Tag: Twrci

#Turkey yn ail-arestio #AhmetAltan - nid yw newyddiadurwyr gwladwriaethau'r UE yn perthyn yn y carchar

#Turkey yn ail-arestio #AhmetAltan - nid yw newyddiadurwyr gwladwriaethau'r UE yn perthyn yn y carchar

| Tachwedd 14, 2019

Cafodd y newyddiadurwr Ahmet Altan (yn y llun), a gafodd ei gadw yn y ddalfa fel llawer o newyddiadurwyr a chynrychiolwyr sefydliadau cyfryngau eraill yn Nhwrci, ei ail-arestio ar 12 Tachwedd, wythnos yn unig ar ôl iddo gael ei ryddhau, ar y sail bod risg hedfan. Nid oedd hyd yn oed wedi derbyn y penderfyniad pan oedd rhai cyfryngau eisoes yn gohebu ar […]

Parhau Darllen

Dechreuadau newydd: Ailasesu cysylltiadau #Twrkey gyda'r UE

Dechreuadau newydd: Ailasesu cysylltiadau #Twrkey gyda'r UE

| Tachwedd 13, 2019

Mae pryderon ynghylch hawliau sylfaenol a gweithredu yn Syria yn arwain at ailfeddwl am gysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci. Beth yw statws y cydweithrediad? Beth mae ASEau yn ei gynnig? Ar 13 Tachwedd, bydd ASEau yn trafod gweithgareddau drilio Twrcaidd yn nyfroedd yr UE ym Môr y Canoldir Dwyreiniol. Er bod hyn ymhell o’r unig dro y mae’r Senedd yn ei godi […]

Parhau Darllen

Mae #Turkey yn dechrau dychwelyd diffoddwyr #ISIS i Ewrop

Mae #Turkey yn dechrau dychwelyd diffoddwyr #ISIS i Ewrop

| Tachwedd 12, 2019

Mae Twrci wedi dechrau anfon diffoddwyr ISIS yn ôl i Ewrop, fel yr addawodd yr wythnos diwethaf, yn ysgrifennu Iveta Cherneva. Mae angen i Ewrop gymryd cyfrifoldeb am ei diffoddwyr ISIS. Mae Arlywydd yr UD Trump yn iawn ar hynny. Fel y dywedodd gweinidog materion mewnol Twrci yr wythnos diwethaf, nid gwesty ar gyfer terfysgwyr tramor yw Twrci. Mae jihadistiaid Ewrop yn eiddo iddo'i hun […]

Parhau Darllen

Mae #Erdogan a #Putin yn trafod #Syria ac yn masnachu mewn galwad ffôn

Mae #Erdogan a #Putin yn trafod #Syria ac yn masnachu mewn galwad ffôn

| Tachwedd 11, 2019

Fe wnaeth yr Arlywydd Recep Tayyip Erdogan gynnal galwad ffôn gyda’i gymar yn Rwsia Vladimir Putin i drafod datblygiadau yn Syria nos Sadwrn (9 Tachwedd), dywed adroddiadau gan nodi Daily Sabah. Ailddatganodd y ddau arweinydd eu hymrwymiad i gytundeb Sochi y daethpwyd iddo yn ystod trafodaethau lefel uchel ar 22 Hydref. Bu Erdogan a Putin hefyd yn trafod y camau i'w cymryd i wella […]

Parhau Darllen

Ffoaduriaid yn #Turkey - ASEau i asesu'r defnydd o gronfeydd yr UE a chydweithrediad â #Ankara

Ffoaduriaid yn #Turkey - ASEau i asesu'r defnydd o gronfeydd yr UE a chydweithrediad â #Ankara

| Tachwedd 5, 2019

Bydd ASEau yn asesu ddydd Mercher (6 Tachwedd) sefyllfa ffoaduriaid o Syria yn Nhwrci a chanlyniadau'r gefnogaeth gyllidebol a ddarperir gan yr UE i lywodraeth Twrci. Bydd cynrychiolwyr y Comisiwn Ewropeaidd yn briffio ASEau o'r pwyllgorau Rhyddid Sifil, Materion Tramor a Datblygu, ac yna dadl. Byddant yn canolbwyntio ar y […]

Parhau Darllen

Gweithredu #EUFacilityForRefugeesInTurkey - Mae'r UE yn defnyddio € 663 miliwn mewn cymorth dyngarol

Gweithredu #EUFacilityForRefugeesInTurkey - Mae'r UE yn defnyddio € 663 miliwn mewn cymorth dyngarol

| Tachwedd 1, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn defnyddio € 663 miliwn mewn cymorth dyngarol i barhau â phrosiectau mawr o dan Gyfleuster Ffoaduriaid yr UE yn Nhwrci. Bydd € 600m yn sicrhau parhad rhaglen ddyngarol fwyaf yr UE erioed - y Rhwyd Diogelwch Cymdeithasol Brys (ESSN). Bydd gweddill yr arian yn parhau i gefnogi prosiectau ym meysydd addysg ac yn hanfodol […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

| Hydref 24, 2019

Condemniodd ASEau yn gryf ymyrraeth filwrol unochrog Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria, gan annog Twrci i dynnu ei holl heddluoedd yn ôl o diriogaeth Syria. Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd ddydd Iau trwy ddangos dwylo, mae ASEau yn rhybuddio bod ymyrraeth Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria yn groes difrifol i gyfraith ryngwladol, gan danseilio sefydlogrwydd a diogelwch y rhanbarth […]

Parhau Darllen