Cysylltu â ni

Newid yn yr hinsawdd

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ystadegau ar newid hinsawdd?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Adran thematig, yn cyflwyno ystod eang o ystadegau a data ar newid yn yr hinsawdd, ar gael ar wefan Eurostat.

Mae'r adran hon yn rhoi gwybodaeth am bynciau sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd, megis y gweithgareddau dynol sy'n achosi argyfwng hinsawdd, a elwir hefyd yn yrwyr, nwyon tŷ gwydr allyriadau, effeithiau amrywiol newid yn yr hinsawdd, yn ogystal â gweithgareddau lliniaru a mesurau addasu. 

Gallwch gael mynediad hawdd i:

Ciplun o adran newid hinsawdd Eurostat


Mae newid yn yr hinsawdd yn cyfeirio at wyriadau mewn patrymau hinsawdd sy'n rhagori ar amrywioldeb arferol hinsawdd, a achosir gan weithgareddau dynol. Mae'r nwyon tŷ gwydr sy'n cael eu hallyrru i'n hatmosffer yn achosi hyn.

Ymhlith y ffactorau sy'n sbarduno'r allyriadau hyn mae llosgi tanwydd ffosil, prosesau diwydiannol, ffermio da byw, a thrin gwastraff. 

Mae cynnydd yn nhymheredd y byd, lefelau’r môr yn codi, a thywydd mwy eithafol yn rhai o effeithiau newid yn yr hinsawdd sy’n cael effeithiau pellgyrhaeddol dilynol ar ecosystemau, yr economi, cymdeithas, ac iechyd dynol. Gall ystadegau sy'n ymwneud â newid yn yr hinsawdd ein helpu i ddeall y broses gyfan hon yn well.

Ewch i'r adran thematig ar newid yn yr hinsawdd i ddysgu mwy ar y pwnc hwn. 

hysbyseb

Mwy o wybodaeth

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, ewch i'r cysylltwch .

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd