Cysylltu â ni

cydgysylltedd trydan

Mae'r Comisiynydd Simson yn cymryd rhan yn y Fforwm Gridiau Trydan Lefel Uchel cyntaf

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw (7 Medi), y Comisiynydd Ynni Kadri Simson (Yn y llun) yn cymryd rhan yn y Fforwm Gridiau Trydan Lefel Uchel cyntaf a gynhelir gan y Rhwydwaith Ewropeaidd o Weithredwyr Systemau Trawsyrru Trydan (ENTSO-E) dan nawdd y Comisiwn Ewropeaidd. 

Nod y fforwm yw cyflymu datblygiad gridiau trydan ar draws yr UE, trwy ddod ag arweinwyr diwydiant lefel uchel, llunwyr polisi ac arloeswyr ynghyd. I gyflawni ein Cynllun REPowerEU i ddod â'n mewnforion o danwydd ffosil Rwsia i ben, a'r uchelgais a gytunwyd yn ddiweddar i gyrraedd cyfran ynni adnewyddadwy o 45% erbyn 2030, mae angen uwchraddio gridiau a seilwaith ynni cryfach. Mae hyn yn allweddol i gyflawni'r Bargen Werdd Ewrop. Bydd y digwyddiad yn dod â mwy na 200 o gyfranogwyr ynghyd gan gynnwys Llywyddiaeth Sbaen ar Gyngor yr Undeb Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau, rhanddeiliaid y diwydiant, yr Asiantaeth ar gyfer Cydweithrediad Rheoleiddwyr Ynni (ACER) a'r Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA). 

Bydd y sesiynau agor a chloi, gan gynnwys sylwadau'r Comisiynydd a'r brif araith, yn cael eu ffrydio'n fyw ar y tudalen we y digwyddiad

Cyn y fforwm lefel uchel, dywedodd y Comisiynydd Simson: "Mae'r rhwydwaith trydan Ewropeaidd yn un o'r rhai mwyaf yn y byd, ac yn alluogwr allweddol ar gyfer trawsnewid ynni glân Ewrop. Dim ond os bydd Ewrop yn sicrhau ei sicrwydd ynni ac yn cyflawni ei huchelgeisiau hinsawdd y bydd yn sicrhau ei diogelwch ynni. mae ein seilwaith pŵer yn ehangu ac yn esblygu i fod yn addas ar gyfer system ynni wedi'i datgarboneiddio Ond mae rhwydweithiau Ewropeaidd ar hyn o bryd yn wynebu nifer o heriau sy'n ymwneud â chaniatáu, tagfeydd grid a mynediad at gyllid Mae Fforwm Dyfodol Gridiau yn gyfle amserol i ddiwydiannau arweiniol a rhanddeiliaid sicrhau bod eu lleisiau’n cael eu clywed a bwydo i mewn i’r drafodaeth bolisi barhaus ar lefel yr UE.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd