Tag: Awstria

Hunt yn rhybuddio #France a #Austria o gostau dim-ddelio #Brexit

Hunt yn rhybuddio #France a #Austria o gostau dim-ddelio #Brexit

| Awst 2, 2018

Mae Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun) wedi ymweld â Pharis a Fienna yr wythnos hon i drafod Brexit a rhybuddio am y costau i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd o beidio â chyrraedd cytundeb trosglwyddo, yn ysgrifennu David Milliken. Roedd Hunt yn Beijing ddydd Llun (30 Gorffennaf), lle cynigiodd Tsieina sgyrsiau Prydain ar fargen fasnach am ddim ar ôl Brexit, [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 120 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn y rhanbarth # Oberösterreich yn Awstria

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 120 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn y rhanbarth # Oberösterreich yn Awstria

| Gorffennaf 31, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun band eang rhanbarthol yn y rhanbarth Oberösterreich yn Awstria, gyda'r nod o hyrwyddo defnyddio rhwydwaith mynediad cenhedlaeth nesaf gynhwysfawr ynghyd â rhwydwaith asgwrn cefn / asgwrn cefn genhedlaeth nesaf. Yr amcan yw gwarantu cyflymderau mynediad band eang ar y rhyngrwyd o fecanau 30 yr ail o leiaf (Mbps) [...]

Parhau Darllen

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Mae angen i Ewrop reoli ei ffiniau allanol a rhwystro mudo anghyfreithlon

Mae angen i Ewrop reoli ei ffiniau allanol a rhwystro mudo anghyfreithlon

| Gorffennaf 5, 2018

"Mae'r Cyngor Ewropeaidd wedi dilyn tri o brif ofynion y Grŵp EPP i atal mudo anghyfreithlon a rheoli ein ffiniau mewn modd gwell: rhoi mwy o ddulliau a swyddogion ychwanegol 10,000 i Frontex, gan sefydlu llwyfannau disembarking yn Affrica a gwell cydweithrediad â gwledydd Affricanaidd , "Meddai ASF Manfred Weber, Cadeirydd y Grŵp EPP yn [...]

Parhau Darllen

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

Galwadau brys i #112: Mwy cywirdeb lleoliad y galwr

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Dathlodd yr UE ddydd Sul, 11 Chwefror, diwrnod y Rhif Argyfwng Sengl Ewropeaidd 112. Mae galw 112 yn rhad ac am ddim ym mhob aelod-wladwriaethau yn yr UE, diolch i ddeddfwriaeth yr UE a gyflwynwyd yn 1991. Fel y cyhoeddwyd y llynedd, mae galwadau brys i 112 yn gynyddol fwy effeithiol wrth gyflwyno gwasanaeth Lleoliad Symudol Uwch (AML). Bob blwyddyn, o gwmpas [...]

Parhau Darllen

#Austria far-hawl ymgeisydd yn gwrthod galw llywydd i ymddiswyddo

#Austria far-hawl ymgeisydd yn gwrthod galw llywydd i ymddiswyddo

| Ionawr 30, 2018 | 0 Sylwadau

Gwrthododd ymgeisydd ardderchog o Blaid Rhyddid Awstria (FPO) alwad y llywydd i gamu i lawr ar ôl iddi ddod i'r amlwg bod brawdoliaeth wedi helpu i arwain llyfrau caneuon a ddosbarthwyd gyda chynnwys y Natsïaid. Sefydlwyd y Blaid Rhyddid gwrth-fewnfudwyr, partner llywodraeth glymblaid iau i geidwadwyr Canghellor Sebastian Kurz, gan gyn-Natsïaid ac mae aelodau wedi eu heithrio dro ar ôl tro yn y Natsïaid [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen