RSSHawliau Dynol

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau. Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu swydd ar y cyd ar yr Offeryn Cynghorau Cymdogaeth, Datblygu a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI) arfaethedig. Byddai'r offeryn ariannol newydd, unwaith y cytunodd y Senedd a'r UE [...]

Parhau Darllen

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

Mae Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol yn galw am ryddhau menywod a phlant Syria

| Chwefror 20, 2019

Cynhaliwyd cynhadledd fawr yn Istanbul, Twrci gan y Mudiad Cydwybodol Rhyngwladol, anllywodraethol sydd â'r nod yw rhoi sylw i ddioddefaint menywod sy'n cael eu arteithio, eu treisio, eu cyflawni, eu carcharu a'u ffoaduriaid ers dechrau'r rhyfel yn Syria. Eu nod yw gwneud eiriolaeth a chychwyn ymdrechion diplomyddol i [...]

Parhau Darllen

Ar gyfer enillydd Gwobr Heddwch #Nobel Nadia Murad, ydy'r frwydr yn dechrau yn unig?

Ar gyfer enillydd Gwobr Heddwch #Nobel Nadia Murad, ydy'r frwydr yn dechrau yn unig?

| Ionawr 17, 2019

Dim ond pedair blynedd yn ôl, roedd Nadia Murad ar y rhedeg o Wladwriaeth Islamaidd, gan fwrw heibio bywyd o gaethwasiaeth rhyw. Nawr mae hi'n wobr Nobel Heddwch ac yn weithredwr hawliau dynol godidog, yn destun dogfen sydd ar y gweill i enwebu Gwobr yr Academi. Byddai'n syndod mawr [...]

Parhau Darllen

#Kraine - Peidiwch byth ag anghofio y dioddefaint enfawr yng nghanol Ewrop

#Kraine - Peidiwch byth ag anghofio y dioddefaint enfawr yng nghanol Ewrop

| Ionawr 17, 2019

Yr wythnos hon yn Senedd Ewrop yn Strasbwr, cynhaliodd Charles Tannock ASE dderbynfa i agor arddangosfa o ffotograffau gwreiddiol o'r enw "Donbass and Civilians" a luniwyd gan Sefydliad Rinat Akhmetov, yn ysgrifennu James Wilson. Sefydliad Rinat Akhmetov yw'r fenter elusennol bersonol fwyaf yn yr Wcrain. Mynychodd y dderbynfa fwy na 30 ASE [...]

Parhau Darllen

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, yn olaf, wedi torri'n rhydd o galedi annioddefol eu hen fodolaeth, mae'n rhy hawdd credu bod hwn yn gyfle i adael y tu ôl i'r [...]

Parhau Darllen

#HumanRightsWithoutFrontiers - Erledigaeth grefyddol yn #China

#HumanRightsWithoutFrontiers - Erledigaeth grefyddol yn #China

| Rhagfyr 11, 2018

Mae awdurdodau Tsieineaidd yn amcangyfrif bod gan Eglwys Hollalluog Dduw hyd at 4 miliwn o ddilynwyr. Mae'n debyg ei fod yn gorliwio ond mae sefydliad cenhadol Cristnogol arall yn cyfrif bod ganddi fwy na miliwn o aelodau. Mae ofn erledigaeth y llywodraeth wedi gyrru grwpiau crefyddol yn Tsieina o dan y ddaear, gan wneud cyfrif pen cywir o ddilynwyr unrhyw grŵp bron yn amhosibl. Mae'n [...]

Parhau Darllen

# Mae cyfreithiwr Rwsia yn cyhuddo barnwr o ffugio yn achos carcharor cydwybod

# Mae cyfreithiwr Rwsia yn cyhuddo barnwr o ffugio yn achos carcharor cydwybod

| Rhagfyr 4, 2018

Ar 28 Tachwedd, gohiriodd Llys Dinas St Petersburg i 6 Rhagfyr apêl yn erbyn y Barnwr Evgeny Isakov yn St Petersburg gan gyfreithiwr amddiffyn arweinydd yr Eglwys Seicoleg, Ivan Matsitsky, a fabwysiadwyd ym mis Medi fel carcharor cydwybod gan y Comisiwn yr Unol Daleithiau ar Rhyddid Grefyddol Rhyngwladol (USCIRF), a [...]

Parhau Darllen