Cysylltu â ni

Sinciau carbon

Commission adopts detailed reporting rules for the Carbon Border Adjustment Mechanism’s transitional phase

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu'r rheolau sy'n llywodraethu gweithrediad y Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM) yn ystod ei gyfnod trosiannol, sy'n dechrau ar 1 Hydref eleni ac yn rhedeg tan ddiwedd 2025.

Mae adroddiadau Gweithredu Rheoliad yn manylu ar y rhwymedigaethau adrodd trosiannol ar gyfer mewnforwyr nwyddau CBAM o'r UE, yn ogystal â'r fethodoleg drosiannol ar gyfer cyfrifo allyriadau mewnosodedig a ryddhawyd yn ystod y broses o gynhyrchu nwyddau CBAM.

In the CBAM’s transitional phase, traders will only have to report on the emissions embedded in their imports subject to the mechanism without paying any financial adjustment. This will give adequate time for businesses to prepare in a predictable manner, while also allowing for the definitive methodology to be fine-tuned by 2026.

Er mwyn helpu mewnforwyr a chynhyrchwyr trydydd gwledydd, cyhoeddodd y Comisiwn hefyd canllawiau ar gyfer mewnforwyr yr UE a gosodiadau nad ydynt yn rhan o’r UE ar weithrediad ymarferol y rheolau newydd. Ar yr un pryd, mae offer TG pwrpasol i helpu mewnforwyr i berfformio ac adrodd ar y cyfrifiadau hyn yn cael eu datblygu ar hyn o bryd, yn ogystal â deunyddiau hyfforddi, gweminarau a thiwtorialau i gefnogi busnesau pan fydd y mecanwaith trosiannol yn dechrau. Er y gofynnir i fewnforwyr gasglu data pedwerydd chwarter o 1 Hydref 2023, dim ond erbyn 31 Ionawr 2024 y bydd yn rhaid cyflwyno eu hadroddiad cyntaf.

Cyn iddo gael ei fabwysiadu gan y Comisiwn, roedd y Rheoliad Gweithredu yn agored i'r cyhoedd ymgynghori and was subsequently approved by the CBAM Committee, composed of representatives from EU member states. One of the central pillars of the EU’s ambitious Fit for 55 Agenda, CBAM is the EU’s landmark tool to fight carbon leakage. Carbon leakage occurs when companies based in the EU move carbon-intensive production abroad to take advantage of lower standards, or when EU products are replaced by more carbon-intensive imports, which in turn undermines our climate action.

Mwy o wybodaeth

Mecanwaith Addasu Ffiniau Carbon (CBAM)

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd