Tag: Bwlgaria

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

#AviationTax - Mae'r Iseldiroedd ac wyth o wledydd eraill yr UE yn galw am dreth hedfan Ewropeaidd

| Tachwedd 8, 2019

O'i gymharu â mathau eraill o gludiant, mae hedfan yn cael ei danseilio a'i danategu ar hyn o bryd, er bod teithio awyr yn ffynhonnell oddeutu 2.5% o allyriadau CO2 byd-eang. Dyna pam mae’r Iseldiroedd, ynghyd â 8 gwledydd eraill yr UE, yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd newydd i gynnig cynnig am ryw fath o hedfan […]

Parhau Darllen

#Macron i ymddiheuro i #Bulgaria er mwyn diogelwch cenedlaethol Ffrainc

#Macron i ymddiheuro i #Bulgaria er mwyn diogelwch cenedlaethol Ffrainc

| Tachwedd 8, 2019

Achosodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron (yn y llun) sgandal diplomyddol gyda'i sylwadau mewn cylchgrawn de-dde yn Ffrainc ei fod yn well ganddo ymfudwyr cyfreithlon o Affrica na'r gangiau anghyfreithlon Wcreineg neu Fwlgaria. Yr hyn sy'n eironig yw na sylweddolodd Macron hyd yn oed gyda'r sylw hwn ei fod yn peryglu diogelwch cenedlaethol Ffrainc, yn ysgrifennu Iveta […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn adrodd ar gynnydd yn #Bulgaria o dan #CVM

Mae'r Comisiwn yn adrodd ar gynnydd yn #Bulgaria o dan #CVM

| Hydref 23, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei adroddiad diweddaraf ar gamau a gymerwyd gan Fwlgaria i gyflawni ei ymrwymiadau ar ddiwygio barnwrol, y frwydr yn erbyn llygredd a mynd i'r afael â throseddau cyfundrefnol, yng nghyd-destun y Mecanwaith Cydweithredu a Gwirio (CVM). Mae'r adroddiad yn edrych ar y cynnydd a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf i fodloni argymhellion terfynol 17 […]

Parhau Darllen

Dylai diplomyddiaeth yr UE gyda #Turkey ar gyfer argyfwng y Cwrdiaid geisio sianel ddiplomyddol #Bulgaria

Dylai diplomyddiaeth yr UE gyda #Turkey ar gyfer argyfwng y Cwrdiaid geisio sianel ddiplomyddol #Bulgaria

| Hydref 23, 2019

Os yw’r UE eisiau cael ei glywed gan Dwrci yn yr argyfwng presennol gyda’r Cwrdiaid yn Syria, bydd yr UE yn graff i weithio drwy’r sianel ddiplomyddol y mae llywodraeth Bwlgaria a’i Phrif Weinidog Boyko Borissov wedi’i sefydlu gydag Arlywydd Twrci Erdogan, yn ysgrifennu Iveta Cherneva . Yr wythnos diwethaf, dywedodd Arlywydd Twrci wrth y […]

Parhau Darllen

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

Mae penaethiaid llywodraeth yn cynnal ail gyfarfod deialog ar # InvestmentCo-operation rhwng #Kazakhstan a'r UE

| Hydref 16, 2019

Cynhaliodd y Prif Weinidog Askar Mamin gyfarfod â phenaethiaid cenadaethau diplomyddol aelod-wladwriaethau’r Undeb Ewropeaidd sydd wedi’u hachredu yn Kazakhstan fel rhan o’r platfform Deialog ar ddatblygu cydweithrediad buddsoddi ymhellach. Trafododd y partïon ganlyniadau’r gwaith a wnaed yn ystod tri mis ar ôl y cyfarfod cyntaf ar faterion dybryd o […]

Parhau Darllen

Is-lywydd #Katainen yn #Bulgaria ar gyfer #CitizensDialogue

Is-lywydd #Katainen yn #Bulgaria ar gyfer #CitizensDialogue

| Hydref 7, 2019

Bydd yr Is-lywydd Jyrki Katainen (yn y llun) yn Sofia, Bwlgaria heddiw (7 Hydref) ac yfory i fynychu Deialog Dinasyddion ar y thema 'Beth Ewrop Ydyn Ni Eisiau? - Blaenoriaethau Newydd yr UE '. Bydd yn cwrdd â'r Gweinidog Addysg a Gwyddoniaeth Krasimir Valchev a bydd yn cymryd rhan yn y digwyddiad 'Cystadleurwydd 2030: Cymwyseddau allweddol ar gyfer llwyddiant', […]

Parhau Darllen

Mae gwrandawiad Senedd Ewrop o'r Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn dangos y bydd partneriaethau rhyngwladol yn rhan allweddol o raglenni ymchwil yr UE yn y dyfodol

Mae gwrandawiad Senedd Ewrop o'r Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn dangos y bydd partneriaethau rhyngwladol yn rhan allweddol o raglenni ymchwil yr UE yn y dyfodol

| Hydref 1, 2019

Roedd gwrandawiad Senedd Ewrop neithiwr (30 Medi) y Comisiynydd Dynodedig Mariya Gabriel yn hynod drawiadol a chyffrous. Bydd Mariya Gabriel yn gyfrifol am redeg Horizon Europe yn llyfn yn ystod y cyfnod ariannol 2021-2027. Dyma'r offeryn blaenllaw y bydd yr UE yn ei ddefnyddio i hyrwyddo polisïau ymchwil, arloesi a gwyddoniaeth ar draws […]

Parhau Darllen