Tag: Bwlgaria

#Bulgaria: Yn dal yn rhy fuan ar gyfer y #eurozone

#Bulgaria: Yn dal yn rhy fuan ar gyfer y #eurozone

| Gorffennaf 3, 2018

Er gwaethaf camddeimladau ar draws yr Undeb Ewropeaidd, roedd Bwlgaria, hyd yn ddiweddar, wedi ymrwymo i ymuno â 'ystafell aros' ardal yr ewro. Roedd y genedl Balkan yn gobeithio mai uchafbwynt ei lywyddiaeth chwe mis yr UE fyddai ei fynedfa i'r Mecanwaith Cyfraddau Cyfnewid, a elwir yn ERM-2-yn y mae'n rhaid i gobeithion yr ardal yr ewro gymryd rhan am o leiaf ddwy flynedd, heb densiynau economaidd difrifol cyn cymhwyso i [...]

Parhau Darllen

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

Brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod: Rhaid i holl wledydd yr UE gadarnhau'r #YstanbulConvention

| Mawrth 14, 2018

Galwodd yr ASEau ar aelod-wladwriaethau 11 nad ydynt wedi cadarnhau Confensiwn Istanbul i wneud hynny, mewn dadl yn y cyfarfod llawn gyda'r Comisiynydd Ansip nos Lun (12 Mawrth). Hyd yn hyn, dywed aelod 11 nad yw wedi parhau i gadarnhau Confensiwn Cyngor Ewrop ar atal a thrin trais yn erbyn menywod a thrais yn y cartref, a elwir yn [...]

Parhau Darllen

Mae llygredd yn cynhyrchu newyddion ffug, mae'r newyddion ffug yn rhoi genedigaeth i #corruption

Mae llygredd yn cynhyrchu newyddion ffug, mae'r newyddion ffug yn rhoi genedigaeth i #corruption

| Chwefror 26, 2018

"Mae symbiosis rhwng teledu cenedlaethol cenedlaethol, cyfryngau cymdeithasol a grŵp penodol o asiantaethau newyddion. Rhaid i berchnogion cyfryngau, newyddiadurwyr, gwleidyddion a dinasyddion uno o gwmpas adeiladu strategaeth i ddileu'r arferion dieflig hyn "- meddai'r ASE Nikolay Barekov mewn tabl cryno ddiweddar ar bwnc" Llygredd a genhedlaeth newyddion ffug ym Mwlgaria "[...]

Parhau Darllen

#Bulgaria: Mae astudiaeth yn amlygu llygredd a galw am weithredu ar lefel yr UE

#Bulgaria: Mae astudiaeth yn amlygu llygredd a galw am weithredu ar lefel yr UE

| Ionawr 25, 2018 | 0 Sylwadau

Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan y grŵp Greens / EFA yn Senedd Ewrop yn dangos bod angen llawer mwy o uchelgais yn y frwydr yn erbyn llygredd ym Mwlgaria ac ar lefel yr UE. Mae'r adroddiad, a ddaw yn fuan ar ôl Bwlgaria yn dilyn llywyddiaeth yr UE, yn edrych ar y cysylltiadau cryf rhwng llywodraeth Bwlgareg, oligarchs, banciau [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Llywyddiaeth y Cyngor #Bulgaria: Mae ASEau Bwlgareg yn rhannu eu barn

Llywyddiaeth y Cyngor #Bulgaria: Mae ASEau Bwlgareg yn rhannu eu barn

| Ionawr 9, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau Bwlgareg yn gobeithion uchel am gynghrairiaeth chwe mis eu gwlad yng Nghyngor yr UE, gan gynnwys gwella cysylltiadau â'r Balcanau Gorllewinol. Mae Sofia wedi datgan y bydd yn gweithio i wella cystadleurwydd Ewrop a gofyn am gonsensws ymhlith aelod-wladwriaethau ar faterion megis diogelwch ac ymfudiad ac ymdrechu i hyrwyddo cydlyniant a chydsyniad mewn trafodaethau am y [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen