Tag: Rwmania

Mae ASEau yn mynnu bod Bwlgaria a Romania yn dod yn gyflym i ardal #Schengen

Mae ASEau yn mynnu bod Bwlgaria a Romania yn dod yn gyflym i ardal #Schengen

| Tachwedd 6, 2018

Dylai gweinidogion yr UE dderbyn Bwlgaria a Romania i ardal Schengen heb siec ffin cyn gynted ag y bo modd, mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil wedi annog. Ailadroddodd yr Aelodau Seneddol ddydd Llun (5 Tachwedd) eu galw ar weinidogion yr Undeb Ewropeaidd i gymryd penderfyniad cyflym a chadarnhaol ar y ffaith bod Bwlgaria a Romania yn dod i mewn fel aelodau llawn i ardal Schengen. [...]

Parhau Darllen

Klaus Iohannis - Rhaid i Undod fod yn llygoden ar gyfer #FutureOfEurope

Klaus Iohannis - Rhaid i Undod fod yn llygoden ar gyfer #FutureOfEurope

| Hydref 25, 2018

Bu Llywydd Rwmania, Klaus Iohannis (yn y llun) yn trafod dyfodol Ewrop gydag ASEau a Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, ddydd Mawrth (23 Hydref). "Rwy'n gofyn yn union am undod, cydlyniad, cydnawsedd ac am un llais Ewropeaidd cyffredin," meddai Llywydd Rwmania, ychydig fisoedd cyn i Rwmania gymryd y cylchdroi [...]

Parhau Darllen

Mae aelodau o seneddau cenedlaethol a Senedd Ewrop yn ymuno i frwydro yn erbyn #Antigypsyism yn Ewrop

Mae aelodau o seneddau cenedlaethol a Senedd Ewrop yn ymuno i frwydro yn erbyn #Antigypsyism yn Ewrop

| Hydref 22, 2018

Am y tro cyntaf, gwahoddwyd aelodau'r seneddau cenedlaethol gan Senedd Ewrop i drafod hawliau sylfaenol Roma ac ymladd gwrthgypsiwniaeth. Anogodd y Gynghrair yn erbyn Antigypsyism ASau o bob rhan o'r Undeb Ewropeaidd a'r Balcanau Gorllewin i weithio ar gynyddu ewyllys gwleidyddol yn eu gwledydd i frwydro yn erbyn antigypsyism a chyfrannu at adeiladu [...]

Parhau Darllen

Anogwyd yr UE i helpu i fynd i'r afael â llygredd a rheol gyfraith yn Rwmania

Anogwyd yr UE i helpu i fynd i'r afael â llygredd a rheol gyfraith yn Rwmania

| Hydref 12, 2018

Anogwyd y Comisiwn Ewropeaidd i wneud mwy i fynd i'r afael ag anghysondebau barnwrol "difrifol iawn" yn Romania. Clywodd gwrandawiad ym Mrwsel ddydd Mercher fod y rhain yn cynnwys "gwyliadwriaeth lawn" poblogaeth y Rhufeiniaid, cydgynllwynio rhwng y gwasanaethau cyfrinachol a barnwriaeth a beichiogrwydd barnwyr. Mae'r galw yn dod cyn y Cydweithrediad diweddaraf y Comisiwn [...]

Parhau Darllen

# Gwaharddiad cyfansoddiadol #Romania ar #SameSexMarriage yn methu â chyflog pleidleisio isel

# Gwaharddiad cyfansoddiadol #Romania ar #SameSexMarriage yn methu â chyflog pleidleisio isel

| Hydref 8, 2018

Mae refferendwm i newid cyfansoddiad Romania i atal parlau o'r un rhyw rhag sicrhau'r hawl i briodi wedi methu â thynnu digon o bleidleiswyr i ddilysu'r canlyniad ddydd Sul (7 Hydref), ar ôl ymgyrch a arweiniodd at gynnydd yn y lleferydd casineb yn erbyn y gymuned hoyw, yn ysgrifennu Luiza Ilie. Gwelwyd y bleidlais hefyd fel [...]

Parhau Darllen

Prif Weinidog y Rwmania: Mae adroddiadau CVM yn anwybyddu protocolau gwasanaeth cudd-wybodaeth a thoriadau hawliau dynol

Prif Weinidog y Rwmania: Mae adroddiadau CVM yn anwybyddu protocolau gwasanaeth cudd-wybodaeth a thoriadau hawliau dynol

| Hydref 5, 2018

Beirniodd prif weinidog y Rhufeiniaid Viorica Dancila adroddiadau Mecanwaith Cydweithredu a Gwirio'r Comisiwn Ewropeaidd yn ystod ei araith yn y ddadl yn sesiwn lawn Senedd Ewrop ddydd Mercher, Hydref 3, a oedd yn canolbwyntio ar y diwygiad diweddaraf o system farnwrol Romania - yn ysgrifennu James Wilson. Gofynnodd Ms Dancila i'r Comisiwn Ewropeaidd esbonio pam mae'r [...]

Parhau Darllen

#JosefWeidenholzer - Rhaid #Romania aros ar lwybr Ewropeaidd cadarnhaol

#JosefWeidenholzer - Rhaid #Romania aros ar lwybr Ewropeaidd cadarnhaol

| Hydref 3, 2018

Mae ASEau Grwpiau S & D wedi tanlinellu bod yn rhaid i werthoedd sylfaenol barhau wrth wraidd yr Undeb Ewropeaidd: democratiaeth a rheolau'r gyfraith. Daeth yr alwad yn ystod dadl ar y sefyllfa yn Rwmania, a gynigiwyd gan y Grŵp S & D, yn dilyn y trafodaethau parhaus ynglŷn â diwygio'r farnwriaeth yn y wlad, yn ogystal ag arddangosiadau dros [...]

Parhau Darllen