Tag: Indonesia

Mae'r UE yn lansio her #WTO yn erbyn cyfyngiadau Indonesia ar #RawMaterials

Mae'r UE yn lansio her #WTO yn erbyn cyfyngiadau Indonesia ar #RawMaterials

| Tachwedd 25, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi dwyn anghydfod yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn erbyn cyfyngiadau allforio Indonesia ar gyfer deunyddiau crai a ddefnyddir i gynhyrchu dur gwrthstaen. Mae'r cyfyngiadau hyn yn cyfyngu'n annheg ar fynediad cynhyrchwyr yr UE i ddeunyddiau crai ar gyfer cynhyrchu dur, yn enwedig nicel yn ogystal â sbarion, glo a golosg, mwyn haearn a chromiwm. Mae'r UE […]

Parhau Darllen

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

#OLAF - Mae cydweithrediad tollau Asiaidd a'r UE yn gwneud sgŵp enfawr o nwyddau ffug

| Hydref 9, 2019

Ymgyrch HYGIEA: Darnau 200,000 yn fras o bersawr persawrus, past dannedd, colur, tunnell 120 o lanedyddion ffug, siampŵau, diapers yn ogystal â mwy na 4.2 miliwn o nwyddau ffug eraill (celloedd batri, esgidiau, teganau, peli tenis, eillwyr, dyfeisiau electronig, ac ati), atafaelwyd 77 miliwn o sigaréts a thunelli 44 o dybaco pibell ddŵr ffug gan yr Asiaidd […]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

Mae'r Comisiwn yn gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol ar #IndonesianBiodiesel

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gosod dyletswyddau gwrthgyferbyniol o 8% i 18% ar fewnforion biodisel â chymhorthdal ​​o Indonesia. Nod y mesur yw adfer cae chwarae gwastad ar gyfer cynhyrchwyr biodisel yr UE. Canfu ymchwiliad manwl y Comisiwn fod cynhyrchwyr biodisel Indonesia yn elwa ar grantiau, buddion treth a mynediad at ddeunyddiau crai islaw prisiau'r farchnad. Mae hyn yn achosi […]

Parhau Darllen

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

Y Comisiwn yn cychwyn ymchwiliad ar ddur poeth wedi'i rolio poeth o #China, #Taiwan a #Indonesia

| Awst 14, 2019

Mae'r Comisiwn wedi cychwyn ymchwiliad gwrth-dympio i fewnforion dalennau a choiliau dur gwrthstaen wedi'u rholio poeth o China, Indonesia a Taiwan. Daw’r ymchwiliad yn dilyn cwyn a gyflwynwyd gan Gymdeithas Dur Ewrop (EUROFER) ar y sail bod y mewnforion o’r gwledydd hyn yn cael eu gwneud am brisiau wedi’u dympio ac felly’n achosi anaf i’r Ewropeaidd […]

Parhau Darllen

#EcoTwristiaeth - Meridian Adventure Sail

#EcoTwristiaeth - Meridian Adventure Sail

| Efallai y 30, 2019

Mae cwmni buddsoddi Meridian Capital Limited, sydd â phencadlys Hong Kong, yn buddsoddi mewn asedau lletygarwch o'r radd flaenaf mewn lleoliadau ysblennydd. Nid yw Meridian Adventure, yn rhanbarth de-ddwyrain Asia'r Môr Tawel, yn eithriad; a ariennir gan Meridian Capital, mae'n un o grwpiau antur mwyaf unigryw'r byd sydd ar flaen y gad ym mhrofiadau cefnfor. Mae hefyd yn gwmni eco-dwristiaeth deinamig […]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn hybu cefnogaeth bellach i #Indonesia

Mae'r UE yn hybu cefnogaeth bellach i #Indonesia

| Hydref 9, 2018

Yn dilyn cais Indonesia i weithredu mecanwaith Gwarchod Sifil yr UE, mae'r Almaen, Ffrainc, Sbaen a'r DU bellach wedi cynnig cymorth pellach yn ogystal â'r hyn a gynigiwyd eisoes gan Wlad Belg a Denmarc. Mae Canolfan Cydlynu Ymateb Brys y Comisiwn yn cydlynu'r cynigion o gymorth i'r ardaloedd yr effeithir arnynt gan y daeargryn marwol a'r tswnami sy'n taro Canolog Sulawesi. [...]

Parhau Darllen

#EUCivilProtectionMechanism weithredol mewn ymateb i'r ddaeargryn yn #Indonesia

#EUCivilProtectionMechanism weithredol mewn ymateb i'r ddaeargryn yn #Indonesia

| Hydref 8, 2018

Mae Mecanwaith Amddiffyn Sifil yr UE wedi'i weithredu i ymateb i effeithiau dinistriol y daeargryn a'r tswnami yn Central Sulawesi, Indonesia. Mae Canolfan Cydlynu Ymateb Brys y Comisiwn bellach yn gweithio 24 / 7 i symud cynigion o gymorth i'r ardaloedd yr effeithir arnynt. Mewn ymateb uniongyrchol, gwnaed cynigion cychwynnol gan Gwlad Belg a Denmarc. Disgwylir i ragor o gymorth fod [...]

Parhau Darllen