Cysylltu â ni

Gwobrau

Comisiwn yn cyhoeddi enillwyr gwobr Megalizzi-Niedzielski 2021 ar gyfer darpar newyddiadurwyr ac yn lansio galwad newydd am gynigion

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae gan y Comisiwn cyhoeddodd enillwyr gwobr Megalizzi-Niedzielski 2021 i newyddiadurwyr uchelgeisiol: Irene Barahona Fernández o Sbaen a Jack Ryan o Iwerddon. Derbyniodd Irene a Jack y wobr am eu gwaith addawol, eu hymroddiad i newyddiaduraeth o safon a'u hymlyniad wrth werthoedd yr UE. Dywedodd y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau, Elisa Ferreira: “Rydym yn falch o weld bod newyddiadurwyr ifanc Ewropeaidd yn llawn egni ac yn dangos diddordeb yn yr UE. Unwaith eto, yn ystod argyfwng Covid, rydym wedi gweld pwysigrwydd cyfryngau cywir ac addysgiadol . Rhaid peidio â chymryd gwasg rydd, fel holl sefydliadau democratiaeth, yn ganiataol; rhaid i ni ddyfrio planhigyn democratiaeth os ydym am iddo barhau i elwa o'i ffrwyth. Mae'n bwysig meddwl am ddyfodol newyddiaduraeth, a chefnogi a meithrin newyddiadurwyr ifanc. Dyna pam rydyn ni wedi lansio rownd arall o gefnogaeth i’r cyfryngau. ” Yn ystod y seremoni wobrwyo, mae'r Comisiwn wedi lansio'r 5th galw am gynigion mesurau gwybodaeth ategol yn ymwneud â pholisi Cydlyniant yr UE, gyda chyllideb gyffredinol o € 7 miliwn. Gwahoddir y cyfryngau, yn ogystal â phrifysgolion, asiantaethau cyfathrebu ac endidau preifat a chyrff cyhoeddus eraill i gyflwyno eu cynigion ar gyfer cyflwyno adroddiadau golygyddol annibynnol ar bolisi Cydlyniant. Bydd y Comisiwn yn talu 80% o gost y prosiectau, gyda grantiau hyd at € 300,000 ar gyfer buddiolwyr dethol. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw 11 Ionawr 2022. Gwobr Megalizzi - Niedzielski i ddarpar newyddiadurwyr ei lansio yn 2019 ac mae'n anrhydeddu cof Antonio Megalizzi a Bartek Pedro Orent-Niedzielski, newyddiadurwyr ifanc Ewropeaidd sydd ag ymlyniad cryf â'r UE a'i werthoedd, a gollodd eu bywydau ar ôl ymosodiad terfysgol yn Strasbwrg ddiwedd 2018. Enghreifftiau o gamau cyfathrebu gellir dod o hyd i fuddiolwyr blaenorol ar hyn map rhyngweithiol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Gwobrau

Mae'r Arlywydd von der Leyen yn pwysleisio cyflawniadau'r bartneriaeth gref rhwng yr UE a'r UD wrth dderbyn Gwobr Arweinyddiaeth Nodedig Cyngor yr Iwerydd

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Tachwedd, Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) derbyniodd Wobr Arweinyddiaeth Nodedig Cyngor yr Iwerydd yn Washington DC, gan ei hanrhydeddu am “ei hoes o gyflawniad fel dinesydd Ewropeaidd a thrawsatlantig go iawn, ac am ei heffaith gadarnhaol yn hyrwyddo Ewrop gyfan, rydd, ac mewn heddwch”.

Yn ei haraith dderbyn, mynegodd yr arlywydd ei bod yn teimlo fel dinesydd Ewropeaidd a thrawsatlantig, diolch i'w magwraeth a'i thaith bywyd: “Mae stori'r cysylltiadau trawsatlantig wedi'i gwneud o filiynau o straeon fel fy un i. Ond yn bwysicaf oll, mae wedi ei wneud o werthoedd a diddordebau a rennir rhwng dwy lan y Cefnfor. ”

Amlygodd yr arlywydd fod yr UE a’r Unol Daleithiau yn “bartneriaid naturiol”, a all gyda’i gilydd siapio’r adferiad economaidd, ymladd newid yn yr hinsawdd, ailysgrifennu rheolau modern ar gyfer yr economi fyd-eang a gwarchod democratiaeth. Roedd yr Arlywydd yn cofio yn arbennig yr ymdrechion ar y cyd a'r addewidion a gyhoeddwyd yn y COP26 yn Glasgow ddyddiau'n unig yn ôl yn ogystal â chydweithrediad yng Nghyngor Masnach a Thechnoleg yr UE-UD i arallgyfeirio a gwella gwytnwch. Yn olaf, anogodd yr Arlywydd von der Leyen: “Mae'n bryd eto sefyll dros y gwerthoedd sy'n diffinio ein democratiaethau. Rydym yn credu yn rhyddid dinasyddion sydd â hawliau a chyfrifoldebau. Credwn yn rheolaeth y gyfraith, mae pob bod dynol yn gyfartal o flaen y gyfraith. Rydym yn credu yn urddas pob person ac felly'r hawliau sylfaenol. Mae'n bryd eto siarad dros ein democratiaethau. ”

Darllenwch yr araith lawn ar-lein a'i wylio yn ôl yma.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwobrau

Seremoni wobrwyo: Gwobr Dinasyddion Ewropeaidd 2020 a 2021

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd enillwyr Gwobr Dinasyddion 2020 a 2021 eu gwobrau mewn seremoni yn Senedd Ewrop ym Mrwsel ar 9 Tachwedd, materion yr UE.

Dyfarnwyd gan Senedd Ewrop er 2008, mae Gwobr Dinasyddion Ewrop yn cydnabod mentrau sy'n dangos undod, cydweithrediad Ewropeaidd a hyrwyddo gwerthoedd cyffredin.

"Efallai nad yw ein henillwyr yn enwogion, efallai nad ydyn nhw'n bobl â miliynau o ddilynwyr ar gyfryngau cymdeithasol," meddai Dita Charanzová, ASE a Changhellor Gwobr Dinasyddion Ewrop, "ond mae pob enillydd yn brawf y gall arwyr go iawn fod yn unrhyw berson cyffredin sy'n gofalu. digon i wneud rhywbeth anghyffredin. "

Pwy all gael ei enwebu

Gall unrhyw ddinesydd o'r UE enwebu person neu sefydliad. Mae'r wobr yn mynd i brosiectau sy'n annog integreiddio agosach rhwng dinasyddion yr UE, yn hwyluso cydweithredu trawsffiniol ac yn hyrwyddo ysbryd a gwerthoedd Ewropeaidd.

hysbyseb

Yr enillwyr

Eleni roedd y seremoni wobrwyo yn eithriadol gan ei bod yn cynnwys enillwyr o 2020 yn ogystal â 2021. Darganfyddwch fwy amdanynt:

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gwobrau

Dyfarnodd Prosiect Pegasus Wobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana Galizia 2021

cyhoeddwyd

on

Ar 14 Hydref, dyfarnwyd Gwobr Newyddiaduraeth Daphne Caruana i newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus a gydlynwyd gan y Consortiwm Straeon Toirmistaidd.

Agorwyd y seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yng Nghanolfan Wasg Senedd Ewrop gan Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli.

Rhwng 22 Mehefin a 1 Medi 2021, cyflwynodd mwy na 200 o newyddiadurwyr o 27 gwlad yr UE eu straeon cyfryngau i banel o feirniaid.

Gan gynrychioli 29 aelod y rheithgor Ewropeaidd, cyflwynodd Ysgrifennydd Cyffredinol Ffederasiwn Rhyngwladol y Newyddiadurwyr, Anthony Bellanger, wobr ariannol 20.000 EUR i gynrychiolwyr y consortiwm, Sandrine Rigaud a Laurent Richard.

hysbyseb

Am yr enillydd

Consortiwm o newyddiadurwyr yw Forbidden Stories a'u cenhadaeth yw parhau ag ymchwiliadau newyddiadurwyr a lofruddiwyd, a garcharwyd neu a fygythiwyd.

Ers ei sefydlu yn 2017, mae Forbidden Stories a’i bartneriaid wedi mynd ar drywydd gwaith Daphne Caruana Galizia, ond hefyd o newyddiadurwyr a lofruddiwyd am eu hymchwiliadau i droseddau amgylcheddol neu garteli Mecsicanaidd.

hysbyseb

Gyda mwy na 30 o sefydliadau newyddion partner ledled y byd a bron i 100 o newyddiadurwyr, mae Forbidden Stories yn dibynnu ar rwydwaith sy'n credu'n gryf mewn newyddiaduraeth gydweithredol. Am ei waith, mae Forbidden Stories wedi ennill gwobrau o fri ledled y byd, gan gynnwys Gwobr y Wasg Ewropeaidd a Gwobr Georges Polk.

Am y stori fuddugol

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Crynodeb byr o'r stori fuddugol:

Mae gollyngiad digynsail o fwy na 50,000 o rifau ffôn a ddewiswyd ar gyfer gwyliadwriaeth gan gwsmeriaid y cwmni Israel NSO Group yn dangos sut mae'r dechnoleg hon wedi'i cham-drin yn systematig ers blynyddoedd. Roedd gan gonsortiwm Forbidden Stories ac Amnest Rhyngwladol fynediad at gofnodion o rifau ffôn a ddewiswyd gan gleientiaid NSO mewn mwy na 50 o wledydd er 2016.

Newyddiadurwyr o Brosiect Pegasus - mwy na 80 o ohebwyr o 17 sefydliad cyfryngau mewn 10 gwlad a gydlynwyd gan Forbidden Stories gyda chefnogaeth dechnegol Lab Diogelwch Amnest Rhyngwladol - a symudodd trwy'r cofnodion hyn o rifau ffôn ac roeddent yn gallu cymryd uchafbwynt y tu ôl i len hyn arf gwyliadwriaeth, na fu erioed yn bosibl i'r graddau hyn o'r blaen.

Darganfu consortiwm Forbidden Stories, yn groes i'r hyn y mae NSO Group wedi'i honni ers blynyddoedd lawer, gan gynnwys mewn adroddiad tryloywder diweddar, fod yr ysbïwedd hon wedi'i chamddefnyddio'n helaeth. Dangosodd y data a ddatgelwyd bod o leiaf 180 o newyddiadurwyr wedi’u dewis fel targedau mewn gwledydd fel India, Mecsico, Hwngari, Moroco a Ffrainc, ymhlith eraill. Mae targedau posib hefyd yn cynnwys amddiffynwyr hawliau dynol, academyddion, pobl fusnes, cyfreithwyr, meddygon, arweinwyr undebau, diplomyddion, gwleidyddion a sawl pennaeth gwladwriaeth.

I gael mwy o wybodaeth am brosiect Pegasus:

Pegasus: Yr arf byd-eang newydd ar gyfer distewi newyddiadurwyr • Straeon Forbidden

Am y Wobr

Cychwynnwyd Gwobr Daphne Caruana gan benderfyniad Swyddfa Senedd Ewrop ym mis Rhagfyr 2019 fel teyrnged i Daphne Caruana Galizia, newyddiadurwr a blogiwr ymchwiliol gwrth-lygredd o Falta a laddwyd mewn ymosodiad bom car yn 2017.

Mae'r Wobr yn cael ei gwobrwyo bob blwyddyn (ar 16 Hydref, y dyddiad y llofruddiwyd Daphne Caruana Galizia) i newyddiaduraeth ragorol sy'n hyrwyddo neu'n amddiffyn egwyddorion a gwerthoedd craidd yr Undeb Ewropeaidd megis urddas dynol, rhyddid, democratiaeth, cydraddoldeb, rheol y gyfraith, a hawliau dynol. Dyma'r flwyddyn gyntaf i'r wobr gael ei dyfarnu.

Agorwyd y Wobr i newyddiadurwyr proffesiynol a thimau o newyddiadurwyr proffesiynol o unrhyw genedligrwydd gyflwyno darnau manwl sydd wedi'u cyhoeddi neu eu darlledu gan gyfryngau wedi'u lleoli yn un o 27 aelod-wladwriaeth yr Undeb Ewropeaidd. Y nod yw cefnogi ac amlygu pwysigrwydd newyddiaduraeth broffesiynol wrth ddiogelu rhyddid, cydraddoldeb a chyfle.

Roedd y rheithgor annibynnol yn cynnwys cynrychiolwyr y wasg a chymdeithas sifil o'r 27 aelod-wladwriaeth Ewropeaidd a chynrychiolwyr prif Gymdeithasau Newyddiaduraeth Ewrop.

Mae'r wobr a'r wobr ariannol o € 20 000 yn dangos cefnogaeth gref Senedd Ewrop i newyddiaduraeth ymchwiliol a phwysigrwydd y wasg rydd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd