Cysylltu â ni

NATO

Twrci yn cefnogi aelodaeth NATO Sweden - Stoltenberg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Arlywydd Twrci, Recep Tayyip Erdogan a Phrif Weinidog Sweden Ulf Kristersson yn ysgwyd llaw gyda phennaeth NATO, Jens Stoltenberg yn edrych ymlaen

Mae Arlywydd Twrci, Recep Tayyip Erdogan, wedi cytuno i gefnogi cais Sweden i ymuno â Nato, meddai pennaeth y gynghrair filwrol Jens Stoltenberg.

Dywedodd y byddai arweinydd Twrci yn anfon cais Sweden ymlaen i'r senedd yn Ankara ac yn "sicrhau cadarnhad".

Yn y cyfamser, dywedodd Prif Weinidog Sweden Ulf Kristersson: “Rwy’n hapus iawn, mae’n ddiwrnod da i Sweden.”

Roedd Twrci wedi treulio misoedd o'r blaen yn rhwystro cais Sweden, gan ei chyhuddo o groesawu milwriaethwyr Cwrdaidd.

Fel un o 31 aelod NATO, mae gan Dwrci feto dros unrhyw wlad newydd sy’n ymuno â’r grŵp.

Wrth ymateb i’r newyddion, dywedodd Arlywydd yr UD Joe Biden ei fod yn croesawu ymrwymiad yr Arlywydd Erdogan i fwrw ymlaen â “chadarnhad cyflym”.

hysbyseb

"Rwy'n barod i weithio gyda'r Arlywydd Erdogan a Thwrci ar wella amddiffyniad ac ataliaeth yn ardal Ewro-Iwerydd. Edrychaf ymlaen at groesawu'r Prif Weinidog Kristersson a Sweden fel ein 32ain cynghreiriad NATO," meddai datganiad yn y Tŷ Gwyn.

Trydarodd Gweinidog Tramor yr Almaen, Annalen Baerbock: “Yn 32, rydyn ni i gyd yn fwy diogel gyda'n gilydd.” Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Rishi Sunak, y byddai ymuno â Sweden yn “gwneud ni i gyd yn fwy diogel”.

Cyhoeddodd Stoltenberg y cytundeb yn hwyr ddydd Llun (10 Gorffennaf) yn dilyn trafodaethau rhwng arweinwyr Twrci a Sweden ym mhrifddinas Lithwania Vilnius.

Disgrifiodd pennaeth NATO ef fel "cam hanesyddol", ond pwysleisiodd na ellid rhoi "dyddiad clir" ar gyfer pryd y byddai Sweden yn ymuno â'r gynghrair filwrol - gan fod hyn yn dibynnu ar senedd Twrci.

Cyhoeddodd Sweden a’i chymydog dwyreiniol y Ffindir - y ddwy wlad sydd â hanes hir o niwtraliaeth yn ystod y rhyfel - eu bwriad i ymuno â NATO y llynedd, sawl mis ar ôl i Rwsia lansio ei goresgyniad llawn o’r Wcráin. Ymunodd y Ffindir yn ffurfiol ym mis Ebrill.

Dywedodd Stoltenberg fod Twrci a Sweden wedi mynd i’r afael â “phryderon diogelwch cyfreithlon Twrci” ac o ganlyniad roedd Sweden wedi diwygio ei chyfansoddiad, wedi newid ei chyfreithiau, wedi ehangu ei gweithrediad gwrthderfysgaeth yn erbyn y PKK (Plaid Gweithwyr Kurdistan) ac wedi ailddechrau allforio arfau i Dwrci.

Twrci a Hwngari ar hyn o bryd yw'r unig ddau aelod NATO eto i gadarnhau cais aelodaeth Sweden.

Pan ofynnwyd iddo am wrthwynebiad gan Budapest, dywedodd Stoltenberg fod "Hwngari wedi ei gwneud yn glir nad nhw fydd yr olaf i gadarnhau".

"Rwy'n credu y bydd y broblem honno'n cael ei datrys," ychwanegodd.

Yn gynharach ddydd Llun, roedd yn ymddangos bod yr Arlywydd Erdogan hefyd yn cysylltu cefnogaeth Twrcaidd i gais Nato Sweden â'r UE yn ailagor trafodaethau aelodaeth wedi'u rhewi ag Ankara.

Roedd swyddogion yr UE yn gyflym i wrthod y galw, gan ddweud bod y rheini'n ddau fater ar wahân.

Ond mewn datganiad ar ôl i’r cytundeb gael ei gyhoeddi, dywedodd Nato y byddai Sweden yn cefnogi ymdrechion i “adfywio proses derbyn Twrci i’r UE” a byddai hyn yn cynnwys “moderneiddio undeb tollau UE-Türkiye a rhyddfrydoli fisa”.

Ymgeisiodd Twrci am y tro cyntaf i ymuno â'r UE yn ôl yn 1987, ond daeth y symudiad tuag at awdurdodaeth o dan yr Arlywydd Erdogan â'r broses dderbyn i ben.

Fodd bynnag, ers goresgyniad Rwsia o'r Wcráin, mae Erdogan hefyd wedi chwarae rhan unigryw fel arweinydd Nato gyda dylanwad ym Moscow.

Helpodd i frocera Menter Grawn Môr Du y llynedd, sy'n galluogi Wcráin i allforio cynhyrchion amaethyddol o'i phorthladdoedd.

Mae Twrci wedi helpu i gadw'r fargen yn fyw, er gwaethaf bygythiadau aml gan Rwsia i dynnu'n ôl.

Ond mae Twrci hefyd wedi gwylltio'r Kremlin trwy gyflenwi dronau arfog i'r Wcráin.

Arlywydd Wcreineg Volodymyr Zelensky. Llun: Gorffennaf 2023
Mae Arlywydd Wcreineg Volodymyr Zelenskyy eisiau i NATO roi “arwydd clir” ar gais aelodaeth Wcráin yn uwchgynhadledd Vilnius

Roedd swyddogion Rwsia hefyd yn gandryll ar y penwythnos pan ganiataodd Twrci, mewn symudiad annisgwyl, i bum cyn-bennaethwyr y garsiwn Wcreineg yn Mariupol hedfan yn ôl i Kyiv ar ddiwedd ymweliad gan Arlywydd yr Wcrain Volodymyr Zelensky.

O dan delerau cyfnewid carcharorion y llynedd, roedd Rwsia yn disgwyl i’r dynion aros yn Nhwrci tan ddiwedd y rhyfel.

Mae uwchgynhadledd deuddydd Nato yn cychwyn yn Vilnius ddydd Mawrth a bydd cais aelodaeth Wcráin yn uchel ar yr agenda.

Mae holl aelodau'r gynghrair yn cytuno na all Wcráin ymuno â'r bloc yn ystod y rhyfel - ynghanol ofnau y byddai hyn yn arwain at wrthdaro uniongyrchol â Rwsia ag arfau niwclear.

Mae Arlywydd Wcreineg Volodymyr Zelenskyy ei hun wedi dweud nad yw’n disgwyl aelodaeth tan ar ôl y rhyfel – ond ei fod am i’r uwchgynhadledd roi “arwydd clir” ar gais yr Wcrain.

Mae sawl aelod Nato yn Nwyrain Ewrop yn pwyso am aelodaeth llwybr carlam i’w cymydog ond mae eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau a’r Almaen, yn cael eu hystyried yn fwy petrusgar.

Rhybuddiodd llefarydd ar ran Arlywydd Rwsia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ddydd Llun y byddai aelodaeth Wcráin o NATO yn cael “canlyniadau negyddol i’r bensaernïaeth ddiogelwch gyfan, sy’n cael ei hanner dinistrio fel y mae yn Ewrop”.

Byddai aelodaeth Wcreineg "yn cynrychioli perygl llwyr, bygythiad i'n gwlad, a fydd yn gofyn i ni ymateb eithaf cadarn a chlir", meddai Peskov.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd