RSSDatblygu

Mae llywydd Kazakh yn nodi pum blaenoriaeth ar gyfer # 'Trydydd Cam Moderneiddio' Kazakhstan

Mae llywydd Kazakh yn nodi pum blaenoriaeth ar gyfer # 'Trydydd Cam Moderneiddio' Kazakhstan

| Mawrth 9, 2017 | 0 Sylwadau

Yn ei anerchiad blynyddol i'r genedl, Nursultan Nazarbayev, y llywydd Kazakhstan, cyhoeddodd bum prif flaenoriaeth fel rhan o'r hyn a ddisgrifiodd fel "Kazakhstan yn drydydd cam foderneiddio". Mae'r blaenoriaethau wedi eu hanelu at sicrhau twf economaidd a chefnogi y wlad i ddod yn un o'r 30 uchaf o wledydd mwyaf datblygedig yn y byd gan [...]

Parhau Darllen

Mae strategaeth ryddhad manwl #poverty Tsieina yn goleuo byd

Mae strategaeth ryddhad manwl #poverty Tsieina yn goleuo byd

| Mawrth 7, 2017 | 0 Sylwadau

Nid yw'r strategaeth "lliniaru targedu tlodi" a lansiwyd gan Tsieina wedi llwyddo yn unig i ddod â nifer fawr o bobl Tseiniaidd allan o dlodi, ond hefyd wedi darparu goleuedigaeth i wledydd eraill, yn ysgrifennu Sun Tianren. "Ni ddylem anghofio'r ffaith bod Tsieina wedi cyfrannu fwyaf mewn lliniaru tlodi byd yn y degawd diwethaf," Cenhedloedd Unedig Ysgrifennydd Cyffredinol Antonio Guterres [...]

Parhau Darllen

Sweden a'r Undeb ar gyfer y Canoldir yn llofnodi cytundeb i gefnogi integreiddio rhanbarthol a chydweithrediad yn #Mediterranean

Sweden a'r Undeb ar gyfer y Canoldir yn llofnodi cytundeb i gefnogi integreiddio rhanbarthol a chydweithrediad yn #Mediterranean

| Chwefror 22, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Asiantaeth Datblygu Rhyngwladol Sweden (Sida) a'r Ysgrifenyddiaeth UfM wedi llofnodi cytundeb ariannol aml-flynyddol 6.5 miliwn i gefnogi gweithgareddau craidd UfM o blaid datblygu mwy cynaliadwy a chynhwysol yn y rhanbarth. Fel arwydd clir i gefnogi cydweithrediad rhanbarthol gwell ac integreiddio yn y Canoldir, yr Ysgrifenyddiaeth UfM a [...]

Parhau Darllen

#EU Agor pennod newydd o berthynas â The Gambia

#EU Agor pennod newydd o berthynas â The Gambia

| Chwefror 9, 2017 | 0 Sylwadau

Mae Neven Mimica, Comisiynydd Cydweithredu a Datblygu Rhyngwladol, yn Y Gambia heddiw yn cyfarfod â'r Llywydd newydd a etholwyd Adama Barrow a'i Lywodraeth newydd. Gwnaeth y Comisiynydd Mimica y datganiad canlynol: "Mae'r newid democrataidd heddychlon yn Y Gambia yn ganlyniad i benderfyniad pobl Gambia, yn ogystal ag ymdrechion cydlynol rhanbarthol a rhyngwladol y [...]

Parhau Darllen

UE camau fyny gymorth ar gyfer #Nigeria, #Niger a #Cameroon fel argyfwng dyngarol yn gwaethygu

UE camau fyny gymorth ar gyfer #Nigeria, #Niger a #Cameroon fel argyfwng dyngarol yn gwaethygu

| Awst 4, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol ychwanegol i helpu mynd i'r afael â'r sefyllfa sy'n gwaethygu yn y rhanbarth Llyn Chad. Heddiw (4 Awst) y Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi ychwanegol € 12.5 miliwn mewn cymorth dyngarol i gefnogi pobl yn Nigeria, Niger a Cameroon wrth iddynt wynebu dirywio argyfwng dyngarol. Bydd cymorth brys ychwanegol heddiw yn helpu [...]

Parhau Darllen

#Refugees: Tynged 10,000 plant sy'n ffoaduriaid goll drafod yn y Pwyllgor Hawliau Sifil

#Refugees: Tynged 10,000 plant sy'n ffoaduriaid goll drafod yn y Pwyllgor Hawliau Sifil

| Ebrill 22, 2016 | 0 Sylwadau

Sut i amddiffyn pobl ifanc dan oed eu pen eu hunain a chydweithredu ar draws ffiniau i ddod o hyd plant sydd ar goll yn gyflym â'r materion allweddol mewn trafodaeth y Pwyllgor Hawliau Sifil emosiynol ar ddydd Iau (21 Ebrill) am dynged 10,000 plant sy'n ffoaduriaid sydd wedi mynd ar goll yn Ewrop. Cynrychiolwyr asiantaeth gorfodi'r gyfraith Europol, yr Asiantaeth a'r Hawliau Sylfaenol yr Undeb Ewropeaidd [...]

Parhau Darllen

Golwg yn ôl: Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu

Golwg yn ôl: Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu

| Rhagfyr 10, 2015 | 0 Sylwadau

Gan fod y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu, 2015 wedi cael ei neilltuo i dynnu sylw at y rôl a chwaraeir gan gydweithrediad datblygu. Mae'r enwedig y pwyllgor datblygu Senedd Ewrop ac maent yn hollbwysig wrth hyrwyddo ymrwymiad yr UE i ymladd newyn a dileu tlodi ledled y byd. "I Senedd roedd hefyd yn gyfle i gynnwys dinasyddion yn y gwaith y [...]

Parhau Darllen

Eicon Dewislen Chwith