Cysylltu â ni

Gwyliau ffilm

Gŵyl Ffilm San Sebastian 2021: Mae pedair ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu am wobrau

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pedair ffilm a ariennir gan yr UE yn cystadlu yn y 69ain rhifyn o Ŵyl Ffilm Ryngwladol San Sebastian, a ddechreuodd ar 17 Medi. Rhestr gan Darko Sinko, Gweddïau dros y Dwyn gan Tatiana Huezo, Y Groesfan gan Florence Miailhe a Mamau 107 gan Peter Kerekes yn cystadlu yn y categori Dewis Swyddogol. Cyhoeddir enillwyr yr ŵyl eleni ar 25 Medi yn ystod Gala Cau’r Ŵyl. Cefnogodd yr UE y gwaith hwn yn eu datblygiad, eu cydgynhyrchu rhyngwladol a'u dosbarthu trwy'r CYFRYNGAU llinyn o'r Rhaglen Ewrop Greadigol.

Fe'u cydgynhyrchwyd gan dimau rhyngwladol iawn, yn cynnwys gwledydd yn yr UE (Tsiecia, yr Almaen, Ffrainc, Slofenia a Slofacia) a thu hwnt i'w ffiniau (Brasil, Mecsico, Qatar a'r Wcráin). Bydd y cynyrchiadau hyn hefyd i'w gweld yn y 30 mlynedd o CYFRYNGAU ymgyrch, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol. Mae'r ymgyrch, ar wahân i hyrwyddo cynnwys, talent a llwyfannau a ariannwyd trwy gydol y tri degawd diwethaf, yn tynnu sylw at weithrediad y diwydiant y tu ôl i'r llenni ac effaith wirioneddol cyllid yr UE. Bydd yr Ŵyl hefyd yn cynnal rhifyn byw o'r Fforwm Ffilm Ewropeaidd ar 20 Medi: 'Trawsnewid ecosystem glyweledol Ewrop: tuag at ddiwydiant mwy cynaliadwy a digidol'.

hysbyseb

Sinema

Ffilm a gefnogir gan yr UE yn cael ei hanrhydeddu yng Ngŵyl Ffilm San Sebastian

cyhoeddwyd

on

Enillwyr y 69th rhifyn o Ŵyl Ffilm Ryngwladol San Sebastian eu cyhoeddi ddydd Sadwrn 25 Medi, gyda ffilm yn cael ei hariannu gan yr UE yn cael ei dyfarnu.  Noche de Fuego / Gweddïau dros y Dwyn gan Tatiana Huezo gipiodd wobr Horizontes adref. Mewn Cyfanswm pedair ffilm a gefnogir gan yr UE yn cystadlu o fewn Detholiad Swyddogol yr Ŵyl. Cefnogodd yr UE y gweithiau rhyngwladol iawn hyn, gan gynnwys sawl gwlad yn yr UE a thu hwnt, yn eu datblygiad, cydgynhyrchu a dosbarthu rhyngwladol trwy'r CYFRYNGAU llinyn o'r Rhaglen Ewrop Greadigol. Mae'r cynyrchiadau hyn a llawer o gynyrchiadau eraill hefyd i'w gweld yng nghyd-destun y 30 mlynedd o CYFRYNGAU ymgyrch, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol ar hyd y degawdau, gan dynnu sylw at waith y diwydiant o flaen a thu ôl i'r camera, a gwir effaith cefnogaeth yr UE. Cynhaliodd yr Ŵyl, mewn cydweithrediad â MEDIA Ewrop Greadigol, rifyn byw o'r Fforwm Ffilm Ewropeaidd: 'Trawsnewid ecosystem glyweledol Ewrop: tuag at ddiwydiant mwy cynaliadwy a digidol'.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwyliau ffilm

Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis: Anrhydedd tair ffilm a ariennir gan yr UE

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddwyd enillwyr 78fed rhifyn Gŵyl Ffilm Ryngwladol Fenis ddydd Sadwrn 11 Medi. Anrhydeddwyd tair ffilm a ariannwyd gan yr UE. Il buco gan Michelangelo Frammartino, a oedd yn cystadlu yng nghystadleuaeth Venezia 78, derbyniodd y wobr rheithgor arbennig. Yn ogystal, derbyniodd Peter Kerekes ac Ivan Ostrochovský wobr Orizzonti am y sgript orau ar gyfer y ffilm Mamau 107. Fe wnaeth rheithgor Orizzonti hefyd anrhydeddu Piseth Chhun gyda'r wobr am yr actor gorau am ei rôl yn Adeilad Gwyn gan Kavich Neang.

Yn gyfan gwbl, roedd chwe ffilm a gefnogwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn cystadlu am y rhifyn hwn o'r ŵyl mewn sawl categori, yn benodol cystadlaethau 'Venezia 78, Orizzonti, Orizzonti Extra ac Orizzonti Short Films'. Mae'r ffilmiau hyn wedi'u cyd-gynhyrchu gan dimau rhyngwladol o fri, sy'n cynnwys gwledydd yr UE (yr Almaen, Denmarc, Sbaen, Ffrainc, yr Eidal, yr Iseldiroedd, Slofacia, Sweden a'r Weriniaeth Tsiec) a thu hwnt (Norwy, Cambodia, Congo, Libanus, Qatar, Singapore, Gwlad Thai a'r Wcráin). Yn gyfan gwbl, mae'r UE wedi buddsoddi mwy na 290,000 ewro, trwy linyn MEDIA y rhaglen Ewrop Greadigol, yn natblygiad, cyd-gynhyrchu rhyngwladol a dosbarthu'r gweithiau hyn.

Bydd y teitlau hyn hefyd yn cael eu cyflwyno fel rhan o’r ymgyrch “30 Mlynedd o MEDIA”, sy’n dathlu cefnogaeth Ewrop i’r diwydiant clyweledol dros ddegawdau, gan dynnu sylw at ei gyflawniadau o flaen a thu ôl i’r camera, ac yn tynnu sylw at daflu goleuni ar effaith wirioneddol yr UE. cefnogaeth yn y sector. Cynhaliodd yr Ŵyl, ar y cyd â Creative Europe MEDIA, rifyn o Fforwm Ffilm Ewrop ar 6 Medi: 'Tu ôl i lenni'r diwydiant ffilm: ar gyfer diwydiant arloesol a gwydn'.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwyliau ffilm

Anrhydeddwyd pum ffilm a gefnogir gan yr MEDIA yng Ngŵyl Ffilm Cannes 2021

cyhoeddwyd

on

Mae pum teitl a ariennir gan yr UE wedi derbyn gwobrau yn y 74fed rhifyn hwn o'r Gŵyl Ffilm Cannes, a ddaeth i ben ddydd Sadwrn (17 Gorffennaf) gyda seremoni gloi. Titaniwm, gan Julia Ducournau, a dderbyniodd gefnogaeth yr UE i’w ddatblygiad, oedd enillydd mawr y noson, gan dderbyn y Palm d’Or o fri. Yn ogystal, Adran n.6, gan Juho Kuosmanen, wedi derbyn y Grand Prix. Oen, gan Valdimar Jóhannsson a Gweddïau dros y Dwyn, gan Tatiana Huezo, derbyniodd wobrau yn y categori 'Heb roi sylw penodol'. Ar ben hynny, Olga, gan Elie Grappe, ei ddyfarnu yng nghystadleuaeth La Semaine de la Critique.

Cyfanswm o 17 o ffilmiau a gefnogir gan y CYFRYNGAU yn cystadlu am wobrau yn rhifyn eleni o'r ŵyl mewn sawl categori, gan gynnwys y gystadleuaeth swyddogol, 'Heb ystyriaeth benodol', 'Allan o gystadleuaeth', 'Premiere Cannes' a 'Sgrinio arbennig', yn ogystal ag yng nghystadlaethau cyfochrog yr ŵyl : Pythefnos y Cyfarwyddwyr a La Semaine de la Critique. Yn gyffredinol, buddsoddodd yr UE fwy na € 2.1 miliwn trwy'r CYFRYNGAU llinyn o'r Rhaglen Ewrop Greadigol ar gyfer datblygu a dosbarthu'r ddau deitl ar bymtheg hyn yn rhyngwladol. Bydd y rhain a llawer o gynyrchiadau eraill yn cael sylw yng nghyd-destun y 30 mlynedd o CYFRYNGAU ymgyrch, sy'n dathlu cefnogaeth barhaus yr UE i'r diwydiant clyweledol trwy gydol y tri degawd diwethaf, gan dynnu sylw at waith y diwydiant, o flaen a thu ôl i'r camera, a gwir effaith cefnogaeth yr UE yn y sector.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd