Tag: Awstria

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

#EAPM - #Austria yn arwyddo ar gyfer prosiect genome ac yn rhoi pwyslais ar iechyd digidol

#EAPM - #Austria yn arwyddo ar gyfer prosiect genome ac yn rhoi pwyslais ar iechyd digidol

| Medi 12, 2018

Mae Awstria, deilydd presennol Llywyddiaeth yr UE yn cylchdroi, yr wythnos hon wedi ymuno â'r hyn a ddechreuodd fywyd fel menter Cynghrair Ewrop ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM), gan ymuno â'r rhai a lofnododd ddatganiad ym mis Ebrill. Mae MEGA yn sefyll ar gyfer Million European Genomes Alliance ac mae ychwanegu croeso Awstria yn ganlyniad i [...]

Parhau Darllen

Hunt yn rhybuddio #France a #Austria o gostau dim-ddelio #Brexit

Hunt yn rhybuddio #France a #Austria o gostau dim-ddelio #Brexit

| Awst 2, 2018

Mae Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun) wedi ymweld â Pharis a Fienna yr wythnos hon i drafod Brexit a rhybuddio am y costau i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd o beidio â chyrraedd cytundeb trosglwyddo, yn ysgrifennu David Milliken. Roedd Hunt yn Beijing ddydd Llun (30 Gorffennaf), lle cynigiodd Tsieina sgyrsiau Prydain ar fargen fasnach am ddim ar ôl Brexit, [...]

Parhau Darllen

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 120 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn y rhanbarth # Oberösterreich yn Awstria

Cymorth gwladwriaethol: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus € 120 miliwn ar gyfer prosiect rhwydwaith band eang yn y rhanbarth # Oberösterreich yn Awstria

| Gorffennaf 31, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynllun band eang rhanbarthol yn y rhanbarth Oberösterreich yn Awstria, gyda'r nod o hyrwyddo defnyddio rhwydwaith mynediad cenhedlaeth nesaf gynhwysfawr ynghyd â rhwydwaith asgwrn cefn / asgwrn cefn genhedlaeth nesaf. Yr amcan yw gwarantu cyflymderau mynediad band eang ar y rhyngrwyd o fecanau 30 yr ail o leiaf (Mbps) [...]

Parhau Darllen

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen