Gwnewch gyfraniad € 1 i Reporter UE Now

Tag: UK

#Brexit: Araith Prif Weinidog Theresa May yng Nghynhadledd Diogelwch Munich

#Brexit: Araith Prif Weinidog Theresa May yng Nghynhadledd Diogelwch Munich

| Chwefror 17, 2018

"Am fwy na hanner canrif, mae'r gynhadledd hon wedi dod â cenhedloedd ynghyd o Ewrop ac ar draws yr Iwerydd i greu ein diogelwch cyffredin. Mae'r gwerthoedd sylfaenol rydym yn eu rhannu - parch at urddas dynol, hawliau dynol, rhyddid, democratiaeth a chydraddoldeb - wedi creu achos cyffredin i gydweithio yn ein diddordebau cyffredin. Y system reolaidd rydym ni [...]

Parhau Darllen

Mae Johnson yn cadw safiad #Brexit mewn lleferydd gyda'r nod o fwsio ffensys

Mae Johnson yn cadw safiad #Brexit mewn lleferydd gyda'r nod o fwsio ffensys

| Chwefror 16, 2018

Dangosodd y Gweinidog Tramor Prydeinig Boris Johnson (yn y llun) ychydig o arwydd o feddalu ei safiad caled ar Brexit mewn araith ddydd Mercher (14 Chwefror) a fwriadwyd i ysgogi'r pryderon ymhlith pleidleiswyr yr Undeb Ewropeaidd am yr effaith economaidd gan adael y bloc, ysgrifennu Andrew MacAskill ac Alistair Smout. Mae Johnson ymysg y rhai sy'n pwyso am galetach [...]

Parhau Darllen

Mae Prif Weinidogion Prydain ac Iwerddon yn gobeithio y bydd cynnydd #NorthernIreland ar ôl ymweld

Mae Prif Weinidogion Prydain ac Iwerddon yn gobeithio y bydd cynnydd #NorthernIreland ar ôl ymweld

| Chwefror 14, 2018

Cynhaliodd prif weinidogion Prydain ac Iwerddon sgyrsiau gyda phartïon gwleidyddol gwledydd Gogledd Iwerddon ar ddydd Llun (12 Chwefror) a dywedodd yn ddiweddarach eu bod yn obeithiol y byddai penodiad gwleidyddol blwyddyn y dalaith yn dod i ben yn fuan, yn ysgrifennu Amanda Ferguson. Mae dalaith Prydain wedi bod heb weithrediaeth ddatganoledig ers mwy na blwyddyn ers i Sinn Fein genedlaetholwyr Iwerddon dynnu'n ôl [...]

Parhau Darllen

Will #Russia ymyrryd yn yr etholiadau Ewropeaidd 2019 sydd i ddod?

Will #Russia ymyrryd yn yr etholiadau Ewropeaidd 2019 sydd i ddod?

| Chwefror 13, 2018

Mae ymosodiad honnedig Rwsia yn y materion domestig o wladwriaethau sofran yn wybodaeth gyffredin bellach ar draws y byd, ac mae ei faint lawn yn dal i fod yn anhysbys. Deellir bod llaw gyfrinachol y wladwriaeth Rwsia wedi cymryd rhan mewn amrywiaeth o ymosodiadau seiber sy'n amrywio o sefydliadau cenedlaethol i bencadlys y pleidiau gwleidyddol, [...]

Parhau Darllen

Mai i osod 'Ffordd i #Brexit' mewn areithiau

Mai i osod 'Ffordd i #Brexit' mewn areithiau

| Chwefror 13, 2018

Bydd y Prif Weinidog, Theresa May, yn ceisio uno ei cabinet heriol ac yn argyhoeddi Undeb Ewropeaidd amheus bod Prydain yn gwybod beth mae ei eisiau gan Brexit mewn cyfres o areithiau dros yr wythnosau nesaf, yn ysgrifennu William James. Mae Prydain yn gobeithio selio cytundeb pontio y mis nesaf i esmwyth ei ymadael o'r UE, [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Cefnder Celtaidd yn Chwilio Tir Comin.

#Brexit: Cefnder Celtaidd yn Chwilio Tir Comin.

| Chwefror 12, 2018

Gan fod y ffin Iwerddon yn dychwelyd i frig yr agenda yn sgyrsiau Brexit, o leiaf cyn belled ag yr UE, mae'r Taoiseach Leo Varadkar i gwrdd â Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones. Mae'r pwysigrwydd gwleidyddol i Iwerddon o osgoi rheolaethau tollau ar y ffin â Gogledd Iwerddon wedi rhywfaint o [...]

Parhau Darllen

#Brexit: Mae Prydain yn pwyso ar gynllun yr UE dros gyfyngu ar fynediad i'r farchnad sengl i'r DU yn ystod y cyfnod pontio

#Brexit: Mae Prydain yn pwyso ar gynllun yr UE dros gyfyngu ar fynediad i'r farchnad sengl i'r DU yn ystod y cyfnod pontio

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Beirniadodd Ysgrifennydd Brexit David Davis benderfyniad yr Undeb Ewropeaidd i gyhoeddi dogfen sy'n dangos bod ganddo'r pŵer i gyfyngu mynediad Prydain i'r farchnad sengl yn ystod cyfnod pontio ar ôl iddo adael y bloc. "Dwi ddim yn credu ei fod yn ddidwyll cyhoeddi dogfen sydd ag iaith anghyfarthlon yn wirioneddol ac mewn gwirionedd [...]

Parhau Darllen