Tag: Twrci

Mae'r Senedd eisiau atal trafodaethau derbyn yr UE gyda #Turkey

Mae'r Senedd eisiau atal trafodaethau derbyn yr UE gyda #Turkey

| Mawrth 18, 2019

Yn dilyn blynyddoedd o gelyniaeth wleidyddol a democrataidd ddifrifol, mae Senedd Ewrop wedi argymell atal trafodaethau derbyn yr UE â Thwrci. Mae Senedd Ewrop yn parhau i bryderu'n ddifrifol am hanes gwael Twrci o ran cynnal hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith, rhyddid y cyfryngau a'r frwydr yn erbyn llygredd, yn ogystal â'i system arlywyddol holl-bwerus. Mewn penderfyniad […]

Parhau Darllen

#Turkey yn dweud gwledydd sy'n cefnogi #Guaido tanwydd #Venezuela argyfwng

#Turkey yn dweud gwledydd sy'n cefnogi #Guaido tanwydd #Venezuela argyfwng

| Chwefror 4, 2019

Dywedodd gweinidog tramor Twrci ddydd Sul (3 Chwefror) bod gwledydd sydd wedi cydnabod y llywydd interim Venezuela, Juan Guaido, yn tanio trafferthion Venezuela a chosbi miliynau o'i phobl, yn ysgrifennu Dominic Evan. Mae Twrci wedi cefnogi Arlywydd Venezuela, Nicolas Maduro, mewn cyferbyniad â chynghreiriaid NATO yr Unol Daleithiau a Chanada, a nifer o wledydd Americanaidd Lladin sy'n pwyso'n iawn [...]

Parhau Darllen

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, yn olaf, wedi torri'n rhydd o galedi annioddefol eu hen fodolaeth, mae'n rhy hawdd credu bod hwn yn gyfle i adael y tu ôl i'r [...]

Parhau Darllen

1.5 miliwn o ffoaduriaid yn #Turkey a gefnogir gan raglen ddyngaroliaeth fwyaf erioed yr UE

1.5 miliwn o ffoaduriaid yn #Turkey a gefnogir gan raglen ddyngaroliaeth fwyaf erioed yr UE

| Ionawr 8, 2019

Mae'r Net Safety Social Net, y rhaglen ddyngarol fwyaf erioed o'r UE, a lansiwyd ym mis Medi 2016 bellach wedi cynorthwyo 1.5 miliwn o'r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed yn Nhwrci. Dywedodd Christos Stylianides, Comisiynydd Rheoli Cymorth ac Argyfwng Dyngarol, yn ymweld â Thwrci i nodi'r achlysur: "Mae 1.5 miliwn o ffoaduriaid yn Nhwrci erbyn hyn yn gallu bodloni eu hanghenion sylfaenol a [...]

Parhau Darllen

Dim gwelliant o ran gwerthoedd yr UE: ASEau yn cwtogi ar gefnogaeth i #Twrci gan € 70m

Dim gwelliant o ran gwerthoedd yr UE: ASEau yn cwtogi ar gefnogaeth i #Twrci gan € 70m

| Medi 28, 2018

Mae ASEau'r Pwyllgor Cyllideb wedi cytuno i ganslo € 70 miliwn mewn cronfeydd cyn-derbyn a glustnodwyd ar gyfer Twrci, gan na fodlonwyd amodau i wella rheol y gyfraith. Fis Tachwedd diwethaf, yn ystod y trafodaethau cyllidebol, penderfynodd y Senedd a'r Cyngor roi € 70 miliwn wrth gefn mewn cronfeydd rhag-dderbyn ar gyfer Twrci (€ 70m mewn dyraniadau ymrwymiadau a € 35m mewn taliad […]

Parhau Darllen

A fydd cysylltiadau #USTurkey yn gwrthsefyll gwrthdaro?

A fydd cysylltiadau #USTurkey yn gwrthsefyll gwrthdaro?

| Awst 20, 2018

Mae'r Unol Daleithiau a Thwrci, pâr o gynghreiriaid sydd wedi eu torri'n fân â chysylltiadau dirywio, yn profi llinell waelod ei gilydd mewn gobaith i bwysleisio'r ochr arall i gyfaddawdu, ond maen nhw ar yr un pryd yn osgoi camddefnyddio canran y cant a chwalu gwrthdaro, nododd arbenigwr Tseineaidd, wrth i'r ddwy ochr barhau i [...]

Parhau Darllen

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

| Awst 1, 2018

Mae Eurogroup for Animals yn galw am weithredu ar unwaith i liniaru dioddefaint gwartheg 57, a gafodd eu dal ar lori ar ffin allanol yr UE am ddeg diwrnod, mewn sefyllfa sy'n datgelu ffolineb allforion byw a methiant cyffredinol cyfraith yr UE a gynlluniwyd i amddiffyn anifeiliaid yn ystod trafnidiaeth. [...]

Parhau Darllen