Cysylltu â ni

Gwyliau ffilm

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis: Anrhydedd tair ffilm a ariennir gan yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr 78fed rhifyn Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis ddydd Sadwrn 11 Medi. Anrhydeddwyd tair ffilm a ariannwyd gan yr UE. Il bwco gan Michelangelo Frammartino, a oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Venezia 78, derbyniodd y wobr rheithgor arbennig. Yn ogystal, derbyniodd Peter Kerekes ac Ivan Ostrochovský wobr Orizzonti am y sgript orau ar gyfer y ffilm Mamau 107. Fe wnaeth rheithgor Orizzonti hefyd anrhydeddu Piseth Chhun gyda'r wobr am yr actor gorau am ei rôl yn Adeilad Gwyn gan Kavich Neang.

Yn gyfan gwbl, roedd chwe ffilm a gefnogwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn cystadlu am y rhifyn hwn o'r ŵyl mewn sawl categori, yn benodol cystadlaethau 'Venezia 78, Orizzonti, Orizzonti Extra ac Orizzonti Short Films'. Mae'r ffilmiau hyn wedi'u cyd-gynhyrchu gan dimau rhyngwladol o fri, sy'n cynnwys gwledydd yr UE (yr Almaen, Denmarc, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Slofacia, Sweden a'r Weriniaeth Tsiec) a thu hwnt (Norwy, Cambodia, Congo, Libanus, Qatar, Singapore, Gwlad Thai a'r Wcráin). Yn gyfan gwbl, mae'r UE wedi buddsoddi mwy na 290,000 ewro, trwy linyn MEDIA y rhaglen Ewrop Greadigol, yn natblygiad, cyd-gynhyrchu rhyngwladol a dosbarthu'r gweithiau hyn.

Bydd y teitlau hyn hefyd yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r ymgyrch “30 Mlynedd o MEDIA”, sy’n dathlu cefnogaeth Ewrop i’r diwydiant clyweledol dros ddegawdau, gan dynnu sylw at ei gyflawniadau o flaen a thu ôl i’r camera, ac yn tynnu sylw at daflu goleuni ar effaith wirioneddol yr UE. cefnogaeth yn y sector. Cynhaliodd yr Ŵyl, ar y cyd â Creative Europe MEDIA, rifyn o Fforwm Ffilm Ewrop ar 6 Medi: 'Tu ôl i lenni'r diwydiant ffilm: ar gyfer diwydiant arloesol a gwydn'.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd