Tag: Awstria

#Africa - Ewrop: Fforwm lefel uchel yn Fienna

#Africa - Ewrop: Fforwm lefel uchel yn Fienna

| Rhagfyr 24, 2018

Cynhaliodd Cyfalaf economaidd a gwleidyddol Awstria, Fenna 18, Rhagfyr 2018, Fforwm lefel uchel yn dwyn ynghyd arweinwyr gwleidyddol Ewropeaidd ac Affrica, cynrychiolwyr sefydliadau ariannol rhyngwladol mawr a phartneriaid datblygu eraill. Cymerodd entrepreneuriaid o'r sectorau preifat a chyhoeddus ran hefyd. Y thema ganolog ar gyfer rhai cyfranogwyr 900 oedd: "Gyrru'r cydweithrediad yn [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

#JunckerPlan - Mae busnesau bach a chanolig Awstriaidd yn cael mynediad i arian newydd i arloesi

#JunckerPlan - Mae busnesau bach a chanolig Awstriaidd yn cael mynediad i arian newydd i arloesi

| Tachwedd 26, 2018

Ar achlysur cynhadledd Fenter Fenter Arloesol 2018, a drefnwyd gan Lywyddiaeth Awstria'r Cyngor, mae Grŵp Banc Buddsoddi Ewrop a banc hyrwyddo Awstria Austria Wirtschaftsservice (aws) wedi cytuno i ymestyn gwarant presennol hyd at € 48 miliwn, gan ddod â hyd at € 96m, er mwyn cefnogi [...] ychwanegol

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

#EAPM - Mae dadl #HTA yn symud i Sofia ar gyfer cynhadledd allweddol

| Hydref 8, 2018

Gan fod y ddadl ar asesiad technoleg iechyd ar draws yr UE (HTA) yn cyrraedd lefel y Cyngor ar ôl pleidlais gadarnhaol ar gynigion y Comisiwn yn y gyfarfod llawn diweddaraf yn Strasbwrg, bydd cyfalaf Bwlgareg Sofia yn cynnal cynhadledd ar oblygiadau HTA ar gyfer meddygaeth bersonol, yn ysgrifennu Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Personol Meddygaeth (EAPM), Cyfarwyddwr Gweithredol Denis Horgan. Mae'r EAPM yn seiliedig ar Frwsel, a'i [...]

Parhau Darllen

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

#EAPM - #Austria yn arwyddo ar gyfer prosiect genome ac yn rhoi pwyslais ar iechyd digidol

#EAPM - #Austria yn arwyddo ar gyfer prosiect genome ac yn rhoi pwyslais ar iechyd digidol

| Medi 12, 2018

Mae Awstria, deilydd presennol Llywyddiaeth yr UE yn cylchdroi, yr wythnos hon wedi ymuno â'r hyn a ddechreuodd fywyd fel menter Cynghrair Ewrop ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM), gan ymuno â'r rhai a lofnododd ddatganiad ym mis Ebrill. Mae MEGA yn sefyll ar gyfer Million European Genomes Alliance ac mae ychwanegu croeso Awstria yn ganlyniad i [...]

Parhau Darllen