Tag: ewrop

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

Mae angen mwy na 'byth eto' i ddiogelu Iddewon yn Ewrop dywed seneddwyr yn #Auschwitz

| Ionawr 27, 2020

Anogwyd 100 o seneddwyr o bob rhan o Ewrop - gan gynnwys gweinidogion - a ymgasglodd yn Auschwitz i dynhau a chaledu deddfau gwrth-semitiaeth yn eu gwledydd yn bendant trwy ddeddfwriaeth uniongyrchol a ddrafftiwyd gan Gymdeithas Iddewig Ewropeaidd (EJA) ym Mrwsel a Chynghrair Gweithredu ac Amddiffyn Ewrop (APL) ). Y ddirprwyaeth ddeuddydd - wedi'i threfnu gan yr EJA a'r […]

Parhau Darllen

Prognosis Dr Vladimir Krulj ar gyfer Uwchgynhadledd #Zagreb

Prognosis Dr Vladimir Krulj ar gyfer Uwchgynhadledd #Zagreb

| Ionawr 22, 2020

Bydd y chwe mis nesaf yn hanfodol i'r Undeb Ewropeaidd a gwledydd y Balcanau Gorllewinol sy'n dymuno ymuno â'r UE, yn ôl Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula Von Der Leyen. Roedd hi’n siarad yn Zagreb ar ddechrau Llywyddiaeth Croatia ar yr UE, ac ymrwymodd i ddrafftio ehangiad newydd […]

Parhau Darllen

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

#Huawei: 2020 'gwneud neu dorri' ar gyfer arweinyddiaeth 5G yr UE

| Ionawr 18, 2020

Yn 2020 bydd 5G yn cyflymu ledled Ewrop. Er mwyn ei leoli'n llwyddiannus, bydd dull cynhwysol sy'n seiliedig ar ffeithiau yn allweddol, yn canfod dadl a gynhaliwyd ym Mrwsel “Gan fod Ewrop ar fin cymryd y camau pendant tuag at ddefnyddio 5G eleni, mae angen gweithredu ar frys: bydd angen cryfhau arweinyddiaeth 5G ar frys: ymddiriedaeth, cydweithredu byd-eang a […]

Parhau Darllen

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

Ewrop ar fin manteisio ar #LegalTechBoom

| Ionawr 13, 2020

Os yw'r lefelau buddsoddi digynsail a gofnodwyd yn 2019 yn unrhyw arwydd, mae technoleg gyfreithiol yn paratoi ar gyfer aflonyddwch ar raddfa fawr. Roedd cyllid ar gyfer y sector eisoes wedi llithro'n gyffyrddus heibio'r trothwy $ 1 biliwn erbyn diwedd trydydd chwarter y llynedd, gan oddiweddyd cyfanswm y flwyddyn flaenorol rywfaint a chyrraedd nifer […]

Parhau Darllen

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

Richard Alden: “peidiwch byth â bod yn arloeswr, mae arloeswyr yn cael saethau yn eu cefn”

| Ionawr 7, 2020

Pan ymunodd Richard Alden â chwmni telathrebu Sbaen ONO ym 1998 fel CFO, nid oedd gan y cwmni unrhyw refeniw, dim EBITDA, a llai na 30 o weithwyr. Yn 2000, ar ddechrau ei gyfnod fel Prif Swyddog Gweithredol, nid oedd gan ONO gwsmeriaid o hyd - ond erbyn i Alden adael y cwmni yn 2009, roedd ONO wedi dod yn gwmni mawr, strwythuredig […]

Parhau Darllen

#Turkey a'r #EUCustomsUnion - priodas sydd angen ei diwygio ar frys

#Turkey a'r #EUCustomsUnion - priodas sydd angen ei diwygio ar frys

| Rhagfyr 20, 2019

Cyfarfu’r Undeb Ewropeaidd a Thwrci yr wythnos hon i drafod diwygio cytundeb yr Undeb Tollau sydd wedi bodoli rhyngddynt er 1995. Mae hyn wedi bod yn hen bryd ac mae angen ei uwchraddio’n sylweddol bellach, ysgrifennodd y cyn ASE Daniel Dalton. Mae'r berthynas rhwng yr UE a Thwrci yn parhau i fod yn hanfodol bwysig i'r ddwy ochr ac mae masnach yn parhau i fod yn greigwely […]

Parhau Darllen

Mae arloesi yn rhan o DNA # Huawei a gall gefnogi agenda ymchwil yr UE dros y 5 mlynedd nesaf

Mae arloesi yn rhan o DNA # Huawei a gall gefnogi agenda ymchwil yr UE dros y 5 mlynedd nesaf

| Rhagfyr 17, 2019

Mae Huawei wedi ymrwymo'n fawr i ddatblygu gwyddorau sylfaenol - ac mae mewn sefyllfa dda i gefnogi agenda wleidyddol lwyddiannus yr UE dros y pum mlynedd nesaf - ysgrifennwch Dave Harmon, Cyfarwyddwr Materion Cyhoeddus yr UE, Huawei Technologies. Mae arweinwyr yr UE, y Comisiwn Ewropeaidd a Senedd Ewrop i gyd yn cefnogi lefelau cryf o fuddsoddiad ar gyfer […]

Parhau Darllen