Cysylltu â ni

Amddiffyn

Gweinidog Trafnidiaeth G7 Eithriadol yn croesawu gweithrediad morwrol yr UE i ddiogelu diogelwch morol y Môr Coch 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw, mynegodd Gweinidogion Trafnidiaeth G7 gondemniad cryf o'r ymosodiadau a wnaed gan yr Houthis yn erbyn llongau masnachol a llongau llynges yn y Môr Coch a Gwlff Aden. Pwysleisiodd y Gweinidogion fod y gweithredoedd hyn yn torri cyfraith ryngwladol, yn peryglu bywydau diniwed, ac yn bygwth hawliau a rhyddid mordwyo. Croesawasant y EU maritime operation “Aspides”, a lansiwyd ddydd Llun, gan dynnu sylw at bwysigrwydd hanfodol diogelwch morol a hawliau mordwyo a rhyddid wrth sicrhau symudiad di-dor o nwyddau hanfodol ledled y byd. 

Comisiynydd Trafnidiaeth, Adina VăleanMeddai: "Mae gwell cydgysylltu a rhannu gwybodaeth yn amserol yn hollbwysig i ddiogelu coridorau morol, gan mai nhw yw asgwrn cefn cadwyni cyflenwi Ewropeaidd a byd-eang. Trwy weithrediad morwrol Aspides yr UE a'r cydweithrediad agos o fewn y G7, rydym yn cymryd camau pendant i hwyluso llif cludo nwyddau llyfn a sicrhau diogelwch morwyr a'r llongau y maent yn hwylio arnynt.. " 

Nododd y Gweinidogion fod yr ymosodiadau ar longau masnachol gan yr Houthis wedi amharu'n sylweddol ar ryddid mordwyo ac wedi peri bygythiad difrifol i ddiogelwch a diogelwch llongau yn y rhanbarth. O ganlyniad, mae llawer o longau wedi dargyfeirio eu llwybrau, gan arwain at amseroedd cludo cynyddol, costau cludo, ac aflonyddwch i gadwyni cyflenwi byd-eang. 

Mae adroddiadau datganiad ar y cyd ei fabwysiadu mewn cyfarfod arbennig o G7 Gweinidogion Trafnidiaeth, lle Comisiynydd Vălean ymunodd â’i chymheiriaid o Ganada, Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal, Japan, y Deyrnas Unedig ac Unol Daleithiau America i drafod y sefyllfa yn y Môr Coch.  

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd