Tag: Rwmania

#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

#Romania - Gwell #DrinkingWater yn #Cluj a # Sălaj diolch i'r Polisi Cydlyniant

| Medi 4, 2019

Mae'r Gronfa Cydlyniant yn buddsoddi € 275.7 miliwn ar gyfer gwell cyflenwad dŵr yfed a gwasanaethau casglu a thrin dŵr gwastraff wedi'u huwchraddio yn siroedd Cluj a Sălaj, gogledd-orllewin Rwmania. Diolch i'r prosiect hwn a ariennir gan yr UE, bydd bron i drigolion 240,000 yn mwynhau gwell dŵr yfed. Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd Karmenu Vella: “Dylai pawb gael mynediad at ddŵr yfed da. Gyda […]

Parhau Darllen

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

Bron i € 300 miliwn mewn cymorth UE ar ôl #2018Floods yn #Austria, #Italy, #Romania

| Medi 4, 2019

Ddydd Mawrth (3 Medi), cymeradwyodd aelodau’r Pwyllgor Cyllidebau € 293.5 miliwn mewn cymorth Cronfa Undod yr UE yn dilyn digwyddiadau tywydd eithafol yn Awstria, yr Eidal a Rwmania yn 2018. Mae'r € 293.5 miliwn mewn cymorth gan Gronfa Undod yr Undeb Ewropeaidd (EUSF) yn torri i lawr fel a ganlyn: € 277.2 miliwn i'r Eidal yn dilyn glaw trwm, gwyntoedd cryfion, llifogydd a thirlithriadau yn yr hydref […]

Parhau Darllen

'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

'Rydym yn anobeithiol' - Myfyrwyr ag anableddau ar ôl heb ddatrysiad wrth i'r disgyblion ddychwelyd i'r ysgol

| Medi 4, 2019

Am gael addysg, ond heb ei derbyn: Dyma'r realiti trist i ddegau o filoedd o blant a phobl ifanc ag anableddau deallusol yn Ewrop, yn ôl Inclusion Europe, sefydliad sy'n eiriol dros hawliau pobl ag anableddau deallusol. Wrth i'r term ddechrau yn y mwyafrif o wledydd Ewrop, mae disgyblion ag anableddau deallusol yn dal i fod […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn lansio dau brosiect i gefnogi cydweithredu ac arloesi yn rhanbarthau a dinasoedd #Romania

Mae'r Comisiwn yn lansio dau brosiect i gefnogi cydweithredu ac arloesi yn rhanbarthau a dinasoedd #Romania

| Awst 12, 2019

Mae'r Comisiwn yn lansio dau brosiect i ddarparu arbenigedd i ranbarthau a dinasoedd Rwmania, mewn cydweithrediad â llywodraeth Rwmania a Banc y Byd. O dan y prosiect cyntaf, bydd arbenigwyr y Comisiwn a Banc y Byd yn helpu priflythrennau sir Rwmania i ddatblygu cysylltiadau cryfach â'u cyrion ac yn defnyddio cyllid yr UE ar gyfer prosiectau sydd o fudd i'r dref gyfan […]

Parhau Darllen

Achos yn erbyn #RomanianIntelligenceServices yn cryfhau

Achos yn erbyn #RomanianIntelligenceServices yn cryfhau

| Gorffennaf 16, 2019

Yn ddiweddar, ysgrifennais er bod achos Alexander Adamescu yn cyd-fynd â phroffil rhywbeth y byddai'r SRI yn ymyrryd ag ef, ni allem fod yn sicr. Nawr rydym yn gwybod yn sicr ei fod yn un o dargedau SRI, yn ysgrifennu Emily Barley. Mae Alexandar Adamescu yn destun Gwarant Arestio Ewropeaidd a gyhoeddwyd gan Rwmania. Mae'n cael ei gyhuddo o […]

Parhau Darllen

A yw #AlexanderAdamescu yn ddioddefwr arall o wasanaethau cudd-wybodaeth #Romania?

A yw #AlexanderAdamescu yn ddioddefwr arall o wasanaethau cudd-wybodaeth #Romania?

| Efallai y 23, 2019

Fel achos Alexander Adamescu (yn y llun), mae'r enghraifft fwyaf amlwg o fethiannau'r system Gwarant Arestio Ewropeaidd (AAC) yn y DU, yn awgrymu, mae tystiolaeth newydd o'r llygredd endemig yn system gyfiawnder Rwmania yn parhau i ddod. ysgafn, yn ysgrifennu Emily Barley. Mae Adamescu wedi bod yn ymladd estraddodi o Lundain i Rwmania ers mis Mehefin […]

Parhau Darllen

Rhwymo gwifrau, rheoli gwasanaeth cudd ac amodau carchar enbyd: Craffu ar system gyfiawnder #Romania wrth i'r wlad gynnal Uwchgynhadledd yr UE

Rhwymo gwifrau, rheoli gwasanaeth cudd ac amodau carchar enbyd: Craffu ar system gyfiawnder #Romania wrth i'r wlad gynnal Uwchgynhadledd yr UE

| Efallai y 13, 2019

Dywed Jean-Claude Juncker, pennaeth y Comisiwn Ewropeaidd, fod yn rhaid i Rwmania, sydd ar hyn o bryd yn dal llywyddiaeth yr Undeb Ewropeaidd, wneud rhagor o ymdrech i gyrraedd safonau Ewropeaidd ar reolaeth y gyfraith yn llawn. Cyfeiriwyd sylwadau Mr Juncker at y dirgelwch gwleidyddol yn Romania dros yr ymgyrch gwrth-lygredd. Fodd bynnag, mae sylwebyddion yn sylwi bod y problemau gyda […]

Parhau Darllen