Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: Bwlgaria

#Bulgaria: Mae astudiaeth yn amlygu llygredd a galw am weithredu ar lefel yr UE

#Bulgaria: Mae astudiaeth yn amlygu llygredd a galw am weithredu ar lefel yr UE

| Ionawr 25, 2018 | 0 Sylwadau

Mae adroddiad newydd a gomisiynwyd gan y grŵp Greens / EFA yn Senedd Ewrop yn dangos bod angen llawer mwy o uchelgais yn y frwydr yn erbyn llygredd ym Mwlgaria ac ar lefel yr UE. Mae'r adroddiad, a ddaw yn fuan ar ôl Bwlgaria yn dilyn llywyddiaeth yr UE, yn edrych ar y cysylltiadau cryf rhwng llywodraeth Bwlgareg, oligarchs, banciau [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

Mae'r Comisiynydd Vella yn galw copa gweinidogaeth #AirQuality ar 30 Ionawr, ac yn cyhoeddi mesurau newydd i helpu aelod-wladwriaethau i gydymffurfio â chyfreithiau amgylcheddol

| Ionawr 22, 2018 | 0 Sylwadau

Mewn pwysau terfynol i ddod o hyd i atebion i fynd i'r afael â phroblem ddifrifol llygredd aer yn yr Undeb Ewropeaidd, Comisiynydd yr Amgylchedd, mae Karmenu Vella wedi gwahodd gweinidogion o naw aelod-wladwriaethau i ymgynnull ym Mrwsel ddydd Mawrth, 30 Ionawr. Mae'r naw aelod-wladwriaethau, sef y Weriniaeth Tsiec, yr Almaen, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, Hwngari, Romania, Slofacia a [...]

Parhau Darllen

Llywyddiaeth y Cyngor #Bulgaria: Mae ASEau Bwlgareg yn rhannu eu barn

Llywyddiaeth y Cyngor #Bulgaria: Mae ASEau Bwlgareg yn rhannu eu barn

| Ionawr 9, 2018 | 0 Sylwadau

Mae ASEau Bwlgareg yn gobeithion uchel am gynghrairiaeth chwe mis eu gwlad yng Nghyngor yr UE, gan gynnwys gwella cysylltiadau â'r Balcanau Gorllewinol. Mae Sofia wedi datgan y bydd yn gweithio i wella cystadleurwydd Ewrop a gofyn am gonsensws ymhlith aelod-wladwriaethau ar faterion megis diogelwch ac ymfudiad ac ymdrechu i hyrwyddo cydlyniant a chydsyniad mewn trafodaethau am y [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn croesawu'r camau gweithredu cyntaf tuag at #EuropeanDefenceUnion

| Rhagfyr 12, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r penderfyniad a fabwysiadwyd ar 11 Rhagfyr gan y Cyngor yn sefydlu Cydweithrediad Strwythuredig Parhaol (PESCO) yn ffurfiol a'r cynlluniau a gyflwynir gan aelod-wladwriaethau 25 yr UE i gydweithio ar set gyntaf o brosiectau amddiffyn cydweithredol 17. Dywedodd Llywydd Juncker: "Ym mis Mehefin dywedais ei bod hi'n amser i ddeffro Harddwch Cysgu Cytuniad Lisbon: [...]

Parhau Darllen

Pryd fydd #Bulgaria yn ymuno â'r ardal ewro?

Pryd fydd #Bulgaria yn ymuno â'r ardal ewro?

| Tachwedd 21, 2017 | 0 Sylwadau

Ar 8 Tachwedd, mynegodd Llywydd y Comisiwn, Jean-Claude Juncker, ei gefnogaeth "galonogol" i Bwlgaria i ddod yn aelod 20th o'r ardal yr ewro, gan fod yr UE yn arwain ymgyrch i bob aelod-wladwriaethau fabwysiadu'r arian cyfred. "Mae'n rhaid i mi ddweud yn aneglur bod Bwlgaria yn barod," meddai Juncker yn dilyn cyfarfod gyda Boyko Borissov, prif Bwlgaria [...]

Parhau Darllen

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd yn #Bulgaria dan Fecanwaith Cydweithredu a Gwirio

Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd yn #Bulgaria dan Fecanwaith Cydweithredu a Gwirio

| Tachwedd 16, 2017 | 0 Sylwadau

Cyhoeddodd y Comisiwn Ewropeaidd ei adroddiad diweddaraf ar 15 Tachwedd ar gamau a gymerwyd gan Fwlgaria i gwrdd â'i ymrwymiadau ar ddiwygio barnwrol a'r frwydr yn erbyn llygredd, yng nghyd-destun y Fecanwaith Cydweithredu a Gwirio (CVM) a sefydlwyd pan ymunodd y wlad â'r Undeb Ewropeaidd yn 2007. Mae'r adroddiad yn edrych yn gryno ar y cynnydd [...]

Parhau Darllen

Mae #EIB yn cytuno € 9.2 biliwn o ariannu newydd, gan gynnwys buddsoddi â chefnogaeth EFSI ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, band eang a busnes

Mae #EIB yn cytuno € 9.2 biliwn o ariannu newydd, gan gynnwys buddsoddi â chefnogaeth EFSI ar gyfer gweithredu yn yr hinsawdd, band eang a busnes

| Tachwedd 15, 2017 | 0 Sylwadau

Wrth gyfarfod yn Lwcsembwrg ar 14 Tachwedd, cymeradwyodd bwrdd Banc Buddsoddi Ewrop gyfanswm o € 9.2 biliwn o ariannu newydd ar gyfer prosiectau 38 mewn gwledydd 16 yr Undeb Ewropeaidd ac o gwmpas y byd yn Affrica, Asia ac America Ladin. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth i fuddsoddiad trawsnewidiol i harneisio ynni gwynt ar y tir ac ar y môr, ehangu cyflymder [...]

Parhau Darllen