Tag: Indonesia

Mae'r UE yn hybu cefnogaeth bellach i #Indonesia

Mae'r UE yn hybu cefnogaeth bellach i #Indonesia

| Hydref 9, 2018

Yn dilyn cais Indonesia i weithredu mecanwaith Gwarchod Sifil yr UE, mae'r Almaen, Ffrainc, Sbaen a'r DU bellach wedi cynnig cymorth pellach yn ogystal â'r hyn a gynigiwyd eisoes gan Wlad Belg a Denmarc. Mae Canolfan Cydlynu Ymateb Brys y Comisiwn yn cydlynu'r cynigion o gymorth i'r ardaloedd yr effeithir arnynt gan y daeargryn marwol a'r tswnami sy'n taro Canolog Sulawesi. [...]

Parhau Darllen

#EUCivilProtectionMechanism weithredol mewn ymateb i'r ddaeargryn yn #Indonesia

#EUCivilProtectionMechanism weithredol mewn ymateb i'r ddaeargryn yn #Indonesia

| Hydref 8, 2018

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi'i weithredu i ymateb i effeithiau dinistriol y daeargryn a'r tswnami yn Central Sulawesi, Indonesia. Mae Canolfan Cydlynu Ymateb Brys y Comisiwn bellach yn gweithio 24 / 7 i symud cynigion o gymorth i'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Mewn ymateb uniongyrchol, gwnaed cynigion cychwynnol gan Gwlad Belg a Denmarc. Disgwylir i ragor o gymorth fod [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn rhyddhau € 1.5 miliwn mewn cymorth brys i ddioddefwyr #EndonesianEarthquake

Mae'r UE yn rhyddhau € 1.5 miliwn mewn cymorth brys i ddioddefwyr #EndonesianEarthquake

| Hydref 3, 2018

Yn dilyn y nifer uchel o anafusion a difrod a achoswyd gan y daeargryn a'r tswnami a ddaeth i Indonesia yn y penwythnos diwethaf, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi rhyddhau € 1.5 miliwn cychwynnol mewn cymorth dyngarol brys. Meddai Christos Stylianides, y Comisiynydd Cymorth Dynol a Chrisis (yn y llun): "Rydym yn gweithredu'n gyflym i sianelu cymorth brys i'r rhai a effeithir fwyaf yn [...]

Parhau Darllen

Mae Asia Pulp a Paper yn chwarae gêm gragen gorfforaethol, ac mae #rainforests yn colli

Mae Asia Pulp a Paper yn chwarae gêm gragen gorfforaethol, ac mae #rainforests yn colli

| Chwefror 14, 2018

Mae gweithredoedd un o gynhyrchwyr mwydion a phapur mwyaf y byd - Asia Pulp a Paper (APP) - yn cael effaith enfawr ar goedwigoedd Indonesia, mawnogydd trofannol a chymunedau, a thrwy estyniad, hinsawdd y byd. O gofio ei etifeddiaeth o effeithiau problemus ar bobl a'r amgylchedd, mae'r gymdeithas sifil wedi gweld ei hymrwymiadau cynaliadwyedd corfforaethol gydag amheuon gobeithiol ar gyfer [...]

Parhau Darllen

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

gweithrediad #CiconiaAlba Byd-eang yn cyflwyno ergyd fawr i droseddau cyfundrefnol

| Hydref 19, 2016 | 0 Sylwadau

Hanner cant a dau o wledydd a phedwar sefydliadau rhyngwladol ymuno â Europol i gyflenwi yn ergyd fawr i grwpiau troseddau cyfundrefnol yn gweithredu ar draws yr Undeb Ewropeaidd a thu hwnt. Roedd cydweithrediad â phartneriaid o'r sector preifat hefyd yn allweddol i weithrediad llwyddiannus hwn. Canolbwyntio ar amharu ar y rhwydweithiau troseddol mwyaf peryglus yn weithredol ar hyn o bryd, ymchwilwyr yn rhoi pwyslais ar [...]

Parhau Darllen

UE yn agor drysau i gynllun trwyddedu #Indonesia gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio

UE yn agor drysau i gynllun trwyddedu #Indonesia gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio

| Awst 19, 2016 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi diwygio'r Gorfodi UE Coedwig Law, Llywodraethu a Rheoleiddio Masnach (FLEGT) i gydnabod cynllun trwyddedu Indonesia ar gyfer allforion o bren cyfreithiol gwirio i'r UE. Mae'r rheoliad yn dirprwyedig yn diwygio Rheoliad FLEGT i gynnwys Indonesia a'i Uned Wybodaeth Trwyddedu o dan y rhestr o 'wledydd Partner a'u hawdurdodau trwyddedu dynodedig'. Mae'n [...]

Parhau Darllen

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

Tu ôl i fariau am ffydd yn Tsieina ac Iran

| Ionawr 4, 2016 | 0 Sylwadau

Gan Martin Banks Tsieina ac Iran yn y ddwy wlad y mae'r corff anllywodraethol Hawliau Dynol ym Mrwsel Heb Ffiniau Rhyngwladol wedi nodi y nifer uchaf o gredinwyr carcharu am arfer eu hawliau sylfaenol i ryddid crefydd neu gred (FoRB). Manylir ar y troseddau yn y rhestr carcharorion blynyddol diwethaf y cyrff anllywodraethol "Behind Bars ar gyfer eu [...]

Parhau Darllen