Cysylltu â ni

Defnyddwyr

Canolfan Dewis Defnyddwyr yn Lansio Ymgyrch “Hyrwyddwyr Defnyddwyr” Cyn Etholiadau Senedd Ewrop

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

The Consumer Choice Center is proud to announce the launch of its groundbreaking “Consumer Champs” campaign, dedicated to helping European voters navigate the complex landscape of political candidates vying for seats in the European Parliament in 2024. 

Gyda dros 12,000 o ymgeiswyr yn rhedeg, nod Consumer Champs yw bod yn adnodd mynediad i bleidleiswyr sy'n chwilfrydig ynghylch safbwynt eu hymgeiswyr gwleidyddol ar faterion sy'n hanfodol i hawliau a dewis defnyddwyr. Mae'r ymgyrch wedi'i chynllunio i arwain pleidleiswyr trwy labyrinth safbwyntiau polisi cyhoeddus, gan ganolbwyntio ar feysydd hanfodol fel masnach, rhyddid digidol, cynaliadwyedd, a mwy. 

Mae calon yr ymgyrch yn gorwedd mewn gwefan ryngweithiol sy'n caniatáu i bleidleiswyr archwilio ymgeiswyr yn eu gwlad, deall eu barn ar faterion brys defnyddwyr, a gwneud dewisiadau gwybodus ar Ddiwrnod yr Etholiad.

“Our mission is to spotlight the values and stances of parties and individual politicians at the European level. Will they uphold bureaucratic norms with a centralized approach, or will they champion change by prioritizing consumer rights and choice, limiting the overreach of centralized institutions?” commented Zoltan Kesz, Government Affairs Manager at Consumer Choice Center.

Mae Consumer Champs yn annog cyfranogiad gweithredol gan bleidleiswyr trwy annog eu hymgeiswyr gwleidyddol i amlinellu'n dryloyw eu hoffterau ar faterion hawliau defnyddwyr hanfodol cyn etholiadau Senedd Ewrop. Mae’r ymgyrch yn credu yng ngrym tryloywder a’r rôl y gall pleidleiswyr ei chwarae wrth ddylanwadu ar ymgeiswyr a phleidiau i flaenoriaethu polisïau sy’n canolbwyntio ar y defnyddiwr.
I gael rhagor o wybodaeth am yr ymgyrch Pencampwyr Defnyddwyr, ewch i https://consumerchamps.eu

Llun gan Izquierdo Victoriano on Unsplash

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd