Tag: Nicaragua

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

Mae gwledydd yn lansio gwaith y Cenhedloedd Unedig i gau masnach fyd-eang yn #TortureTools

| Medi 27, 2018

Ar 24 Medi, cytunodd y Gynghrair ar gyfer Masnach Deg-Arteithio i gyflymu ei hymdrechion a gweithio tuag at offeryn y Cenhedloedd Unedig - fel confensiwn rhwymo - i atal y fasnach mewn offerynnau ar gyfer arteithio a'r gosb eithaf. Mae'r Gynghrair am Fasnach-Art Masnach yn fenter o'r Undeb Ewropeaidd, [...]

Parhau Darllen

Mae'r UE yn cefnogi Canolbarth America yn y frwydr yn erbyn #Drefn Ariannol

Mae'r UE yn cefnogi Canolbarth America yn y frwydr yn erbyn #Drefn Ariannol

| Rhagfyr 5, 2017 | 0 Sylwadau

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 20 miliwn i wella cydweithrediad ar ymchwiliadau troseddol ac erlyn achosion troseddau trawswladol a masnachu cyffuriau ar draws Canolbarth America. Nod y rhaglen ranbarthol - a elwir yn ICRIME - yw cryfhau ymdrechion i ymladd yn erbyn troseddau cyfundrefnol trawsffiniol a bydd yn cefnogi El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Belize, Costa [...]

Parhau Darllen

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

UE yn cydweithredu gyda America Ladin

| Gorffennaf 21, 2014 | 0 Sylwadau

Mae'r UE yn fwy na 18 mlynedd o brofiad o gydweithio rhanbarthol yn America Ladin. Rhwng 2007- 2013 yr amod yr UE € 556 miliwn ar gyfer cronfeydd rhanbarthol, ei wario yn yr ardaloedd o gydlyniad cymdeithasol, rheoli dŵr, datblygiad cymdeithasol-economaidd, addysg a gwybodaeth gymdeithas uwch, ymhlith eraill. Yng nghynhadledd EUROsociAL ym Mrwsel ar 24 25-Mawrth, Comisiynydd Datblygu Andris [...]

Parhau Darllen

cefnogaeth yr UE newydd sylweddol ar gyfer America Ladin cyhoeddi

cefnogaeth yr UE newydd sylweddol ar gyfer America Ladin cyhoeddi

| Mawrth 24, 2014 | 0 Sylwadau

Bydd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs Heddiw (Mawrth 24) yn cyhoeddi cymorth newydd yr UE o € 2.5 biliwn ar gyfer America Ladin ar gyfer y blynyddoedd 2014 2020 i (gan gynnwys cyllid ar gyfer rhaglenni rhanbarthol, ac ar gyfer yr amlenni dwyochrog i'r gwledydd cymwys). Mae'r pecyn ariannol newydd, sy'n rhan o'r Offeryn Datblygu Cydweithredu, a gyhoeddwyd yn awr, bydd yn cael ei drafod [...]

Parhau Darllen

masnach delio UE gyda Guatemala yn weithredol

masnach delio UE gyda Guatemala yn weithredol

| Tachwedd 29, 2013 | 0 Sylwadau

O 1 2013 Rhagfyr, bydd rhwystrau masnach yn cael eu codi rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Guatemala, pryd y bydd y golofn masnach y Cytundeb Gymdeithas America UE-Central yn cael eu cymhwyso. Gyda Guatemala ymuno, gall y rhanbarth cyfan o Canolbarth America bellach yn elwa ar y cytundeb, fel y fargen eisoes yn cael ei weithredu gyda'r pum aelod arall [...]

Parhau Darllen

Bydd yr UE yn parhau i gefnogi cyfraniad El Salvador i ddileu tlodi

Bydd yr UE yn parhau i gefnogi cyfraniad El Salvador i ddileu tlodi

| Hydref 8, 2013 | 0 Sylwadau

cymorth datblygu yr UE i El Salvador hyd yn hyn wedi cael nifer o fanteision ar gyfer ei bobl, er enghraifft, drwy ddarparu mynediad i bensiwn sylfaenol ar gyfer yr henoed neu fynediad i ddŵr a glanweithdra. Gan adeiladu ar y canlyniadau hyn, bydd Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs yn cadarnhau, yn ystod ymweliad swyddogol â'r wlad, ymrwymiad yr UE i helpu [...]

Parhau Darllen

Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy o Nicaragua

Undeb Ewropeaidd yn cadarnhau ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy o Nicaragua

| Hydref 7, 2013 | 0 Sylwadau

Comisiynydd Datblygu Andris Piebalgs yw ymweld Nicaragua ar 6 7 a Hydref yn y cyd-destun sefydlu'r rhaglenni cydweithredu newydd yr UE-Nicaragua ar gyfer y cyfnod 2014 2020-. Un o amcanion yr ymweliad yw cryfhau cysylltiadau dwyochrog UE-Nicaragua a chanfod sefyllfa y wlad economaidd-gymdeithasol. Bydd ymweliad Piebalgs 'yn cael ei gynnal wythnos [...]

Parhau Darllen