Tag: Twrci

Cyfleuster yr UE ar gyfer Ffoaduriaid yn #Turkey - € 6 biliwn i gefnogi ffoaduriaid a chymunedau lleol mewn angen sydd wedi'u mobileiddio'n llawn

Cyfleuster yr UE ar gyfer Ffoaduriaid yn #Turkey - € 6 biliwn i gefnogi ffoaduriaid a chymunedau lleol mewn angen sydd wedi'u mobileiddio'n llawn

| Rhagfyr 11, 2019

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi defnyddio cyllideb weithredol € 6 biliwn y Cyfleuster Ffoaduriaid yn Nhwrci yn llawn, yn unol â'i ymrwymiad i weithredu'r Datganiad UE-Twrci. Allan o gyfanswm cyllideb y Cyfleuster o € 6 biliwn, mae € 4.3bn bellach wedi'i gontractio a € 2.7bn wedi'i dalu. Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Oliver Várhelyi (yn y llun): […]

Parhau Darllen

Mae gweinidogion yr UE yn beirniadu memorandwm diweddar rhwng #Libya a #Turkey ar y #EasternMediterranean

Mae gweinidogion yr UE yn beirniadu memorandwm diweddar rhwng #Libya a #Turkey ar y #EasternMediterranean

| Rhagfyr 9, 2019

Gan gyrraedd Cyngor Materion Tramor yr UE heddiw (9 Rhagfyr), gofynnwyd i Josep Borrell Fontelles, Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch ac Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd am y memorandwm diweddar rhwng Twrci a Libya a fyddai’n rhoi mynediad i gystadleuaeth a ymleddir. parth ar draws Môr y Canoldir. Y memorandwm cyd-ddealltwriaeth ar forwrol […]

Parhau Darllen

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

Mae ASEau yn galw am sancsiynau yn erbyn #Turkey dros weithrediad milwrol yn #Syria

| Hydref 24, 2019

Condemniodd ASEau yn gryf ymyrraeth filwrol unochrog Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria, gan annog Twrci i dynnu ei holl heddluoedd yn ôl o diriogaeth Syria. Mewn penderfyniad, a fabwysiadwyd ddydd Iau trwy ddangos dwylo, mae ASEau yn rhybuddio bod ymyrraeth Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria yn groes difrifol i gyfraith ryngwladol, gan danseilio sefydlogrwydd a diogelwch y rhanbarth […]

Parhau Darllen

Dylai diplomyddiaeth yr UE gyda #Turkey ar gyfer argyfwng y Cwrdiaid geisio sianel ddiplomyddol #Bulgaria

Dylai diplomyddiaeth yr UE gyda #Turkey ar gyfer argyfwng y Cwrdiaid geisio sianel ddiplomyddol #Bulgaria

| Hydref 23, 2019

Os yw’r UE eisiau cael ei glywed gan Dwrci yn yr argyfwng presennol gyda’r Cwrdiaid yn Syria, bydd yr UE yn graff i weithio drwy’r sianel ddiplomyddol y mae llywodraeth Bwlgaria a’i Phrif Weinidog Boyko Borissov wedi’i sefydlu gydag Arlywydd Twrci Erdogan, yn ysgrifennu Iveta Chernev . Yr wythnos diwethaf, dywedodd Arlywydd Twrci wrth y […]

Parhau Darllen

#Turkey - 'Nid cadoediad yw hwn, mae'n alw am gapitiwleiddio' Tusk

#Turkey - 'Nid cadoediad yw hwn, mae'n alw am gapitiwleiddio' Tusk

| Hydref 19, 2019

Dywedodd Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Donald Tusk nad oedd am ysgogi tensiynau newydd rhwng yr UE a Thwrci, ond ychwanegodd “nid yw’r cadoediad fel y’i gelwir yng Ngogledd-ddwyrain Syria yr hyn yr oeddem yn ei ddisgwyl, nid cadoediad y mae’n a galw am gapitiwleiddio ar ran y Cwrdiaid. ”Galwodd am […]

Parhau Darllen

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

| Hydref 14, 2019

Mae Grŵp Renew Europe yn Senedd Ewrop wedi galw ar HR / VP Federica Mogherini i gyfleu datganiad yr UE ddydd Mercher 9 Hydref 2019 i awdurdodau Twrci ac i osod y sylfaen ar gyfer ymateb cryf a chynhwysfawr yr UE i’r argyfwng yng ngogledd-ddwyrain Syria. Mewn llythyr a anfonwyd at HR / VP Mogherini gan Renew Europe Group […]

Parhau Darllen

#Turkey - Mae'r UE yn galw ar Dwrci i roi'r gorau i'r gweithredu milwrol unochrog

#Turkey - Mae'r UE yn galw ar Dwrci i roi'r gorau i'r gweithredu milwrol unochrog

| Hydref 10, 2019

Yng ngoleuni gweithrediad milwrol Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria, mae'r UE yn ailddatgan na ellir sicrhau datrysiad cynaliadwy i'r gwrthdaro yn Syria yn filwrol. Mae'r UE yn galw ar Dwrci i roi'r gorau i'r gweithredu milwrol unochrog. Bydd gelyniaeth arfog newydd yn y gogledd-ddwyrain yn tanseilio sefydlogrwydd y rhanbarth cyfan ymhellach, yn gwaethygu dioddefaint sifil a […]

Parhau Darllen