Tag: Bahrain

UE 'fod yn rhagweithiol wrth amddiffyn hawliau dynol yn Saudi Arabia, Bahrain a Kuwait'

UE 'fod yn rhagweithiol wrth amddiffyn hawliau dynol yn Saudi Arabia, Bahrain a Kuwait'

| Ionawr 29, 2017 | 0 Sylwadau

Mae ASEau ALDE wedi mynegi eu pryder ynglŷn â'r sefyllfa hawliau dynol sy'n gwaethygu yn Saudi Arabia, Bahrain a Kuwait. Yn ddiweddar, cynhaliodd awdurdodau yn Bahrain dair gweithrediad, gan ddod i ben i moratoriwm saith mlynedd ar y gosb eithaf, tra bod saith o bobl yn cael eu gweithredu yn Kuwait. Yn Saudi Arabia, teulu y blogiwr Saudi Raif Badawi, enillydd yr 2015 [...]

Parhau Darllen

Datganiad ar ddienyddiadau a gynhaliwyd ym #Bahrain

Datganiad ar ddienyddiadau a gynhaliwyd ym #Bahrain

| Ionawr 15, 2017 | 0 Sylwadau

Cadarnhawyd yn gynharach heddiw (15 Ionawr) bod Teyrnas Bahrain wedi cyflawni tri thri o bobl a gafodd euogfarnu am ymosodiad bom yn erbyn yr heddlu a laddodd dri phlismyn. Mae'r UE yn ailadrodd ei wrthwynebiad cryf i'r defnydd o'r gosb eithaf ym mhob amgylchiad. Mae'r achos hwn yn anfantais ddifrifol o gofio bod [...]

Parhau Darllen

Hawliau dynol: y sefyllfa yn y Congo, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a Bahrain

Hawliau dynol: y sefyllfa yn y Congo, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a Bahrain

| Medi 15, 2013 | 0 Sylwadau

Trosglwyddodd y Senedd Ewrop dair benderfyniadau ar wahân ar 12 Medi condemnio yr achosion diweddaraf o drais yng Ngweriniaeth Ddemocrataidd Congo dwyreiniol ac, atafaelu anghyfansoddiadol o rym yn y CAR ym mis Mawrth a galw am y ran hawliau dynol a rhyddid sylfaenol yn Bahrain. Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo (DRC) ASEau condemnio yn gryf [...]

Parhau Darllen