanol Ewrop

| Ionawr 17, 2019

Yr wythnos hon yn Senedd Ewrop yn Strasbwr, cynhaliodd Charles Tannock ASE dderbynfa i agor arddangosfa o ffotograffau gwreiddiol o'r enw "Donbass and Civilians" a luniwyd gan Sefydliad Rinat Akhmetov, yn ysgrifennu James Wilson. Sefydliad Rinat Akhmetov yw'r fenter elusennol bersonol fwyaf yn yr Wcrain. Mynychodd y dderbynfa fwy na 30 ASE [...]

Parhau Darllen

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, yn olaf, wedi torri'n rhydd o galedi annioddefol eu hen fodolaeth, mae'n rhy hawdd credu bod hwn yn gyfle i adael y tu ôl i'r [...]

Parhau Darllen