Tag: Awstria

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

| Medi 4, 2019

Ddydd Mawrth (3 Medi), cymeradwyodd aelodau’r Pwyllgor Cyllidebau € 293.5 miliwn mewn cymorth Cronfa Undod yr UE yn dilyn digwyddiadau tywydd eithafol yn Awstria, yr Eidal a Rwmania yn 2018. Mae'r € 293.5 miliwn mewn cymorth gan Gronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) yn torri i lawr fel a ganlyn: € 277.2 miliwn i'r Eidal yn dilyn glaw trwm, gwyntoedd cryfion, llifogydd a thirlithriadau yn yr hydref […]

Parhau Darllen

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

Mae dyfroedd mwdlyd yn achos #Firtash yn rhoi saib i Fienna

| Awst 23, 2019

Yn y tro diweddaraf mewn saga sydd eisoes yn rhyfedd, un sydd wedi marchogaeth yn ddamcaniaethwyr Russiagate ac wedi gosod cyn-weinidog o Awstria yn erbyn erlynwyr yr Unol Daleithiau, cymeradwyodd llywodraeth ofalwr Awstria estraddodi oligarch Wcreineg Dimitri Firtash i’r Unol Daleithiau— yn union fel y dyfarnodd barnwr o Fienna iddo atal estraddodi Firtash. Firtash - sy'n cael ei gyhuddo gan […]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 60 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn rhanbarth #Carinthia yn Awstria

| Awst 21, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, € 60 miliwn o gefnogaeth y cyhoedd i leoli a chynnal isadeiledd sy'n angenrheidiol ar gyfer cyflwyno rhyngrwyd band eang cyflym iawn mewn ardaloedd gwledig anghysbell yn rhanbarth Carinthia yn Awstria. Mae buddiolwr y cymorth yn gwmni sydd newydd ei sefydlu ac sy'n eiddo i wladwriaeth […]

Parhau Darllen

Mae arloeswyr #PlasticRecycling yn cipio gwobr fawr

Mae arloeswyr #PlasticRecycling yn cipio gwobr fawr

| Mehefin 21, 2019

Efallai na fydd gweithio yn y diwydiant ailgylchu plastig ar gyfer 20 a blynyddoedd yn syfrdanol iawn, ond i ddyfeiswyr Awstria Klaus Feichtinger a Manfred Hackl, roedd y diwydiant yn gyfle i arloesi, yn ysgrifennu David Kunz. Dechreuodd y ddau weithio ar ddyluniad sylfaenol i ailgylchu plastig yn 1983. Mae Hackl wedi bod yn gweithio yn yr ailgylchu plastig […]

Parhau Darllen

Mae #EuropeanInventorAwards yn anrhydeddu dyfeiswyr 15

Mae #EuropeanInventorAwards yn anrhydeddu dyfeiswyr 15

| Mehefin 20, 2019

Cynhaliwyd Gwobrau Dyfeiswyr Ewrop yn Fienna, Awstria ar 20 June i anrhydeddu dyfeiswyr 15 o wahanol wledydd 12. Rhoddwyd y gwobrau, a gynhaliwyd gan Swyddfa Batent Ewrop (EPO), i ddyfeiswyr mewn chwe chategori gwahanol: Diwydiant, Ymchwil, gwledydd nad ydynt yn EPO, Mentrau Bach a Chanolig (BBaCh), Cyflawniad Oes a Gwobr Poblogaidd, a benderfynir gan [ …]

Parhau Darllen

#Africa - Ewrop: Fforwm lefel uchel yn Fienna

#Africa - Ewrop: Fforwm lefel uchel yn Fienna

| Rhagfyr 24, 2018

Cynhaliodd Cyfalaf economaidd a gwleidyddol Awstria, Fenna 18, Rhagfyr 2018, Fforwm lefel uchel yn dwyn ynghyd arweinwyr gwleidyddol Ewropeaidd ac Affrica, cynrychiolwyr sefydliadau ariannol rhyngwladol mawr a phartneriaid datblygu eraill. Cymerodd entrepreneuriaid o'r sectorau preifat a chyhoeddus ran hefyd. Y thema ganolog ar gyfer rhai cyfranogwyr 900 oedd: "Gyrru'r cydweithrediad yn [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen