Tag: Twrci

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

Mae Renew Group yn galw am waharddiad allforio arfau ledled yr UE i #Turkey

| Hydref 14, 2019

Mae Grŵp Renew Europe yn Senedd Ewrop wedi galw ar HR / VP Federica Mogherini i gyfleu datganiad yr UE ddydd Mercher 9 Hydref 2019 i awdurdodau Twrci ac i osod y sylfaen ar gyfer ymateb cryf a chynhwysfawr yr UE i’r argyfwng yng ngogledd-ddwyrain Syria. Mewn llythyr a anfonwyd at HR / VP Mogherini gan Renew Europe Group […]

Parhau Darllen

#Turkey - Mae'r UE yn galw ar Dwrci i roi'r gorau i'r gweithredu milwrol unochrog

#Turkey - Mae'r UE yn galw ar Dwrci i roi'r gorau i'r gweithredu milwrol unochrog

| Hydref 10, 2019

Yng ngoleuni gweithrediad milwrol Twrci yng ngogledd-ddwyrain Syria, mae'r UE yn ailddatgan na ellir sicrhau datrysiad cynaliadwy i'r gwrthdaro yn Syria yn filwrol. Mae'r UE yn galw ar Dwrci i roi'r gorau i'r gweithredu milwrol unochrog. Bydd gelyniaeth arfog newydd yn y gogledd-ddwyrain yn tanseilio sefydlogrwydd y rhanbarth cyfan ymhellach, yn gwaethygu dioddefaint sifil a […]

Parhau Darllen

#Turkey - Y clwb pêl-droed mwyaf #Galatasaray yn cyhoeddi lansiad tocynnau ffan

#Turkey - Y clwb pêl-droed mwyaf #Galatasaray yn cyhoeddi lansiad tocynnau ffan

| Medi 18, 2019

Galatasaray yw'r clwb mwyaf yn Nhwrci yn seiliedig ar nifer y cefnogwyr. Bydd y tocynnau ffan hyn yn caniatáu i gefnogwyr bleidleisio mewn arolygon barn a ddirprwyir gan glybiau, gan gymryd rhan wrth benderfynu ar bynciau y bydd y clwb yn eu rhoi ar gyfer pleidlais ffan. Mae Twrci o ddydd i ddydd yn dod yn fwy cyfeillgar â cryptocurrency. Twrci yw'r cyntaf yn y byd o hyd […]

Parhau Darllen

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd Raglen Weithredu 2019 ar gyfer cymuned #TurkishCypriot

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd Raglen Weithredu 2019 ar gyfer cymuned #TurkishCypriot

| Medi 17, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu Rhaglen Weithredu Flynyddol am gyfanswm o € 35.4 miliwn gan nodi prosiectau newydd i hwyluso ailuno Cyprus. Amcan y rhaglen yw annog datblygiad economaidd cymuned Cyprus Twrci gyda phwyslais arbennig ar integreiddiad economaidd yr ynys, ar wella cysylltiadau rhwng y […]

Parhau Darllen

Comisiynydd Avramopoulos yn #Turkey i gymryd rhan yng Nghynhadledd flynyddol y Llysgenhadon

Comisiynydd Avramopoulos yn #Turkey i gymryd rhan yng Nghynhadledd flynyddol y Llysgenhadon

| Awst 8, 2019

Bydd y Comisiynydd Dimitris Avramopoulos (yn y llun) yn Ankara, Twrci heddiw (8 Awst) i draddodi araith gyweirnod yng Nghynhadledd flynyddol y Llysgenhadon a drefnir gan Weinyddiaeth Materion Tramor Twrci. Ar gyrion y gynhadledd, bydd y Comisiynydd Avramopoulos yn cwrdd â Gweinidog Materion Tramor Twrci Mevlüt Çavuşoğlu i drafod cydweithredu rhwng yr UE a Thwrci ar fudo a diogelwch.

Parhau Darllen

#EUFacilityForRefugees yn #Turkey - € 127 miliwn ar gyfer rhaglen ddyngarol fwyaf erioed yr UE

#EUFacilityForRefugees yn #Turkey - € 127 miliwn ar gyfer rhaglen ddyngarol fwyaf erioed yr UE

| Awst 7, 2019

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 127 miliwn ychwanegol i sicrhau parhad y rhaglen Net Diogelwch Cymdeithasol Brys o dan Gyfleuster yr UE ar gyfer ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae'r cyllid newydd hwn yn dod â chyfanswm cyfraniad yr UE i'r prosiect i € 1.125 biliwn. Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae'r UE yn cynnal […]

Parhau Darllen

#EUFacilityForDefnyddwyr Ffoaduriaid yn #Turkey - mae € 5.6 biliwn allan o € 6 biliwn bellach wedi'i ddyrannu i gefnogi ffoaduriaid

#EUFacilityForDefnyddwyr Ffoaduriaid yn #Turkey - mae € 5.6 biliwn allan o € 6 biliwn bellach wedi'i ddyrannu i gefnogi ffoaduriaid

| Gorffennaf 19, 2019

Mabwysiadodd y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (19 Gorffennaf) set newydd o fesurau cymorth gwerth € 1.41, gan sicrhau cefnogaeth barhaus yr Undeb Ewropeaidd i ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci. Bydd y rhaglenni'n canolbwyntio ar feysydd iechyd, amddiffyn, cymorth economaidd-gymdeithasol a seilwaith trefol. Mae'r mesurau newydd yn rhan o ail gyfran y Cyfleuster […]

Parhau Darllen