Tag: Twrci

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, yn olaf, wedi torri'n rhydd o galedi annioddefol eu hen fodolaeth, mae'n rhy hawdd credu bod hwn yn gyfle i adael y tu ôl i'r [...]

Parhau Darllen

1.5 miliwn o ffoaduriaid yn #Turkey a gefnogir gan raglen ddyngaroliaeth fwyaf erioed yr UE

1.5 miliwn o ffoaduriaid yn #Turkey a gefnogir gan raglen ddyngaroliaeth fwyaf erioed yr UE

| Ionawr 8, 2019

Mae'r Net Safety Social Net, y rhaglen ddyngarol fwyaf erioed o'r UE, a lansiwyd ym mis Medi 2016 bellach wedi cynorthwyo 1.5 miliwn o'r ffoaduriaid mwyaf agored i niwed yn Nhwrci. Dywedodd Christos Stylianides, Comisiynydd Rheoli Cymorth ac Argyfwng Dyngarol, yn ymweld â Thwrci i nodi'r achlysur: "Mae 1.5 miliwn o ffoaduriaid yn Nhwrci erbyn hyn yn gallu bodloni eu hanghenion sylfaenol a [...]

Parhau Darllen

Dim gwelliant mewn perthynas â gwerthoedd yr Undeb Ewropeaidd: mae ASE yn torri cymorth ar gyfer #Turkey gan € 70m

Dim gwelliant mewn perthynas â gwerthoedd yr Undeb Ewropeaidd: mae ASE yn torri cymorth ar gyfer #Turkey gan € 70m

| Medi 28, 2018

Mae Aelodau Seneddol y Pwyllgor Cyllidebol wedi cytuno i ganslo € 70 miliwn mewn cronfeydd cyn-adennill a glustnodwyd ar gyfer Twrci, gan na chyflawnwyd amodau i wella'r gyfraith gyfraith. Fis Tachwedd diwethaf, yn ystod y trafodaethau cyllidebol, penderfynodd y Senedd a'r Cyngor osod € 70 miliwn wrth gefn yn y gronfa cyn-adennill ar gyfer Twrci (€ 70m mewn priodweddau ymrwymiad a € 35m wrth dalu [...]

Parhau Darllen

A fydd cysylltiadau #USTurkey yn gwrthsefyll gwrthdaro?

A fydd cysylltiadau #USTurkey yn gwrthsefyll gwrthdaro?

| Awst 20, 2018

Mae'r Unol Daleithiau a Thwrci, pâr o gynghreiriaid sydd wedi eu torri'n fân â chysylltiadau dirywio, yn profi llinell waelod ei gilydd mewn gobaith i bwysleisio'r ochr arall i gyfaddawdu, ond maen nhw ar yr un pryd yn osgoi camddefnyddio canran y cant a chwalu gwrthdaro, nododd arbenigwr Tseineaidd, wrth i'r ddwy ochr barhau i [...]

Parhau Darllen

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

Mae goleuo gwartheg ar ffin UE-Twrcaidd yn dangos ffolineb o allforion anifeiliaid byw, meddai #EurogroupForAnimals

| Awst 1, 2018

Mae Eurogroup for Animals yn galw am weithredu ar unwaith i liniaru dioddefaint gwartheg 57, a gafodd eu dal ar lori ar ffin allanol yr UE am ddeg diwrnod, mewn sefyllfa sy'n datgelu ffolineb allforion byw a methiant cyffredinol cyfraith yr UE a gynlluniwyd i amddiffyn anifeiliaid yn ystod trafnidiaeth. [...]

Parhau Darllen

Pam y dylai #Brexit Prydain edrych i #Turkey

Pam y dylai #Brexit Prydain edrych i #Turkey

| Gorffennaf 26, 2018

Yn gromlin ddysgu hir Brexit mae llond llaw o wledydd y tu allan i'r Undeb Ewropeaidd wedi dod yn law fer ar gyfer opsiynau Prydain. Mae Norwy yn cynnig lle parhaus yn y farchnad sengl ar gyfer y rheini sydd am y math mwyaf meddal o adael yr UE. Mae Canada yn sefyll am y cytundeb masnach rydd sydd ar gael yn fras gan yr undeb. Nawr mae'n [...]

Parhau Darllen

Mae'n rhaid gostwng taliadau yn erbyn cyd-gadeiryddion y blaid Werin Twrcaidd yn dweud #Greens

Mae'n rhaid gostwng taliadau yn erbyn cyd-gadeiryddion y blaid Werin Twrcaidd yn dweud #Greens

| Gorffennaf 20, 2018

Mae cyd-gadeiryddion y Gweriniaid Twrceg a'r Blaid Chwith y Dyfodol (Yesiller, Sol Gelecek Partisi), Eylem Tuncaelli a Naci Sönmez (yn y llun) ymhlith pobl 11 sy'n galw am heddwch a allai wynebu tymor o garchar wyth mlynedd yn dilyn achosion ffurfiol gan Prif Erlynydd y Wladwriaeth Ankara. Roeddent i fod i ymddangos yn [...]

Parhau Darllen