Cysylltu â ni

Amddiffyn

UE yn mabwysiadu 13eg pecyn o sancsiynau yn erbyn Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

The European Commission welcomes the Council’s adoption of a 13th package of sanctions against Russia. Two years since Russia brutally invaded Ukraine, EU’s support for Ukraine and its people remains undiminished. Europe is united and determined to continue defending its values and its founding principles.

This package focuses on further limiting Russia’s access to military technology, such as for drones, and on listing additional companies and individuals involved in Russia’s war effort. With this new package the number of listings has reached over 2000, dealing a huge blow to Russia’s military and defence.

Mae pob ewro unigol nad yw Rwsia yn cael gafael arno, yn ennill. Felly, nid oes lle i laesu dwylo. Bydd y Comisiwn yn parhau i gefnogi Aelod-wladwriaethau, i sicrhau bod y mesurau'n cael eu gorfodi'n effeithiol, ac i weithio'n agos gyda thrydydd gwledydd i fynd i'r afael ag ymdrechion posibl i atal y sefyllfa.

Mae adroddiadau 13th pecyn mae ganddo'r elfennau allweddol hyn:

RHESTRAU YCHWANEGOL

Mae hwn yn becyn digynsail o 194 o ddynodiadau unigol, Gan gynnwys Unigolion 106 ac 88 o endidau). Gydag ef, mae'r UE yn rhagori ar y trothwy cyffredinol o Rhestrau 2000 i gefnogi Wcráin.  Yn benodol:

  • Targeting Russia’s military and defence sector: mae'r rhestrau newydd yn targedu mwy na 140 o gwmnïau ac unigolion o gyfadeilad milwrol-ddiwydiannol Rwsia, sydd ymhlith pethau eraill yn cynhyrchu taflegrau, dronau, system taflegrau gwrth-awyren, cerbydau milwrol, cydrannau uwch-dechnoleg ar gyfer arfau, ac offer milwrol arall. Mae'r pecyn yn cynnwys yn benodol endidau sy'n masnachu gwahanol gydrannau allweddol ar gyfer dronau. Defnyddiodd y Comisiwn y dull gwrthrychol a graddol a drafodwyd yn flaenorol i nodi’r cwmnïau hynny, gan gyfuno tystiolaeth galed o ffynonellau amrywiol, wedi’i hategu gan ddata masnach a thollau.
  • Sending a strong signal against Russia’s war effort partners: y targed rhestrau newydd 10 cwmni ac unigolyn (Rwsia). ymwneud â chludo arfau Gogledd Corea i Rwsia, a Gweinidog Amddiffyn y wlad, yn ogystal â nifer o gwmnïau ac unigolion Belarwseg sy'n darparu cefnogaeth i luoedd arfog Rwsia.
  • Ymladd circumvention: mae'r rhestrau newydd yn cynnwys cwmni logisteg Rwsiaidd a'i gyfarwyddwr sy'n ymwneud â mewnforion cyfochrog o nwyddau gwaharddedig i Rwsia, a thrydydd actor Rwsiaidd sy'n ymwneud â chynllun caffael arall.
  • Strengthening EU action against Russia’s occupation and illegal annexation of areas of Ukraine: mae'r rhestrau newydd yn cynnwys 6 barnwr a 10 swyddog yn nhiriogaethau meddiannu Wcráin.
  • Sancsiynau yn erbyn hawliau plant: Mae'r rhestrau newydd hefyd yn cynnwys 15 o unigolion a 2 endid sy'n ymwneud ag alltudio a thwyllo plant Wcrain yn filwrol, gan gynnwys yn Belarus.

MESURAU MASNACH

hysbyseb

Mae'r pecyn hwn yn cadarnhau'r EU’s determination to stop Russia from acquiring Western sensitive technology for its militaryCerbydau awyr di-griw, neu drones, wedi bod yn ganolog i'r rhyfel yn yr Wcrain. Mae'r pecyn hwn yn rhestru cwmnïau sy'n caffael Rwsia gyda chydrannau dronau allweddol ac yn cyflwyno rhai sancsiynau sectoraidd i gau bylchau a gwneud rhyfela dronau yn fwy cymhleth.

Yn seiliedig ar dystiolaeth galed o wahanol ffynonellau, wedi'i gefnogi gan ddata masnach a thollau, mae'r pecyn yn ychwanegu 27 cwmnïau newydd o Rwseg a thrydydd gwlad to the list of entities associated to Russia’s military-industrial complex (Annex IV). These companies are under tighter export restrictions regarding dual-use goods and technology, as well as goods and technology which might contribute to the technological enhancement of Russia’s defence and security sector.  In particular:

  • Ychwanegu 17 o gwmnïau Rwsiaidd which are involved in the development, production and supply of electronic components for Russia’s military and industrial complex.
  • Ychwanegiad o 4 cwmni o Tsieina ac un yr un o Kazakhstan, India, Serbia, Gwlad Thai, Sri Lanka, a Tuerkiye which support indirectly Russia’s military and industrial complex in its war of aggression against Ukraine by trading in electronic components for Russia’s military and industrial complex.

MESURAU I WELLA AMDDIFFYN YR AER  

Yn ogystal â rhestru cwmnïau penodol sy'n gwerthu rhannau drone i Rwsia, mae'r pecyn hwn yn cyflwyno gwaharddiadau allforio ychwanegol ar gydrannau drone. Yn benodol:

  • Y cyfyngiadau a roddir nawr o dan y gwaharddiad ehangach ar gydrannau drôn trawsnewidyddion electronig, trawsnewidyddion statig ac anwythyddion a ddarganfuwyd ymhlith pethau eraill mewn dronau.
  • Mae'r mesurau newydd hefyd gwahardd cynwysorau alwminiwm, sydd â chymwysiadau milwrol.

MESURAU I FAETHU CYDWEITHREDU RHYNGWLADOL

Mae'r pecyn newydd yn ymestyn y rhestr o wledydd partner ar gyfer y gwaharddiad anuniongyrchol ar fewnforio haearn a dur i gynnwys y Deyrnas Unedig. Mae’r gwledydd partner hyn yn cymhwyso set o fesurau cyfyngu ar fewnforion haearn a dur a set o fesurau rheoli mewnforion sy’n sylweddol gyfwerth â’r rhai yn y Rheoliad yr UE (UE) Rhif 833/2014.

Cefndir

Two years after Russia’s full-scale war of aggression against Ukraine, Europe is united and determined to continue defending its values and its founding principles. The EU stands firmly with Ukraine and its people, and will continue to strongly support Ukraine’s economy, society, armed forces, and future reconstruction, for as long as it takes.

To drain the Russian war machine of its revenue sources, the EU has adopted 13 sanctions packages against Russia. Sanctions have impacted Russia’s revenues and the value of the rouble. EU sanctions have also introduced constraints in Russia’s supply chains and limited its access to western technologies in important industrial sectors. The Oil Price Cap, agreed with the G7 partners, has led to reducing the Russian government oil revenues. Sanctions will show their effects over time.

Wrth i Rwsia geisio dod o hyd i ffyrdd o gwmpas ein sancsiynau, mae'r Comisiwn yn edrych yn gyson ar y mesurau sydd ar waith, gan asesu sut y cânt eu cymhwyso a chanfod unrhyw fylchau posibl. Mae’r ffocws nawr ar orfodi, yn enwedig yn erbyn atal sancsiynau’r UE drwy drydydd gwledydd.

EU Sanctions Envoy David O’Sullivan continues his outreach to key third countries to combat circumvention. Tangible results are already visible. Systems are being put in place in some countries for monitoring, controlling, and blocking re-exports. Working with like-minded partners, we have also agreed a rhestr o nwyddau Blaenoriaeth Uchel Cyffredin wedi'u cymeradwyo pa fusnesau ddylai gymhwyso diwydrwydd dyladwy penodol iddynt a pha drydydd gwledydd na ddylai ail-allforio i Rwsia. Yn ogystal, o fewn yr UE, rydym hefyd wedi llunio a rhestr o nwyddau â sancsiynau sy'n hanfodol yn economaidd a pha fusnesau a thrydydd gwledydd ddylai fod yn arbennig o wyliadwrus.

Am fwy o wybodaeth

Dolen i'r Cyfnodolyn Swyddogol (bydd ar gael yn fuan)

Taflen ffeithiau ar effaith sancsiynau

Rhagor o wybodaeth am sancsiynau

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd