Tag: UK

#Labour y DU yn debygol o ymestyn cyrhaeddiad #FinancialTransactionTax a gynlluniwyd

#Labour y DU yn debygol o ymestyn cyrhaeddiad #FinancialTransactionTax a gynlluniwyd

| Medi 13, 2019

Byddai Plaid Lafur gwrthblaid Prydain yn ceisio ehangu treth ar drafodion ariannol i gwmpasu cyfnewid tramor, deilliadau cyfradd llog a nwyddau i godi arian pellach o ganolfan ariannol bwerus Llundain pe bai'n cael ei hethol, ysgrifennwch Kylie MacLellan a Kate Holton o Reuters. Dywedodd John McDonnell (yn y llun), yr ail ddyn mwyaf dylanwadol yn y blaid, fod Llafur yn derbyn cynigion […]

Parhau Darllen

Dirprwy arweinydd y Blaid Lafur: Mae angen refferendwm #Brexit cyn yr etholiad

Dirprwy arweinydd y Blaid Lafur: Mae angen refferendwm #Brexit cyn yr etholiad

| Medi 13, 2019

Mae angen i Brydain gynnal refferendwm arall ar adael yr Undeb Ewropeaidd cyn i unrhyw etholiad cenedlaethol gael ei gynnal, meddai Tom Watson (yn y llun), dirprwy arweinydd prif Blaid Lafur yr wrthblaid, ddydd Mercher (Medi 11), yn ysgrifennu Costas Pitas o Reuters. “Felly gadewch i ni ddelio â Brexit, mewn refferendwm, lle gall pawb ddweud eu dweud, a […]

Parhau Darllen

'Yn hollol ddim': Mae PM Johnson yn gwadu dweud celwydd wrth y Frenhines Elizabeth mewn argyfwng #Brexit

'Yn hollol ddim': Mae PM Johnson yn gwadu dweud celwydd wrth y Frenhines Elizabeth mewn argyfwng #Brexit

| Medi 13, 2019

Gwadodd y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Iau (12 Medi) ddweud celwydd wrth y Frenhines Elizabeth dros y rhesymau dros atal senedd Prydain ar ôl i lys ddyfarnu bod ei benderfyniad yn anghyfreithlon a bod gwrthwynebwyr yn galw am alw deddfwyr yn ôl i drafod Brexit, ysgrifennu Andrew MacAskill a Guy Faulconbridge o Reuters. Ers i Johnson ennill y brif swydd yn […]

Parhau Darllen

Mae #Conservatives yn cadw plwm mawr dros #Labour - poll

Mae #Conservatives yn cadw plwm mawr dros #Labour - poll

| Medi 12, 2019

Mae Ceidwadwyr llywodraethol Prydain yn cadw arweiniad sylweddol dros Blaid Lafur yr wrthblaid yn ôl arolwg barn a gyhoeddwyd ddydd Mercher gan y gallai’r wlad gynnal etholiad yn fuan i dorri sefyllfa Brexit, ysgrifennodd Guy Faulconbridge o Reuters. Cafodd plaid y Prif Weinidog Boris Johnson gefnogaeth 38% o bleidleiswyr yn arolwg ar-lein Kantar a gynhaliwyd […]

Parhau Darllen

Roedd #Brexit mewn anhrefn ar ôl i'r llys reoli bod atal PM o'r senedd yn anghyfreithlon

Roedd #Brexit mewn anhrefn ar ôl i'r llys reoli bod atal PM o'r senedd yn anghyfreithlon

| Medi 11, 2019

Roedd atal y Prif Weinidog Boris Johnson o senedd Prydain yn anghyfreithlon, dyfarnodd llys yn yr Alban heddiw (Medi 11), gan annog galwadau ar unwaith i wneuthurwyr deddfau ddychwelyd i’r gwaith wrth i’r llywodraeth a’r senedd frwydro dros ddyfodol Brexit, ysgrifennwch Michael Holden a Guy Faulconbridge o Reuters. Dyfarnodd llys apêl uchaf yr Alban fod penderfyniad Johnson i […]

Parhau Darllen

Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

Mae gan #BorisJohnson lwybr clir at ddyfrhau #FoodRegulations allweddol wrth geisio bargen fasnach y DU / UD, yn rhybuddio #UKTPO

| Medi 11, 2019

Mae cyhoedd y DU yn wynebu’r posibilrwydd o reoliadau bwyd sydd wedi’u dyfrio i lawr ar ôl Brexit gyda’r Senedd heb fawr o lais, mae Arsyllfa Polisi Masnach y DU (UK TPO) yn rhybuddio. Mae dadansoddiad newydd gan arbenigwyr cyfreithiol ym TPO y DU ym Mhrifysgol Sussex yn rhybuddio bod rheoleiddio llym, sydd ar hyn o bryd yn cyfyngu ar rai o gynnyrch bwyd mwy dadleuol yr Unol Daleithiau o’r DU […]

Parhau Darllen

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

Mae'r DU yn ofni argyfwng wrth i 11.5 miliwn gael #AddictiveDrugs o bosibl

| Medi 10, 2019

Mae mwy a mwy o Brydeinwyr yn rhagnodi meddyginiaethau a allai fod yn gaethiwus fel pils cysgu, opioidau a chyffuriau lladd poen eraill, gan godi'r risg o argyfwng cyffuriau fel yr un yn yr Unol Daleithiau, meddai swyddogion iechyd ddydd Mawrth (10 Medi), yn ysgrifennu Kate Kelland o Reuters. Mewn adroddiad a gomisiynwyd gan y llywodraeth, dywedodd ymchwilwyr yn Public Health England (PHE) dystiolaeth […]

Parhau Darllen