Tag: Indonesia

Mae Asia Pulp a Paper yn chwarae gêm gragen gorfforaethol, ac mae #rainforests yn colli

Mae Asia Pulp a Paper yn chwarae gêm gragen gorfforaethol, ac mae #rainforests yn colli

| Chwefror 14, 2018

Mae gweithredoedd un o gynhyrchwyr mwydion a phapur mwyaf y byd - Asia Pulp a Paper (APP) - yn cael effaith enfawr ar goedwigoedd Indonesia, mawnogydd trofannol a chymunedau, a thrwy estyniad, hinsawdd y byd. O gofio ei etifeddiaeth o effeithiau problemus ar bobl a'r amgylchedd, mae'r gymdeithas sifil wedi gweld ei hymrwymiadau cynaliadwyedd corfforaethol gydag amheuon gobeithiol ar gyfer [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

UE yn agor drysau i gynllun trwyddedu #Indonesia gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio

UE yn agor drysau i gynllun trwyddedu #Indonesia gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio

| Awst 19, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi diwygio'r Gorfodi UE Coedwig Law, Llywodraethu a Rheoleiddio Masnach (FLEGT) i gydnabod cynllun trwyddedu Indonesia ar gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio i'r UE. Mae'r rheoliad yn dirprwyedig yn diwygio Rheoliad FLEGT i gynnwys Indonesia a'i Uned Wybodaeth Trwyddedu o dan y rhestr o 'wledydd Partner a'u hawdurdodau trwyddedu dynodedig'. Mae'n [...]

Parhau Darllen

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB). Manylir ar y troseddau yn y rhestr carcharorion blynyddol diwethaf y cyrff anllywodraethol "Behind Bars ar gyfer eu [...]

Parhau Darllen

executions Indonesia: ASEau yn galw am moratoriwm ar unwaith ar gosb eithaf

executions Indonesia: ASEau yn galw am moratoriwm ar unwaith ar gosb eithaf

| Efallai y 5, 2015 | 0 Sylwadau

condemnio aelodau'r holl grwpiau gwleidyddol Senedd Ewrop gweithredu diweddar o wyth o bobl yn Indonesia, ac yn galw am moratoriwm ar unwaith ar y gosb eithaf yno. Mewn dadl ar ddydd Iau gyda'r Comisiynydd Cydweithredu Rhyngwladol Neven Mimica, pwysleisiodd ASEau bod hyd yn oed er eu bod yn parchu sofraniaeth Indonesia a'i frwydr yn erbyn masnachu cyffuriau, marwolaeth [...]

Parhau Darllen

Cyfarfod Llawn agor: tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr daeargryn Nepal ac ymfudwyr Môr y Canoldir

Cyfarfod Llawn agor: tawelwch Cofnod ar gyfer dioddefwyr daeargryn Nepal ac ymfudwyr Môr y Canoldir

| Ebrill 28, 2015 | 0 Sylwadau

Mae'r sesiwn lawn Senedd Ewrop agor gyda munud o dawelwch ar gyfer dioddefwyr y daeargryn Nepal ar 25 mis Ebrill a mudwyr boddi ym Môr y Canoldir ar 20 mis Ebrill. cyfleu Arlywydd Schulz cydymdeimlad dwysaf y Senedd at eu teuluoedd a'u ffrindiau. Nododd Schulz fod y daeargryn Nepal, y gwaethaf yn y blynyddoedd 100, 4,000 wedi gadael farw, 6,500 [...]

Parhau Darllen

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

fasnach fyd-eang gynyddol rhwystro, yn ôl adroddiad blynyddol yr UE

| Tachwedd 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r duedd i osod mesurau masnach-cyfyngu yn parhau'n gryf ymysg partneriaid masnachol yr UE, yn hybu ansicrwydd parhaus yn yr economi byd. Y rhain yw prif ganfyddiadau'r adroddiad blynyddol y Comisiwn Ewropeaidd ar diffyndollaeth a gyhoeddwyd heddiw (17 Tachwedd). "Mae'n ddrwg gen i weld bod llawer o wledydd yn dal i ystyried diffyndollaeth arf polisi dilys. Mae hyn yn mynd yn amlwg yn erbyn [...]

Parhau Darllen