RSSHawliau Dynol

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

Achos #Kokorev, camweinyddu cyfiawnder yn Sbaen yn y Cenhedloedd Unedig yn Genefa

| Mehefin 27, 2019

Yn sesiwn 41st y Cenhedloedd Unedig a gynhaliwyd yr wythnos hon yn Geneva, codwyd camweinyddu barnwrol yr achos Kokorev gan awdurdodau Sbaen yn gyhoeddus gan gorff anllywodraethol, gan ysgrifennu Willy Fautré, Cyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau. Ym mis Medi 2015, cafodd tri aelod o'r teulu Kokorev eu harestio yn America Ganol a'u heithrio i […]

Parhau Darllen

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

#Qatar2022 - Mae adroddiad cudd yn datgelu faint o ddefnydd parhaus o weithwyr Cwpan y Byd

| Mehefin 27, 2019

Mae'r amodau ofnadwy ar gyfer gweithwyr sy'n adeiladu'r stadia a'r seilwaith ar gyfer Cwpan y Byd 2022 yn Qatar, sydd bellach ychydig dros ddwy flynedd i ffwrdd, unwaith eto'n gwneud penawdau. Daw'r feirniadaeth newydd hon ar ben datblygiadau diweddar o ran afreoleidd-dra ynghylch cais gwreiddiol Qatar i gynnal y twrnamaint. Cadw a holi cyn-lywydd UEFA […]

Parhau Darllen

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

Mae Ewrop yn cymryd cam mawr tuag at gwmnïau sydd â 'dyletswydd gofal' ar #HumanRights

| Mehefin 12, 2019

Yr wythnos diwethaf, cyn cymryd drosodd lywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, cyhoeddodd llywodraeth newydd y Ffindir gynlluniau i'w gwneud yn orfodol i gwmnïau gynnal gwiriadau hawliau dynol. Flwyddyn yn ôl, byddai hyn wedi ymddangos yn anghyffredin. Ond cydnabyddiaeth gynyddol o gostau dynol rheoliadau gwan ar fusnes, ynghyd ag erydiad […]

Parhau Darllen

Hawliau dynol NGO #OpenDialogueFoundation yn cael eu hamau o 'gydweithredu â deallusrwydd Rwsia'

Hawliau dynol NGO #OpenDialogueFoundation yn cael eu hamau o 'gydweithredu â deallusrwydd Rwsia'

| Efallai y 23, 2019

Yn ddiweddar, mae nifer cynyddol o aelodau o sefydliadau Ewropeaidd wedi dod yn bypedau ac yn arfau y propaganda gwleidyddol cudd o NGO hawliau dynol dadleuol), y mae eu pwrpas a'u gweithgareddau wedi'u cuddio y tu ôl i fasg o eiriolaeth hawliau dynol, yn ysgrifennu Phillip Jeune. Pwy ydych chi, Ms Kozlovska? Yn dilyn dyfodiad yr ODF, […]

Parhau Darllen

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

| Mawrth 29, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, medd ASEau. Ar ddydd Mercher (27 Mawrth), mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar yr Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI). Byddai'r offeryn ariannol newydd, ar ôl iddo gael ei gytuno gan weinidogion y Senedd a'r UE, yn […]

Parhau Darllen

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

| Mawrth 19, 2019

Gwrthodir lloches i aelodau o Eglwys Tsieineaidd ar draws yr UE gan nad yw swyddfeydd mewnfudo cenedlaethol yn ymwybodol o'u hanes a maint yr erledigaeth - yn ysgrifennuLea Perekrests, dirprwy gyfarwyddwr Human Rights Without Frontiers yn ddiweddar, newyddion am absenoldeb rhyddid crefydd neu gred yn llwyr yn Tsieina wedi bod yn treiddio allan o […]

Parhau Darllen

Torri hawliau dynol yn #Iran, #Kazakhstan a #Guatemala

| Mawrth 18, 2019

Mae ASEau yn gresynu at droseddau hawliau dynol a phob math o ormes gwleidyddol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala. Yr wythnos diwethaf, mabwysiadodd Senedd Ewrop dri phenderfyniad gan ystyried sefyllfa hawliau dynol yn Iran, Kazakhstan a Guatemala. Rhaid i Iran roi'r gorau i droseddoli gwaith amddiffynwyr hawliau menywod Mae'r Senedd Ewropeaidd yn annog Iran i roi'r gorau i droseddu y gwaith […]

Parhau Darllen