RSSAmddiffyn

#TerroristContentOnline - Mae ASEau yn cytuno i ddechrau trafodaethau gyda gwledydd yr UE

#TerroristContentOnline - Mae ASEau yn cytuno i ddechrau trafodaethau gyda gwledydd yr UE

| Medi 25, 2019

Cytunodd ASEau Rhyddid Sifil ddydd Mawrth (24 Medi) i ddechrau trafodaethau gyda gweinidogion yr UE ar reolau newydd yr UE i fynd i’r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar y rhyngrwyd. Yn ôl y ddeddfwriaeth ddrafft, bydd yn rhaid i gwmnïau rhyngrwyd sy'n cynnal cynnwys a uwchlwythwyd gan ddefnyddwyr (fel Facebook neu YouTube) sy'n cynnig eu gwasanaethau yn yr UE gael gwared ar […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

Mae'r UE yn cynyddu cefnogaeth i atal eithafiaeth dreisgar a #Radicalization yn #CentralAsia

| Medi 12, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi defnyddio € 4 miliwn ychwanegol i gefnogi'r cyfryngau, sefydliadau cymdeithas sifil, a dinasyddion gweithredol yn Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, ac Uzbekistan i atal eithafiaeth dreisgar a gwrth-radicaleiddio. Bydd y prosiectau newydd yn cefnogi hyfforddiant a phroffesiynoli newyddiadurwyr, gweithredwyr a swyddogion y wasg lleol i gynhyrchu cynnwys o ansawdd uchel, wrth lwyfannau gwirio ffeithiau […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - #Eurojust yn lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth newydd

#SecurityUnion - #Eurojust yn lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth newydd

| Medi 5, 2019

Heddiw (5 Medi), gyda chefnogaeth y Comisiwn, mae Eurojust, asiantaeth yr UE ar gydweithrediad barnwrol, wedi lansio Cofrestr Gwrthderfysgaeth, a fydd yn helpu gwledydd yr UE i gyfnewid gwybodaeth am droseddau terfysgol mewn modd cyflym, effeithlon ac unffurf. Mae aelod-wladwriaethau eisoes yn rhannu gwybodaeth â’i gilydd am y rhai sydd dan amheuaeth o droseddau terfysgol sydd o dan ymchwiliad troseddol […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir. Mae'r dyraniad hwn […]

Parhau Darllen

Mae #Kazakhstan yn croesawu menywod yn ôl o #IslamicState, yn gynnes

Mae #Kazakhstan yn croesawu menywod yn ôl o #IslamicState, yn gynnes

| Awst 15, 2019

“Mae gan bawb hawl i wneud camgymeriad,” meddai Gulpari Farziyeva, 31, sydd mewn canolfan driniaeth yn Kazakhstan ar gyfer cyn-aelodau’r Wladwriaeth Islamaidd. Credyd Tara Todras-Whitehill am The New York Times Dywedodd y fenyw ifanc ei bod yn credu ei bod yn mynd ar wyliau yn Nhwrci, ond yn lle hynny cafodd ei hun yn Syria, twyllo, […]

Parhau Darllen

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

#SecurityUnion - Dod i rym o reolau llymach ar gyfer ffrwydron ac ymladd yn erbyn cyllido #Terrorism

| Awst 2, 2019

Mae rheolau Ewropeaidd llymach ar ragflaenwyr ffrwydrol wedi dod i rym. Byddant yn helpu i atal gweithredoedd terfysgol trwy gyfyngu mynediad i sylweddau peryglus wrth gryfhau mesurau diogelwch a rheolaethau ar gyfer gwerthu cemegolion peryglus y gellir eu dargyfeirio ar gyfer cynhyrchu ffrwydron byrfyfyr. Bydd y mesurau newydd yn gwahardd sylweddau newydd, yn cysoni'r rheolau […]

Parhau Darllen

Dywed Prydain na fydd yn cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn #StraitOfHormuz

Dywed Prydain na fydd yn cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn #StraitOfHormuz

| Gorffennaf 24, 2019

“Ni ellir cyfaddawdu ar ryddid mordwyo yn Afon Hormuz a gall Prydain weithio gyda'r Unol Daleithiau i ymdrin â'r mater er gwaethaf eu safbwyntiau gwahanol ar fargen niwclear 2015 Iran,” Ysgrifennydd Tramor Prydain Jeremy Hunt (yn y llun, ar y dde) meddai ddydd Llun, yn ysgrifennu Kylie MacLellan. “O ran rhyddid […]

Parhau Darllen