Golwg yn ôl: Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu

| Rhagfyr 10, 2015 | 0 Sylwadau

20150202PHT18322_originalFel y Flwyddyn Datblygu Ewropeaidd, mae 2015 wedi bod yn ymroddedig i dynnu sylw at y rôl y mae cydweithredu datblygu yn ei chwarae. Mae Senedd Ewrop ac yn enwedig y pwyllgor datblygu yn hanfodol wrth hyrwyddo ymrwymiad yr UE i ymladd newyn a dileu tlodi ledled y byd. “I'r Senedd roedd hefyd yn gyfle i gynnwys dinasyddion yng ngwaith sefydliadau'r UE ym mholisi datblygu,” meddai cadeirydd y pwyllgor datblygu, Linda McAvan, aelod o'r DU o'r grŵp S&D.

Digwyddiadau a gweithgareddau

Lansiwyd y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu yn swyddogol yn Riga, Latfia, ar 9 Ionawr. Roedd gan bob mis thema: o “Ewrop yn y Byd” ym mis Ionawr i “Hawliau Dynol” ym mis Rhagfyr. Ar gyfer ein cystadleuaeth ffotograffydd gwadd gwnaethom ofyn i bobl dynnu lluniau a ysbrydolwyd gan y themâu hyn. Gwahoddwyd yr enillwyr i gyfarfod llawn mis Tachwedd yn Strasbwrg.

Ymwelodd ASEau â'r Expo Byd Milan 'Bwydo'r blaned - egni am oes' ar 18-19 Mehefin i hyrwyddo ymdrechion i hybu diogelwch bwyd, taclo gwastraff bwyd ac annog ffyrdd iach o fyw.

Cynhaliwyd y Diwrnodau Datblygu Ewropeaidd, fforwm lefel uchel ar ddatblygu a chydweithrediad rhyngwladol, ym Mrwsel ar 3-4 Mehefin, gan ganolbwyntio ar ddatblygiad byd-eang cyn cynadleddau allweddol yn Addis Abeba, Efrog Newydd a Paris.

Daethpwyd i gytundeb ar ddefnyddio adnoddau ar gyfer datblygu yn nhrydedd Gynhadledd Ryngwladol y Cenhedloedd Unedig ar Ariannu ar gyfer Datblygu yn Addis Ababa, Ethiopia, ym mis Gorffennaf. Seneddol dirprwyo a arweiniwyd yno gan Linda McAvan, cadeirydd y pwyllgor datblygu. Hi hefyd a arweiniodd y ddirprwyaeth i'r Uwchgynhadledd Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd ar 25-27 Medi lle mabwysiadodd arweinwyr y byd 150 nodau datblygu cynaliadwy 17.

Yn olaf, mae'r Senedd yn bresennol yng Nghynhadledd barhaus y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Newid Hinsawdd ym Mharis. Arweinir y ddirprwyaeth gan aelod EPP o’r Eidal, Giovanni La Via, cadeirydd pwyllgor yr amgylchedd. Nododd y Senedd ei nodau ar gyfer y gynhadledd mewn adroddiad ei hun-fenter. Darllenwch bopeth am y gynhadledd a'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd yn Senedd Ewrop stori top ac Storify, a fydd yn cael ei ddiweddaru trwy gydol y digwyddiad.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, gwledydd sy'n datblygu, Datblygu, EU, Senedd Ewrop, Blwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *