Tag: Rwmania

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

#EIB a #ESA i gydweithredu ar fuddsoddiadau cynyddol yn #EuropeanSpaceSector

| Gorffennaf 12, 2018

Mae Is-lywydd Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) Ambroise Fayolle wedi croesawu Cyfarwyddwr Cyffredinol yr ESA, Jan Wörner, i arwyddo Cyd-Ddatganiad ar ran y ddau sefydliad. Mae'r Datganiad ar y Cyd yn nodi bwriad y ddau sefydliad i gydweithredu ar gefnogi mwy o fuddsoddiad yn y sector gofod Ewropeaidd, gan helpu i greu maes chwarae lefel [...]

Parhau Darllen

Ffenestr o gyfle ar gyfer system cyfiawnder llygredig yn #Romania?

Ffenestr o gyfle ar gyfer system cyfiawnder llygredig yn #Romania?

| Mehefin 12, 2018

Ar ddiwedd mis Mai, dyfarnodd Llys Cyfansoddiadol Rwmania y dylai'r Arlywydd Iohannis wrthod prif erlynydd gwrth-lygredd y wlad, Laura Kovesi, ar ôl cyhuddiadau o'i chyfranogiad mewn troseddau lluosog o reolaeth y gyfraith. Gan fod pleidiau'r Llys Cyfansoddiadol yn rhwymol, mae cipolwg o obaith wedi dod i'r amlwg, gan gynnig cyfle euraidd i wella [...]

Parhau Darllen

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

| Mehefin 11, 2018

Yn ôl adroddiad newydd, mae Romania wedi dod ddiwethaf mewn safle o wledydd Ewropeaidd yn erbyn eu defnydd o gyffuriau meddygol y pen - ond am yr holl resymau anghywir. Yn bell o'r Rhufeiniaid yn ddigon iach i gael gwared ar gyffuriau presgripsiwn, mae safle gwaelod y wlad yn adlewyrchu ei ddiffyg mynediad dinasyddion i fferyllfeydd, yn ôl Undeb Llafur [...]

Parhau Darllen

A yw Alexander Adamescu wedi disgyn i'r #Romania 'Deep State'?

A yw Alexander Adamescu wedi disgyn i'r #Romania 'Deep State'?

| Mehefin 11, 2018

"Gellir cyrraedd pob un ohonoch gan fraich hir y wladwriaeth gyfochrog," datganodd Liviu Dragnea, arweinydd parti dyfarniad Romania, i dorf o brotestwyr 150,000 a gasglwyd ym Bucharest y penwythnos hwn - gan anelu at "gamddefnyddio" barnwriaeth Rwmania a'i gysylltiadau â gwasanaethau gwybodaeth y wlad. Y rhai ohonom sydd [...]

Parhau Darllen

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

# Iechyd: Mynediad at driniaeth feddygol - y ffin nesaf?

| Efallai y 15, 2018

Yn ôl adroddiad newydd, mae Romania wedi dod ddiwethaf mewn safle o wledydd Ewropeaidd yn erbyn eu defnydd o gyffuriau meddygol y pen - ond am yr holl resymau anghywir. Yn bell o'r Rhufeiniaid yn ddigon iach i ysgogi cyffuriau ar bresgripsiwn, mae safle gwaelod y wlad yn adlewyrchu ei ddiffyg mynediad dinasyddion i fferyllfeydd, yn ôl [...]

Parhau Darllen

Kovesi Stays, felly beth nesaf o frwydr llygredd llonydd # Romania?

Kovesi Stays, felly beth nesaf o frwydr llygredd llonydd # Romania?

| Ebrill 18, 2018

Llywydd Iohannis 'i gadw Laura Kovesi (yn y llun uchod) fel pennaeth DNA Romania yn edrych dros y nifer o gam-drin y mae ei adran yn cael ei gyhuddo - Gan Willy Fautre Yr wythnos hon, cyhoeddodd Llywydd Romania, Iohannis ei benderfyniad i gadw'r Laura Kovesi pwerus fel Prif Erlynydd yn y Gyfarwyddiaeth Gwrth-lygredd Cenedlaethol (DNA). Mae hyn yn dilyn misoedd o wleidyddol [...]

Parhau Darllen

Alexander Adamescu i gael ei estraddodi i #Romania

Alexander Adamescu i gael ei estraddodi i #Romania

| Ebrill 16, 2018

Dyfarnodd llys yn Llundain ddydd Gwener, 13 Ebrill, y gallai'r dyn busnes cyfoethog Alexander Adamescu gael ei allraddio i Rwmania, lle mae'n wynebu treial ar gyfer taliadau llwgrwobrwyo. Yn llai na mis ar ôl i Lys San Steffan ei arestio am greu dogfennau a oedd yn bwriadu dangos nad yw'r system ddiffygiol yn Romania yn gyfystyr â dynol [...]

Parhau Darllen