Cysylltu â ni

Amazon

Mae arweinwyr brodorol yn gwthio targed newydd i amddiffyn Amazon rhag datgoedwigo

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r olygfa o'r awyr yn dangos afon a llain wedi'i datgoedwigo o'r Amazon ger Porto Velho, Talaith Rondonia, Brasil Awst 14, 2020. REUTERS / Ueslei Marcelino / Photo File / File Photo

Anogodd grwpiau brodorol arweinwyr y byd ddydd Sul (5 Medi) i gefnogi targed newydd i amddiffyn 80% o fasn yr Amazon erbyn 2025, gan ddweud bod angen gweithredu’n feiddgar i atal datgoedwigo rhag gwthio coedwig law fwyaf y Ddaear y tu hwnt i bwynt o beidio â dychwelyd, ysgrifennu Matthew Green a Jake Spring.

Lansiodd cynrychiolwyr Amazonian eu hymgyrch mewn cynhadledd naw diwrnod ym Marseille, lle mae sawl mil o swyddogion, gwyddonwyr ac ymgyrchwyr yn gosod y sylfaen ar gyfer sgyrsiau’r Cenhedloedd Unedig ar fioamrywiaeth yn ninas Tsieineaidd Kunming y flwyddyn nesaf. Darllen mwy.

hysbyseb

"Rydyn ni'n gwahodd y gymuned fyd-eang i ymuno â ni i wyrdroi dinistr ein cartref a thrwy wneud hynny i ddiogelu dyfodol y blaned," meddai José Gregorio Diaz Mirabal, prif gydlynydd COICA, sy'n cynrychioli grwpiau brodorol mewn naw gwlad basn Amazon. Reuters.

Ar hyn o bryd mae ychydig llai na 50% o fasn yr Amazon o dan ryw fath o amddiffyniad swyddogol neu stiwardiaeth frodorol ymchwil a gyhoeddwyd y llynedd.

Ond mae'r pwysau o ransio, mwyngloddio ac archwilio olew yn tyfu. Ym Mrasil, sy'n gartref i 60% o'r biome, mae datgoedwigo wedi cynyddu ers i'r Arlywydd asgell dde Jair Bolsonaro ddod yn ei swydd yn 2019, gan gyrraedd uchafbwynt 12 mlynedd y llynedd a thynnu gweriniaeth ryngwladol.

hysbyseb

Mae basn yr Amason yn ei gyfanrwydd wedi colli 18% o'i orchudd coedwig gwreiddiol tra bod 17% arall wedi'i ddiraddio, yn ôl tirnod astudio a ryddhawyd ym mis Gorffennaf gan y Panel Gwyddoniaeth ar gyfer yr Amazon, yn seiliedig ar ymchwil gan 200 o wyddonwyr.

Os yw datgoedwigo yn cyrraedd 20% -25%, gallai droi’r Amazon yn droell marwolaeth lle mae’n sychu ac yn dod yn savanna, yn ôl y gwyddonydd system ddaear o Frasil, Carlos Nobre.

Casgliad Marseille yw'r 'Gyngres Cadwraeth y Byd' ddiweddaraf, digwyddiad a gynhelir bob pedair blynedd gan yr Undeb Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Natur, fforwm sy'n cynnull llywodraethau, cymdeithas sifil ac ymchwilwyr.

Mae COICA eisiau i'r gyngres gymeradwyo ei 'Amazonia80x2025datganiad i roi mwy o siawns i'r cynnig ennill tyniant yn Kunming, lle mae llywodraethau i fod i drafod targedau i amddiffyn bioamrywiaeth dros y degawd nesaf.

hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd