Tag: Gwlad yr Iâ

Hawliau plant i ddiogelwch 'peryglu' yn yr UE

Hawliau plant i ddiogelwch 'peryglu' yn yr UE

| Mawrth 20, 2014 | 0 Sylwadau

Mae hawliau plant i ddiogelwch yn yr UE yn cael eu cyfaddawdu gan anghysondeb wrth fabwysiadu a gweithredu polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth i leihau anafiadau bwriadol plant, meddai Cynghrair Diogelwch Plant Ewrop. Mae angen i wledydd gynyddu nifer y polisïau ataliol profedig yn yr ardal hon er mwyn amddiffyn dinasyddion mwyaf agored i niwed Ewrop a chymdeithas yn y dyfodol. Plentyn bwriadol [...]

Parhau Darllen

'Beth mae UE estynedig olygu i chi?' Cynnwys pobl ifanc mewn cystadleuaeth ehangu

'Beth mae UE estynedig olygu i chi?' Cynnwys pobl ifanc mewn cystadleuaeth ehangu

| Mawrth 10, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi lansio cystadleuaeth ysgrifennu o'r enw 'Beth mae UE estynedig olygu i chi?' targedu pobl ifanc gan yr UE yn ogystal ag o wledydd yn y broses ehangu. Bydd yr enillwyr yn derbyn ymweliad deuddydd i Frwsel ac e-ddarllenydd. Mae eleni'n nodi pen-blwydd 10th y cylch mwyaf o [...]

Parhau Darllen

UE i sgyrsiau plurilateral gadair i agor marchnadoedd gwasanaethau

UE i sgyrsiau plurilateral gadair i agor marchnadoedd gwasanaethau

| Chwefror 17, 2014 | 0 Sylwadau

Mae ymdrechion i ryddfrydoli masnach yn y gwasanaethau yn ennill momentwm wrth i'r Undeb Ewropeaidd fydd yn cadeirio'r rownd 6th trafodaethau ar gyfer y Fasnach mewn Cytundeb Gwasanaethau (Tisa) sy'n dechrau heddiw (17 Chwefror) yn Genefa. trafodaethau Tisa yn anelu at agor marchnadoedd mewn gwasanaethau ymhlith grŵp amrywiol o aelodau'r Sefydliad Masnach y Byd (WTO) a [...]

Parhau Darllen

Twristiaeth Disgwylir i dyfu eto yn 2014, dan arweiniad galw yn y cartref ac Ewropeaidd cryf

Twristiaeth Disgwylir i dyfu eto yn 2014, dan arweiniad galw yn y cartref ac Ewropeaidd cryf

| Chwefror 13, 2014 | 0 Sylwadau

Mae twristiaeth wedi bod yn un o gadarnleoedd y economi Ewrop yn ystod yr argyfwng economaidd, a bydd y duedd gadarnhaol yn parhau yn 2014, gyda dim ond 11% o Ewropeaid yn disgwyl i beidio â mynd i ffwrdd. Yn ôl yr arolwg Eurobarometer newydd a gyhoeddwyd heddiw (13 Chwefror), y sector wedi bod yn peiriant o dwf economaidd sy'n cael ei gyrru galw yn y cartref yn 2013, [...]

Parhau Darllen

Comisiwn Ewropeaidd i fabwysiadu 2013 Ehangu'r Pecyn

Comisiwn Ewropeaidd i fabwysiadu 2013 Ehangu'r Pecyn

| Hydref 7, 2013 | 0 Sylwadau

Ar 16 mis Hydref, bydd y Ehangu Pecyn 2013 fod ar agenda cyfarfod y Comisiwn Ewropeaidd. Bydd yn cynnwys papur strategaeth a wyth adroddiad cynnydd ar y gwledydd sy'n ymgeisio ac ymgeiswyr posibl. Cefndir Bob hydref y Comisiwn yn mabwysiadu dogfen strategaeth flynyddol yn esbonio ei pholisi ar ehangu'r UE. Mae'r ddogfen yn cynnwys hefyd yn [...]

Parhau Darllen