Tag: Twrci

Pecyn ehangu: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiadau ar bartneriaid # Western Western and #Turkey

Pecyn ehangu: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi adroddiadau ar bartneriaid # Western Western and #Turkey

| Ebrill 23, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu ei Pecyn Ymestyn blynyddol, gan gynnwys saith adroddiad unigol, gan asesu gweithredu polisi ehangu'r Undeb Ewropeaidd sy'n seiliedig ar feini prawf sefydledig a chyflwroldeb teg a thrylwyr. Mae cynnydd ar hyd llwybr Ewrop yn broses wrthrychol a seiliedig sy'n dibynnu ar y canlyniadau concrit a gyflawnir gan bob gwlad unigol, [...]

Parhau Darllen

# Mae Kosovo yn arestio chwe Twrci dros gysylltiadau â # Ysgolion FethullahGulen:

# Mae Kosovo yn arestio chwe Twrci dros gysylltiadau â # Ysgolion FethullahGulen:

| Mawrth 30, 2018

dywedodd yr heddlu Kosovo ar ddydd Iau (29 Mawrth) eu bod wedi arestio chwe dinasyddion Twrcaidd gysylltiedig ag ysgolion a ariennir gan y mudiad Fethullah Gulen (yn y llun), a oedd yn Ankara wedi beio am y coup methu yn Nhwrci yn 2016, yn ysgrifennu Fatos Bytyci gyda adrodd ychwanegol gan Dominic Evans . Dywedodd datganiad yr heddlu fod cyrchoedd sy'n gysylltiedig â'r arestiadau yn parhau ond [...]

Parhau Darllen

#EUVisaPolicy: Mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynigion i'w gwneud yn gryfach, yn fwy effeithlon ac yn fwy diogel

#EUVisaPolicy: Mae'r Comisiwn yn cyflwyno cynigion i'w gwneud yn gryfach, yn fwy effeithlon ac yn fwy diogel

| Mawrth 15, 2018

Mae'r Comisiwn yn bwriadu diwygio polisi'r fisa cyffredin yr UE i addasu'r rheolau i bryderon sy'n datblygu, heriau sy'n gysylltiedig â mudo a chyfleoedd newydd sy'n cael eu cynnig gan ddatblygiadau technolegol. Bydd y newidiadau arfaethedig i'r Cod Visa yn ei gwneud hi'n haws i deithwyr dilys gael fisa i ddod i Ewrop, gan hwyluso twristiaeth, masnach [...]

Parhau Darllen

Mae #Greece yn dweud na fydd yn herio her i hawliau ar ôl gwrthdrawiad Twrcaidd

Mae #Greece yn dweud na fydd yn herio her i hawliau ar ôl gwrthdrawiad Twrcaidd

| Chwefror 16, 2018

Dywedodd Prif Weinidog y Groeg, Alexis Tsipras (yn y llun) ddydd Iau (15 Chwefror) nad yw Athen yn goddef unrhyw her i'w gonestrwydd tiriogaethol, diwrnod ar ôl i longau gwylwyr y glannau Twrceg a Groeg wrthdaro yn agos at isleoedd anghydfod ym Môr Aegean, yn ysgrifennu Staff Reuters. "Mae ein neges, nawr, yfory a bob amser, yn glir ... Ni fydd Gwlad Groeg yn caniatáu, yn derbyn nac yn goddef unrhyw [...]

Parhau Darllen

Rhyfel yn #Afrin: Mae Kurds Syria yn galw am bwysau rhyngwladol ar #Turkey

Rhyfel yn #Afrin: Mae Kurds Syria yn galw am bwysau rhyngwladol ar #Turkey

| Chwefror 15, 2018

Chwe deg ar hugain diwrnod ers i Dwrci ddechrau ymgyrchoedd milwrol yn Afrin, dywedodd dau wleidydd lefel uchel o Ffederasiwn Ddemocrataidd Democrataidd Gogledd Syria (DFNS) de facto a elwir ym Mrwsel i roi sylw rhyngwladol i'r argyfwng dyngarol parhaus. Salih Muslim, cyn-gadeirydd Parti Undeb Democrataidd (PYD), plaid wleidyddol Cwrdeg blaenllaw yn y DFNS, ac Riyad Derar, [...]

Parhau Darllen

Dechreuadau newydd: Ailasesu cysylltiadau #Turkey

Dechreuadau newydd: Ailasesu cysylltiadau #Turkey

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Arlywydd Twrcaidd Recep Tayyip Erdogan yn mynd i'r afael â chefnogwyr © Yasin Bulbul / AP Photos / Undeb Ewropeaidd-EP Mae pryderon ynghylch hawliau sylfaenol yn arwain at ailfeddwl o gysylltiadau UE-Twrci. Beth yw statws y cydweithrediad? Beth yw ASEau sy'n ei gynnig? O fasnach i NATO, mae'r UE a Thwrci wedi mwynhau perthynas gynhyrchiol mewn sawl maes ers degawdau. Fodd bynnag, yn ddiweddar cysylltiadau [...]

Parhau Darllen

#Germany ac #Turkey addo i dwyllo bod cystadleuaeth torri a arestio yn rhewi

#Germany ac #Turkey addo i dwyllo bod cystadleuaeth torri a arestio yn rhewi

| Ionawr 9, 2018 | 0 Sylwadau

Cytunodd y gweinidogion tramor yn yr Almaen a Thwrci ddydd Sadwrn (6 Ionawr) i dynnu allan yr holl stopiau i wella cysylltiadau sydd wedi colli oherwydd anghydfodau yn erbyn anghyfreithlon Ankara ac arestio dinasyddion Almaenig yn Nhwrci, ond pwysleisiodd fod gwahaniaethau'n parhau. Yn cyfarfod mewn palas imperial addurnedig yn y canolbarth, dywedodd y pâr eu bod [...]

Parhau Darllen