Tag: Bwlgaria

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

| Tachwedd 14, 2018

Mae Bwlgaria wedi ymuno â rhengoedd cynyddol cenhedloedd yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn cytundeb y Cenhedloedd Unedig sy'n anelu at reoleiddio triniaeth ymfudwyr ledled y byd, yn ysgrifennu Angel Krasimirov. Cymeradwywyd y Compact Byd-eang ar gyfer Ymfudo Diogel, Trefnus a Rheolaidd ym mis Gorffennaf gan holl wledydd aelodau 193 ac eithrio'r Unol Daleithiau, a gefnogodd y llynedd. [...]

Parhau Darllen

#RailwaySafety - Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Bulgaria i #CourtOfJustice am fethu â throsi a chydymffurfio â rheolau'r UE

#RailwaySafety - Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Bulgaria i #CourtOfJustice am fethu â throsi a chydymffurfio â rheolau'r UE

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cyfeirio Bwlgaria i Lys Cyfiawnder yr UE am fethu â throsglwyddo'n gywir a gweithredu deddfwriaeth yr UE ar ddiogelwch rheilffyrdd (Cyfarwyddeb 2004 / 49 / EC). Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sefydlu corff ymchwilio sy'n annibynnol yn ei sefydliad, strwythur cyfreithiol a gwneud penderfyniadau gan unrhyw ymgymeriad rheilffyrdd, rheolwr seilwaith, [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod cynlluniau Bwlgareg a Groeg i gefnogi adeiladu a gweithredu rhyng-gysylltydd nwy naturiol i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y prosiect yn cyfrannu at ddiogelwch ac arallgyfeirio cyflenwadau ynni'r UE heb gystadlu'n ormodol. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn mynnu bod Bwlgaria a Romania yn dod yn gyflym i ardal #Schengen

Mae ASEau yn mynnu bod Bwlgaria a Romania yn dod yn gyflym i ardal #Schengen

| Tachwedd 6, 2018

Dylai gweinidogion yr UE dderbyn Bwlgaria a Romania i ardal Schengen heb siec ffin cyn gynted ag y bo modd, mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil wedi annog. Ailadroddodd yr Aelodau Seneddol ddydd Llun (5 Tachwedd) eu galw ar weinidogion yr Undeb Ewropeaidd i gymryd penderfyniad cyflym a chadarnhaol ar y ffaith bod Bwlgaria a Romania yn dod i mewn fel aelodau llawn i ardal Schengen. [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

Mae'r Comisiwn yn talu cymorth i #Greece, #Poland, #Lithuania a #Bulgaria yn dilyn trychinebau naturiol

| Hydref 19, 2018

Bydd yn rhaid i bedwar aelod-wladwriaethau sy'n cael eu taro gan drychinebau naturiol yn 2017 - Gwlad Groeg, Gwlad Pwyl, Lithwania a Bwlgaria - gyfanswm o € 34 miliwn o gymorth gan Gronfa Gyfundeb yr Undeb Ewropeaidd (EUSF), ar ôl cymeradwyo cynnig y Comisiwn gan y Senedd a'r Cyngor. Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu (yn y llun): "Rydym wedi addo peidio â [...]

Parhau Darllen

Comisiynwyr Navracsics a Creţu yn #Bulgaria ar gyfer fforwm blynyddol #DanubeStrategy

Comisiynwyr Navracsics a Creţu yn #Bulgaria ar gyfer fforwm blynyddol #DanubeStrategy

| Hydref 18, 2018

Mae'r Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon, Tibor Navracsics a'r Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu, yn mynychu fforwm blynyddol 7th o strategaeth macro-ranbarthol Danube heddiw (18 Hydref) yn Sofia. Thema eleni yw twristiaeth, a sut mae'n cefnogi twf economaidd a chydlyniant tiriogaethol. Bydd Gweinidogion sy'n gyfrifol am dwristiaeth o ardal Danube yn mabwysiadu datganiad ar y cyd sy'n amlinellu eu [...]

Parhau Darllen

Mae'n rhaid dwyn llofruddwr y gohebydd Bwlgareg, Victoria Marinova, i'r llys yn dweud Gwyrdd

Mae'n rhaid dwyn llofruddwr y gohebydd Bwlgareg, Victoria Marinova, i'r llys yn dweud Gwyrdd

| Hydref 8, 2018

Wrth sôn am lofruddiaeth y gohebydd Bwlgareg, Victoria Marinova (yn y llun), dywedodd cyd-gadeiryddion y Blaid Werdd Ewropeaidd, Monica Frassoni a Reinhard Bütikofer: "Rydym ni wedi ein synnu'n ddychrynllyd ac yn drueni i ddysgu am lofruddiaeth ofnadwy y newyddiadurwr Bwlgareg, Victoria Marinova, a fu gan adrodd ar ymchwiliad i lygredd honedig sy'n ymwneud â chronfeydd yr UE. "Hi yw'r [...]

Parhau Darllen