Cysylltu â ni

Bancio

Y Comisiwn yn mabwysiadu rheolau adrodd ar amlygiad banciau i fancio cysgodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae’r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu safonau technegol i’w defnyddio gan sefydliadau credyd wrth adrodd am eu datguddiadau i endidau bancio cysgodol, fel sy’n ofynnol gan y Rheoliad Gofynion Cyfalaf. Mae'r safonau hyn yn nodi meini prawf ar gyfer nodi endidau bancio cysgodol, gan sicrhau cysoni a chymaroldeb datguddiadau a adroddir gan sefydliadau credyd. Bydd y safonau hefyd yn rhoi data cadarn i oruchwylwyr i asesu risgiau banciau mewn perthynas â chyfryngwyr ariannol nad ydynt yn rhai banc. Bydd hyn yn atgyfnerthu'r fframwaith darbodus, gan ganiatáu ar gyfer tryloywder gwell o'r cysylltiadau materol rhwng y sector bancio traddodiadol a'r sector bancio cysgodol.

Dywedodd Mairead McGuinness, Comisiynydd Gwasanaethau Ariannol, Sefydlogrwydd Ariannol ac Undeb y Marchnadoedd Cyfalaf: “Mae sefydliadau ariannol heb fod yn fanc wedi tyfu yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Mae rhai wedi cronni cryn anghysondebau trosoledd a hylifedd ac, fel yr amlygwyd gan y colledion diweddar yn y sector bancio yn ymwneud â’r endidau hynny, gallai eu gweithgarwch achosi risg i’r system ariannol. Mae rheolau heddiw yn rhoi eglurder ychwanegol i fanciau sy’n weithredol yn yr UE ynghylch pa endidau sy’n dod o dan fancio cysgodol, gan sicrhau cysondeb adrodd ar draws banciau a gwella gallu goruchwylwyr i ganfod y croniad o amlygiadau mawr i sefydliadau ariannol nad ydynt yn fanciau a rheoli’r risgiau’n effeithiol.”

Mae'r gofynion, a fabwysiadwyd ar ffurf a Rheoliad Dirprwyedig, yn awr yn cael ei drosglwyddo'n ffurfiol i Senedd Ewrop a'r Cyngor, a fydd â thri mis i graffu ar y ddeddf. Mae'r Rheoliad Dirprwyedig wedi'i ddiweddaru ar gael yma

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.
hysbyseb

Poblogaidd