Tag: UK

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

Al Jazeera dan dân am hyrwyddo cynnwys #AntiSemitic eto

| Efallai y 20, 2019

Mae Al Jazeera wedi cael ei orfodi i ddileu fideo a honnodd bod Iddewon yn “manteisio ar yr Holocost” ac mai Israel oedd “buddiolwr mwyaf” yr hil-laddiad. Cafodd y fideo, a gyhoeddwyd gan ei sianel Arabeg 'AJ +' ar-lein, ei dynnu ar ôl dim ond ar ôl iddo gael ei gwrdd â dicter a ffiaidd ar-lein, mae'n ysgrifennu Louis Auge. Roedd y cynnwys gwrth-Semitaidd yn awgrymu bod yr […]

Parhau Darllen

Mai i gytuno ar ymadawiad ar ôl cynnig cytundeb #Brexit diweddaraf

Mai i gytuno ar ymadawiad ar ôl cynnig cytundeb #Brexit diweddaraf

| Efallai y 20, 2019

Bydd Prif Weinidog Prydain, Theresa May, yn nodi amserlen ar gyfer ei hymadawiad ar ddechrau mis Mehefin ar ôl yr ymgais ddiweddaraf i gymeradwyo ei chytundeb Brexit gan y Senedd, dywedodd cadeirydd pwyllgor Ceidwadol pwerus ddydd Iau (16 Mai), ysgrifennu Kylie MacLellan ac Elizabeth Piper . Dair blynedd ar ôl i Brydain bleidleisio i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae […]

Parhau Darllen

Cywion prin yn ward Tower yn cael eu proffwydo gan #Brexit Britain

Cywion prin yn ward Tower yn cael eu proffwydo gan #Brexit Britain

| Efallai y 20, 2019

Mae sefydliad gwleidyddol Prydain mewn anhrefn dros Brexit ac mae dyddiau'r Prif Weinidog Theresa May yn cael eu rhifo ond mae'r deyrnas a Thŵr Llundain yn ymddangos yn ddiogel rhag doom chwedlonol ar ôl genedigaeth pedwar cyw y gigfran yn y gaer enwog, yn ysgrifennu Michael Holden. Yn ôl y chwedl, pe bai'r chwe gigfran breswyl yn gadael […]

Parhau Darllen

#BorisJohnson yn ffefryn amlwg ymhlith aelodau Ceidwadol i lwyddo ym mis Mai - y bleidlais

#BorisJohnson yn ffefryn amlwg ymhlith aelodau Ceidwadol i lwyddo ym mis Mai - y bleidlais

| Efallai y 20, 2019

Boris Johnson (yn y llun), arweinydd blaenllaw ymgyrch Brexit a chyn weinidog tramor, yw'r dewis gorau ymhlith aelodau Plaid Geidwadol Prydain i gymryd lle Theresa May fel prif weinidog, yn ôl arolwg a gyhoeddwyd ddydd Gwener (17 Mai), yn ysgrifennu Costas Pitas. Johnson yw'r dewis cyntaf ymhlith 39% o aelodau'r blaid, ac yna […]

Parhau Darllen

Mae angen i ddeddfwriaeth #Brexit gynnwys pleidlais gyhoeddus - Starmer

Mae angen i ddeddfwriaeth #Brexit gynnwys pleidlais gyhoeddus - Starmer

| Efallai y 20, 2019

Mae angen i Fesur Cytundeb Tynnu'n Ôl Brexit llywodraeth Prydain gynnwys pleidlais gyhoeddus arall pan gaiff ei chyflwyno i ASau eto y mis nesaf, dywedodd llefarydd Brexit y Blaid Lafur Keir Starmer (yn y llun) ddydd Sadwrn (18 Mai), yn ysgrifennu James Davey. Ar ôl methu â chael cymeradwyaeth y senedd dair gwaith ar gyfer cytundeb Brexit y Prif Weinidog Theresa May, bydd y llywodraeth […]

Parhau Darllen

Mae sgyrsiau #Brexit yn cwympo wrth i brif gynghrair May chwalu

Mae sgyrsiau #Brexit yn cwympo wrth i brif gynghrair May chwalu

| Efallai y 20, 2019

Cafodd ysgariad cythryblus Prydain o'r Undeb Ewropeaidd ei ddiarddel eto ddydd Gwener (17 Mai) ar ôl i Blaid Lafur y gwrthbleidiau ddatgan trafodaethau'r ffos ddiwethaf wedi marw oherwydd llywodraeth ddadfeilio'r Prif Weinidog Theresa May, ysgrifennu Guy Faulconbridge, Kylie MacLellan ac Andrew MacAskill. Bron i dair blynedd ar ôl i'r Deyrnas Unedig bleidleisio i 52% i 48% mewn refferendwm i adael yr UE, […]

Parhau Darllen

#Brexit - Ceisio troi'r llanw

#Brexit - Ceisio troi'r llanw

| Efallai y 19, 2019

Nid oedd yr ardaloedd hynny o'r Deyrnas Unedig y disgwylir iddynt bleidleisio eto eto ar gyfer pleidiau gwrth-UE yn yr Etholiadau Ewropeaidd bob amser mor ynysig. Cymerwch Ddwyrain Canolbarth Lloegr, er enghraifft. Yn y Senedd Ewropeaidd sy'n mynd allan, cynrychiolwyd y rhanbarth gan ddau Geidwadwr, dau aelod UKIP a dim ond un o Lafur. Disgwylir llawer yr un peth […]

Parhau Darllen