Tag: ewrop

A yw'r Ffindir yn euog o safonau dwbl dros allyriadau carbon?

A yw'r Ffindir yn euog o safonau dwbl dros allyriadau carbon?

| Tachwedd 13, 2019

Cyhoeddodd y cwmni ynni dan berchnogaeth y wladwriaeth o’r Ffindir, Fortum y mis diwethaf ei fod yn cynyddu ei gyfran perchnogaeth yn y cwmni Uniper i 70.5 y cant mewn trafodiad gwerth oddeutu 2.3 biliwn ewro, a thrwy hynny roi budd rheoli iddo. Mae'r strategaeth yn sicr yn un feiddgar, mae gan Fortum allyriadau gwyrdd a charbon isel wrth galon […]

Parhau Darllen

Mae'r cyfryngau yn dwyn #Armenia i gyfrif

Mae'r cyfryngau yn dwyn #Armenia i gyfrif

| Tachwedd 11, 2019

Nid yn aml y mae Azerbaijanis yn cael eu synnu ar yr ochr orau o ran adrodd y cyfryngau am fater Nagorno-Karabakh. Ac eto fe wnaeth cyfweliad diweddar HardTalk y BBC â Gweinidog Tramor Armenia Zohrab Mnatsakanyan, wneud hynny, yn ysgrifennu Tale Heydarov. Am y tro cyntaf yn y cof, amlygodd chwaraewr allweddol yn y cyfryngau prif ffrwd ffeithiau cyfreithiol yn lle damcaniaeth bleidiol yn unig […]

Parhau Darllen

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

Sut y bydd #Brexit No-Deal yn Effeithio ar y Gwyddorau Bywyd?

| Hydref 21, 2019

Ar ôl sicrhau’r genedl dro ar ôl tro trwy gydol ymgyrch y refferendwm na fyddai’r DU o dan unrhyw amgylchiadau yn gadael y farchnad sengl, mae Boris Johnson bellach yn ceisio’n daer i wthio drwy’r Brexit caled y dywedwyd wrth bleidleiswyr na fyddai’n digwydd. Er gwaethaf ei fod dan orfodaeth gyfreithiol i gael naill ai bargen neu estyniad, mae Johnson yn mynnu bod […]

Parhau Darllen

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

Llywodraethu'r Cyffredin Byd-eang

| Hydref 18, 2019

Mae gan yr Undeb Ewropeaidd gyfle i siapio'r farchnad ddigidol er gwell i'r genhedlaeth nesaf. Fel dinasyddion digidol, ein cyfrifoldeb ni yw cadw golwg ar y materion sy'n bwysig - yn ysgrifennu Nayef Al-Rodhan. Pan fydd y Comisiynwyr Ewropeaidd sydd newydd eu penodi yn ymgymryd â'u swyddi yn swyddogol ar 1st Tachwedd, mae rhai cwestiynau polisi technoleg pwysig iawn […]

Parhau Darllen

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

#Huawei yn darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G

| Hydref 10, 2019

Mae Huawei yn croesawu asesiad risg diogelwch rhwydwaith 5G a gydlynwyd gan yr UE a ryddhawyd heddiw. Mae'r ymarfer hwn yn gam pwysig tuag at ddatblygu dull cyffredin o ymdrin â seiberddiogelwch a darparu rhwydweithiau diogel ar gyfer oes 5G. Dywedodd Huawei heddiw “Rydym yn falch o nodi bod yr UE wedi cyflawni ei ymrwymiad i gymryd agwedd sy’n seiliedig ar dystiolaeth, […]

Parhau Darllen

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr.

| Medi 28, 2019

Mae Huawei wedi gwneud “offrwm heddwch” i’r Unol Daleithiau mewn ymgais i herio’r anghydfod a allai fod yn niweidiol iawn rhwng y ddwy ochr. Mae pennaeth y cawr telathrebu Tsieineaidd, sy’n wynebu gwaharddiad yn yr Unol Daleithiau, wedi dweud ei fod yn agored i ddeialog gyda Washington a’i fod yn barod i “drwyddedu’r cyfan […]

Parhau Darllen

Pweru'r Economi #Data

Pweru'r Economi #Data

| Medi 23, 2019

Mae twf canolfannau data Ewrop yn tynnu sylw at yr angen am ynni yn y Bedwaredd Chwyldro Diwydiannol a wnaeth Google benawdau y penwythnos hwn gyda'i ymrwymiad o € 600 miliwn yn 2020 i ehangu ei “ganolfan ddata” newydd yn Hamina, y Ffindir. Canolfannau data yw'r isadeiledd sy'n sail i gyfrifiadura cwmwl, gan wneud prosesu a storio data bob dydd […]

Parhau Darllen