Tag: UK

Pleidleisiodd y Senedd i ddatgelu maint y dicter dros gynllun #Brexit Mai

Pleidleisiodd y Senedd i ddatgelu maint y dicter dros gynllun #Brexit Mai

| Gorffennaf 16, 2018

Bydd Prif Weinidog Theresa May yn wynebu dicter cefnogwyr Brexit yn ei phlaid ddydd Llun (16 Gorffennaf) pan fyddant yn ceisio ei gorfodi i newid cwrs ar ei strategaeth ar gyfer gadael yr Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu William James. Gall fod yn frwydro am ei goroesiad gwleidyddol ar ôl cyhoeddi cynllun negodi a oedd yn ysgogi Eurosceptics yn ei Ceidwadwyr [...]

Parhau Darllen

Mai yn rhybuddio gwrthryfelwyr - Yn ôl fi neu risg 'na #Brexit o gwbl'

Mai yn rhybuddio gwrthryfelwyr - Yn ôl fi neu risg 'na #Brexit o gwbl'

| Gorffennaf 16, 2018

Rhybuddiodd Prif Weinidog Prydain, Theresa May, ei parti wedi'i rannu ddydd Sul (15 Gorffennaf) y gallai fod "dim Brexit o gwbl" pe baent wedi difetha ei chynllun i greu perthynas agos gyda'r Undeb Ewropeaidd ar ôl gadael bloc masnachu mwyaf y byd, ysgrifennu Guy Faulconbridge a William James. "Fy neges i'r wlad y penwythnos hwn [...]

Parhau Darllen

Datganiad gan #BrexitSteeringGroup ar bapur gwyn llywodraeth y DU

Datganiad gan #BrexitSteeringGroup ar bapur gwyn llywodraeth y DU

| Gorffennaf 16, 2018

Mae Grŵp Llywio Brexit Senedd Ewrop (BSG), dan gadeiryddiaeth Guy Verhofstadt, wedi cwrdd â chyfnewid barn helaeth ar Ddatganiad Gwirwyr 6 Gorffennaf 2018, yn ogystal ag ar y Papur Gwyn a ryddhawyd gan Lywodraeth y DU. Mewn ymateb cyntaf, croesawodd y Datganiad a'r Papur Gwyn yn ôl [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Er gwaethaf Trump, mae Mai wedi dysgu Celf y Fargen?

#Brexit: Er gwaethaf Trump, mae Mai wedi dysgu Celf y Fargen?

| Gorffennaf 13, 2018

Gan fod y trafodaethau Brexit yn mynd yn ddifrifol yn olaf, mae Owain Glyndwr yn edrych ar rai o'r pwyntiau gludo a chyfaddawdau posibl. Er y byddai wedi bod yn ddefnyddiol pe bai'r Llywodraeth Brydeinig wedi gweithio allan cyn sbarduno Erthygl 50 pa berthynas y bu ei eisiau yn y dyfodol rhwng y DU a'r UE, nid dyma'r oedi trychinebus o fwy [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Mae Boris Johnson yn ymddiswyddo fel ysgrifennydd tramor yn y DU

#Brexit - Mae Boris Johnson yn ymddiswyddo fel ysgrifennydd tramor yn y DU

| Gorffennaf 9, 2018

Mae Boris Johnson wedi ymddiswyddo fel ysgrifennydd tramor yn ystod argyfwng gwleidyddol cynyddol dros strategaeth Brexit y DU. Ef yw'r ail weinidog cabinet uwch i roi'r gorau iddi o fewn oriau yn dilyn ymadawiad David Davis, Ysgrifennydd Brexit. Daeth ei ymadawiad yn fuan cyn i Theresa May ddechrau mynd i'r Senedd am ei chynllun newydd Brexit, sydd wedi poeni llawer o ASau Ceidwadol. [...]

Parhau Darllen

#TFL - Uchel Lys wedi'i osod i reoli cynllun gorsaf tiwb segur Llundain

#TFL - Uchel Lys wedi'i osod i reoli cynllun gorsaf tiwb segur Llundain

| Mehefin 29, 2018

Yn 2009, roedd Ajit Chambers yn rhoi bywyd arferol i weithio'n unig ar agor gorsafoedd tiwb segur Llundain fel atyniadau twristaidd a lleoliadau amlbwrpas. Nid yw ei daith wedi bod yn rhyfedd iawn ar ôl iddo ddarganfod hen fap yn dangos 26 o orsafoedd tiwb Llundain a ddefnyddiwyd ac yna cyflwynodd ei gynllun manwl i Boris Johnson y Cadeirydd [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Mae llywodraeth y DU yn cyflwyno cynnig hanner-bec ar arferion

#Brexit: Mae llywodraeth y DU yn cyflwyno cynnig hanner-bec ar arferion

| Mehefin 7, 2018

Ar ôl llawer o drafod, anfonodd y DU yr hyn y mae'n credu ei fod yn ateb rhannol i gyflawni 'backstop' o ymyl Iwerddon. Ar ôl gwneud llawer iawn o waith, cyhoeddwyd y ddogfen dechnegol ar 'drefniant tollau dros dro' y prynhawn yma (7 Mehefin), mae Catherine Feore yn edrych ar yr hyn sydd o fewn. Cytunwyd ar yr ymrwymiad i restr wrth [...]

Parhau Darllen