Cysylltu â ni

Sinciau carbon

Y Comisiwn yn mabwysiadu rheolau adrodd manwl ar gyfer cyfnod trosiannol y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu'r rheolau sy'n llywodraethu gweithrediad y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM) yn ystod ei gyfnod trosiannol, sy'n dechrau ar 1 Hydref eleni ac yn rhedeg tan ddiwedd 2025.

Roedd Gweithredu Rheoliad yn manylu ar y rhwymedigaethau adrodd trosiannol ar gyfer mewnforwyr nwyddau CBAM o'r UE, yn ogystal â'r fethodoleg drosiannol ar gyfer cyfrifo allyriadau mewnosodedig a ryddhawyd yn ystod y broses o gynhyrchu nwyddau CBAM.

Yng nghyfnod trosiannol CBAM, ni fydd yn rhaid i fasnachwyr ond adrodd ar yr allyriadau sydd wedi'u hymgorffori yn eu mewnforion yn amodol ar y mecanwaith heb dalu unrhyw addasiad ariannol. Bydd hyn yn rhoi digon o amser i fusnesau baratoi mewn modd rhagweladwy, tra hefyd yn caniatáu i’r fethodoleg ddiffiniol gael ei mireinio erbyn 2026.

Er mwyn helpu mewnforwyr a chynhyrchwyr trydydd gwledydd, cyhoeddodd y Comisiwn hefyd canllawiau ar gyfer mewnforwyr yr UE a gosodiadau nad ydynt yn rhan o’r UE ar weithrediad ymarferol y rheolau newydd. Ar yr un pryd, mae offer TG pwrpasol i helpu mewnforwyr i berfformio ac adrodd ar y cyfrifiadau hyn yn cael eu datblygu ar hyn o bryd, yn ogystal â deunyddiau hyfforddi, gweminarau a thiwtorialau i gefnogi busnesau pan fydd y mecanwaith trosiannol yn dechrau. Er y gofynnir i fewnforwyr gasglu data pedwerydd chwarter o 1 Hydref 2023, dim ond erbyn 31 Ionawr 2024 y bydd yn rhaid cyflwyno eu hadroddiad cyntaf.

Cyn iddo gael ei fabwysiadu gan y Comisiwn, roedd y Rheoliad Gweithredu yn agored i'r cyhoedd ymgynghori ac fe'i cymeradwywyd wedyn gan Bwyllgor CBAM, sy'n cynnwys cynrychiolwyr o aelod-wladwriaethau'r UE. Un o bileri canolog uchelgeisiol yr UE Fit for 55 Agenda, CBAM yw offeryn tirnod yr UE i frwydro yn erbyn gollyngiadau carbon. Mae gollyngiadau carbon yn digwydd pan fydd cwmnïau sydd wedi'u lleoli yn yr UE yn symud cynhyrchu carbon-ddwys dramor i fanteisio ar safonau is, neu pan fydd cynhyrchion yr UE yn cael eu disodli gan fewnforion mwy carbon-ddwys, sydd yn ei dro yn tanseilio ein gweithredu ar yr hinsawdd.

Mwy o wybodaeth

Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM)

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd