Tag: UK

Gall ymladd dros oroesi ar ôl i ddelio ysgariad #Brexit achosi argyfwng

Gall ymladd dros oroesi ar ôl i ddelio ysgariad #Brexit achosi argyfwng

| Tachwedd 16, 2018

Roedd Theresa May, Prif Weinidog Prydain, yn ymladd dros oroesi ddydd Gwener (16 Tachwedd) ar ôl i ddelio ag ysgariad drafft â'r Undeb Ewropeaidd ymddiswyddiadau i uwch weinidogion a pherthynas agored yn ei phlaid, ysgrifennodd Guy Faulconbridge a Costas Pitas. Mwy na dwy flynedd ar ôl i'r Deyrnas Unedig bleidleisio i adael yr UE, mae'n [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Y Comisiwn yn dwysáu gwaith parodrwydd ac yn amlinellu cynllun gweithredu wrth gefn os digwydd sefyllfa sengl gyda'r DU

#Brexit - Y Comisiwn yn dwysáu gwaith parodrwydd ac yn amlinellu cynllun gweithredu wrth gefn os digwydd sefyllfa sengl gyda'r DU

| Tachwedd 16, 2018

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi gwybodaeth fanwl am ei baratoad parhaus a gwaith wrth gefn pe na bai unrhyw sefyllfa yn y trafodaethau Erthygl 50 gyda'r Deyrnas Unedig. Yn gyntaf, mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi Cyfathrebu, sy'n amlinellu nifer gyfyngedig o gamau wrth gefn mewn meysydd blaenoriaeth y gellid eu gweithredu os nad oes [...]

Parhau Darllen

ASE Hans-Olaf Henkel: 'Mae angen cytundeb newydd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain'

ASE Hans-Olaf Henkel: 'Mae angen cytundeb newydd rhwng yr Undeb Ewropeaidd a Phrydain'

| Tachwedd 16, 2018

Mae ASE Annibynnol a chyn-lywydd Ffederasiwn y Diwydiannau Almaeneg Hans-Olaf Henkel (yn y llun) wedi beirniadu'r syniadau a gyflwynwyd yn Strasbwr gan y Canghellor Angela Merkel ar ddyfodol yr Undeb Ewropeaidd. O ystyried yr ymosodiadau economaidd enfawr y disgwylir i Brexit eu hachosi, dylai fod yn nod polisi Ewropeaidd Almaeneg, yn ôl [...]

Parhau Darllen

Arlywydd Tajani ar gytundeb #Brexit

Arlywydd Tajani ar gytundeb #Brexit

| Tachwedd 15, 2018

"Mae Brexit yn ymwneud â phobl yn bennaf oll. Mae'n ymwneud â hawliau ein dinasyddion, gan gadw heddwch yng Ngogledd Iwerddon a diogelu swyddi y mae ymadawiad y DU yn effeithio arnynt, "meddai Llywydd Senedd Ewrop, Antonio Tajani, yn dilyn trafodaeth prif drafodydd Brexit, Michel Barnier, ar gytundeb Brexit yng Nghynhadledd y Llywyddion. "Rydym yn credu mewn democratiaeth [...]

Parhau Darllen

#Brexit - Cam cyntaf wedi'i wneud, ond mae eglurder ar yr angen yn y dyfodol yn dweud #EPP

#Brexit - Cam cyntaf wedi'i wneud, ond mae eglurder ar yr angen yn y dyfodol yn dweud #EPP

| Tachwedd 15, 2018

"Rydym yn croesawu'r cytundeb a wnaed rhwng llywodraeth Prydain a Phrif Negotiaidd yr UE, Michel Barnier. Mae hwn yn gam pwysig ac yn angenrheidiol yn y broses a fydd yn golygu bod y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd mewn modd trefnus, "meddai Manfred Weber ASE, cadeirydd Grŵp EPP yn y Senedd, ddydd Iau (15 Tachwedd). [...]

Parhau Darllen

Datganiad ar y cyd o #BritishInEurope a #the3million ynghylch y cytundeb tynnu'n ôl #Brexit a hawliau dinasyddion

Datganiad ar y cyd o #BritishInEurope a #the3million ynghylch y cytundeb tynnu'n ôl #Brexit a hawliau dinasyddion

| Tachwedd 15, 2018

Mae grwpiau hawliau Dinasyddion the3million a Phrydain yn Ewrop wedi ymateb gyda dicter a siom ar ôl i'r negodwyr Brexit fethu â chyflwyno eu haddewid i gytuno ar fargen a fyddai'n caniatáu i bobl barhau i fyw eu bywydau yn union yr un modd ag a oedd cyn Brexit. Er gwaethaf cynnydd da yng nghyfnod cynnar y trafodaethau, [...]

Parhau Darllen

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell i'r Cyngor Ewropeaidd #Article50 i ganfod bod cynnydd pendant wedi'i wneud yn #Brandit negotiations

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn argymell i'r Cyngor Ewropeaidd #Article50 i ganfod bod cynnydd pendant wedi'i wneud yn #Brandit negotiations

| Tachwedd 15, 2018

Ar 14 Tachwedd, daeth trafodwyr y Comisiwn Ewropeaidd a'r Deyrnas Unedig i fargen ar delerau Cytundeb Tynnu'n ôl Erthygl 50. Mae holl agweddau'r Cytundeb Tynnu'n ôl bellach wedi'u cwblhau a'u cytuno ar lefel trafodwyr. Mae'r cytundeb hwn yn nodi munud pendant yn y trafodaethau. Felly, argymhellodd y Comisiwn Ewropeaidd i [...]

Parhau Darllen