Tag: Twrci

Dim gwelliant mewn perthynas â gwerthoedd yr Undeb Ewropeaidd: mae ASE yn torri cymorth ar gyfer #Turkey gan € 70m

Dim gwelliant mewn perthynas â gwerthoedd yr Undeb Ewropeaidd: mae ASE yn torri cymorth ar gyfer #Turkey gan € 70m

| Medi 28, 2018

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Cyllidebol wedi cytuno i ganslo € 70 miliwn mewn cronfeydd cyn-adennill a glustnodwyd ar gyfer Twrci, gan na chyflawnwyd amodau i wella'r gyfraith gyfraith. Fis Tachwedd diwethaf, yn ystod y trafodaethau cyllidebol, penderfynodd y Senedd a'r Cyngor osod € 70 miliwn wrth gefn yn y gronfa cyn-adennill ar gyfer Twrci (€ 70m mewn priodweddau ymrwymiad a € 35m wrth dalu [...]

Parhau Darllen

A fydd cysylltiadau #USTurkey yn gwrthsefyll gwrthdaro?

A fydd cysylltiadau #USTurkey yn gwrthsefyll gwrthdaro?

| Awst 20, 2018

Mae'r Unol Daleithiau a Thwrci, pâr o gynghreiriaid sydd wedi eu torri'n fân â chysylltiadau dirywio, yn profi llinell waelod ei gilydd mewn gobaith i bwysleisio'r ochr arall i gyfaddawdu, ond maen nhw ar yr un pryd yn osgoi camddefnyddio canran y cant a chwalu gwrthdaro, nododd arbenigwr Tseineaidd, wrth i'r ddwy ochr barhau i [...]

Parhau Darllen

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

| Awst 1, 2018

Mae Eurogroup for Animals yn galw am weithredu ar unwaith i liniaru dioddefaint gwartheg 57, a gafodd eu dal ar lori ar ffin allanol yr UE am ddeg diwrnod, mewn sefyllfa sy'n datgelu ffolineb allforion byw a methiant cyffredinol cyfraith yr UE a gynlluniwyd i amddiffyn anifeiliaid yn ystod trafnidiaeth. [...]

Parhau Darllen

Pam y dylai #Brexit Prydain edrych i #Turkey

Pam y dylai #Brexit Prydain edrych i #Turkey

| Gorffennaf 26, 2018

Yn gromlin ddysgu hir Brexit mae llond llaw o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd wedi dod yn law fer ar gyfer opsiynau Prydain. Mae Norwy yn cynnig lle parhaus yn y farchnad sengl ar gyfer y rheini sydd am y math mwyaf meddal o adael yr UE. Mae Canada yn sefyll am y cytundeb masnach rydd sydd ar gael yn fras gan yr undeb. Nawr mae'n [...]

Parhau Darllen

Mae'n rhaid gostwng taliadau yn erbyn cyd-gadeiryddion y blaid Werin Twrcaidd yn dweud #Greens

Mae'n rhaid gostwng taliadau yn erbyn cyd-gadeiryddion y blaid Werin Twrcaidd yn dweud #Greens

| Gorffennaf 20, 2018

Mae cyd-gadeiryddion y Gweriniaid Twrceg a'r Blaid Chwith y Dyfodol (Yesiller, Sol Gelecek Partisi), Eylem Tuncaelli a Naci Sönmez (yn y llun) ymhlith pobl 11 sy'n galw am heddwch a allai wynebu tymor o garchar wyth mlynedd yn dilyn achosion ffurfiol gan Prif Erlynydd y Wladwriaeth Ankara. Roeddent i fod i ymddangos yn [...]

Parhau Darllen

Pecyn ehangu: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiadau ar bartneriaid # Western Western and #Turkey

Pecyn ehangu: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiadau ar bartneriaid # Western Western and #Turkey

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Pecyn Ymestyn blynyddol, gan gynnwys saith adroddiad unigol, gan asesu gweithredu polisi ehangu'r Undeb Ewropeaidd sy'n seiliedig ar feini prawf sefydledig a chyflwroldeb teg a thrylwyr. Mae cynnydd ar hyd llwybr Ewrop yn broses wrthrychol a seiliedig sy'n dibynnu ar y canlyniadau concrit a gyflawnir gan bob gwlad unigol, [...]

Parhau Darllen

# Mae Kosovo yn arestio chwe Twrci dros gysylltiadau â # Ysgolion FethullahGulen:

# Mae Kosovo yn arestio chwe Twrci dros gysylltiadau â # Ysgolion FethullahGulen:

| Mawrth 30, 2018

Dywedodd heddlu Kosovo ddydd Iau (29 Mawrth) eu bod wedi arestio chwech o wladolion Twrcaidd sy'n gysylltiedig ag ysgolion a ariennir gan y mudiad Fethullah Gulen (llun), y mae Ankara wedi beio am y golff a fethwyd yn Nhwrci yn 2016, yn ysgrifennu Fatos Bytyci gyda chyflwyniad ychwanegol gan Dominic Evans . Dywedodd datganiad yr heddlu fod cyrchoedd sy'n gysylltiedig â'r arestiadau yn parhau ond [...]

Parhau Darllen