Tag: Sri Lanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cynyddu cefnogaeth i wrthderfysgaeth, atal #ViolentExtremism ac adeiladu heddwch yn #SriLanka

| Awst 15, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd, trwy ei Offeryn sy'n cyfrannu at Sefydlogrwydd a Heddwch, wedi dyrannu € 8.5 miliwn i gefnogi ymdrechion Sri Lankan i atal eithafiaeth dreisgar, adeiladu gwytnwch cymunedol, a hyrwyddo heddwch a goddefgarwch. Bydd hefyd yn cyfrannu at y broses adeiladu heddwch barhaus trwy i bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a ffoaduriaid ddychwelyd i'w tir. Mae'r dyraniad hwn […]

Parhau Darllen

#SriLanka: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi € 38 miliwn ar gyfer rhaglenni datblygu newydd yn Sri Lanka

#SriLanka: Y Comisiwn Ewropeaidd yn cyhoeddi € 38 miliwn ar gyfer rhaglenni datblygu newydd yn Sri Lanka

| Mawrth 15, 2016 | 0 Sylwadau

Heddiw, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cyd-lofnodi dwy rhaglenni cymorth newydd sy'n werth € 38 miliwn i gyd ym maes datblygu gwledig a masnach gyda Sri Lanka, fel Comisiynydd yr UE ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol a Datblygu, Neven Mimica, yn cyrraedd ar gyfer ymweliad tri diwrnod i'r wlad. Cyn yr ymweliad dywedodd Comisiynydd Mimica: "Gyda hyn newydd [...]

Parhau Darllen

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

Comisiwn i gyhoeddi camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon ledled y byd

| Hydref 13, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn mabwysiadu pecyn o fesurau cyhoeddi'r camau nesaf yn y frwydr yn erbyn pysgota anghyfreithlon. Fel rhan o'i hymdrechion, mae'r UE yn cymryd camau yn erbyn drydydd gwledydd sy'n caniatáu pysgota anghyfreithlon neu nad ydynt yn gwneud digon i frwydro yn ei. Mae pysgota anghyfreithlon yn peri pryder mawr: mae'n depletes stociau pysgod, [...]

Parhau Darllen