Tag: Awstria

Mae arloeswyr #PlasticRecycling yn cipio gwobr fawr

Mae arloeswyr #PlasticRecycling yn cipio gwobr fawr

| Mehefin 21, 2019

Efallai na fydd gweithio yn y diwydiant ailgylchu plastig ar gyfer 20 a blynyddoedd yn syfrdanol iawn, ond i ddyfeiswyr Awstria Klaus Feichtinger a Manfred Hackl, roedd y diwydiant yn gyfle i arloesi, yn ysgrifennu David Kunz. Dechreuodd y ddau weithio ar ddyluniad sylfaenol i ailgylchu plastig yn 1983. Mae Hackl wedi bod yn gweithio yn yr ailgylchu plastig […]

Parhau Darllen

Mae #EuropeanInventorAwards yn anrhydeddu dyfeiswyr 15

Mae #EuropeanInventorAwards yn anrhydeddu dyfeiswyr 15

| Mehefin 20, 2019

Cynhaliwyd Gwobrau Dyfeiswyr Ewrop yn Fienna, Awstria ar 20 June i anrhydeddu dyfeiswyr 15 o wahanol wledydd 12. Rhoddwyd y gwobrau, a gynhaliwyd gan Swyddfa Batent Ewrop (EPO), i ddyfeiswyr mewn chwe chategori gwahanol: Diwydiant, Ymchwil, gwledydd nad ydynt yn EPO, Mentrau Bach a Chanolig (BBaCh), Cyflawniad Oes a Gwobr Poblogaidd, a benderfynir gan [ …]

Parhau Darllen

#Africa - Ewrop: Fforwm lefel uchel yn Fienna

#Africa - Ewrop: Fforwm lefel uchel yn Fienna

| Rhagfyr 24, 2018

Cynhaliodd Cyfalaf economaidd a gwleidyddol Awstria, Fenna 18, Rhagfyr 2018, Fforwm lefel uchel yn dwyn ynghyd arweinwyr gwleidyddol Ewropeaidd ac Affrica, cynrychiolwyr sefydliadau ariannol rhyngwladol mawr a phartneriaid datblygu eraill. Cymerodd entrepreneuriaid o'r sectorau preifat a chyhoeddus ran hefyd. Y thema ganolog ar gyfer rhai cyfranogwyr 900 oedd: "Gyrru'r cydweithrediad yn [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan - Mae busnesau bach a chanolig Awstriaidd yn cael mynediad i arian newydd i arloesi

#JunckerPlan - Mae busnesau bach a chanolig Awstriaidd yn cael mynediad i arian newydd i arloesi

| Tachwedd 26, 2018

Ar achlysur cynhadledd Fenter Fenter Arloesol 2018, a drefnwyd gan Lywyddiaeth Awstria'r Cyngor, mae Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a banc hyrwyddo Awstria Austria Wirtschaftsservice (aws) wedi cytuno i ymestyn gwarant presennol hyd at € 48 miliwn, gan ddod â hyd at € 96m, er mwyn cefnogi [...] ychwanegol

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen