Tag: Bwlgaria

#Bulgaria: Mae chwythwr chwiban yn datgelu llygredd wrth werthu pasbortau yn mynd i'r brig

#Bulgaria: Mae chwythwr chwiban yn datgelu llygredd wrth werthu pasbortau yn mynd i'r brig

| Ionawr 6, 2019

Dechreuodd Katya Mateva weithio yn Weinyddiaeth Gyfiawnder Bwlgareg yn 2005. Yn 2012, pan gododd i lefel cyfarwyddwr y Cyngor Dinasyddiaeth, bu newid yn y llywodraeth. Penderfynodd y senedd newydd gynnal ymchwiliad i roi dinasyddiaeth Bwlgareg dros y blynyddoedd 10 blaenorol - a [...]

Parhau Darllen

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan gydweithio ag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), mae heddluoedd o dros 20 o bobl wedi arestio pobl 168 (hyd yn hyn) fel rhan o gasglu gwyngalchu arian cydlynus, sef European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y gwasgariad rhyngwladol hwn, y bedwaredd o'i fath, oedd mynd i'r afael â mater 'mulau arian', a oedd [...]

Parhau Darllen

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

# Mae Latvia yn dod yn 19th gwlad yr UE i ymuno â #eHealth cydweithrediad ar gyfer gofal iechyd personol

| Tachwedd 16, 2018

Mae Latfia wedi llofnodi'r Datganiad Ewropeaidd ar gysylltu cronfeydd data genomig ar draws ffiniau sy'n anelu at wella dealltwriaeth ac atal clefydau a chaniatáu ar gyfer triniaethau mwy personol, yn enwedig ar gyfer clefydau prin, canser ac afiechydon sy'n gysylltiedig â'r ymennydd. Mae'r Datganiad yn gytundeb o gydweithrediad rhwng y gwledydd sydd am ddarparu mynediad trawsffiniol diogel ac awdurdodedig i genedlaethol a [...]

Parhau Darllen

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

#Bulgaria yn dod yn wladwriaeth ddiweddaraf yr Undeb Ewropeaidd i shun pact ymfudiad y Cenhedloedd Unedig

| Tachwedd 14, 2018

Mae Bwlgaria wedi ymuno â rhengoedd cynyddol cenhedloedd yr Undeb Ewropeaidd yn erbyn cytundeb y Cenhedloedd Unedig sy'n anelu at reoleiddio triniaeth ymfudwyr ledled y byd, yn ysgrifennu Angel Krasimirov. Cymeradwywyd y Compact Byd-eang ar gyfer Ymfudo Diogel, Trefnus a Rheolaidd ym mis Gorffennaf gan holl wledydd aelodau 193 ac eithrio'r Unol Daleithiau, a gefnogodd y llynedd. [...]

Parhau Darllen

#RailwaySafety - Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Bulgaria i #CourtOfJustice am fethu â throsi a chydymffurfio â rheolau'r UE

#RailwaySafety - Mae'r Comisiwn yn cyfeirio #Bulgaria i #CourtOfJustice am fethu â throsi a chydymffurfio â rheolau'r UE

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn wedi penderfynu cyfeirio Bwlgaria i Lys Cyfiawnder yr UE am fethu â throsglwyddo'n gywir a gweithredu deddfwriaeth yr UE ar ddiogelwch rheilffyrdd (Cyfarwyddeb 2004 / 49 / EC). Mae'r Gyfarwyddeb yn ei gwneud yn ofynnol i aelod-wladwriaethau sefydlu corff ymchwilio sy'n annibynnol yn ei sefydliad, strwythur cyfreithiol a gwneud penderfyniadau gan unrhyw ymgymeriad rheilffyrdd, rheolwr seilwaith, [...]

Parhau Darllen

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

#StateAid - Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer rhyng-gysylltydd nwy naturiol rhwng #Greece a #Bulgaria

| Tachwedd 12, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi canfod cynlluniau Bwlgareg a Groeg i gefnogi adeiladu a gweithredu rhyng-gysylltydd nwy naturiol i fod yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd y prosiect yn cyfrannu at ddiogelwch ac arallgyfeirio cyflenwadau ynni'r UE heb gystadlu'n ormodol. Dywedodd y Comisiynydd Margrethe Vestager, sy'n gyfrifol am bolisi cystadleuaeth: [...]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn mynnu bod Bwlgaria a Romania yn dod yn gyflym i ardal #Schengen

Mae ASEau yn mynnu bod Bwlgaria a Romania yn dod yn gyflym i ardal #Schengen

| Tachwedd 6, 2018

Dylai gweinidogion yr UE dderbyn Bwlgaria a Romania i ardal Schengen heb siec ffin cyn gynted ag y bo modd, mae'r Pwyllgor Rhyddid Sifil wedi annog. Ailadroddodd yr Aelodau Seneddol ddydd Llun (5 Tachwedd) eu galw ar weinidogion yr Undeb Ewropeaidd i gymryd penderfyniad cyflym a chadarnhaol ar y ffaith bod Bwlgaria a Romania yn dod i mewn fel aelodau llawn i ardal Schengen. [...]

Parhau Darllen