Cysylltu â ni

Chwaraeon

Beth yw'r 'diod hud' sy'n hybu Novak Djokovic?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae yna naws arbennig sy'n dilyn Novak Djokovic o gwmpas. I lawer, gall hynny ddod ar ei draws fel clogyn anorchfygol.

Mae llawer wedi ceisio, ac wedi methu, ar hyd y blynyddoedd i dyllu arfwisg anhreiddiadwy'r seren o Serbia. I lawer o gystadleuwyr, mae wedi dod yn wrthrych ansymudol.

Djokovic bellach yw'r chwaraewr tenis sydd wedi'i addurno orau erioed yng ngêm y dynion, gyda'r addewid yn dal i fod yno i fwy o lestri arian mawr gael eu casglu.

Llywydd

Ar ôl goleuo cyrtiau ym Melbourne, Paris, Efrog Newydd a Wimbledon, mae'n ymddangos nad oes atal y lluoedd chwaraeon mwyaf blaenllaw.

Mae'r datganiad hwnnw'n wir yn y presennol gymaint ag y gwnaeth erioed, gyda Djokovic yn ffefryn ysgubol 10/11 yn UD Agored 2023 betio i gipio coron 24ain Camp Lawn o'i yrfa sydd eisoes wedi torri record.

Er bod llwyddiant o'r fath yn cael ei edmygu bron yn gyffredinol, gyda awgrymiadau betio tennis yn ôl pob golwg yn pwyso am byth o'i blaid, anghenfil gwyrdd-llygaid yn gallu ymddangos mewn rhai. I'r rhai na allant guro Djokovic o'r clwydi uchaf, mae angen gofyn cwestiynau ynghylch sut y mae wedi bod cystal, cyhyd.

hysbyseb

Gyda phob symudiad yn cael ei rannu'n fanwl, mae'r sylw wedi symud ar adegau tuag at gynnwys potel ddŵr ddirgel. Mae yna adegau wedi bod lle mae'r rhai y tu mewn i wersyll Djokovic wedi mynd i drafferth fawr er mwyn cadw cyfrinach fformiwla sy'n ymddangos yn fuddugol.

Mae'r dyn ei hun wedi shrugged oddi ar y diddordeb yn ei hylif gameday gan ei frandio yn “ddiod hud”, ond nid yw hynny ond wedi cynyddu diddordeb ymhlith y rhai sy'n ysu i fwynhau'r math o enillion ymylol sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng da a gwych.

Mae Djokovic wedi addo rhoi atebion “yn fuan, ond nid mor fuan”, gan awgrymu ei fod yn llunio ystod o gynhyrchion atodol nad ydyn nhw eto'n barod i'w rhyddhau i'r llu sy'n ffurfio marchnad fyd-eang.

Mae ei wraig, Jelena, hefyd wedi dechrau tanio yn ôl at y rhai sy'n parhau i wneud hynny ymroi i mewn archwilio diangen. Mae hi wedi dweud: “Mae'r nonsens cyfan yma am wneud i bobl siarad am rywbeth nad ydyn nhw'n barod oherwydd bod eraill yn gleifion mewnol yn hurt. Eisteddwch ychydig yn dawel. Cofiwch eich hun yn fwy. Nid yw popeth a welwch yn ddadleuol. Gallai fod yn breifat. A yw hynny'n cael ei ganiatáu?"

Mae Djokovic wedi bod yn hapus i ddatgelu'n gyhoeddus ei fod bellach yn ffafrio diet sy'n seiliedig ar blanhigion. Er ei fod bob amser wedi gallu gwthio ei hun i'r eithaf a thu hwnt, roedd bob amser yn mynd i fod yn ofynnol ar ryw adeg er mwyn cyflawni'r hirhoedledd y mae pob eicon yn ei ddymuno.

Bellach mae ganddo fwy o egni ac nid yw'n chwalu cymaint, sy'n gyfuniad brawychus i'r rhai sy'n gobeithio dwyn coron oddi wrth frenin tennis y byd.

Perffeithrwydd

Byddai'n ymddangos fel petai Djokovic yn gofalu amdano'i hun yn y ffordd orau bosibl. Nid yw'n gadael carreg heb ei throi ar drywydd perffeithrwydd - yn debyg iawn i sêr chwaraeon eraill - ac mae wedi ymrwymo'n llwyr i'r proffesiwn o'i ddewis.

A all ei holl wrthwynebwyr hawlio cymaint? Os na, yna efallai y dylen nhw fod yn llai pryderus am gynnwys potel ddŵr sy'n tynnu sylw a chanolbwyntio mwy ar yr ymdrech sy'n cael ei rhoi yn eu gêm eu hunain ar y cwrt ac oddi arno.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd