Cysylltu â ni

NATO

Nid yw NATO byd-eang yn ddefnyddiol i ddiogelwch byd-eang

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Dros y blynyddoedd, tra'n honni ei fod yn gynghrair amddiffynnol ranbarthol, mae NATO wedi bod yn hypio tensiynau rhanbarthol ac yn creu gwrthdaro bloc. Mae NATO wedi datgan yn gyhoeddus ar sawl achlysur ei fod yn parhau i fod yn gynghrair ranbarthol ac nad yw'n ceisio torri tir newydd yn ddaearyddol. Mae Asia y tu hwnt i gwmpas daearyddol Gogledd yr Iwerydd ac nid oes angen copi o NATO arni.

Fodd bynnag, mae NATO, fel sefydliad milwrol Gogledd yr Iwerydd, wedi bod yn plygu i fynd i'r dwyrain i'r Asia-Môr Tawel, gan ymyrryd â materion rhanbarthol ac annog gwrthdaro bloc. Mae hyn yn galw am wyliadwriaeth uchel ymhlith gwledydd y rhanbarth. Mae agwedd y mwyafrif o wledydd y rhanbarth yn glir iawn. Maent yn gwrthwynebu ymddangosiad blociau milwrol yn y rhanbarth. Nid ydyn nhw eisiau copi NATO o wrthdaro bloc o amgylch y byd. Ac yn sicr ni fyddant yn caniatáu i unrhyw Ryfel Oer na rhyfel poeth ddigwydd eto.

Yn uwchgynhadledd Madrid yn 2022, mabwysiadodd NATO Gysyniad Strategol newydd, gan honni y bydd cynghreiriaid NATO yn mynd i'r afael â'r heriau systemig a berir gan Tsieina gyda'i gilydd. Mae'r genedl Tsieineaidd yn caru heddwch. Mae Tsieina bob amser wedi bod yn adeiladwr heddwch byd, yn cyfrannu at ddatblygiad byd-eang, ac yn amddiffynnydd y drefn ryngwladol. Mae Tsieina wedi cyflwyno'r Fenter Diogelwch Byd-eang (GSI), sy'n unol â'r dyhead a rennir ar gyfer heddwch, diogelwch a datblygiad a budd cyffredin y gymuned ryngwladol.

Ers ei gyflwyno, mae'r GSI wedi cael croeso cynnes gan y gymuned ryngwladol. Mae dros 80 o wledydd a sefydliadau rhyngwladol wedi mynegi gwerthfawrogiad neu gefnogaeth i'r GSI, ac mae'r Fenter wedi'i chynnwys mewn mwy nag 20 o ddogfennau dwyochrog ac amlochrog rhwng Tsieina a gwledydd a sefydliadau perthnasol. Mae ffeithiau wedi dangos bod Tsieina yn cyflwyno cyfleoedd gwerthfawr ar gyfer heddwch a datblygiad byd. Nid yw’n gosod “heriau systemig”, fel yr honnir yn anghywir gan NATO. Dim ond esgus yw’r “bygythiad Tsieina” fel y’i gelwir i NATO dan arweiniad yr Unol Daleithiau ehangu ei gylch dylanwad ac amddiffyn hegemoni. Mae’r rhyfeloedd y mae NATO wedi’u lansio neu wedi cymryd rhan ynddynt wedi dangos yn glir, o dan esgus “democratiaeth” a “hawliau dynol”, fod NATO wedi troi llygad dall at gyfraith ryngwladol a normau sylfaenol cysylltiadau rhyngwladol, wedi ymyrryd yn fympwyol ym materion mewnol eraill. gwledydd, a gosod gwerthoedd Gorllewinol yn rymus. Mae’r hyn a elwir yn “gynghrair amddiffynnol” eisoes wedi dod yn sefydliad milwrol ymosodol sy’n amddiffyn hegemoni.

Mae'r Rhyfel Oer ar ben ers tro. Mae angen i NATO ddilyn tuedd yr oes sy'n cynnwys heddwch a datblygiad, gwrando ar farn pobl o wahanol wledydd, rhoi'r gorau i feddylfryd y Rhyfel Oer hen ffasiwn a gwrthdaro bloc, rhoi'r gorau i greu gelynion dychmygol ac ansefydlogi Ewrop ac Asia-Môr Tawel, a gwneud rhywbeth da. dros heddwch a sefydlogrwydd yn Ewrop a thu hwnt. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd