Tag: Eurydice

Eisiau: Superman (neu fenyw) i fod yn bennaeth polisi tramor yr UE

Eisiau: Superman (neu fenyw) i fod yn bennaeth polisi tramor yr UE

| Awst 13, 2014 | 0 Sylwadau

Barn gan Denis MacShane Bum mlynedd yn ôl cafodd Ewrop weinidog tramor trwy ddamwain. Catherine Ashton oedd dewis cyntaf neu olaf neb, ond daeth i'r amlwg fel Eurydice o'r byd Brwsel lle mae bigwigs yr UE yn dod i'r amlwg yng ngolau'r haul neu'n cael eu troi'n halen. Yn 2009 roedd yna gorchudd coridor ym Mrwsel. Llond llaw o ddynion […]

Parhau Darllen

adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

adroddiad Eurydice yn dangos mecanweithiau, dulliau a meini prawf mewn ariannu ysgolion

| Gorffennaf 1, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r adroddiad Ariannu Ysgolion yn Ewrop: Mecanweithiau, Dulliau a Meini Prawf yn Arian Cyhoeddus bellach wedi cael ei lansio. Mae'r adroddiad hwn yn darparu fframwaith ar gyfer deall strwythur systemau cyllid a llifoedd ariannu mewn addysg gynradd ac uwchradd gyffredinol. Mae'n esbonio'r llifau ariannol trwy'r lefelau amrywiol gweinyddol sy'n gysylltiedig gyda chymorth diagramau a [...]

Parhau Darllen

Sgorfwrdd Symudedd UE: hangen i hyrwyddo astudiaethau a hyfforddiant dramor ar gyfer myfyrwyr mwy o ymdrech

Sgorfwrdd Symudedd UE: hangen i hyrwyddo astudiaethau a hyfforddiant dramor ar gyfer myfyrwyr mwy o ymdrech

| Ionawr 10, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r systemau cefnogaeth y cyhoedd orau i hyrwyddo a rhoi cyngor i fyfyrwyr addysg uwch am y cyfleoedd i astudio neu hyfforddi dramor yn yr Almaen, Gwlad Belg, Sbaen, Ffrainc a'r Eidal, yn ôl y 'Sgorfwrdd Symudedd' yr UE cyntaf. Mae'r Sgorfwrdd yn rhan o ymateb y Comisiwn Ewropeaidd i alwad gan aelod states1 i gael gwared ar rwystrau i [...]

Parhau Darllen

Cyhoeddwyd y data diweddaraf ar gyllidebau addysg yn Ewrop

Cyhoeddwyd y data diweddaraf ar gyllidebau addysg yn Ewrop

| Rhagfyr 6, 2013 | 0 Sylwadau

Mae buddsoddi mewn addysg yn faes blaenoriaeth yn Strategaeth 2020 Ewrop. Fodd bynnag, mae'r diffyg gwybodaeth ddiweddar am fuddsoddiad cyhoeddus mewn addysg yn Ewrop yn ei gwneud yn anodd monitro a thrafod y pwnc hwn, i nodi'r ffactorau sy'n egluro newidiadau i fuddsoddiadau addysgol, ac i ddadansoddi diwygiadau diweddar a wnaed gan wledydd o fewn eu fframwaith cyllidebol. […]

Parhau Darllen

Faint y mae athrawon yn gwneud? Faint y mae myfyrwyr yn ei dalu?

Faint y mae athrawon yn gwneud? Faint y mae myfyrwyr yn ei dalu?

| Hydref 4, 2013 | 0 Sylwadau

Dau yn flynyddol diweddaru Eurydice adroddiadau, a gyhoeddwyd heddiw (4 Hydref), yn darparu atebion clir a syml i'r cwestiynau hyn yn ychwanegol i ddarparu chi gyda, trosolwg tebyg ledled Ewrop. Athrawon a Phenaethiaid Ysgolion 'Cyflogau a Lwfansau yn Ewrop 2012 / 13 yn dangos bod, pŵer prynu athrawon yn yr holl wledydd yr UE ac eithrio Gwlad Groeg, ar yr un neu well [...]

Parhau Darllen