Cysylltu â ni

pêl-droed

Mae Stadiwm Parken yn rhoi achubiaeth chwaraeon i Ddenmarc

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Er nad Stadiwm Parken yw'r lleoliad mwyaf ym mhêl-droed y byd, heb os, mae'n rhoi Denmarc yn ôl ar y map o safbwynt pêl-droed. Mae gan wlad Ewrop sector chwaraeon iach, ac mae pêl-droed wrth wraidd nwydau chwaraeon y rhanbarth. Er bod proffil Denmarc wedi lleihau rhywfaint trwy gydol y 2000au a'r 2010au, yn enwedig mewn cystadlaethau Ewropeaidd, mae Pencampwriaeth Ewropeaidd 2020 yn rhoi achubiaeth chwaraeon i'r wlad. Felly, gadewch inni edrych ar ystyr hyn ar gyfer cyfleoedd yn Nenmarc yn y dyfodol.   

Ail-sefydlu Denmarc fel gwlad sy'n caru pêl-droed 

Stadiwm Parken yw cartref tîm cenedlaethol Denmarc a FC Copenhagen, ac fe’i dewiswyd yn un o 11 stadiwm i gynnal gemau ar gyfer Ewro 2020. Mae'r ddaear 38,000-sedd yn cynnal pedair gêm i gyd, gan gynnwys pob gêm Grŵp D ac un Rownd o 16 gêm. Gwnaeth Denmarc eu mantais gartref yn cyfrif, gan guro Rwsia 4-1 i archebu eu lle yn y cyfnod taro allan. Nawr, fel Mehefin 22ain, mae tîm Kasper Hjulmand yn 22/1 i mewn Ods Ewro 2020 i ennill y gystadleuaeth ryngwladol.   

Mae dilyniant Denmarc o Grŵp D yn eu gweld yn wynebu Cymru Robert Page yn Rownd 16, a bydd y Coch a’r Gwyn yn llawn hyder ar ôl eu buddugoliaeth bendant dros Rwsia ar ddiwrnod gêm tri. Ar ôl mynd i mewn i'w gêm grŵp olaf y tu allan i le cymhwyster, roedd Denmarc dan bwysau i gyflawni, a gwnaethant hynny mewn ffasiwn ddidostur. O flaen eu cefnogwyr cartref, trodd Stadiwm Parken yn gwyl cariad wrth i dîm cenedlaethol Denmarc gyflawni perfformiad bythgofiadwy. Nid yn unig hynny, ond dangosodd yr angerdd hud anghofiedig Stadiwm Parken i'r byd, gan dynnu sylw at pam roedd y ddaear ar un adeg yn lleoliad go-ar gyfer gemau mawr. 

hysbyseb

Dechrau cyfnod newydd 

Cyn Pencampwriaethau Ewropeaidd 2020, nid yw Stadiwm Parken wedi cynnal gêm sylweddol nad yw’n Ddenmarc er 2000. Dros ddau ddegawd yn ôl, croesawodd y tir 38,000 o seddi Arsenal a Galatasaray ar gyfer rownd derfynol Cwpan UEFA. Ar y noson honno, gwnaeth y Llewod hanes trwy ddod yn yr ochr Dwrcaidd gyntaf i ennill tlws mawr yn Ewrop. Nid oedd gosodiadau polion uchel yn brin yn Stadiwm Parken yn ystod y 1990au, gyda'r lleoliad yn Copenhagen hefyd yn cynnal rownd derfynol Cwpan Enillwyr Cwpan Ewropeaidd 1994 rhwng Arsenal a Parma.   

Mae ymddangosiad Stadiwm Parken yn Ewro 2020 yn darparu cyfnod newydd i chwaraeon yn Nenmarc, ond dim ond dechrau cynlluniau datblygu tymor hir ydyw. Mae Copenhagen yn uwchganolbwynt ar gyfer chwaraeon cynaliadwy, ac mae'r ddinas wedi cofleidio'r cyfrifoldeb hwnnw â breichiau agored. Ar wahân i wthio'r ffiniau mewn awydd ar y cyd i gynnal mwy o ddigwyddiadau, bydd gan gystadlaethau fel Pencampwriaethau Ewrop fuddion tymor hir i'r wlad. Yn ôl SportsPro Media, bydd llwyddiant Denmarc helpu i wella twristiaeth a balchder lleol mewn cyflawniadau chwaraeon. 

hysbyseb

Edrych i'r dyfodol 

Mae Stadiwm Parken wedi cynnal rhai gemau bythgofiadwy, gan gynnwys buddugoliaeth bendant Denmarc Denmarc dros Rwsia. O safbwynt pêl-droed, dyna oedd gêm fwyaf nodedig y lleoliad mewn dros ddau ddegawd, sy'n siarad cyfrolau am ei gwymp sydyn o ras. Fodd bynnag, mae Copenhagen bellach yn edrych i fod yn ôl ar y map pêl-droed, ac mae hynny i ddyled i Stadiwm Parken.

Rhannwch yr erthygl hon:

pêl-droed

Mae FA yn condemnio cam-drin chwaraewyr yn hiliol ar ôl colled derfynol Ewro 2020 Lloegr

cyhoeddwyd

on

By

Rhyddhaodd Cymdeithas Bêl-droed Lloegr (FA) ddatganiad yn oriau mân bore Llun (12 Gorffennaf) yn condemnio cam-drin hiliol chwaraewyr ar-lein yn dilyn colled saethu cosb y tîm i’r Eidal yn rownd derfynol Ewro 2020 ddydd Sul (11 Gorffennaf), ysgrifennu Philip O'Connor, Shrivathsa Sridhar a Kanishka Singh, Reuters.

Tynnodd yr ochrau 1-1 ar ôl amser ychwanegol ac enillodd yr Eidal y saethu allan 3-2, gyda chwaraewyr Lloegr Marcus Rashford, Jadon Sancho a Bukayo Saka, sydd i gyd yn Ddu, yn ciciau sbot ar goll.

“Mae’r FA yn condemnio pob math o wahaniaethu yn gryf ac yn cael ei ddychryn gan y hiliaeth ar-lein sydd wedi’i anelu at rai o’n chwaraewyr yn Lloegr ar gyfryngau cymdeithasol,” meddai’r datganiad.

"Ni allem fod yn gliriach nad oes croeso i unrhyw un y tu ôl i ymddygiad ffiaidd o'r fath ddilyn y tîm. Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi'r chwaraewyr yr effeithir arnynt wrth annog y cosbau anoddaf posibl i unrhyw un sy'n gyfrifol."

hysbyseb

Fe wnaeth tîm Lloegr hefyd ryddhau datganiad yn condemnio’r cam-drin a gyfeiriwyd at ei chwaraewyr ar gyfryngau cymdeithasol.

"Rydyn ni'n ffieiddio bod rhai o'n carfan - sydd wedi rhoi popeth i'r crys yr haf hwn - wedi cael eu cam-drin yn wahaniaethol ar-lein ar ôl y gêm heno," trydarodd y tîm.

Dywedodd heddlu Prydain y bydden nhw'n ymchwilio i'r pyst.

hysbyseb

"Rydyn ni'n ymwybodol bod nifer o sylwadau sarhaus a hiliol ar y cyfryngau cymdeithasol yn cael eu cyfeirio tuag at bêl-droedwyr yn dilyn rownd derfynol # Euro2020," trydarodd yr Heddlu Metropolitan.

"Mae'r cam-drin hwn yn gwbl annerbyniol, ni fydd yn cael ei oddef a bydd yn cael ei ymchwilio."

Dywedodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, fod y tîm yn haeddu cael ei ganmol fel arwyr a pheidio â chael ei gam-drin yn hiliol ar gyfryngau cymdeithasol.

"Dylai'r rhai sy'n gyfrifol am y cam-drin echrydus hwn fod â chywilydd eu hunain," trydarodd Johnson.

Galwodd Maer Llundain Sadiq Khan ar gwmnïau cyfryngau cymdeithasol i dynnu cynnwys o’r fath o’u platfformau.

"Rhaid i'r rhai sy'n gyfrifol am y cam-drin ffiaidd ar-lein a welsom gael eu dal yn atebol - ac mae angen i gwmnïau cyfryngau cymdeithasol weithredu ar unwaith i gael gwared ar y casineb hwn a'i atal," meddai Khan mewn a tweet.

Anfonodd Arsenal neges o gefnogaeth i’w asgellwr Saka tra bod Rashford yn cael ei gefnogi gan ei glwb Manchester United.

"Gall pêl-droed fod mor greulon. Ond i'ch personoliaeth ... eich cymeriad ... eich dewrder ... Byddwn ni bob amser yn falch ohonoch chi. Ac allwn ni ddim aros i'ch cael chi'n ôl gyda ni," trydarodd Arsenal.

Dywedodd United eu bod yn edrych ymlaen at groesawu Rashford adref, gan ychwanegu: "Ni fydd un gic yn eich diffinio fel chwaraewr neu berson."

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Mae gweinidog yr Almaen yn clymu penderfyniad UEFA ar stadia llawnach

cyhoeddwyd

on

Darllenwch funud 2

Mae Gweinidog Mewnol yr Almaen, Horst Seehofer, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion gyda phennaeth Swyddfa Ffederal yr Almaen ar gyfer Diogelu'r Cyfansoddiad Thomas Haldenwang ym Merlin, yr Almaen Mehefin 15, 2021. Michael Sohn / Pool trwy REUTERS

Gweinidog Mewnol yr Almaen, Horst Seehofer (Yn y llun) wedi galw penderfyniad gan gorff llywodraethu pêl-droed Ewropeaidd UEFA i ganiatáu torfeydd mawr yn Ewro 2020 yn “hollol anghyfrifol” yn enwedig o ystyried lledaeniad amrywiad Delta y coronafirws, yn ysgrifennu Emma Thomasson, Reuters.

Dywedodd Seehofer wrth gynhadledd newyddion ei bod yn ymddangos bod UEFA wedi cael ei yrru gan ystyriaethau masnachol, a ddylai na ddylai fod yn uwch na phryderon iechyd.

hysbyseb

Dywedodd ei bod yn anochel y byddai gêm gyda 60,000 o wylwyr - y nifer y bydd UEFA yn ei chaniatáu yn stadiwm Wembley yn Llundain ar gyfer rowndiau semifinals a rownd derfynol Ewro 2020 - yn hyrwyddo lledaeniad COVID-19, yn enwedig o ystyried yr amrywiad Delta.

Mae bron i 2,000 o bobl sy’n byw yn yr Alban wedi mynychu digwyddiad Ewro 2020 tra’n heintus â COVID-19, meddai swyddogion ddydd Mercher. Daeth miloedd o Albanwyr i Lundain ar gyfer eu gêm yn erbyn Lloegr ar lwyfan grŵp Pencampwriaeth Pêl-droed Ewropeaidd UEFA ar Fehefin 18. darllen mwy

Mae o leiaf 300 o Ffindir a aeth i godi calon y tîm cenedlaethol yn nhwrnamaint pêl-droed Ewro 2020 wedi contractio COVID-19, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (29 Mehefin).

hysbyseb

Mae'r gyfradd heintiau ddyddiol yn y Ffindir wedi cynyddu o oddeutu 50 y dydd i fwy na 200 yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae'r ffigwr yn debygol o dyfu yn y dyddiau nesaf, medden nhw. Darllen mwy.

Yr wythnos diwethaf, fe wnaeth awdurdodau Rwseg feio’r amrywiad Delta newydd am ymchwydd mewn heintiau a marwolaethau newydd mewn dinasoedd mawr gan gynnwys St Petersburg, sydd i fod i gynnal rownd yr wyth olaf heddiw (2 Gorffennaf). Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

pêl-droed

Beth mae Dwyrain Ewrop yn ei gael o EURO 2020?

cyhoeddwyd

on

Mae EURO 2020 yn mynd â phêl-droed Ewropeaidd i 12 dinas wahanol, pedair ohonynt yn nwyrain Ewrop, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest. Mae Baku, Bucharest, Budapest a Sankt Petersburg i gyd wedi cynnal gemau EURO 2020, ond beth mae hynny'n ei olygu o safbwynt diwylliannol ac economaidd?

Nid oedd gwneud y penderfyniad i ymestyn y twrnamaint ledled cyfandir cyfan bron yn un hawdd ond roedd yn seiliedig ar y syniad y dylai mwy o Ewrop gymryd rhan wrth drefnu, cynnal a mwynhau'r twrnamaint.

Daeth y syniad i’r amlwg 8 mlynedd yn ôl, yn ôl pan oedd Michel Platini yn llywydd Uefa. Roedd am gael twrnamaint ar gyfer y cyfandir cyfan, 'Ewros dros Ewrop', a dyna a gafodd naw mlynedd yn ddiweddarach. Ac eto, gall y drafferth o gynnal y twrnamaint mewn tiriogaethau digymar fel yr oedd yn wir yn 2016 gyda Gwlad Pwyl a'r Wcráin yn westeion, fod yn angheuol.

Profodd cymysgedd rhwng y gorllewin a'r dwyrain yn fwy deniadol, yn arbennig o ddefnyddiol wrth ddod â gwledydd llai at y bwrdd.

hysbyseb

Nid oes gan EURO 2020 unrhyw genedl letyol, ond myrdd o ddinasoedd trefnu.

Yn 2021, blwyddyn EURO 2020, daeth sawl cwestiwn i'r amlwg: a fydd dwyrain Ewrop yn cyflawni'r dasg o drefnu digwyddiad mor fawr a faint fyddai'r economi leol yn ei ennill o hyn? Hefyd, a fyddem ni'n gweld cenedl yn nwyrain neu ganol Ewrop yn mynd â'r tlws chwaethus adref?

Gyda Gweriniaeth Tsiec yn dal yn y gêm ar ôl buddugoliaeth ysblennydd yn y cam taro dros yr Iseldiroedd, ffefrynnau'r twrnamaint, efallai y bydd Canol Ewrop yn gweld ei dîm cyntaf erioed yn ymylu tuag at Dlws Henri Delaunay.

hysbyseb

Hyd yn hyn, mae cenhedloedd cynnal yng nghanol a dwyrain Ewrop wedi gwneud gwaith gweddus wrth weld y twrnamaint drwyddo.

Ddydd Llun, 28 Mehefin, cynhaliodd Bucharest, prif ddinas Rwmania, ei gêm olaf allan o'r pedwar a ddyrannwyd ar gyfer y ddinas hon. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod hon yn rownd o 16 gêm, yn gosod Ffrainc yn erbyn y Swistir, gyda buddugoliaeth ysblennydd o'r Swistir.

I Bucharest, a chenedl letyol Rwmania, gall trefnu digwyddiad ar raddfa fawr gyntaf erioed gael ei fuddion economaidd, yn enwedig ar ôl i'r diwydiant lletygarwch gael ei daro'n galed gan gyfyngiadau COVID-19.

O safbwynt ariannol, mae trefnu twrnamaint EURO 2020 yn fudd i'r wlad a'r ddinas sy'n ei chynnal. Treuliau swyddfa maer y brifddinas am drefnu'r pedair gêm ar Stadiwm yr Arena Genedlaethol oedd 14 miliwn Ron, yn agos at € 3m.

Nid yw’n glir eto faint fyddai Bucharest yn ei ennill o’r twrnamaint, ond mae bariau a therasau ledled y ddinas wedi bod yn llawn dop gyda chefnogwyr y timau yn cystadlu ar y cae.

Yn ôl dadansoddiad, gyda dim ond 13,000 o wylwyr yn y standiau, 25% o gapasiti'r Arena Genedlaethol, mae Bucharest yn cael € 3.6m o werthu tocynnau. Gyda bariau, bwytai a gwestai, gallai prifddinas Rwmania gael € 14.2m yn ychwanegol.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd