Tag: Lukoil

#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

#SocialDialogue - dyfodol Ewrop

| Tachwedd 26, 2019

Bydd yr Awdurdod Llafur Ewropeaidd sydd newydd ei sefydlu a sefydlwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn canolbwyntio ar gryfhau cyd-ymddiriedaeth a hwyluso datblygu a gweithredu rheolau cyflogaeth ledled yr UE yn y ffordd fwyaf effeithlon a diogel. Mae rheidrwydd sefydlu’r Awdurdod yn deillio o drawsnewid y farchnad lafur fyd-eang oherwydd arloesedd technolegol, peryglon demograffig, hinsawdd […]

Parhau Darllen

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

Mae Forbes yn enwi cwmnïau uchaf eu parch y byd

| Medi 23, 2019

Mae Forbes wedi cyhoeddi ei drydydd rhifyn blynyddol o gwmnïau gorau 250 yn y byd. Mae'r rhestr yn cynnwys chwe chwmni o Rwsia - LUKOIL, United Aircraft Corporation (UAC), Rosseti, Sberbank, VTB Bank a Transneft. Daeth LUKOIL yr unig gwmni gweithrediadau olew a nwy o Rwsia, gan rannu'r categori â sefydliadau o Sbaen a China. Yn flaenorol, […]

Parhau Darllen

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

#Norway - Ar ôl #COP24 mae gwaith go iawn yn cychwyn

| Rhagfyr 20, 2018

Mae cyfranogwyr Cynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig (COP24) yn Katowice, Gwlad Pwyl wedi dod i'r casgliad y trafodaethau rhyngwladol tair blynedd trwy gytuno ar lyfr rheol ar y cyd i weithredu cytundeb Paris a fydd yn dod i rym yn 2024. Bydd y cytundebau a wneir yn berthnasol i wledydd datblygedig a datblygu wrth asesu ac adrodd am allyriadau nwyon tŷ gwydr, asesiad perfformiad byd-eang [...]

Parhau Darllen

Cytundebau rhyngwladol newydd fel offeryn i hybu cynhyrchu olew #Iraq

Cytundebau rhyngwladol newydd fel offeryn i hybu cynhyrchu olew #Iraq

| Ebrill 24, 2018

Mae'r Cabinet Irac wedi cymeradwyo cynllun i godi'r gallu cynhyrchu olew cenedlaethol gan 2022. Un o offerynnau allweddol ar gyfer cyflawni'r nod hwn fydd atyniad pellach cyfalaf tramor, gan gynnwys buddsoddiadau mawrion olew Ewropeaidd. Fodd bynnag, mae proffidioldeb isel ac amodau technegol rhy llym y contractau presennol yn gwneud i gwmnïau olew adolygu eu cynlluniau datblygu yn [...]

Parhau Darllen

Undeb Ieuenctid yr UE. A fyddai arferion gorau'r byd yn helpu?

Undeb Ieuenctid yr UE. A fyddai arferion gorau'r byd yn helpu?

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Ar Ionawr, cyflwynodd Eurostat 31st gyfradd ddiweithdra diweddar ar gyfer yr UE ac ardal yr ewro. Er bod y dangosydd allweddol yn parhau'n sefydlog ar lefel 7.3% ar gyfer yr UE-28 ar ddiwedd 2017, un o brif heriau'r Undeb yn y blynyddoedd i ddod fyddai mynd i'r afael â chyflogaeth ieuenctid. Mwy na 16% o [...]

Parhau Darllen