Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Rwmania

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

#ECA: Mae archwilwyr yn archwilio strategaeth yr UE i fynd i'r afael â #desertification

| Chwefror 2, 2018 | 0 Sylwadau

Mae Llys Archwilwyr Ewrop (ECA) yn cynnal archwiliad ar fframwaith strategol yr UE ar gyfer mynd i'r afael ag anialwch - lle mae tir ffrwythlon o'r blaen yn dod yn gynyddol yn sych ac yn amhynnyrch. Bydd yr archwiliad yn archwilio a yw'r risg o anialwch yn yr UE yn cael ei drin yn effeithiol ac yn effeithlon. Diffinnir anialwch gan Gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig i [...]

Parhau Darllen

#Romania: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ysgrifennu at lywodraeth Rwmania i godi pryderon ynghylch annibyniaeth farnwrol

#Romania: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn ysgrifennu at lywodraeth Rwmania i godi pryderon ynghylch annibyniaeth farnwrol

| Ionawr 24, 2018 | 0 Sylwadau

Heddiw (24 Ionawr) mynegodd Llywydd Juncker ac Is-Lywydd Cyntaf Timmermans bryderon ynghylch y datblygiadau diweddaraf yn Romania am annibyniaeth system farnwrol Romania a'i allu i ymladd llygredd. Mae eu datganiad ar y cyd o'r Comisiwn yn nodi: "Rydym yn dilyn y datblygiadau diweddaraf yn Romania gyda phryder. Annibyniaeth system farnwrol Romania [...]

Parhau Darllen

Pryderon difrifol a godwyd dros annibyniaeth judwriaeth #Romania

Pryderon difrifol a godwyd dros annibyniaeth judwriaeth #Romania

| Ionawr 24, 2018 | 0 Sylwadau

Mae cyn-bennaeth gwrthderfysgaeth lefel uchel yn Rwmania wedi mynegi "pryderon difrifol" am annibyniaeth barnwriaeth y wlad a "ymyrraeth" gan ei wasanaethau gwybodaeth, yn ysgrifennu Martin Banks. Wrth siarad ym Mrwsel ddydd Mercher (24 Ionawr), dywedodd Daniel Dragomir (yn y llun) y dylai'r UE ystyried cymryd camau cosb yn erbyn Rwmania oni bai bod y rhain a materion eraill sy'n cael eu pwyso yn cael sylw. [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

#Defence: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu camau tuag at #ContinentStructuredCooperation

| Tachwedd 14, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Llywydd Juncker wedi bod yn galw am Ewrop gryfach ar ddiogelwch ac amddiffyn ers ei ymgyrch etholiadol, gan ddweud ym mis Ebrill 2014: "Rwy'n credu bod angen inni gymryd yn fwy difrifol ddarpariaethau'r Cytundeb presennol sy'n caniatáu i'r gwledydd Ewropeaidd hynny sydd am wneud hyn i yn datblygu amddiffyniad cyffredin Ewropeaidd yn raddol. Rwy'n [...]

Parhau Darllen

#EAPM: ysgol haf ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd alw'n 'llwyddiant mawr'

#EAPM: ysgol haf ar gyfer gweithwyr proffesiynol gofal iechyd alw'n 'llwyddiant mawr'

| Gorffennaf 3, 2017 | 0 Sylwadau

Yr wythnos diwethaf gwelwyd y Cynghrair Ewropeaidd ar gyfer Meddygaeth Personol (EAPM) yn cynnal ei hysgol haf ar gyfer ail gweithwyr proffesiynol ifanc gofal iechyd, neu weithwyr proffesiynol gofal iechyd, o'r enw 'New Horizons mewn Meddygaeth Personol', yn ysgrifennu EAPM Gweithredol Cyfarwyddwr Denis Horgan. Symudodd y cysyniad Dwyrain i Bucharest, Romania, eleni gyda'r cymryd ysgolion lle o 27 30-mis Mehefin. Roedd yn dilyn ymlaen o'r llynedd [...]

Parhau Darllen