Tag: Rwmania

Rhes dros #Romania yn codi yn erbyn prif bennaeth gwrth-lygredd

Rhes dros #Romania yn codi yn erbyn prif bennaeth gwrth-lygredd

| Ebrill 4, 2019

Mae rhes gynddeiriog wedi tanio ar ôl i lywydd Senedd Ewrop, Antonio Tajani, fynegi pryder ynghylch Romania yn pwyso ar gyhuddiadau yn erbyn cyn-bennaeth gwrth-lygredd y wlad. Laura Codruta Kovesi yw ymgeisydd dewisol y cynulliad ar gyfer rôl newydd prif erlynydd yr UE, ond mae wedi bod yn ddewis dadleuol, yn enwedig gan ei bod bellach wedi cael ei dangos ar lygredd […]

Parhau Darllen

Y Comisiynydd Andriukaitis yn #Bucharest

Y Comisiynydd Andriukaitis yn #Bucharest

| Mawrth 26, 2019

Bydd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Vytenis Andriukaitis (yn y llun) yn ymweld â Bucharest ar 26-27 Mawrth. Bydd y Comisiynydd yn dechrau ei ymweliad â Rwmania drwy gymryd rhan yn y Fforwm Byd-eang ar Hawliau Dynol a Byd Di-dybaco, lle bydd yn cyflwyno araith ar reoli tybaco, datblygu cynaliadwy a'r hawl i iechyd a chymryd rhan mewn […]

Parhau Darllen

Mae ASEau Rhufeinig yn cwestiynu addasrwydd prif #EuropeanPublicProsecutorsOffice chief

Mae ASEau Rhufeinig yn cwestiynu addasrwydd prif #EuropeanPublicProsecutorsOffice chief

| Chwefror 20, 2019

Mae grŵp o ASEau Rhufeinig wedi cwestiynu addasrwydd Laura Codruţa Kövesi (yn y llun) i benodi Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd newydd. Mae e-bost a lofnodwyd gan 11 o ddirprwyon y wlad a nodwyd gan y wefan hon yn gofyn a Kovesi yw'r ymgeisydd iawn ar gyfer y swydd. Kovesi, a bennaethodd DNA y wlad (Gwrthwynebiad Cenedlaethol [...]

Parhau Darllen

Mae ymgeisydd blaenllaw ar gyfer Asiantaeth newydd #AntiCorruptionAgency yn wynebu ymchwiliad mawr

Mae ymgeisydd blaenllaw ar gyfer Asiantaeth newydd #AntiCorruptionAgency yn wynebu ymchwiliad mawr

| Chwefror 15, 2019

Mae prif gyn gwrth-lygredd tan-dân Rwmania wedi cael ei nodi ar daliadau taliadau llwgrwobrwyo, camdriniaeth swyddfa a thystiolaeth ffug. Mae'r cyhuddiadau yn erbyn Laura Codruta Kovesi (yn y llun) yn dod cyn y gwrandawiadau ym Mrwsel ynghylch ei ymgeisyddiaeth fel prif erlynydd yr UE, asiantaeth newydd yr UE a fydd yn mynd i'r afael â thwyll ariannol ar draws yr Undeb Ewropeaidd. Dywedodd Kovesi [...]

Parhau Darllen

Adroddiad y Comisiwn ar system gyfiawnder dan dân gan #Romania

Adroddiad y Comisiwn ar system gyfiawnder dan dân gan #Romania

| Chwefror 14, 2019

Mae rhyfel geiriau a allai fod yn niweidiol wedi torri rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Rwmania, deiliad presennol llywyddiaeth yr UE. Yn dilyn beirniadaethau gan feirniaid Rhufeinig o adroddiad y Comisiwn Ewropeaidd ar system gyfiawnder Romania, dywedodd y Gweinidog dros Gyfiawnder Tudorel Toader wrth is-lywydd y Comisiwn, Frans Timmermans, y gellid gweld argymhellion yr adroddiad yn amharchus o [...]

Parhau Darllen

Cymdeithas Fforwm Beirniaid Rhomanaidd #

Cymdeithas Fforwm Beirniaid Rhomanaidd #

| Chwefror 12, 2019

"Mae Barnwyr yn Ymuno â Chorws Tyfu o Feirniadaeth Adroddiad y Comisiwn ar Rwmania", [1] a gyhoeddwyd yn Adroddiadydd yr UE 11 Chwefror, wedi arwain at y Fforwm yn gofyn am hawl i ateb. Maent yn dymuno datgan hynny: "Ni wnaeth Cymdeithas y Fforwm Barnwyr Rhufeinig lofnodi'r llythyr a anfonwyd gan Gymdeithas Ynadon y Rhufeiniaid a Chymdeithas Erlynwyr y Rhufeiniaid ac yno [...]

Parhau Darllen

Mae beirniaid yn ymuno â chorus beirniadol sy'n tyfu ar adroddiad y Comisiwn ar #Romania

Mae beirniaid yn ymuno â chorus beirniadol sy'n tyfu ar adroddiad y Comisiwn ar #Romania

| Chwefror 11, 2019

Mae grŵp o gymdeithasau proffesiynol sy'n cynrychioli'r rhan fwyaf o feirniaid a erlynwyr Rwmania wedi ymosod ar adroddiad cynnydd diweddar y Comisiwn Ewropeaidd ar Rwmania o dan y Mecanwaith Cydweithredu a Gwirio (CVM). Mae llythyr agored gan y tri sefydliad yn cwestiynu cywirdeb adroddiad monitro'r comisiwn. Mae'r llythyr pedair tudalen, a welir gan y wefan hon, yn dweud "fel [...]

Parhau Darllen